Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Dawa ya chanjo ya COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kiswahili (Swahili)

Taarifa kuhusu chanjo za COVID-19

Ikiwa unahitaji mkalimani, pigia simu Huduma ya Kutafsiri na Ukalimani kwa 131 450.

Kwa nini unapaswa kupata chanjo

Chanjo ni salama na nzuri katika kuwalinda watu dhidi ya kuugua sana COVID-19. Ni muhimu kwako kuendelea na chanjo ili kuhakikisha kinga ya juu dhidi ya virusi. Kwa wale watu wanaostahiki, kusasishwa kunamaanisha kuwa umepata dozi ya msingi ya chanjo ya COVID-19 na dozi ya nyongeza kilichopendekezwa.

Jinsi ya kupata chanjo

Chanjo zinapatikana katika duka la dawa la karibu nawe na daktari wa kawaida (GP).

Unapaswa kuongea na GP ikiwa una hali zilizopo au huna uhakika wa dozi ngapi unazohitaji.

Chanjo ni bure, na huhitaji kadi ya Medicare ili kupata chanjo.

Ni nani anayeweza kuchanjwa

Kila mtu aliye na umri wa miaka 5 na zaidi anastahili kupata chanjo. Baadhi ya watoto wanaostahiki wenye umri wa kati ya miezi 6 na chini ya miaka 5 wanaweza pia kupata chanjo.

Dozi ya nyongeza inapatikana kwa kila mtu aliye na umri wa miaka 18 na zaidi, na inapendekezwa sana kwa:

  • watu wenye umri wa miaka 65 na kuendelea
  • watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi wenye ulemavu au hali ngumu za kiafya

Chanjo mpya ya aina mbili inayolenga lahaja za Omicron inapatikana kama dozi ya nyongeza.

Unaweza kupata dozi yako ya nyongeza miezi 6 baada ya dozi yako ya mwisho ya COVID au maambukizi.

Zungumza na daktari ili kujua ni dozi ngapi na chanjo gani zinapendekezwa kwako na kwa mtoto wako. Kwa habari zaidi, tembelea Pata chanjoExternal Link .

Baada ya chanjo yako

Unaweza kuwa na madhara kama vile maumivu ambapo ulikuwa na sindano, uchovu, maumivu ya misuli, homa au baridi na maumivu ya viungo. Madhara ni ya kawaida na dalili kwamba chanjo zinafanya kazi. Kwa kawaida ni ndogo na huondoka baada ya siku moja au mbili.

Madhara makubwa ni nadra sana. Wasiliana na daktari wako ikiwa una wasiwasi, au ikiwa madhara yoyote hayajaondoka baada ya siku chache.

Kuhusu chanjo za COVID-19

Chanjo zote lazima zifikie viwango madhubuti vya usalama vilivyowekwa na Utawala wa Bidhaa za Tiba wa AustraliaExternal Link kabla ya kutumika katika Australia. Zinasimamiwa na watendaji wa afya waliohitimu.

Nchini Australia, kuna chanjo 3 zinazopatikana na kuidhinishwa kutumika:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax

Watu wanaweza kupokea chanjo tofauti kulingana na umri wao na hali yao ya matibabu. Zungumza na daktari ili kujua ni chanjo gani inakufaa.

Habari zaidi

Omba miadi kupata dozi yako inayofuata kwa GP au duka la dawa la karibu ukitumia Kitafuta Huduma ya Afya ya Moja kwa MojaExternal Link . Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa Simu ya Msaada ya Kitaifa ya Virusi vya Korona kwa 1800 020 080.

Reviewed 27 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?