vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Akakitekite’anga ma te au arairai’anga mei te pae rapakau maki (Health advice and restrictions) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Akakitekite’anga, te au akakite’anga ki te tuatau i akataka’ia ma te au akamarama’anga no te tupu’anga maki coronavirus (COVID-19).

Me e au eumiumi’anga to’ou, ringi atu i te numero veravera koia te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398 (24 'ora).
Me ka anoano koe i te uri reo, ringi atu i te TIS National ki runga i te numero 131 450, me kare te numero veravera o te coronavirus ki runga i te numero 1800 675 398 e oti taomi atu i te kare (0).
Kia tika kia akaruke ua i te Kare Kare Kare (000) no te au tumu’anga tupu’anga viviki anake ua.

Ta’au ka anoano ia kia ’akama’ara

E au tu’anga pu’apinga ta tatou ka rauka i te rave ei paruru i to tatou au kopu tangata ma te no’oranga iti tangata mei te maki coronavirus (COVID-19);

 • Apai i te arai va'a ki runga ia koe i te au taime ravarai ma te tauru i te reira me tei va'o koe i to'ou uaorai ngutuare, mari ua me e tumu'anga tau tetai tei tika ia e te ture kia kore e pera.
 • Tāma putuputu i to’ou rima. Ta’anga’anga i te pu’a e te vai me kare te vairakau tāma rima. Ka tauturu teia i te paruru ia tatou mei te maki coronavirus (COVID-19), te ka rauka i te no’o ora ki runga i te au area no tetai au ra.
 • ’Akamamao mei te au tangata ke, e 1.5 mita te mamao.
 • Mei te mea e kua apikepike ia koe, aere kia akara ia koe ( get tested) ma te no’o ki te ngutuare.  Me akara viviki ia koe, noatu e e īti ua te au akairo, ka tauturu te reira i te aka maria mai i te akatoto’a’anga i te maki COVID-19.
 • Kare e anoano ia te tutaki kia akara ia tetai ua atu tangata no te maki COVID-19. Ka o mai rai te au tangata kare e kāti Medicare, mei te au manu’iri mei va’o ake i te basileia, te au tangata tere tu mai no te ’anga’anga e pera te au tangata kimi ora mai ki ko nei.
 • Aere kia pātia ia koe ki te pātia COVID-19 mei te mea kua tau koe no te reira.
 • Me tomo koe ki roto i tetai pītiniti me kare ngai ’anga’anga moni, ka anoano ia koe kia ta’anga’anga i te akataka’anga tei kapiki ia e ko te Service Victoria app. 

Te au arairai’anga no Vikitoria ki teia tuatau

Ka rauka i te Opita Maata o te Rapakau Maki (Chief Health Officer) i te akatuke i teia au arairai’anga mei te mea ka taui te turanga.

