vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Akakitekite’anga ma te au arairai’anga mei te pae rapakau maki (Health advice and restrictions) - Kuki Airani Maori (Cook Island Maori)

Te au akakitekite’anga mei te pae rapakau maki, ma te au arairai’anga ki te reira ’ati’anga, kapiti mai te au akamarama’anga e ka akape’ea te no’o tau anga, te akara’anga ia, ma te au tauturu e vai nei.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ta’au ka anoano ia kia ’akama’ara

E au tu’anga pu’apinga ta tatou ka rauka i te rave ei paruru i to tatou au kopu tangata ma te no’oranga iti tangata mei te maki coronavirus (COVID-19):

 • Tāma putuputu i to’ou rima ki te pu’a e te vai me kare te vairakau tāma rima. Ka tauturu teia i te paruru ia tatou mei te maki coronavirus (COVID-19), te ka rauka i te no’o ora ki runga i te au area no tetai au ra.
 • ’Akamamao mei te au tangata ke, e 1.5 mita te mamao.
 • E āpai ua rai i te ārai va'a ki runga ia koe.
 • Ka anoano ia koe kia tāuru i te ārai va'a me ātoro i te are rapakau maki me kare te au ngai akonokono’anga, na runga i te apinga ’aka’oro o te katoatoa, na roto i te au motoka tei kapiki ia e ko te taxi me kare te turanga tei kapiki ia e ko te ride share e ki te ngai akato’anga pairere e ki runga i te au rere’anga pairere (mari ua me e tumu’anga tau tetai i raro i te ture no’ou kia kore e tāuru i tetai).
 • E tamanako’anga pakari te vai nei kia tāuru i te ārai va'a mei te mea kare koe e rauka i te akamamao e 1.5 mita mei te au tangata ke. Ka akaiti mai teia i te au matakutaku no te akatoto’a’anga i te maki coronavirus (COVID-19).
 • Aravei i te kopu tangata ma te au taeake ki va’o, e auraka ki roto. Ka īti mai te turanga no tatou kia tu ia e te maki coronavirus (COVID-19) i va’o.
 • Mei te mea e kua apikepike ia koe, aere kia akara ia koe (get tested), ma te no’o ki te ngutuare. Me akara viviki ia koe, noatu e e īti ua te au akairo, ka tauturu te reira i te akaiti mai i te akatoto’a’anga i te maki coronavirus (COVID-19).
 • Kare e anoano ia te tutaki kia akara ia tetai ua atu tangata no te maki coronavirus (COVID-19). Ka o mai rai te au tangata kare e kāti Medicare, mei te au manu’iri mei va’o ake i te basileia, te au tangata tere tu mai no te ’anga’anga e pera te au tangata kimi ora mai ki ko nei.

Te au arairai’anga o Vikitoria e vai nei

Tatau i te au arairai’anga e vai nei no Vikitoria.

Ka rauka i te Opita Maata o te Rapakau Maki (Victorian Chief Health Officer) i te akatuke i teia au arairai’anga mei te mea ka taui te turanga.

Te au arairai’anga ki teia tuatau

Mei teia tuatau:

