vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 રસી (COVID-19 vaccine) - ગુજરાતી (Gujarati)

COVID-19 રસીના રસીકરણ કાર્યક્રમ અને સલામતી વિષેની માહિતી

જો તેમને ચિંતાજનક લાગતું હોય તો, coronavirus ની હોટલાઇન ૧૮૦૦ ૬૭૫ ૩૯૮ પર ફોન કરો (૨૪ ક્લાક).
જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો, TIS National ને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.<br/>ત્રણ શૂન્ય (૦૦૦)નો ઉપયોગ આપાત કાળમાં જ કરશો.

તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

 • દરેક વ્યક્તિ જેની ઉંમર ૪૦ વર્ષ અને તેથી વધુ છે તે હવે તેમની COVID-19 રસી મેળવી શકે છે
 • નીચેના સહિત કેટલાક લોકો કે જેમની ઉંમર ૪૦ વર્ષથી ઓછી છે તેઓ પણ પાત્ર છેꓽ
  • જે લોકોને તેમની નોકરીને કારણે COVID-19નો ચેપ થવાનું જોખમ વધારે હોય, જેમ કે આરોગ્ય સંભાળ કર્મચારીઓ, વિકલાંગ સંભાળ અને વૃદ્ધ સંભાળ કામદારો કટોકટીની સેવાના કામદારો અને હોટલ ક્વોરેન્ટાઇન અને વિમાનમથક અને દરિયાઈ બંદરના કામદારો
  • જો COVID-19નો ચેપ લાગે તો ખૂબ બીમાર થવાની સંભાવના ધરાવતાં લોકો, જેમ કે વિકલાંગતા અથવા તબીબી તકલીફો ધરાવતા લોકો
  • બીમાર થવાનું અથવા COVID-19નો ચેપ લાગવાનું જોખમ વધુ હોય તેવા લોકોની સાથે રહેતાં, કામ કરતાં અથવા તેમની સંભાળ રાખતાં લોકો જેમ કે, વિકલાંગોના સંભાળ કર્તાઓ અને હોટલ ક્વોરેન્ટાઇન અને સરહદી કામદારો સાથે રહેતા લોકો
  • સંપૂર્ણ સૂચિ માટે કોણ રસી લઇ શકે છે તે જુઓ.
 • ૬૦ વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો AstraZeneca રસી લઇ શકે છે
 • ૬૦ વર્ષથી નાની ઉંમરના લોકોને Pfizer રસી આપવામાં આવશે
 • COVID-19 રસી દરેકને માટે મફત છે. તમારે Medicare કાર્ડની જરૂર નથી
 • રસી સ્વૈચ્છિક છે. રસી લેવા માટે કોઈ દબાણ નથી અને રસી લેવાની પસંદગી તમારી છે
 • તમારા શરીરને અસરકારક બનાવવા માટે તમારે એક જ COVID-19 રસીના બે ડોઝ (ઇન્જેક્શન) લેવાની જરૂર પડશે
 • જ્યારે તમે રસીનો પહેલો ડૉઝ મૂકાવશો ત્યારે તમને કહેવામાં આવશે કે રસીનો બીજો ડૉઝ તમારે ક્યારે મૂકાવવાનો છે
 • ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં, તે સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા માટે તમામ રસીઓનું કાળજીપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે
 • જો તમને તમારા સ્વાસ્થ્યની અથવા COVID-19 રસીની ચિંતા હોય, તો તમારા દાક્તર અથવા જી.પી. જોડે વાત કરો.

તમારે રસી શા માટે લેવી જોઇએ

COVID-19 રસી મૂકાવવાથીઃ

 • તમારુ COVID-19થી બીમાર થવાનું જોખમ ઘટાડે છે
 • જો તમને COVID-19નો ચેપ લાગે તો તમને અત્યંત બીમાર થવા સામે રક્ષણ આપે છે
 • તમારા મિત્રો, પરિવાર અને સમુદાયનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

જો મોટાભાગના લોકો રસી લઇ લે તો, COVID-19 વાયરસ આટલી સરળતાથી ફેલાઇ શકે નહિં. આનાથી એવા લોકોનું પણ રક્ષણ થશે કે જેઓ રસી લઇ શકે તેમ નથી.