Mei te 'ora 11:59 po Ruirua ra 27 no Tiurai 2021

 • Kare e au arairai’anga no te au tumu’anga kia akaruke i te ngutuare.
 • Kare e au vaito’anga i te mamao o te area ta’au ka rauka kia teretere.
 • Ka rauka koe i te teretere na roto ia Vikitoria, inara te vai nei tetai au arairai'anga no te teretere atu ki te au ngai tei kapiki ia e ko te alpine resorts koia te au otera i roto i te au ngai anuanu.
 • Ka rauka ua koe i te teretere ki te au otera i roto i te au ngai anuanu i te tu'anga oire regional Victoria mei te mea kua rauka mai te akakite'anga e kare koe i tu ia e te maki COVID-19 mei roto i te akarakara'anga no te reira, kare i tere atu i te 72 'ora i mua ake ka tae atu ei koe ki te reira otera i te ngai anuanu. Kare te au tamariki i raro ake i te 12 mataiti e anoano ia kia akara ia. Ka anoano ia koe kia rauka i te akaari mai i te akapapu'anga e kare koe i tu ia e te maki, ei akatika'anga no'ou ki runga i te au ngai tupa'oro'oro kiona, ei akara'anga tetai akakite'anga tuatau na runga i te tereponi apaipai mei te ngai i akara ia ai koe.
 • Ka anoano ia koe kia apai i te ārai va’a ki runga ia koe i te au ati’anga ravarai, mari ua me e tumu’anga tau tetai i raro i te ture eiraauraka kia pera.
 • Ka anoano ia koe kia tauru i te arai va'a ki roto i te au paepae e ki va'o, mari ua me e tumu'anga tau tetai tei tika ia e te ture kia kore e pera. Kare koe e anoano i te tauru i te arai va'a ia koe i to'ou ngutuare me kare te ngutuare o to'ou patana piri'anga kopapa.
 • Kare te au putuputu'anga paraiveti e akatika ia. Ko te aite'anga no teia, kare koe e akatika ia kia ariki i te au taeake me kare kopu tangata ki to'ou ngutuare ma te kare katoa koe e akatika ia kia atoro atu i to ratou ngutuare.
 • Ka rauka koe i te kite i te au taeake ma te au kopu tangata ki vao ki te ngai o te katoatoa ki roto i te akapupu'anga tangata ki te 10 tangata (kare te au tamariki rikiriki i raro ake i te 12 marama i roto i teia arai'anga). Kua akataka ia te ngai o te katoatoa e e ngai ka rauka i te au mema o te katoatoa kia tae atu ki reira mei te pāka (park) me kare te tapa ta’atai (beach). Kare a muri i va’o i to’ou ngutuare i roto i teia.
 • Me tomo koe ki roto i tetai pītiniti me kare ngai ’anga’anga moni, ka anoano ia koe kia ta’anga’anga i te akataka’anga tei kapiki ia e ko te Service Victoria app.  Tei roto te au ngai mei te au are toa tei kapiki ia e ko te supermarkets, te au are no te kapu vai vera e te au ngai ’anga’anga ki roto i te opati, i teia.

’Anga’anga e te apii

 • Kua tu'era te au apii ma te au ngai akono'anga tamariki.
 • Te tu’era nei te au apii tua toru, ma te au ngai apii kite teitei.
 • Me ka rauka koe i te 'anga'anga me kare apii mei te ngutuare, e mea tau kia pera ua atu rai koe.
 • Me kare koe e rauka i te 'anga'anga mei te ngutuare, ka rauka koe kia aere ki te 'anga'anga.
 • Ka rauka te au ngai 'anga'anga mei te au opati i te akama'ata ki te 25 patene me kare 10 tangata, ko tei'ea ua atu tei ma'ata. Ka rauka teia akakotinga'anga kia akama'ata ia mei te mea e tere atu i te 25 patene me kare 10 tangata (ko tei'ea ua atu tei ma'ata) te kare e rauka kia 'anga'anga mei te ngutuare atu.

Te au apinga e te rave’anga koia te akataka’anga Goods and services

 • Kua tu'era te au are toa, ki te au akataka'anga e 1 tangata no te 4 pi'a mita. Ia koe e aere ara no te oko mai i te ka anoano ia, ka inangaro ia koe kia vai mako ki te akakotinga’anga tangata ka tika ia ki roto i te are toa.  Ka riro teia vaito'anga i te au tangata i roto i te are toa kia akamamao e 1.5 mita te area, tetai mei tetai.
 • Kua tu’era te au ngai akamanea ma te au turanga no te akonokono koia te beauty e te personal care, ki te akataka’anga e 1 tangata ki te 4 pi'a mita. Ka rauka te arai va’a kia kiriti ke ia me ka anoano koe i te au rave’anga ki tei kapiki ia e ko te facial me kare te pakoti iti anga mai i te 'uru'uru va'a. Ka anoano ia te tangata ka rave i teia au ’anga’anga kia koe kia tauru i te arai va’a, mari ua me e tumu'anga tau tetai tei tika ia e te ture kia kore e pera.

Tipoti

 • Kua tika ia te au tipoti katoatoa a te no’oranga iti tangata ki roto e ki va’o.
 • Ka tika ia te numero iti no te au tangata (mei te au tangata tarekareka, tereni, te au akava e te au aka'aere ma te au tangata akono/metua) ka anoano ia kia tereni me kare kia tarere kia tae atu, kia tau ki te au akataka'anga no te ma'ata o te tangata ki te reira paepae.
 • Kua tu'era te au ngai ki roto no te akamatutu kopapa kia tau ki te au akataka'anga no te ma'ata o te tangata ki te reira paepae.
 • Ka akatika ia te au pupu no te akaetaeta uaua, no roto e ki va'o, tei akakotinga ia ki te 10 tangata i te paepae.
 • Kua tu'era te au ngai kau'anga vai, ki te 100 tangata te ma'ata no te paepae okotai ki roto e e 300 tangata no te paepae okotai ki vao.

