vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Talaalka COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Somali (Somali)

Macluumaadka ku saabsan talaalkarollout COVID-19 waa la bilaabay.

Haddii aad wax saluugto , wac Khadka degdega ah ee coronavirus 1800 675 398 (24 saac).
Haddii aad u baahan tahay tujumaan, ka wac TIS National 131 450.
Fadlan u heyso Saddexda Eber (000) xaalada degdega ah oo kaliya.

Waxaad u baahan tahay inaad ogaato

 • Qof kasta oo jira 40 sanadood iyo ka weyn waxay qaadan karaan talaalkooda COVID-19 hadda.
 • Dadka qaarkiis ee jira wax ka yar 40 sanadood ayaa xaq u leh, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
  • Dadka khatarta weyn ugu jira inay qaadaan COVID-19 sababa la xiriira shaqadooda, sida shaqaalaha daryeelka caafimaadka, daryeelka iinta iyo shaqaalaha dadka waayeelka ah, shaqaalaha adeegga gurmadka deg-dega ah iyo huteelada karantiinka iyo shaqaalaha madaarada iyo dekadaha
  • Dadka laga yaabo inay aad u jiradaan haddii ay qaadaan COVID-19, sida dadka iinta/naafada leh ama qaba xanuuno kale.
  • Dadka ku nool, ka shaqeeya ama daryeella dadka khatarta ugu jira inay jiradaan ama qaadaan COVID-19, sida daryeellayaasha dadka leh iinta/naafada iyo dadka ku nool huteelada karantiinka iyo shaqaalaha xuduudaha
  • Liiska oo dhameystiran ka eeg (Who can get vaccinated) yaa heli kara tallaalka
 • Dadka da’doodu tahay 60 sanadood iyo ka badan waxay qaadan karaan talaalka AstraZeneca
 • Dadka ka yar 60 sanadood waxaa la siin doonaa talaalka Pfizer
 • Talaalka COVID-19 qof walba waa u lacag la’aan. Uma baahnid kaardhka Medicare
 • Talaalku waa ikhtiyaari. Waxaad dooran kartaa in lagu talaalo.
 • Waxaad u baahan tahay laba qadar (irbadaha) oo isku mid talaalka COVID-19 ah si uu u noqdo wax ku ool.
 • Markaad qaadato talaalkaaga ugu horreeya, waxaa laguu sheegi doonaa markaad u baahan tahay inaad qaadato qadarka labaad.
 • Dhamaan talaalada ayaa loo tijaabiyey si taxadarleh in ay yihiin amaan ka hor intaan loo ansixin in lagu isticmaalo Australia.
 • Haddii aad ka welwelsan tahay caafimaadka ama helida talaalka COVID-19, la hadal dhakhtarkaaga.

Maxay waajib u tahay in lagu talaalo

Qaadashada talaalka COVID-19:

 • Wuxuu hoos u dhigaa khatartaada inaad u jirato COVID-19
 • Wuxuu kaa xafidaa inaad u jirato haddii uu kugu dhaco COVID-19
 • Wuxuu kaa caawiyaa inaad xafido saaxiibadaa, qoyska iyo bulshada.

Haddii dadka badankood la talaalo, fayraska COVID-19 si sahalan uma faafi karo. Taasi waxay kaloo difaacdaa dadka aan is-talaali karin.

Amaanka talaalka

 • Dhamaan talaalada, kuwaas oo uu ku jiro talaalka COVID-19, wuxuu u baahan yahay in uu ka gudbo heerka ay samaysay Australian Therapeutic Goods Administration, ka hor inta aan loo isticmaalin Australia.
 • Waxaa ku talaali doona shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo aqoon u leh
 • Sida lamid ka ah talaalada kale oo dhan, dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay uga timaado dhib talaalka COVID-19.
  • Xanuun meesha lagaa talaalay
  • Daal
  • Xanuun muruqyada ah
  • Madax xanuun
  • Qandho iyo qabow/qar-qaryo
  • Xanuun isgoysyada ah (joint)

Akhri macluumaadka ka hor inta aan lagu talaalin:

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhibka ka imaan kara talaalka COVID-19 ka eeg:

Haddii aad qabto wax welwela oo ku saabsan tallaalka COVID-19, waxaa waajiba inaad la hadasho dhakhtarkaaga.

Wax ku oolnimada

Markay is tallaaleen malaayiin dad ah adduunka oo dhan, waxaan si fiican usoo fahmeenaa sida wanaagsan ee talaalku noo difaaci karo. Macluumaadka hoose wuxuu ku salaysan yahay cilmi baaristii u dambeysay, taas oo ay ku jirto cilmi barista bulshooyinka ay dad badani oo ka mid ah ay qaateen talaalka COVID-19.

