vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Pātia COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Akakitekite’anga no runga i te au raverave’anga e te akono mako no te pātia COVID-19.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ta’au ka anoano ia kia marama

 • Ka rauka i te au tangata e 40 mataiti aere atu ki runga kia aere no to ratou pātia paruru mei te maki COVID-19 i teia nei
 • Ka tau katoa tetai au tangata i raro ake i te 40 mataiti no teia, mei te:
  • Au tangata e teitei te mātakutaku’anga ko te tu ia e te maki COVID-19 no te tu o ta ratou ’anga’anga, mei te au tangata ’anga’anga rapakau maki, te pakipaki tai, tupu’anga viviki, te ’akataka’anga quarantine, te ngai akato’anga pairere e te uāpu.
  • Te au tangata tei tamanako ia e ka tupu viviki te maki kia ratou e tei teitei te mātakutaku’anga e ka tu ia ratou e te maki COVID-19, mei te au tangata e au maki pakipaki tai to ratou, me kare e au makimaki to ratou
  • Te au tangata e no’o ana, ’anga’anga e te akono ia ratou e teitei te mātakutaku’anga no te tu anga ia e te maki COVID-19, mei te au tangata akono i te au tangata pakipaki tai e no’o ana ki te au tangata e ’anga’anga ana ki roto i te au ngai tei ‘akataka ia e ko te quarantine e te au tiaki’anga kena enua
  • No te akakite’anga katoatoa e ko’ai ka rauka kia pātia ia.
 • Ka rauka i te au tangata 60 mataiti aere atu ki runga kia pātia ia ki te pātia AstraZeneca
 • Ko te patia Pfizer te ka oronga ia ki te au tangata i raro ake i te 60 mataiti
 • Kare e tutaki no te pātia COVID-19 no te tangata katoatoa. Kare koe e anoano i te kāti Medicare
 • Kare e māro'anga kia pātia ia. Na’au rai te ’iki’anga kia pātia ia
 • Ka anoano koe e rua (2) pātia'anga o taua vairakau okotai ara o te COVID-19 kia pu'apinga ia
 • Me oti to’ou pātia'anga mua, ka akakite ia atu kia koe te tuatau no te rua o te pātia'anga
 • Kua akara matatio ia te au vairakau e kua tau meitaki i mua ake ka ta’anga’anga ia ai ki Autereria nei
 • Me te manamanata nei koe no to’ou ora’anga kopapa meitaki e te maroiroi me kare i te rauka anga mai te vairakau COVID-19, komakoma atu ki to’ou tāote.

Eaa koe ka anoano ia ai kia pātia ia

Ariki’anga i te pātia COVID-19:

 • ākaiti mai i te mātakutaku'anga ko te tu aea ia koe e te maki COVID-19
 • paruru ia koe auraka kia maki maata me tu ia koe e te COVID-19
 • tauturu i te paruru i to’ou au taeake, kopu tangata ma te no’oranga iti tangata.

Me pātia ia te ma'ata'anga tangata, kare e ngo’ie te toto’a’anga o te makiCOVID-19. Ka paruru katoa teia i te au tangata te kare e rauka kia pātia ia.

Turanga tau meitaki no te Pātia

 • Ka anoano ia te au pātia, kapiti katoa mai te pātia COVID-19, kia na roto i te taka’inga teitei no te turanga tau meitaki tei akano’o ia e te Australian Therapeutic Goods Administration i mua ake ka ta’anga’anga ia ai te reira i Autereria nei.
 • Ka pātia ia koe e tetai tangata tu katau o te pae rapakau maki
 • Mei te au pātia ravarai, ka kite tetai au tangata i te au tu tukeke i muringao i te pātia COVID-19. Penei mei te:
  • mamae ki te ngai i pātia ia ai koe
  • roiroi
  • ākia'anga o te au pukupuku (muscle aches)
  • mamae upoko
  • pīva e te ’akaanu
  • mamae o te au pa’upau’anga.