Akamori e te akaepaepa’anga

 • Ka akatika ia te au akaipoipo'anga taeria atu ki te 50 tangata te numero ma'ata no te aere atu ki te reira. Tei roto i teia akakotinga’anga te nga tangata no te reira akakoro’anga, ma te toko rua tangata kite (witnesses). Kare te tangata ka rave i te akaipoipo’anga, nenei tutu e te au tangata ke ka ’anga’anga ki te reira akakoro’anga i roto i teia akakotinga’anga numero.
 • No te tanumanga, ka tika ia ki te 50 au tangata ka rauka kia tae atu no te reira.  Kare te au tangata ka rave i te reira akakoro’anga i roto i teia akakotinga’anga numero.
 • Ka rauka te au putuputu'anga ki roto i te au paepae no te akamori'anga tae atu ki te 100 tangata ki te au paepae i roto e e 300 tangata ki te au paepae i va'o. Ka tau te au akataka'anga e 1 tangata ki te 4 pi'a mita no te paepae okotai.

Turanga tei kapiki ia e ko te Hospitality

 • Ka tu'era te au are kai, au ngai inu kava kona ma te au are kapu vai vera kia no'o ia ki raro tae atu ki te 100 tangata te vaito'anga no te paepae. Ka tau katoa te au akataka'anga numero tangata ki te paepae. E tangata akara matatio i te COVID koia te COVID Check-In Marshal tetai ki te reira au paepae no te akara i te au tangata e tomo atu ara ki reira na roto i te akataka'anga Service Victoria app
 • Ka rauka i te au paepae iti mai i te 100 pi'a mita no te ariki ki te 25 tangata.
 • Kua tu'era te au ngai kaikai koia food courts no te au tangata kia no'o ki raro kaikai ei. Ka tau te au akataka'anga numero tangata tae atu ki te 100 te vaito no te paepae okotai.

Tamataora’anga

 • Kua tu'era te au ngai tamataora mei te au are teata, te au ngai pere moni, te au ngai tei kapiki ia e ko te karaoke e te au karapu o te po ki te au akataka'anga numero no te paepae okotai, te akakotinga'anga numero tangata ki reira, te vaito'anga numero no te au pupu tangata e te tangata akara matatio i te COVID koia te COVID Check-In Marshal ki reira.
 • Kua tu'era te au paepae o te no'oranga iti tangata, kapiti mai te au are puka, te au paepae tei kapiki ia e ko te neighbourhood houses, tae atu ki te 100 au tangata no te ngai okotai ki roto e ki te 300 au tangata no te ngai ki va'o. Ka tau katoa te au akataka'anga numero tangata ki te paepae. E 10 te numero ma'ata o te pupu.
 • E tangata akara matatio i te COVID koia te COVID Check-In Marshal tetai ki te reira au paepae no te akara i te au tangata e tomo atu ara ki reira na roto i te akataka'anga Service Victoria app

Au ārai va’a

 • Ka anoano ia tetai ua atu tangata e 12 mataiti aere atu ki runga kia tauru i te arai va'a ki roto i te au paepae o roto e ki va'o mari ua me e tumu'anga tau tetai tei tika ia e te ture kia kore e pera. Kare koe e anoano ia kia tauru i te arai va'a ia koe i te ngutuare.
 • Ka anoano ia koe kia apai i te ārai va’a ki runga ia koe i te au ati’anga ravarai, mari ua me e tumu’anga tau tetai i raro i te ture eiraauraka kia pera.
 • Te au akara’anga tau ki raro i te ture no te kare e anoano ia kia tāuru i te ārai va’a:
  • me e tumu’anga tetai no te pae rapakau maki mei te maki ma’ata no te pakiri i runga i to’ou paparinga, me kare, e manamanata tetai no te akaea’anga
  • me kua pou to’ou a’o e akaetaeta uaua ara.

Akara’anga ia e te no’o akatakake’anga

Mei te mea e au akairo to’ou no te maki coronavirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia aere kia akara ia. Auraka e aere ki te ’anga’anga me kare ki te au are toa.