રસીની સલામતી

 • COVID-19 રસી સહિતની તમામ રસીઓનો ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉપયોગ થાય તે પહેલાં તેમને ઓસ્ટ્રેલિયાના Therapeutic Goods Administration દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા કડક સલામતીના ધોરણોમાંથી પાસ થાવા ની જરૂર છે.
 • યોગ્ય આરોગ્ય સંભાળ કર્મચારી દ્વારા તમને રસી આપવામાં આવશે
 • તમામ રસીઓની જેમ જ, કેટલાક લોકોને COVID-19 રસી મેળવ્યા પછી સામાન્ય આડઅસરોનો અનુભવ થઇ શકે છે. આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેꓽ
  • તમે જ્યાં ઇંજેક્શન લીધું હોય ત્યાં દુખાવો
  • થાક
  • સ્નાયુઓમાં કળતર
  • માથું દુખવું
  • તાવ આવવો અને ઠંડી લાગવી
  • સાંધાનો દુખાવો.

તમે રસી લો તે પહેલા માહિતી વાંચોꓽ

તમારી COVID-19 રસી લીધા પછીની આડઅસરો વિશે વધુ માહિતી માટે જુઓꓽ

જો તમને COVID-19 રસી વિશે કોઇ ચિંતા હોય તો, તમારે તમારા દાક્તર જોડે વાત કરવી જોઇએ.

અસરકારકતા

વિશ્વભરમાં લાખો લોકોને રસી અપાતાં, રસીઓ આપણને કેટલું સારું રક્ષણ આપી રહી છે તેની સમજ અમને મળી રહી છે. નીચેની માહિતી તાજા સંશોધન પર આધારિત છે, જેમાં એવા સમુદાયો પરનાં સંશોધનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ઘણા લોકોએ COVID-19 રસી લીધી છે.

AstraZeneca રસી તમને COVID-19 થવા સામે રક્ષણ આપે છે

 • ૧૨ અઠવાડિયાના અંતરે, રસીના બે ડોઝ લેવાથી તમે COVID-19થી બીમાર થવાની સંભાવના ૯૦ ટકા સુધી ઓછી છે
 • રસીના પ્રથમ ડોઝ પછી, તમને COVID-19ના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સંભાવના ૯૦ ટકાથી વધુ ઓછી છે.

Pfizer રસી તમને COVID-19 થવા સામે રક્ષણ આપે છે

 • ૨૧ દિવસના અંતરે, રસીના બે ડોઝ લેવાથી તમે COVID-19થી બીમાર થવાની સંભાવના ૯૫ ટકા સુધી ઓછી છે
 • રસીના પ્રથમ ડોઝ પછી, તમને COVID-19ના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સંભાવના ૮૦ ટકાથી વધુ ઓછી છે.

COVID-19 રસીઓના ઘટકો

Pfizer અને AstraZeneca રસીઓમાં નીચેના તત્વો નથીꓽ

 • દૂધ
 • ઇંડા
 • રબર (લેટેક્સ)
 • ડુક્કરનું માંસ અથવા ડુક્કરનું માંસ ઉત્પાદનો (જેમ કે ડુક્કરનું માંસ જિલેટાઇન)

તમે રસી ક્યારે મેળવી શકો છો?

