vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

የኮቪድ-19 ክትባት (COVID-19 vaccine) - በአማርኛ (Amharic)

ስለ ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ስርጭት እና ደህንነት መረጃ

የሚያሳስብዎት ከሆነ ለኮሮና ቫይረስ/coronavirus በሆትላይን 1800 675 398 (24 ሰዓታት) መደወል።.
አስተርጓሚ ካስፈለግዎት፤ ለ TIS National በስልክ 131 450 መደወል.
እባክዎን በሶስት ዜሮ (000) ለድንገተኛ ችግር ብቻ መደወል.

ማወቅ የሚያስፈልግዎት ነገር

 • ማንኛውም ከ 40 ዓመት እና ከዚያ በላይ እድሜ ያለው ሰው አሁን የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት መውሰድ ይችላል
 • አንዳንድ እድሜአቸው ከ 40 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎችም ማግኘት ይችላሉ፣ እነዚህን ጨምሮ፡
  • እንደ የጤና እንክብካቤ ሠራተኞች፣ የአካለ ስንኩላን እንክብካቤ እና በእድሜ የገፉ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ሠራተኞች፣ የድንገተኛ አገልግሎት ሠራተኞች እና የሆቴል ኳራንቲን እና የአየር ማረፊያ ሠራተኞች በመሆን በሥራቸው ምክንያት በኮቪድ-19 COVID-19 የመያዝ ከፍተኛ አደጋ ወስጥ ለሆኑ ሰዎች
  • ኮቪድ-19 (COVID-19) ከያዛቸው በጣም የሚታመሙ አካለ ድኩማን እና የጤና እክል ያላቸው ሰዎች
  • በከፍተኛ ደረጃ በኮቪድ-19 (COVID-19) ሊታመሙ የሚችሉት ከሰዎች ጋር አብረው የሚኖሩ፣ የሚሠሩ ወይም የሚንከባከቡ ሲሆኑ፣ እነሱም አካለ ስንኩላንን የሚንከባከቡ እና ከሆቴል ኳራንቲን ሰዎች ጋር የሚኖሩ እና የድንበር ጠባቂዎች
  • ሙሉ ዝርዝሩን ይመልከቱ ማን ክትባት ማግኘት አለበት
 • እድሜአቸው 60 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች የአስትራዜኒካ AstraZenecaክትባት ማግኘት ይችላሉ
 • እድሜአቸው ከ60 ዓመት በታች የሆኑት የ Pfizer ክትባት ያገኛሉ
 • የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ለሁሉም በነፃ ነው። የሜዲኬር (Medicare) ካርድ አያስፈልግዎትም
 • ክትባቱ በፈቃደኝነት ነው። ለመከተብ ወይም ላለመከተብ መምረጥ ይችላሉ።
 • ክትባቱ በትክክል እንዲሠራ ሁለት ጊዜ በአንድ አይነት የኮቪድ 19 (COVID-19) የክትባት መጠን ወይም ዶዝ መወጋት አለብዎት።
 • የመጀመሪያ መጠን/dose ክትባት ሲወስዱ ሁለተኛውን መጠን/dose ክትባት መቸ መውሰድ እንዳለብዎት ይነገርዎታል።
 • በአውስትራሊያ ውስጥ ክትባቱ ተቀባይነት ከማግኘቱ በፊት የክትባቱን ደህንነት ለማረጋገጥ በሁሉም ክትባቶች ላይ በጥንቃቄ ምርመራ ተደርጓል።
 • ስለ ጤንነትዎ ወይም የኮቪድ/COVID-19 ክትባት ስለማግኘት የሚያሳስብዎት ከሆነ ለሀኪምዎ ያነጋግሩ።

ለምንድነው መከተብ ያለብዎት

የኮቪድ/COVID-19 ክትባት መውሰድ:

 • በኮቪድ/COVID-19 የመታመም ስጋትዎን ይቀንሳል
 • በኮቪድ/COVID-19 ከተያዙ በጣም እንዳይታመሙ ይከላከልልዎታል።
 • የርስዎን ጓደኞች፤ ቤተሰቦችና ማህበረሰብ ለመከላከል ይረዳል።

አብዛኛው ሰው ከተከተበ ኮቪድ-19 (COVID-19) በቀላሉ መዛመት አይችልም። ይህ ደግሞ ለመከተብ የማይችሉትን ሰዎችንም ይከላከልላቸዋል።

