vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Il-vaċċin tal-COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Malti (Maltese)

Informazzjoni dwar il-proċess ta’ kif ser jingħata l-vaċċin tal-COVID-19 u s-sikurezza tiegħu.

Jekk int inkwetat, ċempel il-linja t’apposta (hotline) tal-coronavirus fuq 1800 675 398 (24 siegħa).
Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lit-TIS National fuq 131 450.
Jekk jogħġbok uża iż-Żero Triplu (Triple Zero)(000) għall-emerġenzi biss.

X’għandek tkun taf

 • Issa kull min għandu 40 sena u aktar jista’ jieħu l-vaċċin tal-COVID-19
 • Xi persuni ta’ taħt l-40 sena huma wkoll eliġibbli, inklużi:
  • Persuni li huma f’riskju għola li taqbadhom il-COVID-19 minħabba x-xogħol tagħhom, bħal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, ħaddiema fl-oqsma tad-diżabilita` u kura tal-anzjani, tas-servizz tal-emerġenza u ħaddiema fil-lukandi għall-kwarantina, tal-ajruport u tal-port.
  • Persuni li x’aktarx jimirdu ħafna jekk taqbadhom il-COVID-19, bħal persuni b’diżabilita` jew b’kundizzjoni medika
  • Persuni li jgħixu, jaħdmu jew jieħdu ħsieb nies li huma f’riskju akbar li jimirdu jew li taqbadhom il-COVID-19, bħal dawk li jieħdu ħsieb lil persuni b’diżabilita` u persuni li jgħixu ma’ ħaddiema tal-lukandi għall-kwarantina u tal-fruntiera
  • Għal-lista sħiħa, ara Min jista’ jieħu l-vaċċin.
 • Persuni ta’ 60 sena u aktar jistgħu jieħdu l-vaċċin AstraZeneca
 • Persuni ta’ taħt il-60 sena ser jingħataw il-vaċċin Pfizer
 • Il-vaċċin tal-COVID-19 huwa b’xejn għal kulħadd. M’għandekx bżonn il-kard tal-Medicare
 • Il-vaċċin huwa volontarju. Tista’ tagħżel jekk tiġix imlaqqma.
 • Għandek bżonn żewġ dożi (titqibiet) tal-istess vaċċin tal-COVID-19 biex tkun effettiva.
 • Meta tieħu l-ewwel doża, jgħidulek meta trid tieħu t-tieni waħda.
 • Il-vaċċini kollha huma ttestjati b’attenzjoni biex jiġi żgurat li huma sikuri qabel ma jiġu approvati biex jintużaw fl-Awstralja.
 • Jekk inti inkwetat dwar saħħtek jew dwar it-teħid tal-vaċċin tal-COVID-19, tkellem mat-tabib tiegħek.

Għalfejn għandek tiġi mlaqqam

Meta tieħu l-vaċċin tal-COVID-19:

 • inaqqas ir-riskju tiegħek li timrad bil-COVID-19
 • jipproteġik milli timrad ħafna jekk taqbdek il-COVID-19
 • jgħin biex jipproteġi lill-ħbieb, lill-familja u lill-komunita` tiegħek.

Jekk il-maġġoranza tan-nies huma mlaqqmin, il-virus tal-COVID-19 ma jinfirixx b’mod daqshekk faċli. Dan jipproteġi wkoll lill-persuni li ma jistgħux jiġu mlaqqmin.

Is-sikurezza tal-vaċċin

 • Il-vaċċini kollha, inkluż il-vaċċin tal-COVID-19, iridu jgħaddu minn livelli stretti ta’ sikurezza ssettjati mill-Australian Therapeutic Goods Administration qabel ma jintużaw fl-Awstralja.
 • Inti ser titlaqqam minn ħaddiem/a tas-saħħa kwalifikat/a
 • Bħall-vaċċini kollha, xi persuni jistgħu jesperjenzaw effetti sekondarji normali wara li jieħdu l-vaċċin tal-COVID-19. Dan jista’ jinkludi:
  • uġigħ fejn ħadt it-titqiba
  • għeja
  • uġigħ fil-muskoli
  • uġigħ ta’ ras
  • deni u tkexkix ta’ bard
  • uġigħ fil-ġogi

Aqra informazzjoni qabel ma titlaqqam:

Għal aktar informazzjoni dwar effetti sekondarji wara li tieħu l-vaċċin tal-COVID-19 tiegħek ara:

Jekk għandek xi tħassib dwar il-vaċċin tal-COVID-19, għandek titkellem mat-tabib tiegħek.

Effettivita`

Hekk kif miljuni ta’ nies jitlaqqmu madwar id-dinja, qegħdin nifhmu aħjar kemm il-vaċċini jipproteġuna. L-informazzjoni hawn taħt hija bbażata fuq l-aktar riċerka riċenti, inkluża riċerka f’komunitajiet fejn ħafna nies irċivew il-vaċċin tal-COVID-19.