Tatau i te au akakitekite’anga i mua ake ka patia ia ai koe:

No te ma’ata’anga o te akakitekite’anga no te au tu tukeke te ka tupu mai i muri ake i to'ou pātia'anga ia ki te patia COVID-19 akara:

Mei te mea e au eumiumi’anga to’ou no runga i te pātia COVID-19, e mea tau kia komakoma atu koe ki to’ou taote.

Tu tau meitaki

I te au mirioni anga tangata e pātia ia nei pini ake te ao nei, te ma'ata nei te marama e rauka nei kia tatou e e akape'ea ana te au pātia i te paruru'anga ia tatou.

Kua akatumu ia te au akakitekite’anga o raro ake nei ki te au kimikimi’anga ki teia tuatau, tae rava atu ki te au kimikimi’anga ki roto i te au no’oranga iti tangata e au tangata tetai tei pātia ia ki te pātia COVID-19.

Ka paruru te pātia AstraZeneca ia koe mei te maki COVID-19

 • I te nga pātia'anga AstraZeneca, akatakake ia e 12 epetoma te atea, ka taeria ki te 90 patene iti mai o te mātakutaku'anga ko te tu a'ea ia koe e te maki COVID-19
 • I muri ake i te pātia'anga mua, kua tere atu i te 90 patene iti mai o to’ou tae’anga ki roto i te are rapakau maki no te maki COVID-19.

Ka paruru te pātia Pfizer ia koe mei te maki COVID-19

 • I te nga pātia'anga, akatakake ia e 21 ra te atea, e 95 patene iti mai o te mātakutaku'anga ko te tu a'ea ia koe e te maki COVID-19
 • I muri ake i te pātia'anga mua, kua tere atu i te 80 patene iti mai o to’ou tae’anga ki roto i te are rapakau maki no te maki COVID-19.

Ea’a to roto i te au pātia COVID-19

Kare i roto i au pātia'anga Pfizer e te AstraZeneca te:

 • U
 • ’Uā-moa
 • Rapa
 • Puaka ma tetai au tu’anga o te reira (mei te pork gelatine).

