Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Vai huki puipui COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Vagahau Niue (Niuean)

Ko e tau fakailoaaga vai huki fakagata Covid-19

Kaeke kua manako ke he taha tagata fakaliliu vagahau, matutaki atu kehe numela telefoni 131 450.

Ko e ha kua tonuhia ai a koe ke huki fakagata puipui

Ko e tau vai huki puipui kua katoatoa e mitaki mo e nakai fai hagahaga kelea mae puipuiaga ma lautolu ke ua lahi e gagao he Covid-19. Kua mahuiga lahi ke matutaki e tau huki puipui haau, ke maeke he tau vai puipui nai ke puipui mai a koe he virus. Ke lata mo e tau tagata ne kua moua e tau fakaatāaga, ko e kakano he mouaaga ke he magaaho nei kua moua e koe e fufuta huki fakagata fakamua ma e COVID-19 mo e huki fakalaulahi kua hataki atu ke moua.

Moua fefe e huki puipui

Hāhā i ai e tau huki fakagata ke he haau a fale talavai he matakavi ne nofo ai mo e GP.

Matutaki moe GP kaeke koe fai gagao tuai a koe kehe tino haau, poke nakai mahino ia koe e tau fafasi vai kua lata mo koe.

Nakai fai totogi he tau vai huki nai, ti nakai fakaaoga foki e tau Medicare Card ke moua huki puipui nai.

Ko hai kua tonuhia ke moua e huki puipui nai

Ko lautolu oti ne 5 e tau tau he moui ki luga kua tonuhia ke moua e huki puipui nai. Falu he tau fanau ne kua moua ai e fakatāaga ne nonofo ke he vahaloto he 6 e mahina mo e ki lalo hifo he 5 e tau he moui kua maeke ke moua e huki fakagata.

Ko e huki fakalaulahi kua maeke ai ke moua e tau tagata oti ne 18 e tau he moui ki luga, mo e kua fakaohooho atu fakalahi ke lata ma e:

  • tau tagata ne 65 e tau he moui ki luga
  • ko e tau tagata ne 18 e tau he moui ki luga ne kua nakai katoatoa e tau moui malolō tino poke kaeke kua hagahaga kelea lahi e tau momoui malolō tino

Ko e tau huki fakagata bivalent ne kua takete e tau moko Omicron kua hahā i ai ke lata mo e tau huki fakagata fakalaulahi.

Maeke ia koe ke moua haau a huki fakagata fakalaulahi ka 6 e mahina he mole he oti e moua e haau a fufuta huki fakagata fakahiku ma e COVID poke magaaho kua moua e gagao nei.

Kia matutaki atu ke he GP mo e tutala ke he vai huki kua lata mae hau tama. Mae falu fakamaamaaga foki kumi atu ke he Get vaccinatedExternal Link .

Ka oti haau huki puipui

To liga fai fakamailoga ka logona ke he haau a tino, tuga e mamahi he matahuki, loleloe e tino, mamahi e tau vala kakano he tino, velavela, moua he muli mo e mamahi he tau tutaki polohui. Ko e tau fakamailoga mamahi ke he tino kua fakakite ai kua gahuahua e vai huki. Fa mahani ke palalaua e tau mamahi nai ti galo ni ka mole e taha poke ua e aho he oti e huki.

Ko e lavea ni ke fai lekua kua hagahaga kelea lahi. Kia matutaki mo e haau ekekafo ka fai mena ne tupetupe ai poke nakai galo kehe e tau mamahi kehe falu a aho.

Ko e tau talahauaga mae vai huki puipui Covid-19

Ko e tau vai huki puipui oti ha ha I ai e tau puipuiaga mamafa ne taute ai he matakau Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link to maeke ke fakaaoga ai I Astralia. Ko e tau fakaveaga ia ne taute ai he tau pulotu kua katoatoa e tau fakaakoaga mae faahi malolo tino.

I loto ha Osetalia, 3 e faga vai huki fakagata ne kua hahā i ai mo e kua fakaatā ai ke fakaaoga:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax

Kua ataina e tau tagata ke he tau vai huki puipui nai kae mui tua ni ke he tau tau he moui mo e tau puipuiaga he malolo tino. Tutala ke he GP ke iloa ai e vai huki kua lata ai mo koe.

Ko e falu fakailoaaga

Fakamau haau a fufuta huki ke he GP poke fale talavai ne toka ke he haau a matakavi fakaaoga ai e Health Direct Service FinderExternal Link . Mae falu fakailoaaga foki vilo atu ke he National Coronavirus Helpline ke he numela 1800 020 080.

Reviewed 27 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?