Il-vaċċin AstraZeneca jipproteġik milli taqbdek il-COVID-19.

 • B’żewġ dożi tal-vaċċin, li jittieħdu 12-il ġimgħa bejn doża u oħra, inti għandek 90% ċans li ma timradx bil-COVID-19
 • Wara l-ewwel doża tal-vaċċin, inti għandek 90% ċans li ma tiddaħħalx l-isptar bil-COVID-19

Il-vaċċin Pfizer jipproteġik milli taqbdek il-COVID-19.

 • B’żewġ dożi tal-vaċċin, li jittieħdu mill-anqas 21 ġurnata minn xulxin, inti għandek 95% ċans li ma timradx bil-COVID-19
 • Wara l-ewwel doża tal-vaċċin, inti għandek 80% ċans li ma tiddaħħalx l-isptar bil-COVID-19

Ingredjenti tal-vaċċini tal-COVID-19

Il-vaċċini Pfizer u AstraZeneca ma fihomx:

 • Ħalib
 • Bajd
 • Latex
 • Majjal jew prodotti tal-majjal (bħall-ġelatina tal-majjal).

Meta tista’ tieħu l-vaċċin

Dawn il-persuni li ġejjin jistgħu jieħdu l-vaċċin tal-COVID-19 issa:

 • Persuni ta’ 40 sena u aktar
 • Ħaddiema tal-lukandi għall-kwarantina u tal-fruntiera
 • Persuni li jgħixu ma’ ħaddiema tal-lukandi għall-kwarantina u tal-fruntiera
 • Ħaddiema fil-qasam tas-saħħa
 • Impjegati fil-qasam tal-kura tal-anzjani u residenti
 • Impjegati fil-qasam tad-diżabilita` u residenti
 • Persuni ta’ 16-il sena u aktar li għandhom kundizzjoni medika oħra
 • Adulti b’diżabilita` sinifikanti
 • Persuni b’diżabilita`li jipparteċipaw fin-National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Min jieħu ħsieb (imħallas jew le) lil xi individwi li huma eliġibbli taħt il-Fażi 1a u 1b, jew lil tfal b’kundizzjonijiet mediċi speċifiċi – ara Fażi 1b tal-Programm ta’ tilqim tal-COVID-19 għal aktar dettalji
 • Xi voluntiera fil-qasam tad-diżabilita` u tal-kura tal-anzjani – ara Fażi 1b tal-Programm ta’ tilqim tal-COVID-19 għal aktar dettalji
 • Dawk li jaħdmu f’oqsma ta’ sitwazzjonijiet kritiċi u ta’ riskju għoli li bħalissa huma impjegati, inklużi:
  • membri tal-forzi tad-difiża
  • pulizija, ħaddiema tat-tifi tan-nar u tas-servizzi ta’ emerġenza
  • ħaddiema li jipproċessaw laħam u ikel tal-baħar.
 • Il-Gvern tal-Victoria wessa’ l-aċċess biex jinkludi persuni minn dawn il-postijiet tax-xogħol li ġejjin:
  • servizzi korrettivi u ta’ detenzjoni inklużi l-impjegati ta’ korrezzjoni fil-komunita`
  • impjegati li jaħdmu f’arranġamenti ta’ akkomodazzjoni ta’ riskju għoli bħal servizzi residenzjali li huma ssapportjati
  • sewwieqa tat-trasport pubbliku u ħaddiema li jaħdmu direttamant mal-pubbliku
  • sewwieqa tar-‘rideshare’ u tat-taxi
  • il-ħaddiema kollha fil-portijiet internazzjonali tad-dħul
 • Persuni li huma vulnerabbli u f’riskju għoli li jaqbdu jew jiżviluppaw marda serja mill-COVID-19, bħal:
  • dawk li huma bla dar, li jorqdu barra, jew f’akkomodazzjoni ta’ emerġenza
  • dawk li jirċievu servizzi ta’ sapport f’każ ta’ droga u alkoħol
  • residenti ta’ faċilitajiet residenzjali tas-saħħa mentali
  • dawk f’akkomodazzjoni sensittiva inkluż akkomodazzjoni soċjali f’appartamenti/djar, servizzi residenzjali li huma ssapportjati u akkomodazzjoni simili oħra
  • ħabsin f’kustodja u detenuti f’faċilitajiet korrettivi.
 • Vjaġġaturi li irċevew eżenzjoni mir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar mill-Gvern Awstraljan biex jitilqu mill-Awstralja
 • Persuni li diġa` ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin tal-COVID-19 (inkluż individwi li ġew lura minn stati oħrajn jew minn barra l-pajjiż) jistgħu jirċievu t-tieni doża tagħhom fiż-żmien li suppost bejn it-teħid tad-dożi, irrespettivament f’liema fażi jinsabu.

