vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 खोप (COVID-19 vaccine) - नेपाली (Nepali)

COVID-19 खोप वितरण तथा सुरक्षाको बारेमा जानकारी

यदि तपाईंलाई सरोकार भएमा Coronavirus को हटलाइन नम्बर १८०० ६७५ ३९८ मा (२४ घण्टानै ) सम्पर्क गर्नुहोस् .
यदि तपाईंलाई दोभाषेको आवश्यकता परेमा TIS National को नम्बर १३१४५० मा सम्पर्क गर्नुहोस्.
आकस्मिक सेवा को लागि मात्र तिनवटा शुन्य (०००) प्रयोग गर्नुहोस्.

तपाईंले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू

 • अबदेखि ४० बर्ष वा माथि उमेर पुगेका सबै जनाले आफ्नो COVID-19 खोप लिन सक्छन् ।
 • केहि ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरू पनि खोप लगाउन योग्य छन्:
  • आफ्नो पेशाको कारण COVID-19 लाग्ने अधिक जोखिममा रहेका कर्मचारीहरू, जस्तै स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरू, वृद्ध र अशक्तता हेरचाह सेवाका कर्मचारीहरू, आपतकालीन सेवा, होटल क्वारेन्टिन कर्मचारीहरू, विमानस्थल र बन्दरगाहामा काम गर्ने कर्मचारीहरू
  • COVID-19 लागेमा निकै धेरै बिरामी हुने सम्भावना भएका मानिसहरू जस्तै हुन्छ अशक्तता वा स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरू
  • COVID-19 लाग्न सक्ने निकै जोखिममा रहेका मानिसरूसँग बस्ने, काम गर्ने वा हेरचाह गर्ने मानिसहरू जस्तै अशक्त व्यक्तिका हेरचाहकर्ताहरू, होटल क्वारेन्टाइन र सीमा सुरक्षामा काम गर्ने कामदारहरू सँग बस्ने मानिसहरू
  • खोप लगाउन योग्य मानिसहरूको पूर्ण सूची कसले खोप लगाउन पाउँछ (Who can get vaccinated)हेर्नुहोस् ।
 • ६० बर्ष वा माथिका व्यक्तिहरूलाई AstraZeneca खोप लगाईनेछ ।
 • ६० बर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई Pfizer खोप दिइनेछ ।
 • COVID-19 खोप सबैको लागि निःशुल्क हो । तपाईंलाई मेडिकेयर कार्ड आवश्यक पर्दैन ।
 • खोप लगाउनु स्वैच्छिक हो । तपाईं खोप लगाउने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।
 • COVID-19 खोपको असर प्रभावकारी बनाउन यो खोप दुई पटक (सुई) लगाउनु पर्दछ ।
 • जब तपाईंले पहिलो सुई लगाउनु हुन्छ त्यही बेला तपाईंले दोस्रो पटकको सुई कहिले लगाउने भनेर तपाईंलाई जानकारी दिईनेछ ।
 • अष्ट्रेलियामा खोपहरू प्रयोग गर्नको लागि स्वीकृति दिनु अघि सबै खोपहरू सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक परीक्षण गरिन्छ ।
 • यदि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा वा COVID-19 खोप लगाउने बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् ।

तपाईंले खोप किन लगाउनु पर्छ?

COVID-19 खोप लगाउँदा:

 • COVID-19 बाट बिरामी हुने जोखिम कम हुन्छ
 • यदि तपाईंलाई COVID-19 लागेको खण्डमा तपाईं धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउँछ
 • आफ्ना साथीहरू, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ ।

यदि अधिकांश व्यक्तिहरूले खोप लगाएको खण्डमा भाइरस सजिलै फैलन सक्दैन । यसले गर्दा खोप लगाउन नसक्ने मानिसहरूलाई पनि सुरक्षित राख्छ ।

