vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Pātia COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kuki Airani Maori (Cook Island Maori)

Akakitekite’anga no runga i te au raverave’anga e te akono mako no te pātia COVID-19.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ta’au ka anoano ia kia marama

 • Ka akamata te porokaramu a Autereria no te pātia i Vikitoria mei te ra 22 no Peperuare 2021.
 • I raro i te taka’inga mua o te porokaramu a Autereria no te pātia, kua akateitei ia te anoano no te au tangata e teitei te mātakutaku'anga i roto i to tatou no’oranga iti tangata, kapiti mai:
  • Te au tangata ’anga’anga no te turanga akatakake’anga no te no’o mako e te kena enua koia te quarantine e te border, kapiti mai te au tangata ’anga’anga ki roto i te au ōtera no te turanga akatakake’anga e te no’o mako
  • Te au tangata e ’anga’anga nei ki mua i te rāina, kapiti mai te au tangata ’anga’anga ki roto i te au are rapakau maki ki roto i te au ngai no te maki COVID-19 e te au ngai tei tamanako ia no te COVID-19
  • Te au tangata ’anga’anga ki roto i te au paepae no te akono’anga tangata ruaine ma te pakipaki tai
  • Te au tangata e no’o ana ki roto i te au paepae no te akono’anga i te au tangata ruaine e te pakipaki tai.
 • Ko tetai tu’anga i roto i teia akano’ono’o’anga, ka oronga te Kavamani Vikitoria i te au vairakau pātia COVID-19 ki te au tangata ’anga’anga ki roto i te au ōtera no te turanga akatakake’anga e te no’o mako, te au ngai akato’anga pairere, te au tangata e teitei te mātakutaku'anga i mua i te rāina mei te au tangata ’anga’anga ki roto i te pae rapakau maki ma te au tangata ’anga’anga ki roto i te au paepae ngai no’o’anga o te au tangata ruaine ma te au tangata e no’o ana ki reira, akamata i te ra 22 no Peperuare (2021).
 • Na te Kavamani o Autereria te oronga’anga mai o te vairakau ki te au tangata e no’o ana ma ratou e ’anga’anga ana ki roto i te tu’anga pāraiveti o te au ngai no'o'anga no te au tangata ruaine e te pakipaki tai.
 • No teia e maata nei te au vairakau e maani ia nei, ka maata katoa te au tangata ka rauka te turanga no teia pātia. Te akakoro nei te Kavamani o Autereria kia pātia ia te au tangata ravarai i Autereria i teia mataiti 2021.
 • Kare e tutaki no te pātia COVID-19 no te katoatoa.
 • Ka anoano koe e rua pātia'anga o taua vairakau ra no te COVID-19.
 • Me oti to’ou pātia'anga mua, ka akakite ia atu kia koe te tuatau no te rua o te pātia'anga.
 • E puapinga maata kia pātia ia koe no te rua o te pātia'anga no teia vairakau kia puapinga ia.
 • Kua akara matatio ia te au vairakau e kua tau meitaki i mua ake ka ta’anga’anga ia ai ki Autereria nei.
 • Me te manamanata nei koe no to’ou ora’anga kopapa meitaki e te maroiroi me kare i te rauka anga mai te vairakau COVID-19, komakoma atu ki to’ou tāote

Eaa koe ka anoano ia ai kia pātia ia

Ariki’anga i te pātia COVID-19:

 • ākaiti mai i te mātakutaku'anga ko te tu aea ia koe e te maki COVID-19
 • paruru ia koe auraka kia maki maata me tu ia koe e te COVID-19
 • tauturu i te paruru i to’ou au taeake, kopu tangata ma te no’oranga iti tangata.

Mei te mea e pātia ia te maata anga tangata, kare e ngō'ie te totoa'anga o te maki. Ka paruru katoa teia i te au tangata kare e meitaki kia pātia ia.

Turanga tau meitaki no te Pātia

 • Ka anoano ia te au pātia, kapiti katoa mai te pātia COVID-19, kia na roto i te taka’inga teitei no te turanga tau meitaki tei akano’o ia e te Australian Therapeutic Goods Administration i mua ake ka ta’anga’anga ia ai te reira i Autereria nei.
 • Ka pātia ia koe e te tangata kua tereni ia no te pae rapakau maki.
 • Mei te au pātia, ka kite tetai au tangata i te tū tukeke maria i muri ake i te pātia COVID-19. Penei ko teia tetai au tu:
  • amae ki te ngai tei pātia ia koe
  • pīva
  • ’ākia o te au pukupuku uaua
 • Mee au manamanata to’ou no te pātia, komakoma atu ki to'ou taote.

Au akakitekite’anga

No te au maata’anga akakitekite’anga no ta Autereria porokaramu no te pātia'anga, ma te parani no te rōra'anga o te reira, ka kite ia te reira ki runga i te kapi roro uira a te Kavamani o Autereria Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?