vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Вакцина против КОВИД-19 (COVID-19 vaccine) - Македонски (Macedonian)

Информации за вакцинацијата против КОВИД-19 и за безбедноста на вакцината.

Ако стезагрижени,јавете се на дежурната линија закоронавирус на 1800 675 398 (24 часа).
Ако ви треба преведувач, јавете се на TIS National на 131 450.
Ве молиме јавете се на Три Нули (000) само во итни случаи.

Што треба да знаете

 • Сите на возраст од 40 години и постари може сега да примат вакцина против КОВИД-19
 • Некои лица помлади од 40 години исто така ги исполнуваат условите, вклучително:
  • Луѓето поизложени на ризик да добијат КОВИД-19 поради нивната работа, како што се здравствените работници, вработените во негувањето на лица со попреченост и на стари лица, вработените во службите за итни интервенции и вработените во карантински хотели, аеродромски и пристанишни служби
  • Луѓето кои е можно да бидат многу болни ако добијат КОВИД-19, како што се луѓето со попреченост или некоја медицинска состојба
  • Луѓето кои живеат со лица кои се поизложени да се разболат или добијат КОВИД-19, или луѓето кои работат со или негуваат такви лица, како што се негуватели на лица со попреченост и луѓе кои живеат со вработени во карантински хотели и погранични служби
  • Комплетен список видете на Кој може да биде вакциниран.
 • Луѓето на возраст од 60 години и постари може да ја примат вакцината AstraZeneca
 • На луѓе помлади од 60 години ќе им биде дадена вакцината Pfizer
 • Вакцинацијата против КОВИД-19 е бесплатна за сите. Не треба да имате Medicare карта
 • Вакцинацијата е доброволна. Вие одлучувате дали ќе се вакцинирате или не.
 • За вакцината да биде ефикасна, треба да примите две дози (инјекции) од истата вакцина против КОВИД-19.
 • Кога ќе ја примите првата доза, ќе ви биде кажано кога треба да ја примите втората.
 • Пред да бидат одобрени за користење во Австралија, сите вакцини се внимателно тестирани, за да се осигура дека се безбедни.
 • Ако сте загрижени за вашето здравје или околу вакцината против КОВИД-19, разговарајте со вашиот доктор.

Зошто треба да се вакцинирате

Вакцинацијата против КОВИД-19:

 • го намалува ризикот да заболите од КОВИД-19
 • ве заштитува да не станете многу болни ако добиете КОВИД-19
 • помага да бидат заштитени вашите пријатели, семејството и заедницата.

Ако мнозинството луѓе се вакцинираат, вирусот на КОВИД-19 не може лесно да се шири. Тоа исто така ги заштитува луѓето кои не можат да бидат вакцинирани.

Безбедност на вакцината

 • Пред користењето во Австралија, сите вакцини, вклучително вакцината против КОВИД-19, треба да ги исполнуваат строгите безбедносни стандарди одредени од Australian Therapeutic Goods Administration.
 • Ќе ве вакцинира квалификуван здравствен работник.
 • Како со сите вакцини, некои луѓе може да имаат нормални несакани дејства (side effects) по добивањето вакцина против КОВИД-19. Тоа може да биде:
  • болка на местото каде што ја примивте вакцината
  • измореност
  • болки во мускулите
  • главоболка
  • треска и тресење од студ
  • болки во зглобовите.

Прочитајте ги овие информации пред да се вакцинирате:

За повеќе информации за несакани дејства по вакцинацијата против КОВИД-19, видете:

Ако нешто ве загрижува во врска со вакцината против КОВИД-19, треба да разговарате со вашиот доктор.

 

Ефикасност

Откако милиони луѓе ширум светот се вакцинирани, подобро разбираме колку добро вакцините нè заштитуваат. Следните информации се засновани врз најнови истражувања, вклучително истражувањата во заедниците во кои голем број луѓе добиле вакцина против КОВИД-19.

Вакцината AstraZeneca ве заштитува од добивање КОВИД-19

 • Со две дози од вакцината - втората 12 недели после првата, веројатноста да се разболите од КОВИД-19 е до 90 проценти помала
 • После првата доза од вакцината, веројатноста да бидете лекувани во болница од КОВИД-19 е намалена за повеќе од 90 проценти.

Вакцината Pfizer ве заштитува од добивање КОВИД-19

 • Со две дози од вакцината – втората најмалку 21 ден после првата, веројатноста да се разболите од КОВИД-19 е намалена за 95 проценти
 • После првата доза од вакцината, веројатноста да бидете лекувани во болница од КОВИД-19 е намалена за повеќе од 80 проценти.

 

Состојки на вакцините против КОВИД-19

Вакцините Pfizer and AstraZeneca не содржат:

 • Млеко
 • Јајца
 • Латекс
 • Свинско или продукти од свинско (на пример, свински желатин).

