vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Tere’anga e te apinga akaoro (Travel and transport) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Kite’anga no te au taui’anga apinga aka’oro o te katoatoa, akatakake’anga e te tere’anga ki va’o ake i te basileia.

Me ka ano’ano tauturu koe ki roto i to’ou reo, taniuniu atu i te TIS National ki runga i te 131 450 pati atu i tetai uri reo, ma te pati atu kia aka’atui ia koe ki te Opati o te au apinga akaoro’oro i Vikitoria ki runga i te numero 1800 800 007.

Te au akakitekite'anga ki teia tuatau no au te teretere'anga

Mei te 'ora 11.59 o te po Ruirua 20 no Tiurai 2021, me ka tomo mai koe ki Vikitoria mei te Ngai Muramura, kia tika kia akamanako:

 • Kua tāpu te Opita Ma'ata o te pae Rapakau Maki ki teia tuatau i te au oronga'anga pāmati (permit) no te Ngai Muramura (Red Zone Permits).
 • Me ka inangaro koe i te tomo mai ki Vikitoria i muri ake i te 'ora 11:59 o te po Ruirua 20 Tiurai 2021 e no te ngai muramura mai koe i te 14 ra i mua ake i te tomo'anga mai, ka anoano koe i te kopae ke anga (exemption), te turanga māri ua (exception) me kare te pāmati (permit) tau kia tomo mai ki Vikitoria. Ka tau katoa teia kite au tangata e no'o ana ki Vikitoria.

  • Te au Kopae ke anga: Ka anoano ia koe kia pati i tetai kopae ke anga. Ka oronga ua ia te au kopae ke anga i raro i te au tu ka tano no te reira, tae rava atu ki te akonokono'anga e te ngakau aro'a.

  • Turanga Māri ua: Ka tau ua teia ki te au au akataka'anga (ei akara'anga te au tangata 'anga'anga i roto i te mareva, me kare te teretere ara koe i roto i te turanga tupu viviki, me kare te oro ke atu ara koe mei te au takinokino'anga).

  • Te au pāmati (permit) ka tika ia: Tei roto i teia te akatika'anga ia ratou ka na roto mai ia Vikitoria no te tere atu ki tetai ngai ke, te au pāmati no te au tangata 'anga'anga tei akataka ia ki roto i te akakite'anga Specified Worker List.

 • Me ka timata koe i te tomo mai ki Vikitoria ma te kare e kopae ke anga, turanga māri ua e kare e pāmati (permit) tau, ka akautunga ia koe e AUD$5452 e penei ka ārai ia koe no te tomo'anga, me kare tuku ia atu ki roto i te akatakake'anga ki roto i te 'ōtēra (hotel quarantine) no e 14 ra e na'au rai e tutaki.

 • Me e tangata teretere koe kia tae atu ki tetai ngai ke, kia tika i te akamanako i te turanga e tupu mai nei ki New South Wales i teia tuatau. E mea tau auraka koe e na roto i te au ngai e tupu ma'ata nei te au tupu'anga maki i Greater Sydney tei kite ia e te Tipatimani Pae Rapakau Maki o New South Wales. Mei te mea ka na roto koe i teia au ngai, e mea tau kia pārani koe i to'ou tere i mua ake i te reira, kia rauka ai ia koe i te kore e tāpupu no te penitini, kai me kare akangaro'i ki teia au ngai.

No te marama i te au akakitekite'anga no te au ngai muramura, makara e te matie i Autereria e Nuti Reni, aere atu ki te kapi visit the travel updates page.

Akano’ono’o’anga Tika’anga kia teretere mai ki Vikitoria (Victorian Travel Permit Scheme)

Ka anoano ia koe kia pati i tetai tika’anga no te tomo mai ki Vikitoria mei tetai ua atu ngai i Autereria e Nuti Reni.

Ko teia akano’ono’o’anga no tetai tika’anga kia tomo mai ki Vikitoria nei, no te au tangata te reira e no’o ana ki Vikitoria nei e te oki mai nei ki te ngutuare.

Kua akataka a Vikitoria i te au tu’anga ke o Autereria e Nuti Reni ki te akataka’anga matie, makara e te muramura, kia tau ki te turanga matakutaku’anga i te maki coronavirus i te reira ngai.

No te pati i tetai tika’anga, ka anoano ia koe kia oronga mai i te au akakite’anga e no’ea koe e ’oki mai nei, e te teretere nei koe ki’ea.

Kare te au tangata e no’o ana vaitata ki te au kena enua e anoano i te pati i te tika’anga, inara ka anoano ia kia oronga mai i ko i te kena enua te akapapu’anga o to ratou au ngai no’o’anga.

Akape’ea te pati’anga:

Tuku mai i te pati’anga na roto i te Service Victoria

Akata’anga ngai no te au tika’anga

Ko te aite’anga o te akataka’anga ngai muramura kare koe e tika ia kia tomo mai ki Vikitoria mari ua me e tangata koe e no’o ana ki Vikitoria. Mei te mea e tangata koe e no’o ana ki Vikitoria e oki mai nei mei tetai akataka’anga ngai muramura ka anoano ia koe kia no’o ki te ngutuare no e 14 ra akatakake’anga mei tetai ke, i raro i tei kapiki ia e ko te quarantine. E au tumu’anga tetai ka tika ia koe kia tomo mai, mei te tika’anga no te tangata ’anga’anga tei akataka ia me kare apaipai apinga koia e Specified Worker me kare Freight Worker me kare e kopae ke anga, me kare akatakake’anga me kare tika’anga no te ngakau aro’a. Mei te mea e tomo mai koe mei tetai akataka’anga muramura ma te kare e akatakake’anga me kare kopae ke anga, me kare tika’anga no te ’anga’anga, ka oronga ia atu tetai utunga ma te akauri ke atu ia koe.

Ko te aite’anga no te akataka’anga makara ka rauka ia koe te pati i te tika’anga e ka anoano ia kia akara ia koe i roto i te 72 ’ora o to’ou tae’anga mai ki Vikitoria. Ka anoano ia koe kia no’o ki te ngutuare i muri ake i to’ou akara’anga ia, e tae rava mai te akakite’anga e kare e maki.

Ko te aite’anga no te akataka’anga matie ka rauka ia koe te pati i te tika’anga ma te tomo mai ki roto ia Vikitoria. Ia koe i Vikitoria e mea tau kia matakite koe i te au akairo maki ma te aere kia akara ia koe me kare koe e meitaki ana.

No te kite i te au akataka’anga ngai i Autereria e Nuti Reni tei akataka ia e muramura, makara, me kare matie, akara atu ki te mapu ki runga i te kapi teretere’anga I Vikitoria tei kapiki ia e ko te.

Te au tika’anga kia akatakake ia

Ka rauka ia koe kia pati i te tika’anga kia akatakake ia mei te mea e tumu’anga tau ta’au. Penei tei roto i teia te:

 • akaope’anga o te ora’anga me kare tanumanga
 • ’oki’anga mai ki te ngutuare no te ora’anga meitaki o te kopapa, te ora’anga tau meitaki, akono’anga me kare no te tumu’anga aro’a
 • tupu'anga viviki no te taui’anga o te ngai
 • Ora'anga tau meitaki o tetai animara i tetai tua mai o te kena enua.

Reviewed 22 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?