 • Ka tika ia ki te 200 tangata ka rauka i te putuputu ki va’o. Kia rave ia teia ki va’o ki te ngai no te katoatoa mei te pāka (park) me kare te tapa ta’atai (beach) - kare ki to’ou ngutuare.
 • Ka tau koe kia āriki tae atu ki te 100 au manu’iri ki to’ou ngutuare, i te ra okota’i.
 • Ka rauka ia koe kia tapa’o i te ngai no’o’anga i te tuatau orote, no to’ou ngutuare tangata, e taeria atu ki te 100 au tangata mei te mea e orote koe ki Vikitoria nei. Kare te au pātana no te piri'anga kopapa e te au potiki i raro ake i te 12 marama e o ki teia tāre'anga 100 tangata.
 • Ka rauka i te au pītinīti pakoti rouru, te au ngai ’akamānea ma te tu’anga akonokono ia koe tikai, tei kapiki ia e ko te personal care kia aere mai ki to’ou ngutuare.
 • Kua tuera te au are kai, ngai inuinu e te kapu vai vera. Ka anoano ia teia au ngai kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule ) akakotinga i te numero tangata i roto e va’o. Ka rauka ki te 25 au tangata ka tika ia i mua ake ka anoano ia ai kia āru ia te akataka'anga rua pi'a mita.
 • Kua tu’era te au ngai pere moni koia casino, ma te au ’akakotinga’anga numero no te au tangata ki reira.
 • Kua tika ia te au akatangitangi’anga ora ki te reira ’ati’anga koia te live music.
 • Kua tu’era te au ngai kaikai koia food courts.
 • Kua tika ia te au tipoti amirimiri ki roto e ki va’o.
 • Kua tu’era te au ngai ’akaetaeta uaua ma te au api’i’anga i te reira ki roto i te au paepae. Ka anoano ia te au ngai ’akaetaeta uaua e te au tipoti ki roto i te au paepae kia ta’anga’anga i te akataka’anga rua pi’a mita koia te (two square metre rule) kia akakotinga i te numero ka anoano ia te āru’anga i te akataka’anga tangata no te reira. No te au ngai ’akaetaeta uaua kare e tangata ’anga’anga ka anoano ia kia āru i te akataka’anga a pi’a mita koia te (four square metre rule).
 • Kua tu’era te au ngai kau’anga vai koia swimming pools. Ka anoano kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule) ei akakotinga i te numero tangata ki reira.
 • Kua tu’era te au ’are teata inara e au akakotinga’anga tetai no te au tangata ki reira.
 • Kua tika ia te au akaipoipo’anga kia rave ia. Ka akara ia te ma’atama’ata o te ngai no te reira kia papu te numero tangata ka tau kia ariki ia ki reira. Ka anoano ia te reira ngai kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule.) Me ka rave koe i te reira ki to’ou ngutuare, ka tika ia ki te 100 au tangata ka rauka kia tae atu no te reira.
 • Kua tika ia te au tanumanga kia rave ia. Ka akara ia te ma’atama’ata o te ngai no te reira kia papu te numero tangata ka tau kia ariki ia ki reira. Ka anoano ia te reira ngai kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule.) Me ka rave koe i te reira ki to’ou ngutuare, ka tika ia ki te 100 au tangata ka rauka kia tae atu no te reira.
 • Kua tika ia te au aere anga mai ki te ngai okotai no te au akakoro’anga irinaki. Ka anoano ia te reira ngai kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule.)Kare e au akakotinga’anga numero no te au tangata ki reira e ka meitaki kia rave ia te au ’anga’anga o reira ki roto e ki va’o, ma te rave kapipiti i te reira ki taua ’ati’anga ara.
 • Kua tu’era te au paepae no te no’oranga iti tangata, kapiti katoa mai te au are puka, ma te au akataka’anga neighbourhood houses. Ka anoano ia te reira au ngai kia āru i te akataka'anga rua pi'a mita koia te (two square metre rule) i te ’akakotinga’anga i te au tangata ki te reira au ngai.
 • Ka anoano ia te au ngai no te reira au raverave’anga kia ta’anga’anga i te au rekoti’anga na roto i te au ravenga tei kapiki ia e ko te electronic record keeping me tae ki te ra 23 no Aperira.

Ārai va’a

Ka anoano ia koe kia apai ua atu rai i te ārai va'a ki runga ia koe i te au ’ati’anga ravarai me akaruke koe i te ngutuare ma te tāuru i te reira me anoano ia, mari ua mei te mea e tumu’anga tau to’ou i raro i te ture no te kare e tauru i te reira. Te au ākara'anga tau ki raro i te ture no te kare e tāuru i te ārai va'a:

 • me e maki to’ou mei te maki pakiri i runga i to’ou mata, me kare ra ngāta i te akaea
 • kua pou to’ou ā'o e akaetaeta uaua ara

Kare te au tamariki i raro ake i te 12 mataiti e anoano ia kia tāuru i te ārai va'a.