 

Кога може да бидете вакцинирани

Следните лица може сега да примат вакцина против КОВИД-19:

 • Луѓето на 40 години и постари
 • Работниците во карантински хотели и погранични служби
 • Луѓето кои живеат со лица вработени со карантински хотели и погранични служби
 • Здравствените работници
 • Персоналот и станарите во установи за нега на стари лица
 • Персоналот и станарите во установи за нега на лица со попреченост
 • Лицата на 16 години и постари со некоја претходна медицинска состојба
 • Возрасни лица со значителна попреченост
 • Лицата со попреченост кои се учесници во Национална програма за осигурување на лица со попреченост (NDIS)
 • Негуватели (платени и неплатени) на некои лица кои ги исполнуваат условите од Фазата 1а и 1б или на деца со одредени медицински состојби – за повеќе поединости видете Фаза 1б на програмата на вакцинација против КОВИД-19
 • Некои доброволци за поддршка на лица со попреченост и за нега на стари лица – за повеќе поединости видете Фаза 1б на програмата на вакцинација против КОВИД-19
 • Работници на критични и високоризички должности кои се сега вработени, вклучително:
  • персонал на одбранбените сили
  • вработени во полицијата, противпожарните и во службите за итни интервенции
  • работници во индустријата за преработка на месо и морска храна.
 • Викториската влада го прошири пристапот, за да ги вклучи лицата на следните работни места:
  • казнено-поправните и затворските служби, вклучително персоналот во казнено-поправните служби во заедниците
  • персонал во високоризично сместување како што се служби за поддржано сместување
  • возачи во јавниот превоз и работници кои доаѓаат во контакт со јавноста
  • возачи во споделен превоз (на пример, Uber) и таксисти
  • целокупниот персонал на меѓународните точки на влез во Австралија.
 • Лица кои се ранливи и изложени на голем ризик да се заразат или сериозно заболат од КОВИД-19, како што се:
  • лица без дом, тие спијат на отворено или во живеалишта за вонредно сместување
  • лица кои добиваат услуги на поддршка во врска со дрога и алкохол
  • станари на резиденцијална установи за ментално здравје
  • лица во чувствително сместување, вклучително во јавни многукатници или ниски згради, станбени објекти за поддржано живеење, општествени живеалишта, изнајмени соби и други
  • Затвореници и притвореници во казнено-поправни установи.
 • Патници на кои Австралиската влада им одобрила да излезат од Австралија
 • Луѓе кои ја примиле првата доза на вакцина против КОВИД-19 (вклучително поединци кои се вратиле од друга австралиска држава/територија или од странство) можат да ја примат втората доза во соодветно време меѓу дозите, без оглед во која фаза спаѓаат.

Каде да одите за да примите вакцина против КОВИД-19

Ако ги исполнувате условите, вие може да закажете термин за вакцинација во:

 • Клиники по општа пракса (доктори)
 • Општествени здравствени служби
 • Абориџински општествени контролирани здравствени служби
 • Респираторни клиники по општа пракса
 • Центри за вакцинација.

Може да ве вакцинира вашиот доктор ако вие тоа го сакате и ако вашиот доктор врши вакцинација. Најдобро е да разговарате со вашиот доктор ако имате:

 • претходна медицинска состојба
 • прашања или сте вознемирени околу вакцинацијата против КОВИД-19.

Како да ја закажете вашата вакцинација против КОВИД-19

Има неколку можности за закажување вакцинација против КОВИД-19

За луѓе постари од 60 години

 • Закажете кај вашиот семеен доктор (GP) или во блиската здравствена служба
 • Закажете во центар за вакцинација со јавување на 1800 675 398. Одберете 0 ако ви треба преведувач.
 • Некои центри за вакцинација дозволуваат луѓето да дојдат без претходно закажување. Ако дојдете без да сте закажале, можеби ќе треба да чекате да биде слободен здравствениот работник кој ќе ви ја даде вакцината. Проверете во кои центри може да се вакцинирате без закажување и нивното работно време.

За луѓе помлади од 60 години

За повеќе информации за центрите за вакцинација во Викторија, вклучително работното време, видете на Центри за вакцинација.

Што да донесете со себе на вакцинација

 • Кога сте во центар за вакцинација треба да носите маска за лице.
 • Документ за идентификација со фотографија, ако го имате
 • Medicare карта, ако ја имате (иако Medicare карта не е потребна)
 • Индивидуален број за идентификација за здравствена заштита (Individual Health Identifier number), aко немате Medicare
 • Документ за идентификација од работа или писмо од вашиот работодавец, ако вакцината против КОВИД-19 ја примате поради вашата професија
 • Информации за вашата медицинска историја, како што се алергии.

Многу ретко несакано дејство (side effect) на згрутчување на крвта

Постои врска меѓу вакцината AstraZeneca и една многу ретка медицинска состојба на згрутчување на крвта и ниско ниво на крвните плочки. Таа состојба се вика тромбоза со синдром на тромбоцитопенија или ТТЅ (Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS)).

Прочитајте ги последните информации на австралиската влада за ова многу ретко несакано дејство на згрутчување на крвта.

Информативни листови преведени на вашиот јазик

Како да се подготвите за вакцинација против КОВИД-19

Материјали за вакцината Pfizer

Материјали за вакцината AstraZeneca

Повеќе информации

Повеќе информации за австралиската програма на вакцинација може да се најдат на веб-страницата на aвстралиската влада.

Повеќе информации

Повеќе информации за австралиската програма на вакцинација, вклучително планот за вакцинација, може да се најдат на веб-страницата на Австралиската влада.

Линкови до веродостојни извори на вашиот јазик

Комплети за водачи во заедницата и верски водачи

Reviewed 12 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?