Talaalka AstraZeneca wuxuu kaa difaacayaa inuu kugu dhaco COVID-19.

 • Laba qadar oo talaala, spaced oo 12 isbuuc, ilaa boqolkiiba 90 waxay u badan tahay in aadan qaadin COVID – 19.
 • Tallaalka ugu horreya kabacdi, ka badan boqolkiiba 90 waxay u badan tahay inaan isbitaal laguu jiifin doonin COVID-19.

Talaalka Pfizer wuxuu kaa difaacayaa COVID-19

 • Labada qadar oo talaalka, oo ay u dhexayso 21 berri, waxaad leedahay difaac dhan 95% in aanu kugu dhicin COVID-19
 • Tallaalka koowaadee kabacdi, in kabadan boqolkiiba 80 waxay u badan tahay inaan isbitaal laguu jiifin doonin COVID-19.

Waxyaabaha laga sameeyay talaalka COVID-19

Pfizer iyo AstraZeneca talaalkooda kuma jiraan:

 • Caano
 • Ukun
 • Latex/balaastig
 • Khansiir ama wax khansiir ka yimid (sida gelatiinka khansiirka ka yimid).

Markaad qaadan karto talaalka

Dadka soo socda ayaa qaadan kara talaalka COVID-19 hadda:

 • Dadka jira 40 sano iyo wixii ka weyn
 • Karantiinka huteelada iyo shaqaalaha xuduudaha
 • Dadka xiriirka la leh contacts shaqaalaha karantiinka huteelka iyo shaqaalaha xuduudaha
 • Shaqaalaha daryeelka caafimaadka
 • Shaqaalaha daryeelka dadka da’da ah iyo dadka deggan.
 • Shaqaalaha daryeelka naafada iyo dadka degan goobahaas
 • Dadka jira 16 sanadood iyo ka weyn ee qaba xaallad caafimaad oo jirta
 • Dadka waaweyn oo leh iin/naafo aad u weyn
 • Dadka leh iinta/naafada kuwaas oo ah ka qaygelayaasha National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Daryeellayaasha (kuwa ku lacag qaata iyo kuwaan ku qaadan) shakhsiyaadka qaarkood ee xaqa u leh sida waafaqsan Phase 1a iyo 1b, ama carruurta qabta xaallad caafimaad oo mucayina – arag Barnaamijka talaalka COVID-19 Phase 1b wixii faahfaahin dheeraad
 • iimaha qaarkood iyo kuwa ku bixiya tabaruca daryeelka dadka waaweyn – arag Barnaamijka talaalka COVID-19 Phase 1b wixii faahfaahin dheeraad
 • Shaqaalaha muhiimka ah iyo kuwa khatarta ku jira ee hadda shaqeeynaya waxaa ka mid ah:
  • Ciidanka difaaca defence force
  • Booliiska, dab-damiska, shaqaalaha adeegyada xaalladaha degdegta ah
  • Hilibka iyo cunta badeedka shaqaalaha ka shaqeeya
 • Xukuumada Fiktooriya ayaa ballaarisay helitaanka si loogu daro dadka ka shaqeeya goobaha soo socda:
  • Goobaha dadka lagu hayo iyo adeega xabsiyada kuwaas oo ay ku jiraan shaqaalaha sixitaanka bulshada
  • Shaqaalaha ka shaqeeya degaanka goobaha khatarta ah sida adeegyada deegaanada la taageero (as supported residential services)
  • Dareewalada iyo shaqaalaha gaadiidka dadweynaha ee bulshada kusoo jeedo
  • ride share iyo dareewalada taksiyada
  • Dhamaan shaqaalaha caalamiga ah ee jooga meelaha dalka laga soo galo
 • Dadka u nugul oo khatar sarre ugu jira inay qaadaan ama yeeshaan jirooyin khatara oo ka yimid COVID-19, sida:
  • Kuwa ay haysato guri la’aantu sleeping rough ama degaanada xaalladaha degdegta ah
  • Adeegyada kuwa qaata daroogada iyo qamriga support
  • Dadka degan degaanada goobaha caafimaadka mental
  • Kuwa degan degaanada xasaasiga ah kuwaas oo ay ku jiraan guryaha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ee dadweynaha, adeegyada guryaha la kaalmeeyo, guryaha dadweynaha, guryaha la wadaago iyo others
  • Maxaabiista xabsiyada iyo kuwa lagu hayo.
 • Masaafuriinta ka hellay Xukuumada Australia ka-dhaafida xanibaadyada safarka si ay uga baxaan Australia
 • Dadka horayba u qaatay qadarkoodii ugu horreeyey ee tallaalka COVID-19 (kuwaas oo ay ku jiraan shakhsiyaadka ka soo noqday gobolada ama dibadaha) ayaa helli kara qadarkii labaad waqtiga ku haboon inta u dhexaysa qadarada talaalka iyada oo aan ku xirnayn marxalada/phase-ka ay kujiraan.