Māri ua me e tika'anga to’ou auraka kia tāuru i te ārai va'a, ka anoano ia koe kia tauru i te reira me:

 • na runga i te apinga ’aka’oro o te katoatoa,
 • ātoro i te are rapakau maki me kare te au ngai akonokono’anga
 • na roto i te au motoka tei kapiki ia e ko te taxi me kare te turanga tei kapiki ia e ko te ride share
 • ki ko i te au ngai akato’anga pairere e ki runga i te au rere’anga pairere.

Te tamanako pakari ia atu nei kia tāuru koe i te ārai va'a me kare koe e rauka i te akamamao e 1.5 mita te mamao mei te au tangata ke.

Akara’anga ia e te no’o akatakake’anga

Mei te mea e au akairo to’ou no te maki coronavirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia aere kia akara ia, ma te no’o ki te ngutuare

Kapiti mai ki te au akairo o te maki coronavirus teia au tu:

 • Pīva, anu me kare pata te 'ou
 • Mare me kare mamae o te karaponga
 • Potopoto o te a’o
 • Upepe
 • Ngaro’anga o te ’aka’ongi me kare tongi

Kare e anoano ia te tutaki kia akara ia koe no te maki coronavirus (COVID-19). Ka o mai rai te au tangata kare e kāti Medicare, mei te au manu’iri mei va’o ake i te basileia, te au tangata tere tu mai no te ’anga’anga e pera te au tangata kimi ora mai ki ko nei.

Mei te mea e kua tu ia koe e teia maki coronvirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia no’o akatakake i roto i to’ou ngutuare. No te au ma’ata’anga tuatua akara atu ki te akakitekite’anga (e) Ea’a ta’au ka rave me tu’ia koe e te coronavirus (COVID-19) ki roto te reira i te akataka’anga Word.

Me e tangata piri koe no tetai tei tu ia e te maki coronavirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia akatakake ia koe ki roto i te au akatakanga’anga quarantine no tetai 14 ra. No te au ma’ata’anga tuatua akara atu ki te akakitekite’anga (e) Ea’a ta’au ka rave me i piri ana koe ki tetai tei tu’ia e te coronavirus (COVID-19) Word.

Tauturu’anga e vai nei

Mei te mea te manamanata nei koe ko te rūti a’ea koe i ta’au moni e rauka mai ana ia koe e tapapa nei i te tika no roto mai i to’ou akara’anga ia, penei ka tau pa’a koe ki te tutaki’anga moni tauturu e $450 tei kapiki ia e ko te coronavirus (COVID-19) Test Isolation Support. Ka tauturu teia ia koe e no’o nei ki te ngutuare.

Mei te mea kua tu ia koe e me kare ra e tangata piri ki tetai tei tu ia e teia maki, penei ka tau koe ki te tauturu’anga moni e $1500 (Word). No te au akamarama’anga, ringi atu i te numero veravera o teia maki te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398. Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, taomi atu i te pitopito kare (0).

Mei te mea te manako nei koe e ko koe anake ua teia, ka rauka ia koe te ringi atu i te numero veravera o te Coronavirus koia te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398 e oti taomi i te numero toru (3). Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, taomi atu i te numero kare (0). Ka topiri ia atu koe ki tetai tangata oronga aro’a ua i tona tuatau koia volunteer mei ko atu i te Australian Red Cross, tana ka topiri atu ia koe ki te au tauturu’anga vaitata kia koe.

Te au tu’anga tauturu

Me ka tika, ta’anga’anga ia teia au akakitekite’anga ma te oronga atu i te reira ki toou no’oranga iti tangata na roto i te ī-mere, te kupenga roro uira me kare te au akapiri'anga no'oranga iti tangata.

Akarakara’anga'ia e te no’o takake

No’o tau meitaki tikai

Kapiki’anga tauturu

Au arai’anga va’a

Reviewed 31 March 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?