Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Vai huki puipui COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Vagahau Niue (Niuean)

Ko e tau fakailoaaga vai huki fakagata Covid-19

Kaeke kua manako ke he taha tagata fakaliliu vagahau, matutaki atu kehe numela telefoni 131 450.

Ko e ha kua tonuhia ai a koe ke huki fakagata puipui

Ko e tau vai huki puipui kua katoatoa e mitaki mo e nakai fai hagahaga kelea mae puipuiaga ma lautolu ke ua lahi e gagao he Covid-19. Kua mahuiga lahi ke matutaki e tau huki puipui haau, ke maeke he tau vai puipui nai ke puipui mai a koe he virus.

Moua fefe e huki puipui

Mouaaga he tau vai huki puipui nai:

Matutaki moe GP kaeke koe fai gagao tuai a koe kehe tino haau, poke nakai mahino ia koe e tau fafasi vai kua lata mo koe.

Nakai fai totogi he tau vai huki nai, ti nakai fakaaoga foki e tau Medicare Card ke moua huki puipui nai.

Ko hai kua tonuhia ke moua e huki puipui nai

Ko lautolu oti ne 5 e tau tau he moui ki luga kua tonuhia ke moua e huki puipui nai. Ko e falu fanau ne 6 mahina mo e ki lalo hifo he 5 tau kua tonuhia ke moua e huki puipui nai kaeke:

  • kua moua e fakaatāaga. Kua nakai malolo mitaki e tau tino ke totoko e gagao
  • Poke fai ukiuki e tino
  • Ha ha ke he tino falu a gagao foki.

Fai vai huki kua fakamahao ke lata moe Omicron variants, kua fakaaoga ke lalago aki a lautolu ne 18 e tau tau ki luga.

Kia matutaki atu ke he GP mo e tutala ke he vai huki kua lata mae hau tama. Mae falu fakamaamaaga foki kumi atu ke he Get vaccinatedExternal Link .

Ka oti haau huki puipui

To liga fai fakamailoga ka logona ke he haau a tino, tuga e mamahi he matahuki, loleloe e tino, mamahi e tau vala kakano he tino, velavela, moua he muli mo e mamahi he tau tutaki polohui. Ko e tau fakamailoga mamahi ke he tino kua fakakite ai kua gahuahua e vai huki. Fa mahani ke palalaua e tau mamahi nai ti galo ni ka mole e taha poke ua e aho he oti e huki.

Ko e lavea ni ke fai lekua kua hagahaga kelea lahi. Kia matutaki mo e haau ekekafo ka fai mena ne tupetupe ai poke nakai galo kehe e tau mamahi kehe falu a aho.

Koe tau talahauaga huki puipui Covid-19

Ko e tau vai huki puipui oti ha ha I ai e tau puipuiaga mamafa ne taute ai he matakau Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link to maeke ke fakaaoga ai I Australia. Ko e tau fakaveaga ia ne taute ai he tau pulotu kua katoatoa e tau fakaakoaga mae faahi malolo tino.

Ki Australia, 4 e vai huki kua moua mo e kua fakaatā foki ke fakaaoga ai:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax
  • AstraZeneca

Kua ataina e tau tagata ke he tau vai huki puipui nai kae mui tua ni ke he tau tau he moui mo e tau puipuiaga he malolo tino. Tutala ke he GP ke iloa ai e vai huki kua lata ai mo koe.

Ko e falu fakailoaaga

Kia fakamau hifo e aho ke lata mo e taha fafatiaga huki haau mo e GP haau poke local pharmacy fakaaoga e vaccine clinic finderExternal Link . Mae falu fakailoaaga foki vilo atu ke he National Coronavirus Helpline ke he numela 1800 020 080.

Reviewed 22 February 2023

Coronavirus Victoria

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?