Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Pātia COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kuki Airani Maori (Cook Islands Maori)

Te au akakite'anga no runga i te au vairakau no te COVID-19

Me ka ‘anoano koe i tetai tangata ‘uri reo, rīngi atu i te Translating and Interpretingb Service ki runga it te 131 450.

Ea'a koe ka patia ia ai

E tu papa e te meitaki to te au patia no te paruru i te au tangata auraka kia maki ma'ata ia mei te COVID-19. E mea pu'apinga ma'ata kia vai meitaki to'ou turanga o te au pa-tia ei akapapu i te paruru'anga ma'ata mei te maki.

Akape'ea te patia ia 'anga

Te vai nei te au patia ki ko i te

E mea tau kia komakoma atu koe ki to'ou Taote me e au makimaki to'ou e vai nei me kare ekoko e ia o'ou au vaito vairakau ka anoano ia.

Kare e tutaki no te vairakau, ma te kare koe e anoano no te kati Medicare kia patia ia.

Ko'ai te ka rauka kia patia ia

Ko te katoatoa e 5 mataiti aere atu ki rung ate ka tau no te patia. Ka tau te au tamariki mei te 6 marama ki raro ake i te 5 mataiti no te patia mei te mea

  • e turanga to ratou tei kapiki ia e ko te immunocompormised
  • e turanga pakipaki tai to ratou
  • e au tu maki tukeke to ratou.

E vairakau ou tetai no te akakoro ia no te au tu tukeke o te Omicron ei vairakau takake no te au tangata 18 mataiti aere atu ki mua.

Komakoma atu ki to'ou Taote no te numero vairakau e ko tei'ea te patia ka tamanako ia mai no'ou e ta'au tama. No te au ma'ata'anga tuatua, atoro atu i te Get vaccinatedExternal Link .

I muri ake i tou'ou patia

Penei ka kite koe i te au tu tukeke mei te mamae ki te ngai o te nira, ro'iro'i, mamae o te au pa'uanga kopapa, piva, me kare anu. E turanga marama ia te au tu'anga tuputupu e e akairo te 'anga'anga ra te patia. I te ma'ata'anga tuatau, ka maru ma te ngaro ke atu te reira e ta'i me ka kare 2 ra. e.

E tupu varavara na te au tupu'anga tuke ma'ata. Aravei atu i to'ou Taote me te manamanata ra koe, me kare e au tupu'anga tuke ma'ata tetai tei kare i ngaro ke i muri ake i tetai au ra iti.

No runga i te au vairakau COVID-19

Ka anoano ia te au vairakau kia tau ki te au akataka'anga tau meitaki tikai tei akano'o ia e te Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link i mua ake ka ta'anga'anga ia ai te reira i Autereria nei. Te 'akateretere ia nei te reira e te au tangata kite no te pae rapakau maki.

I Autereria, e 4 au patia te vai nei ma tei tika ia no te katoatoa kia ta'anga'anga

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax
  • AstraZeneca

Ka rauka i te au tangata kia ariki i te au patia tukeke tei tau no to ratou tare mataiti e te turanga meitaki o te kopapa. Tuatua atu ki to'ou Taote e ko tei'ea te patia tano no'ou.

More information

Tapa'o i to'ou vairakau ki mua ki ko i te Taote me kare te ngai oko vairakau na roto i te ta'anga'anga 'anga i te vaccine clinic finderExternal Link . No te au ma’ata’anga tuatua, kapiki atu i te National Coronavirus Helpline ki runga i te 1800 020 080.

Reviewed 12 December 2022

Coronavirus Victoria

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?