सुरक्षित खोप

 • COVID-19 खोप लगायत अष्ट्रेलियामा कुनै पनि खोपहरू प्रयोग गर्नु अघि अष्ट्रेलियाको Therapeutic Goods Administration (थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा स्थापित कडा सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
 • तपाईंलाई प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवाकर्मीले खोप लगाई दिनेछन् ।
 • प्रायः खोपहरू लगाउँदा जस्तै COVID-19 खोप लगाई सकेपछि केही व्यक्तिहरूले हल्का दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) अनुभव गर्न सक्छन् । यसमा निम्न असरहरू देखिन सक्छः
  • सुई लगाएको ठाँउमा दुख्ने
  • थकाई लाग्ने
  • मांसपेशी दुख्ने
  • टाउको दुख्ने
  • ज्वरो र चिसो लाग्ने
  • जोर्नीहरूमा दुख्ने ।

तपाईंले खोप लगाउनु अघि निम्न जानकारी पढ्नुहोस्:

COVID-19 खोप लगाई सकेपछि हुने दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) को बारेमा थप जानकारी हेर्नुहोस्:

यदि तपाईंलाई खोपको बारेमा केही चिन्ता छ भने तपाईंले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रभावकारीता

विश्वव्यापी रुपमा लाखौं मानिस खोप लिन थालेसँगै खोपले हामीलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने बारे हामी अझ राम्ररी बुझ्दैछौं । तल उपलब्ध जानकारी हालसालै गरिएको अनुसन्धानमा आधारित छ जसमा COVID-19 खोप लगाईसकेका धेरै समुदायका मानिसहरू संलग्न छन् ।

AstraZeneca खोपले COVID-19 लाग्नबाट तपाईंलाई जोगाउँछ ।

 • यो खोप १२ हप्ताको अन्तरमा दुई पटक (मात्रा) लगाउँदा तपाईं COVID-19 बाट बिरामी नहुने सम्भावना ९० प्रतिशतले बढ्छ ।
 • यो खोपको पहिलो सुई लगाउँदा तपाईं COVID-19 को कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु नपर्ने सम्भावना ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।

Pfizer खोपले COVID-19 लाग्नबाट तपाईंलाई जोगाउँछ ।

 • यो खोप २१ दिनको अन्तरमा दुई पटक (मात्रा) लगाउँदा तपाईं COVID-19 बाट बिरामी नहुने सम्भावना ९५ प्रतिशतले बढ्छ ।
 • यो खोपको पहिलो सुई लगाउँदा तपाईं COVID-19 को कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु नपर्ने सम्भावना ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।

COVID-19 खोपका सामग्री पदार्थहरू

Pfizer र AstraZeneca खोपमा समावेश हुँदैनन्:

 • दूध
 • अण्डा
 • ल्याटेक्स
 • पोर्क (सुंगुरको मासु) वा पोर्क उत्पादनहरू (जस्तै पोर्क जिलेटिन) ।

तपाईंले कहिले खोप लगाउन सक्नुहुन्छ

निम्न व्यक्तिहरूले तत्कालै COVID-19 खोप लगाउन सक्छन्:

 • ४० बर्ष तथा माथिका उमेरका मानिसहरू
 • होटल क्वारेन्टिन र सीममा काम गर्ने कर्मचारीहरू
 • होटल क्वारेन्टिन र सीमामा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग बस्ने घरपरिवारका सदस्यहरू
 • स्वास्थ्यकर्मीहरू
 • वृद्ध हेरचाह सेवाका कर्मचारी तथा निवासीहरू
 • अशक्तता हेरचाह सेवाका कर्मचारी र निवासीहरू
 • स्वास्थ्य समस्या भएका १६ बर्ष र माथिका उमेरका मानिसहरु
 • उल्लेखनिय अशक्तता भएका वयस्कहरू
 • राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना (एनडीआईएस) (National Disability Insurance Scheme) (NDIS) का सहभागी भएका अशक्त व्यक्तिहरू
 • चरण १ए (Phase 1a) र १बी (1b) अन्तर्गत योग्य व्यक्तिहरूका हेरचाहकर्ताहरू (तलबी वा वेतलब), वा बिशेष स्वास्थ्य समस्या भएका बच्चाहरूको हेरचाहकर्ताहरू- थप विवरणहरूको लागि COVID-19 खोप कार्यक्रम चरण १बी - हेर्नुहोस्
 • केही अशक्तता र वृद्ध हेरचाह गर्ने स्वयंसेवक सेवाकर्मीहरू- थप विवरणहरूको लागि COVID-19 खोप कार्यक्रम चरण १बी - हेर्नुहोस्म
 • हत्वपूर्ण र उच्च जोखिम पेशामा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूः
  • सुरक्षा गणका कर्मचारीहरु
  • पुलिस, दमकल, आपतकालीन सेवाका कामदारहरू
  • मासु र समुद्री खाना प्रशोधन गर्ने कामदारहरू ।
 • भिक्टोरिया सरकारले निम्न कार्यस्थलहरूमा काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि खोपको पहुँच विस्तार गरेको छ:
  • सामुदायिक कारागर कर्मचारी लगायत कारागर तथा हिरासत सेवाका कर्मचारीहरू
  • उच्च जोखिमयुक्त आवास भित्र काम गर्ने कर्मचारीहरू जस्तै समर्थित आवासीय सेवाहरू
  • जनसमुदायको सम्पर्कमा आउने सार्वजनिक यातायात चालक र कामदारहरू
  • राईड शेयर र ट्याक्सी ड्राइभरहरू
  • अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमनमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु ।

● COVID-19 को संक्रमणबाट गम्भीर रोग लाग्न सक्ने वा विकास हुने सम्भावना भएका कमजोर एवं उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति, जस्तै:

  • घरबारविहीनहरू, सुत्ने ठाउँ नहुनेहरू वा आपतकालीन आवासमा रहेका मानिसहरू
  • लागू औषध र मदिरा सेवन सहयोग सेवाहरु प्राप्त गर्नेहरु
  • आवासीय मानसिक स्वास्थ्य सुविधाहरूका बासिन्दाहरू
  • अग्ला सार्वजनिक आवास, समर्थित आवासीय सेवाहरू, सामुदायिक आवास, कोठे घरहरू र अन्य सम्वेदनशील आवासमा बस्ने बासिन्दाहरू
  • हिरासतमा रहेका बन्दीहरु र कारागराका कैदीहरू ।
 • अष्ट्रेलियाबाट विदेश जान अष्ट्रेलिया सरकारबाट यात्रा प्रतिबन्ध छुट प्राप्त गरेका यात्रीहरू
 • COVID-19 खोपको पहिलो सुई लगाईसकेका मानिसहरूले (अर्को राज्य वा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू सहित) उनीहरूको दोस्रो सुई कुनै पनि उपयुक्त समयमा लगाउन सक्नेछन् (उनीहरू जुनसुकै चरण भित्र परेपनि) ।

COVID-19 खोप लगाउन कहाँ जाने

यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंले निम्न स्थानहरूमा खोप लगाउन समय (अपोइन्टमेन्ट) बुक गर्न सक्नुहुनेछ:

 • जिपी (डाक्टर) क्लिनिक
 • सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु
 • आदिवासी समुदायद्वारा नियन्त्रित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु
 • जिपी (डाक्टर) श्वासप्रश्वास क्लिनिकहरू
 • COVID-19 खोप केन्द्रहरू ।

यदि तपाई चाहनुहुन्छ र तपाईंको डाक्टरले COVID-19 खोप प्रदान गरिरहेको छ भने आफ्नो डाक्टरबाट खोप लगाउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंको निम्न स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भने यस बारे तपाईंको डाक्टरसँग छलफल गर्नु उत्तम हुनेछः

 • पहिले देखिको स्वास्थ्य समस्या (रोग)
 • COVID-19 खोप लगाउन पाउने बारेमा प्रश्नहरू छन् वा चिन्तित हुनु हुन्छ ।