Fejn tmur biex tieħu l-vaċċin tal-COVID-19

Jekk inti eliġibbli, tista’ tibbukkja appuntament għand:

 • Tobba
 • Servizzi tas-Saħħa fil-Komunita`
 • Servizzi tas-Saħħa Kkontrollati għall-Komunita`Aboriġina
 • Kliniċi Respiratorji ta’ Prattika Ġenerali
 • Ċentri tat-Tilqim

Jekk trid, tista’ titlaqqam mit-tabib tiegħek u t-tabib tiegħek qiegħed jipprovdi l-vaċċini tal-COVID-19. L-aħjar persuna ma’ min titkellem huwa t-tabib tiegħek jekk għandek:

 • kundizzjoni medika pri-eżistenti
 • Mistoqsijiet jew jekk inti anzjuż/a dwar il-vaċċin tal-COVID-19.

Kif tibbukkja l-appuntament tiegħek għall-vaċċin tal-COVID-19

Hemm diversi modi kif tibbukkja l-appuntament tiegħek għall-vaċċin tal-COVID-19.

Għal persuni ta’ ‘l fuq minn 60 sena

 • Ibbukkja għand tabib jew servizz ta’ saħħa qrib tiegħek
 • Ibbukkja f’ċentru tat-tilqim billi ċċempel 1800 675 398. Agħżel in-numru 0 jekk għandek bżonn ta’ interpretu.
 • Xi ċentri tat-tilqim qegħdin iħallu nies imorru mingħajr appuntament. Jekk inti tmur, jista’ jkun li jkollok bżonn tistenna sakemm persuna mpjegata li tkun kwalifikata li tlaqqam tkun libera biex tagħtik vaċċin. Iċċekkja liema ċentri jaċċettaw nies bla appuntament u l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom.

Għal persuni ta’ taħt il-60 sena

 • Trid tibbukkja appuntament billi ċċempel 1800 675 398. Agħżel in-numru 0 jekk għandek bżonn ta’ interpretu.
 • Xi ċentri tat-tilqim qegħdin iħallu nies imorru mingħajr appuntament. Jekk inti tmur, jista’ jkun li jkollok bżonn tistenna sakemm persuna mpjegata li tkun kwalifikata li tlaqqam tkun libera biex tagħtik vaċċin. Iċċekkja liema ċentri jaċċettaw nies bla appuntament u l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom.

Għal aktar informazzjoni dwar iċ-ċentri tat-tilqim fil-Victoria, inkluż il-ħinijiet tal-ftuħ, żur Ċentri tat-tilqim.

X’għandek tieħu miegħek fl-appuntament tiegħek għall-vaċċin

 • Trid tilbes maskra meta tkun fiċ-ċentru tat-tilqim
 • Identifikazzjoni b’ritratt, jekk għandek
 • Kard tal-Medicare, jekk għandek (għalkemm m’hemmx bżonn kard tal-Medicare)
 • Numru ta’ Identifikazzjoni Individwali għall-Kura tas-Saħħa, jekk m’għandekx kard tal-Medicare
 • Identifikazzjoni bħala mpjegat/a jew ittra mingħand min iħaddmek, jekk qiegħed/qiegħda tieħu vaċċin tal-COVID-19 minħabba l-impjieg tiegħek
 • Informazzjoni dwar l-istorja medika tiegħek bħal allerġiji.

Effett sekondarju rari ħafna ta’ demm magħqud (blood clotting)

Hemm konnessjoni bejn il-vaċċin AstraZeneca u kundizzjoni rari ħafna, li tinvolvi tagħqid tad-demm u livelli baxxi ta’ platelet tad-demm. Il-kundizzjoni tissejjaħ Trombożi (Thrombosis) b’sindromu ta’ trombositopenja (with thrombocytopenia syndrome) (TTS).

Aqra l-aktar informazzjoni riċenti mill-Gvern Awstraljandwar dan l-effett sekondarju rari ħafna ta’ demm magħqud.

Paġni ta’ informazzjoni tradotti fil-lingwa tiegħek

Kif tipprepara għall-vaċċin tal-COVID-19 tiegħek

Riżorsi dwar il-vaċċin Pfizer

Riżorsi dwar il-vaċċin AstraZeneca

Aktar informazzjoni

Aktar informazzjoni dwar il-programm ta’ tilqim tal-Awstralja tinstab fis-sit tal-Gvern Awstraljan.

Aktar informazzjoni

Aktar informazzjoni dwar il-programm ta’ tilqim fl-Awstralja, inkluż dwar il-pjan ta’ meta ser jingħata l-vaċċin, tinstab fuq is-sit tal-Gvern Awstraljan

Kits ta’ informazzjoni għal mexxejja tal-komunita` u reliġjużi

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?