vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Cjepivo protiv COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Hrvatski (Croatian)

Informacije o uvođenju cjepiva protiv COVID-19 i o njegovoj sigurnosti.

Ako vas što zabrinjava, pozovite dežurnu telefonsku službu za coronavirus 1800 675 398 (24 sata).
Ako trebate tumača, pozovite TIS National na 131 450.
Tri nule (000) zovite samo u hitnom slučaju!

Što trebate znati

 • Australski program za cijepljenje u Victoriji počinje 22. veljače 2021.
 • U prvoj fazi australskog programa za cijepljenje, prioritet imaju najrizičnije skupine u našoj zajednici, a to uključuje:
  • Radnike u objektima koji se koriste za karantenu i na graničnim prijelazima, uključujući sve zaposlenike koji rade u programu hotelske karantene.
  • Zdravstveni radnici na rizičnoj prvoj liniji, uključujući bolničko osoblje u bolničkim jedinicama za liječenje oboljelih i za koje se sumnja da su zaraženi od COVID-19 bolesti.
  • Osoblje u staračkim domovima i domovima za osobe s invaliditetom.
  • Osobe u staračkim domovima i domovima za osobe s invaliditetom.
 • Kao dio plana za uvođenje cijepljenja, vlada države Viktorije će počevši od 22. veljače 2021. dostaviti doze cjepiva protiv COVID-19 radnicima u hotelskoj karanteni, radnicima u zračnim i morskim lukama, zdravstvenim radnicima na rizičnoj prvoj liniji te osoblju i osobama u javnim domovima za starije osobe.
 • Australska vlada je odgovorna za dostavu cjepiva osobama u objektima i radnicima u privatnom sektoru - staračkim domovima i u domovima za osobe s invaliditetom.
 • Uz veću proizvodnju doza, sve više osoba će imati priliku primiti cjepivo. Australska vlada ima za cilj cijepiti sve osobe u Australiji tijekom 2021. godine.
 • Cjepivo protiv COVID-19 je besplatno za sve.
 • Potrebne su dvije doze injekcije istog cjepiva protiv COVID-19.
 • Kad primite prvu dozu, biti ćete obaviješteni o terminu za drugu dozu.
 • Važno je primiti i drugu dozu cjepiva kako bi se postigla potpuna učinkovitost.
 • Sva cjepiva su pažljivo testirana kako bi se zajamčila sigurnost prije nego što se cjepiva odobre za korištenje u Australiji.
 • Ako ste zabrinuti za svoje zdravlje ili o primanju cjepiva protiv COVID-19, razgovarajte s vašim liječnikom.

Zašto se trebate cijepiti

Primanje cjepiva protiv COVID-19:

 • smanjuje vam rizik od bolesti protiv koje ste cijepljeni – COVID-19
 • pružaju vam zaštitu protiv ozbiljnije bolesti u slučaju da se zarazite COVID-19 virusom
 • pomaže u zaštiti zdravlja vaših prijatelja, obitelji i zajednice.

Ako se velika većina osoba cijepi, virus se ne može širiti tako brzo. To ujedno štiti i osobe koje ne mogu primiti cjepivo.

Sigurnost cjepiva

 • Sva cjepiva, uključujući cjepiva protiv COVID-19, moraju zadovoljiti stroge zahtjeve sigurnosti koje je postavila Australska administracija zaterapeutske proizvode (Therapeutic Goods Administration), prije nego što se koriste u Australiji.
 • Cjepiva će vam davati obučeni zdravstveni djelatnici.
 • Sva cjepiva, pa tako i cjepiva protiv COVID-19, mogu prouzročiti neke blage nuspojave kod nekih ljudi. To uključuje:
  • Bol na dijelu tijela gdje je primljena injekcija
  • vrućicu
  • bolove u mišićima
 • Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa cjepivom, razgovarajte sa svojim liječnikom.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o australskom planu cijepljenja, uključujući planu njegovog uvođenja, možete naći na internetskim stranicama australske vlade the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?