तपाईंको COVID-19 खोप लगाउन कसरी कसरी समय बुक गर्ने

COVID-19 खोप लगाउन तपाईंको लागि अपोइन्टमेन्ट बुकिंग गर्ने केहि विकल्पहरु छन् ।

६० बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिको लागि

 • तपाईको जिपी वा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा बुक गर्नुहोस्
 • COVID-19 खोप केन्द्रलाई 1800 675 398 मा फोन गरेर समय बुक गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिएमा शून्य (0) थिच्नुहोस् ।
 • केहि खोप केन्द्रहरूले समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) आउने व्यक्तिहरूलाई खोप लगाईरहेका छन् । यदि तपाईं समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) जानु भयो भने, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीले तपाईंलाई समय नदिए सम्म तपाईंले कुर्नु पर्ने हुन्छ । कुन खोप केन्द्रहरूमा समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) खोप लिन जान सकिन्छ र त्यहाँ खुल्ने समय जाँच गर्नुहोस् ।

६० बर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिको लागि

 • खोप केन्द्रलाई 1800 675 398 मा फोन गरेर समय बुक गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिएमा शून्य (0) थिच्नुहोस् ।
 • केहि खोप केन्द्रहरूले समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) आउने व्यक्तिहरूलाई खोप लगाईरहेका छन् । यदि तपाईं समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) जानु भयो भने, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीले तपाईंलाई समय नदिए सम्म तपाईंले कुर्नु पर्ने हुन्छ । कुन खोप केन्द्रहरूमा समय बुक नगरिकन (वाक-ईन) खोप लिन जान सकिन्छ र त्यहाँ खुल्ने समय जाँच गर्नुहोस् ।

भिक्टोरियाका खोप केन्द्रहरूको खोल्ने समय तथा थप जानकारीको लागि खोप केन्द्रहरू वेबसाईट हेर्नुहोस् ।

तपाईको खोप लगाउन जाँदा तपाईले के के ल्याउनु पर्छ

 • तपाईं खोप केन्द्रमा हुँदा नाकमुख छोप्ने मास्क लगाउन आवश्यक छ ।
 • फोटो सहितको परिचयपत्र, यदि तपाईंको छ भने
 • मेडिकेयर कार्ड, यदि तपाईंको एक छ भने (यद्यपि मेडिकेयर कार्ड आवश्यक छैन)
 • तपाईंको Individual Healthcare Identifier नम्बर, यदि तपाईंको मेडिकेयर कार्ड छैन भने
 • यदि तपाई आफ्नो पेशाको कारणले COVID-19 खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको रोजगारदाताबाट जारी गरेको कर्मचारी परिचयपत्र वा पत्र
 • तपाईको एलर्जी जस्ता चिकित्सा ईतिहासको बारेमा जानकारी ।

रगत जमाउनेअति दुर्लभ दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट)

AstraZeneca खोप लगाउँदा र रगत जमाउने र रक्त प्लेटिलेट (बिंबाणु) संख्या कम हुने अति दुर्लभ अवस्था बीच सम्बन्ध देखिन्छ । यो अवस्थालाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (thrombocytopenia syndrome) सहितको थ्रोम्बोसिस (Thrombosis)(TTS) भनिन्छ ।

रगत जमाउने अति दुर्लभ दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) को बारेमा अष्ट्रेलिया सरकारबाट जारी अद्यावदिक जानकारी पढ्नुहोस् ।

तपाईंको भाषामा अनुवादित तथ्यांक पत्रहरू

COVID-19 खोपका लागि कसरी तयारी गर्ने

Pfizer खोपका बारेमा संसाधनहरू

AstraZeneca खोपका बारेमा संसाधनहरू

थप जानकारी

अष्ट्रेलियाको खोप कार्यक्रमको बारेमा थप जानकारीको लागि अष्ट्रेलिया सरकारको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् ।

थप जानकारी

खोप वितरण योजना लगायत अष्ट्रेलियाको खोप कार्यक्रमको बारेमा थप जानकारीको लागि, अष्ट्रेलिया सरकारको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् ।

अन्य भाषामा विश्वसनीय स्रोतहरूको लिंक

समुदायका अगुवाहरू र धर्मगुरूहरूका लागि सामाग्री

Reviewed 23 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?