નીચેના લોકો હવે COVID-19ની રસી લઇ શકે છેꓽ

 • ૪૦ વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો
 • હોટેલ ક્વોરેન્ટાઇન અને સરહદી કામદારો
 • હોટેલ ક્વોરેન્ટાઇન અને સરહદી કામદારોના ઘરમાં રહેતા લોકો
 • આરોગ્ય સંભાળ કામદારો
 • વૃદ્ધ સંભાળ કર્મચારીઓ અને રહેવાસીઓ
 • વિકલાંગ સંભાળ કર્મચારીઓ અને રહેવાસીઓ
 • ૧૬ વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના અંતર્ગત તબીબી સ્થિતિ ધરાવતા લોકો
 • નોંધપાત્ર વિકલાંગતા ધરાવતા પુખ્ત વયના લોકો
 • વિકલાંગતા ધરાવતા લોકો કે જેઓ રાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા વીમા યોજના (NDIS)ના સહભાગી છે
 • Phase 1a અને 1b હેઠળ પાત્ર કેટલાક વ્યક્તિઓના અથવા ચોક્કસ તબીબી પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા બાળકોના સંભાળકર્તા ઓ (ભથ્થું મેળવતા અથવા ન મેળવતા) – વધુ વિગતો માટે COVID-19 રસીકરણ કાર્યક્રમ Phase 1b જુઓ
 • વિકલાંગતા અને વૃદ્ધ સંભાળને ટેકો આપતા કેટલાક સ્વયંસેવકો – વધુ વિગતો માટે COVID-19 રસીકરણ કાર્યક્રમ Phase 1b જુઓ
 • નીચેના સહિતના કટોકટી અને વધુ-જોખમ ધરાવતા કામદારો કે જેઓ હાલમાં નોકરી કરે છેꓽ
  • સંરક્ષણદળના કર્મચારીઓ
  • પોલીસ, અગ્નિશમન, કટોકટી સેવાઓના કામદારો
  • મીટ અને સીફૂડ પ્રોસેસિંગ કામદારો.
 • વિક્ટોરિયાની સરકારે નીચેના કાર્યસ્થળોમાં કામ કરતાં લોકોને સામેલ કરવા માટે ઉપલબ્ધતા વિસ્તારી છેꓽ
  • સમુદાયમાં સ્થાપિત સુધારણા કર્મચારીઓ સહિતના જેલ અને અટકાયત સેવાઓના કર્મચારીઓ
  • સપોર્ટેડ રેસિડેન્શિયલ સર્વિસીસ જેવા વધુ જોખમી આવાસ યોજનાઓમાં કામ કરતાં કર્મચારીઓ
  • જાહેર પરિવહનના વાહન ચાલકો અને કામદારો કે જે જાહેર જનતાના નિયમિત સંપર્કમાં આવતા હોય
  • ઉબર અને ડીડી જેવી રાઇડ શેર અને ટેક્સીના ચાલકો
  • આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવેશ બંદરો પરના તમામ કર્મચારીઓ.
 • નિર્બળ અને COVID-19નો ચેપ લાગવાની અથવા ગંભીર બીમારી થવાના વધુ જોખમ ધરાવતા લોકો, જેમકેꓽ
  • જેઓ ઘરવિહોણા હોય, ખુલ્લામાં સૂવું પડતું હોય અથવા કટોકટી આવાસમાં રહેતા હોય
  • નશીલા પદાર્થો અને દારુ છોડવામ માટે મદદ મેળવનારાઓ
  • માનસિક આરોગ્ય સુવિધાઓના રહેવાસીઓ
  • જેઓ સંવેદનશીલ રહેઠાણ જેમાં ઊંચી/નીચી ઇમારતોવાળા જાહેર આવાસ અને સહાયક રહેણાંક સેવાઓ અને તેવા બીજા આવાસમાં રહેતા લોકો
  • જેલમાં કેદીઓ અને સુધારણા સુવિધાઓમાં અટકાયતીઓ.
 • જે મુસાફરોને ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકાર તરફથી ઓસ્ટ્રેલિયા છોડી મુસાફરી કરવાના પ્રતિબંધમાંથી છૂટ મળી છે
 • જે લોકોએ પહેલા COVID-19 રસીનો પ્રથમ ડોઝ લીધો છે (જેમાં આંતરરાજ્ય અથવા વિદેશમાંથી પાછા ફરેલા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે) તેઓ ગમે તે તબક્કામાં હોય તેની પરવા કર્યા વિના યોગ્ય સમયગાળા મુજબ બીજો ડોઝ મેળવી શકે છે.

તમારી COVID-19 રસી લેવા માટે ક્યાં જવું

જો તમે પાત્ર હોવ તો, નીચેના સ્થળોએ તમે એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શકો છોꓽ

 • જનરલ પ્રેક્ટિસ (ડૉક્ટર્સ)
 • ક્મ્યુનિટી હેલ્થ સર્વિસીઝ
 • એબોરિજીનલ ક્મ્યુનિટી કન્ટ્રોલ્ડ હેલ્થ સર્વિસીઝ
 • જનરલ પ્રેક્ટિસ રેસ્પિરેટરી (શ્વસનતંત્રને લગતાં) ક્લીનીક્સ
 • રસીકરણ કેન્દ્રો.

જો તમે ઇચ્છો અને જો તમારા દાક્તર COVID-19ની રસી આપતા હોય તો, તમે તમારા દાક્તર જોડે રસી મૂકાવી શકો છો. જો નીચેનું લાગુ પડતું હોય તો વાત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ તમારા દાક્તર છેꓽ

 • અગાઉની અથવા હાલની તબીબી પરિસ્થિતિઓ
 • પ્રશ્નો અથવા COVID-19 રસી મૂકાવવામાં ગભરાટ અનુભવતા હોવ.

તમારી COVID-19 રસીકરણની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે બુક કરાવવી

તમારી COVID-19 રસી એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માટે કેટલાક વિકલ્પો છે.