Meesha aad u doonan kartid tallaalkaaga COVID-19

Haddii aad u qalantid, waxaad ballan ka samaysan kartaa:

 • Dhakhaatiirta Guud (dhakhtaro)
 • Adeegyada Caafimaadka Bulshada
 • Adeegyada caafimaadka oo ay maamulaan Bulshada Aborijinaalka
 • Rugaha caafimaadka Dhakhtarada Guud
 • Xarumaha Tallaalka

Waxaa ku talaali kara dhakhtarkaaga haddii aad doonayso oo uu dhakhtarkaaguna bixiyo talaalka COVID-19. Qofka ugu fiican ee aad la hadli kartid waa dhakhtarkaaga haddii aad qabtid:

 • Xaallad caafimaad ee horay u jirtay
 • Su’aallo ama aad ka welwel qabtid qaadashada talaalka COVID-19.

Sida loo samaysto ballanta COVID-19

Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo ballansan karo talaalkaaga COVID-19

Dadka ka weyn 60 sano

 • Ka ballanso dhakhtarka guud (GP-ga) ama adeeg caafimaad ee kuugu dhow
 • Ballan ka samayso xarunta talaalka adigoo wacaya 1800 675 398. Dooro 0 haddii aad u baahan tahay turjubaan.
 • Xarumaha talaalka qaarkood ayaa u ogol dadka inay iska yimaadaan ballan la’aan. Haddii aad iska tagto, waxaa laga yaabaa inaad sugto ilaa inta qof ku tallaalo immuniser laga heli karo si uu kuu siiyo talaal. Hubi xarumaha ogol in la tago ballan la’aan iyo saacadaha ay furan yihiin aqbal kuwa iska yimaada waqtiyada ay shaqaynayaan.

Dadka ka yar 60 sanadood

 • Waa inaad samaysataa ballan adigoo wacaya 1800 675 398. Dooro 0 haddii aad u baahan tahay turjubaan.
 • Xarumaha talaalada qaarkood ayaa ogolaanaya in la iska yimaado ballan la’aan. Haddii aad iska timaado, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa aad ka helayso qofka ku siinaya talaalka si uu kuu siiyo talaal. Hubi xarumaha ogol in la tago ballan la’aan iyo saacadaha ay furan yihiin aqbal kuwa iska yimaada waqtiyada ay shaqaynayaan.

Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan talaalka Fiktooriya kuwaas oo ay ku jiraan saacadaha ay furan yihiin booqo Xarumaha tallaalka Xarumaha Talaalka.

Waxa lala imanayo ballanta talaalka

 • Waxaad u baahan tahay inaad soo xiratid maaskiga wajiga markaad imaaneysid goobaha talaalka
 • Sawirka aqoonsiga, haddii aad mid haysato
 • Kaarka Medicare-ka, haddii aad mid haysato (in kasta oo aan loo baahnayn kaarka medicare-ka.
 • Nambarka muujiyaha daryeelka caafimaadka shakhsiyeed (Individual Healthcare Identifier) haddii aadan hayn kaarka medicare
 • Aqoonsiga (ID) shaqaalaha ama warq ka socoto kuwa aad u shaqeysid, haddii aad u qaadanayso talaalka COVID-19 shaqadaada darteed
 • Macluumaadka ku saabsan taariikhdaada caafimaad sida xasaasiyada

Xinjiraw dhiig oo aan badanaa dhicin ayaa leh dhib iman kara

Waxaa jitra in talaalka AstraZeneca lala xiriiriyo xaallad aan badanaa dhicin, taas oo ku lug leh dhiiga oo xinjiro noqda platelet Xaalladaas waxaa loogu yeeraa Thrombosis taas oo la socota thrombocytopenia syndrome (TTS). platelet.

Akhri macluumaadkii ugu dambeeyey lat ee kasoo baxay Dowlada Australia kuna saabsan dhibaatada la xiriirta xinjirawga dhiiga oo aan badanaa dhicin.

Xaashiya la tarjumay oo luqadaada ku qoran

Sida loogu diyaargaroobo talaalkaaga COVID-19

Macluumaadk talaalka Pfizer

Macluumaadka talaalka Pfizer

Macluumaad intaas ka badan

Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan barnaamijka talaalka ayaa laga helli karaa websaytka Xukuumada Australia.

Macluumaad intaas ka badan

Macluumaad badan oo ku saabsan barnaamijka talaalka Australiya, kaas oo ay ku jiraan qorshaha bilaabida, waxaa laga helli karaa Australian Government’s website.

Linkiga macluumaad lagu tashan karo reliable sources oo luqadaada ah.

Kitka Kits bulshada iyo hogaamiyayaasha diinta

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?