vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Vai huki puipui COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau fakailoaga hagao ke he tufatufaaga he vai huki COVID-19 mo e tau puhala puipui.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Tau fakailoaaga kua lata ia koe ke iloa

 • To fakahoko ai e fakaholoaga huki puipui mae gagao kovita ha Osetalia ki Vikitolia he aho 22 mahina Fepuali tau 2021.
 • Ko e fakaholoaga huki he vai puipui, to kamata fakamua kia lautolu ne putoia ki loto he fufuta high-risk, lautolu ia hanei:
  • Tau tagata gahua ke leveki moe puipui ke he tau tagata omai ke he motu mo e tau fonua tali fenoga o mai, tuga e malē vakalele, lautolu ne gahua he tau hotela ne taute ai fakaholoaga leveki moe puipui ke lata mo e tau tagata fenoga mai ke he maaga nei
  • Lautolu ne gahua leveki atu kia lautolu kua moua he gagao kovita, tau tagata gahua he fale gagao ke he tau poko ne toka ai tau tagata ne moua he gagao kovita poko lautolu ne fai tuahā kae nakai la fakamooli kua moua he gagao kovita.
  • Tau tagata gahua he tau kaina nonofo he tau fuakau mo lautolu kua tino ukiuki
  • Kaina nonofo he tau fuakau mo lautolu kua tino ukiuki.
 • Ko e taha vala he fakaholoaga huki, to taatu hako ni he Fakatufono ha Vikitolia e tau vai huki COVID-19 ke lata mo e tau tagata gahua he tau hotela ne leveki ai tau tagata omai, malē vakalele mo e uaafo, lautolu ne gahua hako ke leveki tau tagata ne kua moua he gagao kovita mo lautolu ne leveki mo e nonofo he tau fale fuakau, kamata he aho 22 Fepuali (2021).
 • Ko e Fakatufono ha Osetalia ne toka ai e tonuhia ke he tufatufaaga he vai huki ke lata ia mo e tau tagata nonofo mo e gahua he tau faahi gahua pisinisi mo e tau fale nonofo tau fuakau mo lautolu ne tino ukiuki.
 • Ka malikiti hake e numela vai huki ka talaga ai, to uneune hake e numela tagata ke moua e vai huki nei. Ko e amanakiaga he Fakatufono Osetalia ke moua oti he tau tagata nonofo i Osetalia e vai huki nei he tau 2021.
 • Moua noa e huki ke lata mo e COVID-19 mae tau tagata oti.
 • Kua lata ia koe ke moua ua e fufuta huki mai he vai huki COVID-19 kua tatai.
 • Ka oti e huki fakamua haau, to talaatu he tagata huki ko e moua he mogo fē e huki ke lagaua aki,
 • Mahuiga lahi ke moua e fufuta huki ke ua aki ke moua e katoatoa he malolo he vai huki puipui ke lata mo koe.
 • Ko e tau vai huki oti kua fitā ni he tivi fakamakutu e tau pulotu ke kitia kua mitaki mooli e vai huki to moua e fakaatāaga ke fakaaoga i Osetalia nei.
 • Kaeke kua fai manatu tupetupe a koe ke he haau a malolo tino mo e vai huki COVID-19, tutala ke he haau a toketa ke moua falu a fakamaamaaga.

Ko e ha kua lata ia koe ke moua e huki puipui nei

Tau kakano hanei ati lata ai ke moua e huki COVID-19:

 • ke fakamatukutuku hifo haau a ligaliga ke moua he gagao COVID-19
 • puipui a koe ke ua tokelea lahi e gagao kaeke kua tolavea ke moua he gagao COVID-19
 • lagomatai puipui haau a tau kapitiga, magafaoa mo e tau tagata he maaga katoa.

Kaeke kua moua oti he tau tagata e vai huki puipui nei, to nakai maeke he moko kovita ke mafiti e pikitia fano. Tauteaga nei ke puipui atu foki a lautolu kua nakai maeke ke fakaaoga e vai huki nei ke he falu a kakano.

Ko e mitaki mooli nakai e vai huki

 • Ko e tau vai huki puipui gagao oti putoia ai foki e vai huki COVID-19, ko e moua la e maopoopoaga katoatoa mo e taliaga mai he Australian Therapeutic Goods Administration, to maeke laia ke fakaaoga i Osetalia.
 • Ko e tau tagata ku a fakaako pauaki ke he tau puhala huki mai he faahi malolo tino ke huki a koe.
 • Tuga ni e tau vai huki puipui oti, to logona ai he falu tagata e kehe ke he tino (minor side effects) ka oti huki COVID-19. Tau fakamailoga nei tuga e:
  • mamahi e vala he tino ne huki
  • fiva
  • mamahi e alaga tino
 • Ka fai manatu tupetupe a koe ke lata mo e vai huki nei, fano ke tutala ke he toketa haau a logonaaga tupetupe.

Mae falu a fakailoaaga laulahi

Tau fakailoaaga laulahi ke lata ia mo e polokalame vai huki ha Osetalia, lalafi atu mo e tau palana kua fakatoka ke lata mo e tufatufa he vai huki, haia ne tohia i loto he Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?