Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Korona vaereti - Coronavirus (COVID-19) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Kimi tata’anga no te maki (KOVITI-19).

Me e au eumiumi’anga to’ou, ringi atu i te numero veravera koia te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398 (24 'ora).
Me ka anoano koe i te uri reo, ringi atu i te TIS National ki runga i te numero 131 450, me kare te numero veravera o te coronavirus ki runga i te numero 1800 675 398 e oti taomi atu i te kare (0).
Kia tika kia akaruke ua i te Kare Kare Kare (000) no te au tumu’anga tupu’anga viviki anake ua.

Reviewed 10 February 2023

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?