vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

No’oranga tau meitaki tikai (Safety) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Karere no te tauturu ia koe e to’ou kopu tangata i te no’o tau meitaki anga tikai i teia tuatau maki (KOVITI -19)

Ka rauka ia koe i te akara atu i teia tata’nga ki roto i te reo Engareti  ki runga i te Coronavirus (COVID-19) Victoria homepage

Me ka anoano tauturu koe i roto i to’ou reo, taniuniu atu i te TIS National ki runga i te 131 450 pati atu i tetai uri reo, ma te pati atu kia aka’atui ia koe ki te numero veravera o te Maki (KOVITI-19) ki te numero 1800 338 663.

Reviewed 09 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?