Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Pātia COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Te au akakite'anga no runga i te au vairakau no te COVID-19

Me ka anoano koe i te tangata uri reo, ringi atu i te Translating and Interpretings Service na roto i te ringi atu anga i te 131 450.

Ea'a koe ka pātia ia ai

E tu papa e te meitaki to te au pātia no te paruru i te au tangata auraka kia maki ma'ata ia mei te COVID-19. E mea pu'apinga kia vai tau meitaki to'ou turanga o te pātia ei 'akapapu i te paruru'anga ma'ata mei te vaereti. No te au tangata tei tau, ko te arite'anga no tei nkapiki ia e ko te up to date kua rauka ia koe te au patia mua o te COVID-19 ma te au tamanako'anga vairakau 'akama'ata atu i te meitaki.

Akape'ea te pātia ia 'anga

Te vai nei te au patia i ko i to'u ngai 'oko vairakau e te Taote.

E mea tau kia komakoma atu koe ki to'ou Taote me e au makimaki to'ou e vai nei me kare ekoko e ia to'ou au vaito vairakau ka anoano ia.

Kare e tutaki no te vairakau, ma te kare koe e anoano no te kati Medicare kia pātia ia ai.

Ko'ai te ka rauka kia pātia ia

Ko te katoatoa e 5 mataiti aere atu ki runga te ka tau kia pātia ia. Ka rauka katoa tetai au tamariki tei tau e i rotopu i te 6 marama ki raro ake i te 5 mataiti kia pātia ia.

Te vai nei te pātia 'akama'ata atu i te meita no te paruru'anga no te katoatoa e 18 mataiti aere atu ki runga, ma te tamanako ma'ata ia no:

  • te au tangata mei te 65 mataiti aere atu ki runga
  • te au tangata mei te 18 mataiti aere atu ki runga e au tu pakipaki tai to ratou me are ra e au tu apikepike maki ma'ata to ratou

Te vai nei tetai pātia ou te ka akakoro ia no te au tu Omicorn tukeke ei ravenga no te pātia 'akama'ata atu i te meitaki.

Ka rauka te vairakau 'akama'ata i te 'akameitaki'anga e 6 marama i muri ake i to'ou pātia COVID 'openga me kare maki'anga ia.

Komakoma atu ki to'ou Taote no te numero vairakau e ko tei'ea te patia ka tamanako ia mai no'ou e ta'au tama. No te au ma'ata'anga tuatua, atoro atu i te Get vaccinatedExternal Link .

I muri ake i tou'ou pātia

Penei ka kite koe i te au tu tukeke mei te mamae ki te ngai o te nira, ro'iro'i, mamae o te au tumutumu’anga kopapa, piva, me kare anu e te mamae o te au pa’u’anga o te kopapa. E turanga marama ia te au tu'anga tuputupu, e akairo te 'anga'anga ra te pātia. I te ma’ata’anga tuatau, ka maru ma te ngaro ke atu te reira i muri ake i te ‘okotai me kare rua ra.

E tupu varavara na te au tupu'anga tuke ma'ata. Aravei atu i to’ou Taote me te manamanata ra koe me kare e au tupu’anga tuke ma’ata tetai tei kare i ngaro ke i muri ake i tetai au ra iti.

No runga i te au vairakau COVID-19

Ka anoano ia te au vairakau kia tau ki te au akataka'anga tau meitaki tikai tei akano'o ia e te Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link i mua ake ka ta'anga'anga ia ai te reira i Autereria nei. Te 'akateretere ia nei te reira e te au tangata kite no te pae rapakau maki.

I Autereria, e 3 au tu vairakau e vai nei e tei tika ia kia ta'anga'anga ia:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavaxx

Ka rauka i te au tangata kia ariki i te au patia tukeke tei tau no to ratou tare mataiti e te turanga meitaki o te kopapa. Tuatua atu ki to'ou Taote e ko tei'ea te pātia tano no'ou.

Te au 'akakitekite'anga takake

Tapa'o atu i to'ou vairakau ki ko i te Taote me kare te ngai 'oko'anga vairakau na roto i te ta'anga'anga 'anga i te Health Direct Service FinderExternal Link . No te au ma’ata’anga tuatua, kapiki atu i te National Coronavirus Helpline ki runga i te 1800 020 080.

Reviewed 02 August 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?