የክትባት ደህንነት

 • የኮቪድ/COVID-19 ክትባትን ጨምሮ ሁሉም ክትባቶች ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት በአውስትራሊያ የመድሃኒቶች ጥራት አስተዳደር/Australian Therapeutic Goods Administration የወጣውን ጥብቅ ደህንነት ደረጃ ማለፍ አለባቸው።
 • ክትባቱ በባለሙያ የጤና እንክብካቤ ሠራተኛ ይደረግልዎታል
 • እንደማንኛውም ክትባት፣ አንዳንድ ሰዎች ከኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት በኋላ የተለመደ እና ተዛማጅ የሆነ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል።
  • ከትባቱን የተወጉባት ቦታ ላይ የህመም ስሜት
  • ድካም
  • የጡንቻ ህመም
  • የራስ ምታት
  • ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት
  • የመጋጠሚያ ህመም።

ከመከተብዎ በፊት ስለክትባቱ መረጃዎችን ያንብቡ

የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ካደረጉ በኋላ ስለሚደርሰው ተዛማጅ ችግር መረጃ፡

ኮቪድ-19ን (COVID-19) በተመለከተ ማንኛውም አይነት ሃሳብ ከገባዎት ዶክተርዎን ማማከር አለብዎት።

ፍቱንነት

በሚሊዮን የሚቆጠሩ በዓለም ዙሪያ የሚኖሩ ሰዎች ሲከተቡ፣ ክትባቱ ምን ያህል ፍቱን እንደሆነ እንረዳለን። ከስር የሚገኘው መረጃ የተመሰረተው በቅርብ በተደረገ ጥናት ላይ ሲሆን፣ እሱም ብዙ የማህበረሰብ አባላት የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ባደረጉ ሰዎች ላይ ተመስርቶ ነው።

የአስትራዜኒካ (AstraZeneca) ክትባት ኮቪድ-19ን (COVID-19) ይከላከልልዎታል።

 • 12 ሳምንታት ተራርቀው የሚደረጉልዎት ሁለት ክትባቶች (ዶዞች)፣ 90 ከመቶ በሚደርስ እርግጠኝነት በኮቪድ-19(COVID-19) እንዳይታመሙ ያደርጋል።
 • የመጀመሪያውን ክትባት ካደረጉ በኋላ፣ 90 ከመቶ በሚደርስ እርግጠኝነት በኮቪድ-19 (COVID-19) ምክንያት ሆስፒታል የመግባት እድልዎ ይቀንሳል።

የፋይዘር (Pfizer) ክትባት ኮቪድ-19 (COVID-19) ን ይከላከልልዎታል።

 • 21 ሳምንታት ተራርቀው የሚደረጉልዎት ሁለት ክትባቶች (ዶዞች)፣ 95 ከመቶ በሚደርስ እርግጠኝነት በኮቪድ-19(COVID-19) እንዳይታመሙ ያደርጋል።
 • የመጀመሪያውን ክትባት ካደረጉ በኋላ፣ 80 ከመቶ በሚደርስ እርግጠኝነት በኮቪድ-19 (COVID-19) ምክንያት ሆስፒታል የመግባት እድልዎ ይቀንሳል።

የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት መድሃኒት ይዘቶች

የፋይዘር (Pfizer) እና የአስትራዜኒካ (AstraZeneca) ክትባቶች ይዘታቸው የሚከተሉትን አይጨምርም፡

 • ወተት
 • እንቁላል
 • ላቴክስ
 • የአሳማ ስጋ እና የአሳማ ሰጋ ውጤቶች (እንደ የአሳማ ስጋ ጀላቲን)

ከትባት መቼ ማግኘት ይችላሉ

በሚከተሉት የእድሜ ክልል ወስጥ ያሉ ሰዎች የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ማግኘት ይችላሉ፡

