vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Tere’anga e te apinga akaoro (Travel and transport) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Kite’anga no te au taui’anga apinga aka’oro o te katoatoa, akatakake’anga e te tere’anga ki va’o ake i te basileia.

Ka rauka ia koe i te akara atu i te tata’nga ki roto i te reo Engareti ki runga i te Travel and transport page.

Me ka ano’ano tauturu koe ki roto i to’ou reo, taniuniu atu i te TIS National ki runga i te 131 450 pati atu i tetai uri reo, ma te pati atu kia aka’atui ia koe ki te Opati o te au apinga akaoro’oro i Vikitoria ki runga i te numero 1800 800 007.

Akano’ono’o’anga Tika’anga kia teretere mai ki Vikitoria (Victorian Travel Permit Scheme)

Mei te ’ora 6 i te po Monite ra 11 no Tianuare 2021 ka anoano koe kia pati i tetai akatika’anga no te tomo mai ki Vikitoria nei mei tetai uatu ngai i Autereria nei.

Ko teia akano’ono’o’anga no tetai tika’anga kia tomo mai ki Vikitoria nei, no te au tangata te reira e no’o ana ki Vikitoria nei e te oki mai nei ki te ngutuare.

Ka akataka a Vikitoria i te au tu’anga ke o Autereria nei e e matie, makara, me kare muramura, kia tau ki te au matakutaku’anga no te maki coronavirus i te reira ngai.

No te pati i tetai tika’anga, ka anoano ia koe kia oronga mai i te au akakite’anga e no’ea koe e ’oki mai nei, e te teretere nei koe ki’ea.

Kare te au tangata e no’o ana vaitata ki te au kena enua e anoano i te pati i te tika’anga, inara ka anoano ia kia oronga mai i ko i te kena enua te akapapu’anga o to ratou au ngai no’o’anga.

Akape’ea te pati’anga:

Tuku mai i te pati’anga na roto i te Service Victoria

Akata’anga ngai no te au tika’anga

Ko te aite’anga no te akataka’anga muramura kare koe e rauka i te tomo ki roto ia Vikitoria. E au tumu’anga tetai ka tika ia koe kia tomo mai, mei te tika’anga no te tangata ’anga’anga tei akataka ia me kare apaipai apinga koia e Specified Worker me kare Freight Worker me kare e kopae ke anga, me kare akatakake’anga me kare tika’anga no te ngakau aro’a. Mei te mea e tomo mai koe mei tetai akataka’anga muramura ma te kare e akatakake’anga me kare kopae ke anga, me kare tika’anga no te ’anga’anga, ka oronga ia atu tetai utunga ma te akauri ke atu ia koe.

Ko te aite’anga no te akataka’anga makara ka rauka ia koe te pati i te tika’anga e ka anoano ia kia akara ia koe i roto i te 72 ’ora o to’ou tae’anga mai ki Vikitoria. Ka anoano ia koe kia no’o ki te ngutuare i muri ake i to’ou akara’anga ia, e tae rava mai te akakite’anga e kare e maki.

Ko te aite’anga no te akataka’anga matie ka rauka ia koe te pati i te tika’anga ma te tomo mai ki roto ia Vikitoria. Ia koe i Vikitoria e mea tau kia matakite koe i te au akairo maki ma te aere kia akara ia koe me kare koe e meitaki ana.

Te au tika’anga kia akatakake ia

Ka rauka ia koe kia pati i te tika’anga kia akatakake ia mei te mea e tumu’anga tau ta’au. Penei tei roto i teia te:

  • akaope’anga o te ora’anga me kare tanumanga
  • ’oki’anga mai ki te ngutuare no te ora’anga meitaki o te kopapa, te ora’anga tau meitaki, akono’anga me kare no te tumu’anga aro’a
  • tupu'anga viviki no te taui’anga o te ngai
  • Ora'anga tau meitaki o tetai animara i tetai tua mai o te kena enua.

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?