vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Talaalka COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Somali (Somali)

Macluumaadka ku saabsan talaalkarollout COVID-19 waa la bilaabay

Haddii aad wax saluugto , wac Khadka degdega ah ee coronavirus 1800 675 398 (24 saac).
Haddii aad u baahan tahay tujumaan, ka wac TIS National 131 450.
Fadlan u heyso Saddexda Eber (000) xaalada degdega ah oo kaliya.

Waxaad u baahan tahay inaad ogaato

 • Australia Talaalkeedu wuxuu ka bilaaban doonaa Fiktooriya 22da Febraayo 2021.
 • Qaybta ugu horraysa ee barnaamijka talaalka Australia, kuwa khatarta-sarreeya ee bulshadeena ayaa la siiyey mudnaan prioritised waxaana ku jira :
  • Shaqaalaha karantiinka iyo xuduudaha border kuwaas oo ay ku jiraan shaqaalaha ka shaqeeya barnaamijka karantiinka ee hoteelka
  • Frontline kuwaas oo ay ku jiraan shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka oo qaabilsan COVID-19 suspected COVID-19 wards
  • Daryeelka dadka da’ada ah iyo shaqaalaha daryeelka kuwa laxaadka daran
  • Dareelka dadka da’da ah iyo deganayaasha daryeelka dadka laxaadka daran.
 • Iyada oo qayb ka hirgalinta, Xukuumada Fiktooriya waxay bixinaysaa qadarada deliver doses talaalka COVID-19 ee shaqaalaha karantiinka ee hoteellada, gegida diyaaradaha iyo dekada port shaqaalaha safka hore ku jira ee caafimaadka iyo deganayaasha degaanka daryeelka dadka da’da ah ee qaybta dadweynaha public sector residential aged care oo ka bilaabanaysa 22da Febraayo (2021).
 • Xukuumada Australia waxay masuul ka tahay bixinta talaalka deganayaasha iyo shaqaalaha ku jira daryeelka dadka da’da ah ee goobaha barayfitka ah - iyo daryeelka iinta.
 • Qadaro (doses) badan ayaa la soo saaray, dad badan ayaana awoodi doona inay hellaan talaal. Xukuumada Australia ujeedadeedu waxa weeye in la talaalo dhamaan dadka reer Australia inta lagu jiro 2021.
 • Talaalka COVID-19 waa u lacag la’aan qof walba.
 • Waxaad u baahan tahay laba qadar (oo mudis ah) doses (injections) oo ah isla talaalka COVID-19.
 • Markaad qaadato talaalkaaga ugu horreeya, waxaa laguu sheegi doonaa markaad u baahan tahay inaad qaadato qadarka labaad.
 • Waa muhiim inaad qaadato qaybta labaad ee talaalka si uu u noqdo mid wax ku oolla.
 • Dhamaan talaalada ayaa loo tijaabiyey si taxadarleh in ay yihiin amaan ka hor intaan loo ansixin in lagu isticmaalo Australia.
 • Haddii aad ka welwelsan tahay caafimaadka ama helida talaalka COVID-19, la hadal dhakhtarkaaga.

Maxay waajib u tahay in lagu talaalo

Qaadashada talaalka COVID-19

 • Wuxuu hoos u dhigaa khatartaada inaad u jirato COVID-19
 • Wuxuu kaa xafidaa inaad u jirato haddii uu kugu dhaco COVID-19
 • Wuxuu kaa caawiyaa inaad xafido saaxiibadaa, qoyska iyo bulshada.

Haddii dadka badankood most la talaalo, fayrasku uma fidi karo si sahala. Kani wuxuu kaloo ka xafidaa dadka aan la talaali karin

Amaanka talaalka

 • Dhamaan talaalada, kuwaas oo uu ku jiro talaalka COVID-19, wuxuu u baahan yahay in uu ka gudbo heerka ay samaysay Australian Therapeutic Goods Administration, ka hor inta aan loo isticmaalin Australia.
 • Waxaa ku talaali doona shaqaale daryeel caafimaad oo tababaran.
 • Dhamaan talaalada, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhib yar ka dib markay qaataan talaalka COVID-19. Tan waxaa ka mid noqon kara:
  • Xanuunka meesha irbada lagaaga duray
  • qandho
  • Muruq xanuun
 • Haddii aad qabto wax welwel ah oo ku saabsan talaalka, waa inaad la hadashaaa dhakhtarkaaga

Macluumaad intaas ka badan

Macluumaad badan oo ku saabsan barnaamijka talaalka Australiya, kaas oo ay ku jiraan qorshaha bilaabida, waxaa laga helli karaa Australian Government’s website.

Reviewed 08 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?