 • እድሜያቸው 40 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች
 • የሆቴል ኳራንቲን እና የድንበር ሠራተኞች
 • ከሆቴል ኳራንቲን እና ከድንበር ሠራተኞች ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች
 • የጤና እንክብካቤ ሠራተኞች
 • የአረጋውያን መኖሪያ ቤቶች ሠራቶኞች እና ኗሪዎች
 • አካለደኩማንን የሚንከባከቡ ሠራተኞች እና ኗሪዎች
 • እድሜአቸው 16 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች የታወቀ የጤና እክል ያለባቸው
 • በከፍተኛ ደረጃ አካለስንኩል የሆኑ ለአቅመ አዳም የደረሱ ሰዎች
 • በ National Disability Insurance Scheme (NDIS) ተካፋይ የሆኑ አካለስንኩላን
 • የአንድ አንድ ተንከባካቢዎች (የሚከፈላቸውም እና የማይከፈላቸውም) በ Phase 1a] እና 1b ወይም ግልጥ የሆነ የጤና ችግር ያለባቸው ልጆች - ለተጨማሪ ዝርዝር የኮቪድ 19 (COVID-19) Phase 1bይመልከቱ
 • አንድ አንድ የአካለ ስንኩላን እና በእድሜ ለገፉ የእንክብካቤ ድጋፍ የነፃ አገልግሎት ሰጪዎች - ለተጨማሪ ዝርዝር የኮቪድ 19 (COVID-19) Phase 1bይመልከቱ
 • አስፈላጊ እና በከፍተኛ አደጋ ወስጥ ተቀጥረው ለሚሠሩ ሠራተኞች፣ የሚተሉትን ጨምሮ፡
  • የመከላከያ ሃይል አባላት
  • የፖሊስ፣ እሳት አደጋ፣ የድንገታኛ አደጋ አገልግሎት ሠራተኞች
  • የስጋ እና ከባህር የሚገኙ ምግቦች አዘጋጅ ሠራተኞች
 • የቪክቶሪያ መንግሥት ቀጥሎ በተዘረዘሩት የሥራ ቦታዎች ለሚሠሩ ሰዎች አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጓል፡
  • የጠባይ ማረሚይ እና የእስር ቤት አገልግሎቶችን፣ የማህበረሰብ የጠባይ ማረሚያ ሠራተኖችን ጨምሮ
  • ለከፍተኛ አደጋ በተጋለጡ የመኖሪያ ስፍራዎች (እንደ ድጋፍ መስጫ የመኖሪያ አገልግሎቶች) ውስጥ ለሚሠሩ ሠራተኞች
  • የሕዝብ መጓጓዣ አገልግሎት ሾፌሮች እና ከሕዝብ ጋር ለሚገናኙ ሠራተኞች
  • የጋራ አገልግሎት ለሚጠቀሙ እና ለታክሲ ሾፌሮች
  • በዓለም አቀፍ የመግቢያ ወደቦች ለሚሠሩ ሁሉም ሠራተኞች
 • በጣም ለተጋለጡና በከፍተኛ ደረጃ ኮቪድ-19 (COVID-19) ሊይዛቸው ይችላል ተብለው ለሚታሰቡ ሰዎች፣ እንደ፡
  • ቤት አልባ ለሆኑ፣ በምቾት ለማይተኙ ወይም የአጣዳፊ መጠለያ ወስጥ ለሚኖሩ
  • የእጽ እና የአልኮል መጠጥ ሱስ የድጋፍ አገልግሎቶች ለሚያገኙ
  • በአእምሮ ጤና እክል የመኖሪያ አገልግሎቶች የሚኖሩ
  • ትላልቅ ፎቅ በሆኑ/መሬት ላይ ባሉ የመንግስት መኖሪያ ቤቶች፣ በሚደገፉ የመኖሪያ አግልግሎቶች፣ በማህበረሰብ መኖሪያ ቤቶች፣ በመኝታ ቤቶች እና ሌሎችን ጨምሮ ተጋላጭ በሆኑ ማረፊያ ቤቶች ውስጥ ያሉ
  • በጠባይ ማረሚያ አገልግሎቶች ውስጥ የሚኖሩ ታራሚዎች እና እስረኞች
 • ከአውስትራሊያ ለመውጣት በአውስትራሊያ መንግሥት ከጉዞ ማእቀብ ነፃ እንዲሆኑ ፍቃድ የተሰጣቸው መንገደኞች
 • የመጀመሪያውን የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ዶዝ የወሰዱ (ከየክፍለ አገሩ ወይም ከውጭ አገር የተመለሱትን ግለሰቦች ጨምሮ) በየትኛውም ደረጃ ላይ ቢሆኑም፣ ሁለተኛውን ዙር ክትባት ማግኘት ይችላሉ።

የኮቪድ-19 (COVID-19)ክትባት የት ማግኘት እንደሚችሉ

የሚገባዎ ከሆነ፣ በሚከተሉት ቦታዎች ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ፡

 • በጠቅላላ ምርመራዎች ማድረግያ (ዶክተሮች)
 • የማህበረሰብ የጤና አገልግሎቶች
 • በአቦሪጅናሎች ማህበረሰብ ቁጥጥር ስር በሆኑ የጤና አገልግሎቶች
 • በጠቅላላ ምርመራዎች ማድረግያ (የእስትንፋስ) ክሊኒኮች
 • የክትባት ማእከሎች

