Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 खोप (COVID-19 vaccine) - नेपाली (Nepali)

COVID-19 खोपबारे जानकारी

यदि तपाईंलाई दोभाषे चाहिन्छ भने, अनुवाद तथा दोभाषे सेवालाई 131 450 मा फोन गर्नुहोस्।

किन खोप लगाउनु पर्छ?

खोपहरू सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छन् मानिसहरूलाई COVID-19 बाट धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउन। भाइरसविरुद्ध अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि खोपहरूसँग अद्यावधिक रहनु महत्त्वपूर्ण छ।

किन खोप लगाउनु पर्छ?

खोपहरू सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छन् मानिसहरूलाई COVID-19 बाट धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउन। भाइरसविरुद्ध अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि खोपहरू लगाएर अद्यावधिक रहनु महत्त्वपूर्ण छ। योग्य भएका व्यक्तिहरूका लागि, अद्यावधिक रहनु भनेको तपाईंले COVID -19 खोपको प्राथमिक डोजहरू र सिफारिस गरिएको बूस्टर डोज लगाउनु हो।

खोप कसरी लिने?

तपाईंको स्थानीय फार्मेसी र GP मा खोपहरू उपलब्ध छन् ।

यदि तपाईंसँग पहिलेदेखिका अवस्थाहरू छन् वा तपाईंलाई कति वटा डोजहरू चाहिन्छ भन्नेबारे निश्चित हुनुहुन्न भने तपाईंले GP सँग कुरा गर्नुपर्छ।

खोपहरू निःशुल्क छन्, र तपाईंलाई खोप लगाउनको लागि मेडिकेयर कार्डको आवश्यकता पर्दैन।

कसले खोप लगाउन पाउँछ?

5 वर्ष र माथिका सबैजना खोपका लागि योग्य छन्। 6 महिना देखि 5 वर्ष मुनिका केही योग्य बच्चाहरूले पनि खोप लगाउन सक्छन् ।

बूस्टर डोज 18 वर्ष र माथिका सबैका लागि उपलब्ध छ र यो खोप निम्न व्यक्तिहरूले लगाउन जोरदार सिफारिस गरिन्छः

  • 65 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरू
  • अपाङ्गता वा जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका 18 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरू

ओमिक्रोन भेरिएन्ट (प्रकार) हरूलाई लक्षित गर्ने नयाँ बाईभ्यालेन्ट खोप बूस्टर डोजको रूपमा उपलब्ध छ।

तपाईंलाई पछिल्लो पटक संक्रमण भएको वा COVID डोज लगाएको 6 महिना पछि आफ्नो बूस्टर डोज लगाउन सक्नुहुन्छ।

तपाईं र तपाईंको बच्चालाई कति मात्रा र कुन खोप सिफारिस गरिन्छ भन्नेबारे GP सँग कुरा गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि, खोप लगाउनुहोस् (Get vaccinated)External Link हेर्नुहोस्।

तपाईंको खोप लगाएपछि

तपाईंलाई साइड इफेक्ट हुन सक्छः जस्तै तपाईंलाई सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, थकान, मांसपेशी दुखाइ, ज्वरो वा चिसो र जोर्नी दुखाइ। साइड इफेक्ट सामान्य हो र खोपले काम गरिरहेको संकेत हो। तिनीहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन् र एक वा दुई दिनपछि जान्छन्।

गम्भीर साइड इफेक्ट धेरै दुर्लभ छन्। यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने, वा केही दिनपछि पनि कुनै साइड इफेक्टहरू हटेका छैनन् भने आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

COVID-19 खोपबारे जानकारी

सबै खोपहरू अष्ट्रेलियामा प्रयोग गर्नुअघि अष्ट्रेलियन चिकित्सकीय सामान प्रशासन (Australian Therapeutic Goods Administration)External Link द्वारा तयार गरिएको कडा सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ। खोपहरू योग्य स्वास्थ्य चिकित्सकहरूद्वारा लगाइन्छन्।

अष्ट्रेलियामा, 3 ब्रान्डका खोपहरू उपलब्ध छन् र प्रयोगको लागि स्वीकृत छन्:

  • फाइजर (Pfizer)
  • मोडर्ना (Moderna)
  • नोभाभ्याक्स (Novavax)

मानिसहरूले उनीहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभिन्न खोपहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। तपाईंको लागि कुन खोप सही छ भनी पत्ता लगाउन GP सँग कुरा गर्नुहोस्।

थप जानकारी

तपाईंको खोपको अर्को मात्रा GP वा स्थानीय फार्मेसीमा लगाउन Health Direct Service FinderExternal Link प्रयोग गरेर बुक गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि, राष्ट्रिय कोरोनाभाइरस हेल्पलाइनलाई 1800 020 080 मा फोन गर्नुहोस्।

Reviewed 28 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?