vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Pitiniti e te anga’anga (Business and work) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Arairai’anga pitiniti e te au tauturu’anga ia koe no te parani e te paruru no teia maki (KOVITI-19)

Ka kite atu koe i te au tata’anga no te aronga anga’anga e te aronga kimi anga’anga e te au ona pitiniti e te au manitia ki roto i te reo Engareti i runga i te Business and work page

Me ka ano’ano tauturu koe ki roto i to’ou reo, taniuniu atu I te TIS National ki runga i te 131 450 pati atu i tetai uri reo, ma te pati atu kia aka’atui ia koe ki te kopapa anga’anga Vikitoria ki runga i te numero 13 22 15.

Reviewed 09 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?