ከፈለጉ በዶክተርዎ መከተብ ይችላሉ፣ ዶክተርዎ የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት መስጠት ይችላሉ። የሚከተሉት ጉዳዮች ካሉብዎ ሊያናግሩት የሚገባው ትክክለኛው ሰው ዶክተርዎ ነው፡

 • የቆየ የጤና እክል
 • የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባትን ለመውሰድ ጥያዌዎች ካለዎት ወይም ከሰጉ

የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ቀጠሮ እንዴት መያዝ እንድሚችሉ

የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ቀጠሮ ለመያዝ ጥቂት አማራጮች አሉ

ከ60 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች

 • አቅራቢያዎ በሚገኝ አጠቃላይ ምርመራ ወይም የጤና አገልግሎት
 • ለክትባት ማእከል በስልክ ቁጥር 1800 675 398 በመደወል እና አስተርጓሚ ከፈለጉ 0 በመጫን።
 • በአንድ አንድ የክትባት ማእከሎች ቀጠሮ ሳይዙ መሄድ ይችላሉ። ያለቀጠሮ ከሄዱ ክትባቱን የሚሰጠው ግለሰብ [immuniser] ክትባቱን ለመስጠት ነፃ እስኪሆን ድረስ መጠበቅ ሊኖርብዎ ይችላል። የትኞቹ ማዕከላት ያለቀጠሮ እንደሚያስተናግዱ እና ክፍት የምሆኑባቸውን ሰዓታት ያረጋግጡ።

እድሜአቸው ከ60 በታች ለሆነ

ስለ ቪክቶርያ የክትባት ማእከሎች እና ስለሥራ ሰአታቸው ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የክትባት ማእከሎችን ይጎብኙ።

ወደ ክትባት ቀጠሮዎ ሲሄዱ ይዘው መሄድ ያለብዎት

 • በክትባቱ ማእከል በአሉበት ጊዜ የፊት ጭምብል ማድራግ አለብዎት
 • ካለዎት ፎቶግራፍ ያለበት መታወቂያ
 • የሚዲኬር (Medicare) ካርድ ካለዎት (ምንም እንኳን የሜዲኬር ካርድ (Medicare) ባያስፈልግም)
 • የግል የጤና እንክብካቤ መለያ ቁጥር የሜዲኬር ካርድ Medicare ከሌለዎት
 • ከአሠሪዎ የሥራ መታወቂያ ወይም ደብዳቤ፣ በሥራዎ ምክንያት የኮቪድ-19 (COVID-19) ክትባት ማግኘት ካለብዎት
 • የሚዲኬር (Medicare) የጤና ታሪክ መረጃ፣ እንደ አለርጂ የመሳሰሉትን።

በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰት ከደም መርጋት ጋር የተያያዘ የጎንዮሽ ጉዳት

ከአስትራዜኒካ (AstraZeneca) ክትባት ጋር የተያያዙ በጣም አልፎ አልፎ የሚደረስ ችግር አለ፣ እሱም የደም መርጋት እና ዝቅተኛ የደም ፕለትሌት (platelet) መጠን ነው። ይህ ችግር ስሮምቦሲስ (Thrombosis) ከ ስሮምቦሳይቶፔንያ ሲንድረም (thrombocytopenia syndrome (TTS)) ጋር ይባላል።

በጣም አልፎ አልፎ ስለሚከሰተው የደም መርጋት ተዛማጅ ክስተት የአውስትራሊያ መንግሥት በቅርብያወጣውን መረጃያንብቡ።

በቋንቋዎ የተተረጎሙ የእውነታ ወረቀቶች

ለኮቪድ-19 (COVID-19) እንዴት እንደሚዘጋጁ

ስለፋይዘር Pfizer ክትባት መረጃዎች

ስለአስትራዜኒካ AstraZeneca ክትባት መረጃዎች

የበለጠ መረጃ

ሰለ አወስትራሊያ የክትባት መርሃ ግብር ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ከአውስትራሊያ መንግሥት ድረገጽ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ።

የበለጠ መረጃ

ስለ አውስትራሊያ ክትባት መስጫ ፕሮግራም የበለጠ መረጃ፣ ክትባት የማሰራጨቱን እቅድን ያካተተ፣ በአውስትራሊያ መንግሥት ድረገጽ/ the Australian Government’s website ላይ ይገኛል።

አስተማማኝ የሆኑ መገልገያዎች በቋንቋ ለማግኘት ማስፈንጠሪያ

ለማህበረሰብ እና ለእምነት መሪዎች መረጃ ማቅረቢያ

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?