vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Kura Apii (Education) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Taui’anga i te kura Apii i roto i te tuatau o te maki (KOVITI–19) e te au tauturu no te au metua e te aronga tiaki.

Ka rauka iakoe i te akara atu i te tata’anga ki roto i te reo Engareti i runga i te Education – information for parents, students and educators page.

Me ka anoano tauturu koe i roto i to’ou reo, taniuniu atu i te TIS National ki runga i te 131 450 pati atu i tetai uri reo, ma te pati atu kia aka’atui ia koe ki te numero veravera o te Maki (KOVITI-19) ki te numero 1800 338 663.

Reviewed 09 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?