Tei roto i te au akairo o te maki COVID-19 te:

 • pīva, anu me kare pata te 'ou
 • mare me kare mamae o te karaponga
 • potopoto o te a’o
 • upepe
 • ngaro’anga o te ’aka’ongi me kare tongi

Kare e anoano ia te tutaki kia akara ia tetai ua atu tangata no te maki COVID-19. Ka o mai rai te au tangata kare e kāti Medicare, mei te au manu’iri mei va’o ake i te basileia, te au tangata tere tu mai no te ’anga’anga e pera te au tangata kimi ora mai ki ko nei.

Mei te mea e kua tu ia koe e teia maki coronvirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia no’o akatakake i roto i to’ou ngutuare.

Mei te mea e tangata piri vaitata koe no tetai tangata e maki COVID-19 tona, ka anoano ia koe kia no'o akatakake ia koe (no'o ki te ngutuare) no e 14 ra e tae rava atu ki te akakite'anga ia atu kia koe mei tetai opita tei tika ia no te Pae Rapakau Maki kia akaruke i te akatakake'anga.

Mei te mea e no’o ana koe ki tetai, me kare kua akapou tuatau ana ki tetai, e tangata piri vaitata koia te close contact, ka pati ia koe kia no’o ki te ngutuare.

Au ngai o te katoatoa tei kite ia kua amiri ia

E'aa ta'au ka anoano ia kia rave

Mei te mea kua aere ana koe ki tetai o teia au ngai i raro ake nei i te au akataka'anga tuatau:

Taomi ki ko nei no te au akakite'anga ki te reira tuatau no te au ngai tei amiri ia

Ko teia au paepae kua atoro ia atu e te au tangata tei papu te turanga maki ki te tuatau toto'a'anga. Kare ra te aite'anga e te vai nei rai te matakutaku'anga ki te reira au paepae. Ka rauka ia koe i te atoro tau meitaki i te reira ngai ki te au arairai'anga o te reira 'ati'anga.

Ka akaata mai te tuatau tei amiri ia i te ra me kare 'ora ta tetai tangata maki COVID-19 i atoro i te reira ngai. Kua tupu te reira atoro'anga i te tuatau e maki to taua tangata ara. Tei roto i teia te 48 'ora ki mua ake i te au tupu'anga akairo maki.

Ka kite ia te au ngai na roto i te au akarakara'anga mei te au tuputupu'anga koia te contact tracing. Ka tupu te au akarakara'anga mei te au tuputupu'anga i muri ake i te kite ia anga mai e kua tu ia te reira tangata e te maki COVID-19.

Ka vai te reira au ngai ki runga i te akapapa'anga no tetai 14 ra i muri ake i te taime openga o te reira tangata maki COVID-19 atoro'anga atu ia reira i roto i te reira tuatau. Ko te 14 ra te tuatau roa rava atu o te akamata'anga o te maki (incubation period) ta tetai tangata tei atoro atu i te ngai e tei piri vaitata ki tetai tangata e maki COVID-19 tona i mua ake ka kite ia mai ei te reira au akairo maki.

Ka vai te au ngai tei matakutaku ia no tetai 14 ra mei te au tupu'anga ou rava o reira.

Kimi atu i te au ngai o te katoatoa tei amiri ia

Taomi ki ko nei no te au akakite'anga ki te reira tuatau o te au ngai tei amiri ia me kare akara i te mapu no te au ngai teia amiri ia i Vikitoria.

No te au tangata tei teretere na Autereria nei, kia tika teia te au akakitekite'anga no te au ngai tei amiri ia i roto i te au tu'anga enua ravarai i raro ake nei:

 • Kua akakite te Australian Capital Territory i te akapapa'anga o te au ngai tei amiri ia ki runga i te kupe roro uira ACT COVID case location website.
 • Kua akakite a New South Wales i te akapapa'anga o te au ngai tei amiri ia ki runga i te kupe roro uira New South Wales COVID case locations website.
 • Ka kite ia te au akakitekite'anga no runga i te Coronavirus i roto i te Northern Territory ki runga i te kupe roro uira NT Government COVID-19 website.
 • Kua akakite te Queensland Health i teia akapapa'anga ki runga i te kupe roro uira exposure sites online no te au ngai tei amiri ia.
 • Kua akakite te South Australian Health i teia akapapa'anga ki runga i te kupe roro uira exposure sites online no te au ngai tei amiri ia.
 • Kua akakite te Tipatimani Rapakau Maki o Western Australia i teia akapapa'anga ki runga i te kupe roro uira exposure sites online no te au ngai tei amiri ia.