A’ea koe e tau ei no te pātia

Ka rauka i teia au tu tangata kia pātia ia ki te pātia COVID-19 i teia nei

 • Te au tangata 40 mataiti aere atu ki runga
 • Te au tangata e ’anga’anga ana ki roto i tei ’akataka ia e ko te hotel quarantine e te au kena enua
 • Te au ngutuare tangata o ratou e ’anga’anga ana ki roto i tei ’akataka ia e ko te hotel quarantine e te kena enua
 • Te au tangata angaanga ki roto i te pae rapaku maki
 • Te au tangata ’anga’anga ki roto i te turanga ruaine’anga o te tangata ma te au tangata e no’o ana ki roto i reira
 • Te au tangata ’anga’anga ki roto i te turanga no te au tangata pakipaki tai ma te au tangata e no’o ana ki roto i reira
 • Te au tangata 16 mataiti aere atu ki runga e e turanga apikepike maki to ratou
 • Te au tangata mama’ata e e turanga ma’ata to ratou apikepike maki pakipaki tai
 • Te au tangata apikepike maki pakipaki tai e tei roto ratou i te akano’ono’o’anga tei kapiki ia e ko te National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Te au tangata akono koia te carers (te tutaki ia ana e tei kore) o tetai au tangata tei tau i raro ake i tei ’akataka ia e ko te takainga mua koia te Phase 1a e te 1b e me kare o te au tamariki e au turanga apikepike maki to ratou – akara ki te porokaramu pātia COVID-19 Tu’anga 1b no te au ma’ata’anga tuatua
 • Tetai au tangata ’anga’anga ki roto i te turanga pakipaki tai e te au tangata oronga aro’a ua i to ratou tuatau no te tauturu i te akonokono’anga i te au tangata ruaine - akara ki te porokaramu pātia COVID-19 Tu’anga 1b no te au ma’ata’anga tuatua
 • Te au tangata inangaro ma’ata ia ma ratou e ’anga‘anga ana ki roto i te au ngai teitei te mātakutaku'anga tei kapiti katoa ia mai:
  • te au tangata ’anga’anga o te pae paruru
  • akava, ngai tamate a’i, e te au tangata ’anga’anga o te tu’anga tupu viviki
  • te au tangata ’anga’anga i te tua o te kiko manu e te kai moana.
 • Kua kapiti mai te Kavamani o Vikitoria i te au tangata ’anga’anga o teia au ngai ’anga’anga:
  • tua akatanotano e te tapeka’anga e pera te au tangata 'anga’anga o te tu’anga akatanotano no te no’oranga iti tangata
  • te au tangata e ’anga’anga ana ki roto i te au ngai no’o’anga e teitei te mātakutaku'anga mei te au ngai no’o’anga tei turu ia
  • te au tangata aka’oro i te au apinga aka’oro o te katoatoa e te tangata ’anga’anga kite mata i te katoatoa
  • te au tangata aka’oro no tei ’akataka ia e ko te ride share e te taxi
  • te au tangata ’anga’anga i ko i te au ngai tomo’anga mai ki roto nei t te basileia mei va’o mai.
 • Te au tangata tei kapiki ia to ratou turanga e ‘vulnerable’ e e teitei te mātakutaku'anga ko te tu a’ea ia ratou me kare tupu mai te au maki’anga ma’ata mei roto mai i te COVID-19, ei akara’anga:
  • ratou e kite nei i te turanga kare e ngutuare, te ngāta nei te moe'anga, e me kare tei roto i te au ngai no’o’anga no te tuatau tupu viviki
  • ratou e āriki nei i te au tauturu’anga no te au ’akataka’anga drug e te alcohol
  • te au tangata e no’o nei ki roto i te au paepae rapakau o te manava
  • ratou i roto i te au ngai no’o’anga tae atu ki te au ngai teitei/’aka’aka o te katoatoa, te au ngai no’o’anga tei turu ia, te no’oranga o te iti tangata, te au pi’a i roto i te au ngutuare e tetai au tu atu
  • ratou i roto i te au are tapeka’anga, ma ratou i roto i te au ngai akatanotano’anga
 • Te au tangata teretere tei rauka te tika’anga mei te Kavamani Autereria kia kopae ke ia te arai’anga no te akaruke ia Autereria
 • Te au tangata tei rauka takere te pātia'anga mua no te paruru mei te maki COVID-19 (kapiti mai te au tangata ta taki ta’i tei oki mai mei te au tu’anga enua i ko nei me kare no va’o ake i te basileia) te ka rauka kia pātia ia no te rua o te pātia'anga kia tau ki te au ’akataka’anga i rotopu i nga pātia'anga noatu e’aa to ratou taka’inga.

Ki’ea koe aere ai kia tu i te pātia COVID-19

Me kua tau koe, tapa’o it tetai tuatau ki:

 • Te ’akataka’anga General Practices (taote)
 • Pae rapakau maki o te no’oranga iti tangata
 • Pae rapakau maki no te iti tangata toketoke enua
 • Te au kīriniki no te ’akaea
 • Te au paepae no te pātia.

Ka rauka koe kia pātia ia e to'ou taote mei te mea ka anoano koe e te oronga nei to’ou taote i te pātia COVID-19. Ko to’ou taote te tangata tau kia komakoma atu koe mei te mea e:

 • e apikepike maki to’ou tei kite takere ia
 • e au ui’anga me kare te mātakutaku nei koe no te pātia COVID-19.

