vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Coronavirus (COVID-19) - Albanian

Summary of changes to restrictions

COVIDSafe workplace information

A ka nevojë biznesi juaj për të krijuar një COVIDSafe Plan?

  • Telefononi 13 22 15 dhe kërkoni një përkthyes pa pagesë.
  • Çdo biznes në Viktoria duhet të ketë një COVIDSafe Plan.

Çfarë të bëni nëse shfaqni simptomat e koronavirusit (COVID-19) në punë

  • Shkoni në shtëpi dhe mos shkoni në punë
  • Testohuni
  • Ka mbështetje financiare për ju ndërsa prisni për rezultatet e testit
  • Kthehuni në punë vetëm pasi të keni marrë rezultate negative të testit

Çfarë duhet të bëj nëse një punonjës ka rezultuar pozitiv gjatë testimit për koronavirusin (COVID-19)?

  • Njoftoni personat me të cilët keni pasur kontakt të afërt
  • Kryeni një pastrim të gjithanshëm
  • Njoftoni Worksafe Victoria 13 23 60
  • Njoftoni DHHS dhe kërkoni këshilla 1800 675 398

COVID Marshals

Reviewed 17 November 2020

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?