Me tei Vikitoria koe e kua aere ana ki teia ua ngai ki te au tuatau tei akataka ia, aru i te akakite'anga tei oronga ia mai ma te aravei mai ia matou ki runga i te numero 1300 651 160.

E oronga ia mai ana te au akakitekite'anga tupu ou no teia au ngai i te mea te tae mai te au akakite'anga ou no reira atoro putuputu mai.

No te marama i te au ngai kia akara ia, aere atu ki te Where to get tested.

Te au akamarama'anga no te au Taka'inga 1, 2 e te 3

Te au ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 1

Ka anoano ia tetai ua atu tei atoro i te ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 1 i te au taime tei akakite ia kia kopae ke i te reira 'ati'anga tikai, aere no te akara'anga COVID-19 get a COVID-19 test, ma te akatakake no te 14 ra mei te ra o te amiri anga ia. E mea tau katoa kia aravei koe i te Tipatimani o te Pae Rapakau Maki ki runga i te numero 1300 651 160.

Te au ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 2

Ko tetai ua atu tangata tei atoro i te ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 2 i roto i te au taime tei akatakite ia e mea tau kia akara viviki ia no te maki COVID-19 get a COVID-19 test, ma te akatakake e tae rava mai te akakite'anga e kare e maki. E mea tau katoa kia aravei koe i te Tipatimani o te Pae Rapakau Maki ki runga i te numero 1300 651 160.

Akara matatio ua atu rai no te au akairo maki, aere kia akara akaou ia koe mei te mea e tupu akaou mai te au akairo maki.

Te au ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 3

Ko tetai ua atu tangata tei atoro i te ngai tei amiri ia i roto i te Taka'inga 3 i roto i te au taime tei akatakite ia e mea tau kia akara matatio no te au akairo maki. Mei te mea e tupu mai te au akairo maki, aere viviki kia akara ia koe no te maki COVID-19 get a COVID-19 test ma te akatakake e tae rava mai te akakite'anga e kare e maki.

Ko'ai taku ka rauka i te kapiki me anoano tauturu au?

Me ka anoano tauturu koe ringi atu i te numero veravera o te COVID-19 o te Tipatimani o te Pae Rapakau Maki o Vikitoria ki runga i te numero 1800 675 398.

Me ka anoano koe i te uri reo na runga i te tereponi, kia tika i te ringi atu i te TIS National ki runga i te numero 131 450.

Tauturu’anga e vai nei

Mei te mea te manamanata nei koe ko te rūti a’ea koe i ta’au moni e rauka mai ana ia koe e tapapa nei i te tika no roto mai i to’ou akara’anga ia, penei ka tau pa’a koe ki te tutaki’anga moni tauturu e $450 tei kapiki ia e ko te coronavirus (COVID-19) Test Isolation Support.  Ka tauturu teia ia koe e no’o nei ki te ngutuare.

Mei te mea kua tu ia koe e me kare ra e tangata piri ki tetai tei tu ia e teia maki, penei ka tau koe ki te tauturu’anga moni e $1,500 . No te au akamarama’anga, ringi atu i te numero veravera o teia maki te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398. Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, taomi atu i te pitopito kare (0).

Me ka anoano koe me kare tetai ta’au i kite te no’o manakonako nei me kare te eumiumi nei, ka rauka ia koe i te ringi atu it te Lifeline ki runga i te 13 11 14 me kare te Beyond Blue ki runga i te 1800 675 348. Me anoano koe i te tangata uri reo, ringi atu na mua i te 131 450.

Mei te mea te manako nei koe e ko koe anake ua teia, ka rauka ia koe te ringi atu i te numero veravera o te Coronavirus koia te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398 e oti taomi i te numero toru (3). Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, taomi atu i te pitopito kare (0). Ka topiri ia atu koe ki tetai tangata oronga aro’a ua i tona tuatau koia volunteer mei ko atu i te Australian Red Cross, tana ka topiri atu ia koe ki te au tauturu’anga vaitata kia koe.

Te au tu’anga tauturu

Me ka tika, ta’anga’anga ia teia au akakitekite’anga ma te oronga atu i te reira ki toou no’oranga iti tangata na roto i te ī-mere, te kupenga roro uira me kare te au akapiri'anga no'oranga iti tangata.

Akarakara’anga'ia e te no’o takake

No’o tau meitaki tikai

Kapiki’anga tauturu

Au arai’anga va’a

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?