Ka akape’ea koe i te tapa’o’anga no te pātia COVID-19

E au taka’inga iti tetai no te tapa’o’anga o te pātia COVID-19

No te au tangata tere atu i te 60

 • Tapa’o ki ko i te Taote me kare te pae rapakau maki vaitata kia koe
 • Tapa’o ki te paepae no te pātia na roto i te ringi anga i te numero 1800 675 398 e oti taomi i te me ka anoano koe i te 0 me ka anoano koe i te tangata uri reo.
 • Te akatika nei tetai au paepae no te pātia i te au tangata kia aere tika mai ki roto ma te anoano kore i te tapa’o’anga no te reira. Mei te mea e aere tika ua mai koe ki roto, penei ka anoano ia koe kia tiaki no tetai tangata pātia kia va ei oronga mai i to'ou pātia. Akara atu e tei’ea te au paepae ka āriki i te au aere’anga atu ki roto e no te au ’ora ka tu’era.

No te au tangata i raro ake i te 60

 • E mea tau kia tapa’o koe i te tuatau no’ou na roto i te ringi atu i te numero 1800 675 398. Taomi i te kare 0 me ka anoano koe i te tangata uri reo.
 • Te akatika nei tetai au paepae no te pātia i te au tangata kia aere tika mai ki roto ma te anoano kore i te tapa’o’anga no te reira. Mei te mea e aere tika ua mai koe ki roto, penei ka anoano ia koe kia tiaki no tetai tangata pātia kia va ei oronga mai i to'ou pātia. Akara atu e tei’ea te au paepae ka āriki i te au aere’anga atu ki roto e no te au ’ora ka tu’era.

No te ma’ata’anga o te au akakitekite’anga no runga i te au paepae pātia e te au ’ora no te tu’era’anga, aere atu ki te au Paepae pātia'anga.

Ea’a ta’au ka apai mai ki te pātia'anga

 • Ka anoano ia koe kia tāuru i te ārai va'a ia koe i roto i te paepae pātia
 • Akakitekite’anga e tutu tetai (photo ID), mei te mea kua tu koe i te reira
 • Kāti Medicare mei te mea e kāti pera to’ou (kare ra e anoano ia te kāti Medicare)
 • Numero ’akataka’anga no te rapakau, me kare o’ou kāti Medicare
 • Numero tangata 'anga’anga (Employee ID) me kare reta mei to’ou pu, mei te mea no te ’anga’anga te tumu’anga no’ou kia pātia COVID-19 ia
 • Akakitekite’anga no runga i to’ou tua tapapa o te pae rapakau’anga, mei te au tu ka tupu te tukeke’anga (allergies).

Te tupu’anga i te taime iti rava o te pupuru’anga toto e te ka tupu ki te pae

E piri’anga tetai i rotopu i te pātia AstraZeneca e te tu (condition) tupu iti rava, te kite ia ana te pupuru’anga toto (blood clotting) e te ’aka’aka o te turanga toto (platelet). Kua kapiki ia teia tu i roto i te reo Engareti e ko te Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS).

Tatau i te au akakitekite’anga ki teia tuatau mei te Kavamani Autereria no teia e tupu iti rava ana o te pupuru’anga toto e te ka tupu ki te pae.

Te au akakitekite’anga papu ki roto i to’ou reo

Akape’ea te akate’ate’amamao’anga no to’ou pātia COVID-19

Te au tu’anga tauturu no te pātia Pfizer

Te au tu’anga tauturu no te pātia AstraZeneca

Au akakitekite’anga

Ka kite ia te ma’ata’anga o te au akakitekite’anga no runga i ta Autereria porokaramu no te pātia'anga ki runga i te kapi atui roro uira a te Kavamani Autereria

Au akakitekite’anga

No te au maata’anga akakitekite’anga no ta Autereria porokaramu no te pātia'anga, ma te parani no te rōra'anga o te reira, ka kite ia te reira ki runga i te kapi roro uira a te Kavamani o Autereria Australian Government’s website.

Au akapiri’anga no te au tauturu ka irinaki ia i roto i te reo

Au akakitekite’anga no te no’oranga iti tangata ma te au arataki irinaki

Reviewed 29 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?