vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Il-vaċċin tal-COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Malti (Maltese)

Informazzjoni dwar il-proċess ta’ kif ser jingħata l-vaċċin tal-COVID-19 u s-sikurezza tiegħu.

Jekk int inkwetat, ċempel il-linja t’apposta (hotline) tal-coronavirus fuq 1800 675 398 (24 siegħa).
Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lit-TIS National fuq 131 450.
Jekk jogħġbok uża iż-Żero Triplu (Triple Zero)(000) għall-emerġenzi biss.

X’għandek tkun taf

 • Il-programm tal-vaċċin tal-Awstralja ser jibda fl-Istat tal-Victoria mit-22 ta’ Frar 2021.
 • Fl-ewwel fażi tal-programm tal-vaċċin fl-Awstralja, dawk li huma fl-akbar riskju fil-komunita` tagħna ngħataw prijorita`, inklużi:
  • Ħaddiema fil-kwarantina u fil-fruntieri, inklużi l-ħaddiema kollha li qed jaħdmu fil-programm ta’ kwarantina fil-lukandi
  • Ħaddiema tas-saħħa li qegħdin fuq quddiem u f’riskju, inklużi ħaddiema ta’ sptarijiet li qegħdin jaħdmu fi swali fejn hemm każijiet jew suspetti tal-COVID-19
  • Ħaddiema fil-qasam tal-kura tal-anzjani u tad-diżabilita`
  • Residenti fi djar għall-kura taI-anzjani u ta’ persuni b’ diżabilita`.
 • Bħala parti mill-proċess, il-Gvern tal-Istat tal-Victoria ser iqassam dożi tal-vaċċin tal-COVID-19 lill-ħaddiema tal-kwarantina fil-lukandi, tal-ajruport u l-port, ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li jaħdmu fuq quddiem u li għandhom riskju għoli u lill-impjegati u residenti ta’ djar għall-kura taI-anzjani pubbliċi, mit-22 ta’ Frar (2021).
 • Il-Gvern Awstraljan huwa responsabbli li jipprovdi l-vaċċin lir-residenti u impjegati fil-qasam tal-kura tal-anzjani u tad-diżabilita` fis-settur privat.
 • Hekk kif jiġu pproduċuti aktar dożi, aktar persuni jkunu jistgħu jitlaqqmu. Il-Gvern Awstraljan qiegħed jimmira li l-persuni kollha fl-Awstralja jiġu mlaqqmin matul l-2021.
 • Il-vaċċin tal-COVID-19 huwa b’xejn għal kulħadd.
 • Għandek bżonn żewġ dożi (tilqim) tal-istess vaċċin tal-COVID-19.
 • Meta tieħu l-ewwel doża, jgħidulek meta trid tieħu t-tieni waħda.
 • Huwa importanti li tieħu t-tieni doża biex il-vaċċin ikun totalment effettiv.
 • Il-vaċċini kollha huma ttestjati b’attenzjoni biex jiġi żgurat li huma sikuri qabel ma jiġu approvati biex jintużaw fl-Awstralja.
 • Jekk inti inkwetat dwar saħħtek jew dwar it-teħid tal-vaċċin tal-COVID-19, tkellem mat-tabib tiegħek.

Għalfejn għandek tiġi mlaqqam

Meta tieħu l-vaċċin tal-COVID-19:

 • inaqqas ir-riskju tiegħek li timrad bil-COVID-19
 • jipproteġik milli timrad ħafna jekk taqbdek il-COVID-19
 • jgħin biex jipproteġi lill-ħbieb, lill-familja u lill-komunita` tiegħek.

Jekk il-maġġoranza tan-nies jiġu mlaqqma, il-virus ma jkunx jista’ jinfirex faċilment. Dan jipproteġi wkoll lil persuni li ma jistgħux jitlaqqmu.

Is-sikurezza tal-vaċċin

 • Il-vaċċini kollha, inkluż il-vaċċin tal-COVID-19, iridu jgħaddu minn livelli stretti ta’ sikurezza ssettjati mill-Australian Therapeutic Goods Administration qabel ma jintużaw fl-Awstralja.
 • Tiġi mlaqqam minn ħaddiem tas-saħħa mħarreġ.
 • Bħal fil-każ ta’ kull vaċċin, xi persuni jistgħu jesperjenzaw xi effetti sekondarji ħfief wara li jieħdu l-vaċċin tal-COVID-19. Dan jista’ jinkludi:
  • uġigħ fejn ħadt it-tilqima
  • deni
  • uġigħ fil-muskoli
 • Jekk għandek xi tħassib dwar il-vaċċin, għandek titkellem mat-tabib tiegħek.

Aktar informazzjoni

Aktar informazzjoni dwar il-programm ta’ tilqim fl-Awstralja, inkluż dwar il-pjan ta’ meta ser jingħata l-vaċċin, tinstab fuq is-sit tal-Gvern Awstraljan

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?