૬૦થી વધુ ઉંમરના લોકો

 • તમારી નજીકના જીપી અથવા આરોગ્ય સેવા (હેલ્થ સર્વીસ)માં બુક કરો
 • 1800 675 398 પર રસીકરણ કેન્દ્રને ફોન કરીને બુક કરાવો. જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો 0 દબાવો.
 • કેટલાક રસીકરણ કેન્દ્રો લોકોને બુકિંગ વિના સીધા આવવાની (વોક ઇન) મંજૂરી આપી રહ્યા છે. જો તમે આમ બુકિંગ વગર જાવ તો, બની શકે કે રસીકરણ પ્રદાતા નવરા થાય ત્યાં સુધી તમારે રાહ જોવી પડે. કયા કેન્દ્રો વોક ઇન છે અને તેમના કામકાજનો સમય જાણો.

૬૦ વર્ષથી નાની ઉંમરના લોકો

 • તમારે 1800 675 398 પર ફોન કરીને એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવવી જોઇએ. જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો 0 દબાવો
 • કેટલાક રસીકરણ કેન્દ્રો લોકોને બુકિંગ વિના સીધા આવવાની (વોક ઇન) મંજૂરી આપી રહ્યા છે. જો તમે આમ બુકિંગ વગર જાવ તો, બની શકે કે રસીકરણ પ્રદાતા નવરા થાય ત્યાં સુધી તમારે રાહ જોવી પડે. કયા કેન્દ્રો વોક ઇન છે અને તેમના કામકાજનો સમય જાણો.

કામકાજના સમય સહિત વિક્ટોરિયાના રસીકરણ કેન્દ્રો વિશે વધુ માહિતી માટે રસીકરણ કેન્દ્રોની મુલાકાત લો.

તમારી રસીની એપોઇન્ટમેન્ટમાં શું સાથે લાવવું

 • જ્યારે તમે રસીકરણ કેન્દ્રની અંદર હશો ત્યારે તમારે ચહેરા પર માસ્ક પહેરવું પડશે
 • જો હોય તો, ફોટાવાળું ઓળખપત્રક
 • જો તમારી પાસે હોય તો, Medicare કાર્ડ (જો કે Medicare કાર્ડની જરૂર નથી)
 • જો તમારી પાસે Medicare ન હોય તો, વ્યક્તિગત આરોગ્ય સંભાળ ઓળખકર્તા (ઇન્ડીવીડ્યુઅલ હેલ્થકેર આઇડેન્ટીફાયર) નંબર
 • જો તમારા વ્યવસાયને કરાણે તમે COVID-19 રસી મેળવી રહ્યા હોવ તો, કર્મચારી ઓળખપત્ર (એમ્પ્લોઇ આઇડી) અથવા તમારા નોકરીદાતાનો પત્ર
 • એલર્જીઓ જેવી તમારા તબીબી ઇતિહાસની માહિતી.

ખૂબ ભાગ્યે જ થતી લોહી ગંઠાવાની આડઅસર

AstraZeneca રસી અને ખૂબ ભાગ્યે જ થતી સ્થિતિ વચ્ચે સંબંધ છે, જેમાં લોહી ગંઠાય છે અને લોહીના ત્રાક કણો (પ્લેટલેટ)ના નીચા સ્તરનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્થિતિને થ્રોમ્બોસીસ (Thrombosis) સાથે થ્રોમ્બોસાયટોપેનીયા સિન્ડ્રોમ (Thrombocytopenia syndrome) (TTS) કહે છે.

આ ખૂબ જ ભાગ્યે થતી લોહી ગંઠાવાની આડઅસર વિશે ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની અદ્યતન માહિતી વાંચો.

તમારી ભાષામાં અનુવાદિત તથ્ય પત્રિકાઓ

તમારા COVID-19 રસીકરણ માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી

Pfizer રસી માટેના સંસાધનો

AstraZeneca રસી વિશેના સંસાધનો

વધુ માહિતી

ઓસ્ટ્રેલિયાના રસીકરણ કાર્યક્રમ અંગે વધુ માહિતી ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની વેબસાઇટ ઉપર મળી શકે છે.

વધુ માહિતી

રસીકરણ યોજના સહિત ઓસ્ટ્રેલિયાના રસીકરણ કાર્યક્રમની વધુ માહિતી ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારની વેબસાઇટ પર છે.

ભાષામાં વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોની લિંક્સ

સમુદાય અને આસ્થા ગુરુઓ માટે માહિતી અને માર્ગદર્શીકાઓ

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?