vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

tui puipui COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Samoan (Samoan)

Fa’amtalaga e fa’atatau i le saogālemu o le tui puipūiā o le COVID-19 ma lona fa’asologa atu.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

O mea e tatau ona e iloa

 • O le polokalame o le tui puipuia a Ausetalia o le a amataina i Vitoria mai i le aso 22 Fepuari 2021.
 • I le vaega muamua o le polokalame o le tui puipūiā a Ausetalia, o tagata ma nofoaga ua mautinoa e ono a’afia gofie e le fa’ama’i o le a togafitia muamua, e aofia ai:
  • Tagata uma o galulue i le puipūiā o tuā’oi o Ausetalia, e aofia ai tagata uma o galulue i Fale-tali-mālō o lo’o fa’anofo’esea ai i latou e malaga mai i fafo.
  • Tagata o lo’o galulue mo le Soifua Maloloina o lo’o lamatia lo latou soifua, e aofia ai tagata uma o galulue i Falema’i mo le COVID-19 ma le puipūiā o i latou ua a’afia i le siama o le COVID-19.
  • Tagata o lo’o galulue i nofoaga e tausi ai le Au-Mātutua ma i latou e i ai ni fa’alētonu i ni vaega o ō latou tino.
  • Tagata o lo’o i nofoaga e tausi ai le Au-Mātutua ma i latou e i ai ni fa’alētonu i ni vaega o ō latou tino.
 • se vaega o lenei fa’asologa, o le a tufatufa atu e le Victorian Government tui puipui o le COVID-19 iā i latou o galulue I le va’aia o tagata-malaga i fale-tali-mālō, o ē galulue i malae-va’alele ma nofoaga e pei o uafu e taunu’u i ai tagata malaga, i latou e ono a’afia gofie e le fa’ama’i e fa’apei o foma’i ma i latou e galulue e va’aia le ‘Au-Matutua, ia aeamise o le ‘Au-Matutua o lo’o tausia e i latou, e amata i le aso 22 Fepuari (2021).
 • le tiute o le Malo-o-Ausetalia le tu’uina atu o le tui puipui mo le ‘au-faigaluega ma le ‘au-matutua ma tagata e i ai vaega e le atoatoa o ō latou tino, i totonu o nofoaga-tuto’atasi.
 • le tele o tui puipui e faia, o le to’atele fo’i lea o tagata o le a mafai ona o’o atu i ai le tui puipui. Ua fa’amoemoe le Malo-o-Ausetalia e maua uma e ona tagata lenei tui puipui i le 2021.
 • E leai se tupe e totogi’ina e se tasi mo le tui puipui o le COVID-19
 • E mana’omia e Oe tui puipui e LUA [e tutusa] mo le COVID-19.
 • A uma lou ulua’i tui, o le a ta’u atu le aso e tatau ona fai ai lou tui lona lua.
 • O le mea tāua le fai o lou tui lona lua ina ia feso’ota’i le va’ila’au ma aogā ai mo oe.
 • O tui puipūiā uma lava, e muamua ona pāsia ina ia mautinoa e saogalemu a’o le’i fa’aāogāina mo so’o se tasi i Ausetalia.
 • A fai o e popole i lou soifua maloloina po’o e fa’alētonu pe faia sou tui puipui o le COVID-19, talanoa i lau foma’i.

O le mea e tatau ai ona faia sou tui puipui.

O le mauaina o le tui puipui o le COVID-19:

  • e fa’aiti’itia ai le maua o oe i le COVID-19.
  • e puipuia ai oe mai i le fa’ateteleina o sou ma’i pe a fai e maua oe i le COVID-19.
  • fesoasoani e puipūiā ‘au uō, o lou aīga ma tagata o lou nu’u.

A to’atele tagata e fai ō latou tui puipui, o le a faigatā e le sīama ona pipisi gofie. O le a fesoasoani fo’i lea mo tagata e lē mafai ona faia ni ō latou tui puipui.

Tui puipui saogalēmu

 • O tui puipui uma, e aofia ai le tui mo le COVID-19, e tatau ona pasi tu’utu’uga uma o le saogalēmu ua faia e le Australian Therapeutic Goods Administration, a’o le’i fa’aāogāina i totonu o Ausetalia.
 • E faia lou tui puipui e se tasi ua uma ona a’oa’oina lelei i le tausia o tagata mama’i.
 • O le tulaga masani lava i le tele o tui puipui, e i ai tagata e fa’alogoina fa’alētonu i le uma ona faia o se tui e pei o le tui puipui o le COVID-19. O mea nei e aofia ai:
  • tigā le vaega o le tino na fai ai le tui.
  • fiva
  • tigā māso o le tino.
 • A fai e i ai ni tulaga o fa’alētonu ai lou mafauafau i le tui puipui, o le mea tatau ona e talanoa i lau foma’i.

Mo nisi fa’amatalaga

Mo nisi fa’amatalaga o le polokalame o tui puipui a Ausetalia, e aofia ai le tatalaina atu i tua, e mafai ona maua i le website a le Mālō-o-Ausetalia (Australian Government’s website).

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?