Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

It-tilqima tal-COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Malti (Maltese)

Tagħrif dwar il-vaċċini tal-COVID-19

Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar fuq 131 450.

Għala għandek titlaqqam

Il-vaċċini huma siguri u effettivi biex jipproteġu lin-nies milli jimirdu gravi bil-COVID-19. Hu importanti li int iżżomm ruħek aġġornat mal-vaċċini biex tiżgura l-protezzjoni massima kontra l-vajrus. Għal dawk il-persuni li huma eliġibbli, tkun aġġornat ifisser li kont ħadt il-kors primarju tal-vaċċinazzjonijiet tal-COVID-19 u d-doża booster rrakkomandata.

Kif titlaqqam

Il-vaċċini jistgħu jinkisbu mingħand l-ispiżerija lokali u t-tabib tal-familja (GP).

Int għandek titkellem ma' tabib tal-familja jekk għandek kundizzjonijiet li kienu jeżistu qabel jew m'intix żgur dwar kemm-il doża għandek bżonn.

Il-vaċċini huma bla ħlas, u int m'għandekx bżonn il-kard tal-Medicare biex titlaqqam.

Min jista' jiġi mlaqqam

Kulmin għalaq 5 snin u akbar hu eliġibbli għat-tilqima. Xi tfal eliġibbli li għandhom bejn 6 xhur u iżgħar minn 5 snin jistgħu jitlaqqmu wkoll.

Hemm doża booster għal kull minn għalaq 18-il sena u akbar, u hi rrakkomandata bil-qawwa għal:

  • persuni li għalqu 65 sena u akbar
  • persuni li għalqu 18-il sena u akbar li għandhom diżabilità jew kundizzjonijiet kumplessi tas-saħħa

Hemm vaċċin bivalenti li l-mira tiegħu huma l-varjanti Omicron li hu disponibbli bħala doża booster.

Int tista' tikseb id-doża booster 6 xhur wara l-aħħar doża jew wara l-infezzjoni tiegħek tal-COVID.

Kellem lil tabib tal-familja dwar kemm-il doża u liema tilqima hi rrakkomandata għalik u għat-tifel/tifla tiegħek. Għal aktar tagħrif, żur Mur tlaqqamExternal Link .

Wara t-tilqima tiegħek

Għandu mnejn ikollok xi effetti sekondarji bħal uġigħ fejn daħlet il-labra, għejja, uġigħ fil-muskoli, deni jew tkexkix ta' bard u uġigħ fil-ġogi. L-effetti sekondarji huma normali u sinjal li t-tilqima qed taħdem. Is-soltu jkunu ħfief u jgħaddu wara ġurnata jew tnejn.

Effetti sekondarji serji huma rarissimi. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk int inkwetat, jew jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji m'għaddewx wara ftit ġranet.

Dwar it-tilqim tal-COVID-19

It-tilqim kollu jrid jissodisfa standards stretti ta' sigurtà determinati mill-Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link qabel ma jkunu jistgħu jintużaw fl-Awstralja. Huma amministrati minn prattikanti tas-saħħa kwalifikati.

Fl-Awstralja, hemm 3 marki tal-vaċċin disponibbli u approvati għall-użu:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax

Il-persuni jistgħu jirċievu tilqimiet differenti skont l-età u l-kundizzjoni medika tagħhom. Kellem lil tabib tal-familja biex tkun taf liema tilqima hi tajba għalik.

Aktar informazzjoni

Ibbukkja d-doża tiegħek li jmiss għand it-tabib tal-familja jew l-ispiżerija lokali tiegħek billi tuża l-Health Direct Service l-għodda biex issib klinika tal-vaċċinExternal Link . Tista' wkoll iċċempel lin-National Coronavirus Helpline fuq1800 020 080 għal aktar tagħrif.

Reviewed 28 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?