Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Dawa ya chanjo ya COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kiswahili (Swahili)

Taarifa kuhusu chanjo za COVID-19

Ikiwa unahitaji mkalimani, pigia simu Huduma ya Kutafsiri na Ukalimani kwa 131 450.

Kwa nini unapaswa kupata chanjo

Chanjo ni salama na nzuri katika kuwalinda watu dhidi ya kuugua sana COVID-19. Ni muhimu kwako kuendelea na chanjo ili kuhakikisha ulinzi wa juu dhidi ya virusi.

Jinsi ya kupata chanjo

Chanjo zinapatikana kwa:

Unapaswa kuongea na GP ikiwa una hali zilizopo au huna uhakika wa dozi ngapi unahitaji.

Chanjo ni bure, na huhitaji kadi ya Medicare ili kupata chanjo.

Ni nani anayeweza kuchanjwa

Kila mtu aliye na umri wa miaka 5 na zaidi anastahili kupata chanjo. Baadhi ya watoto wenye umri wa kati ya miezi 6 na chini ya miaka 5 wanastahiki chanjo ikiwa:

  • wana kinga dhaifu
  • wana ulemavu
  • wana hali nyingi za kiafya.

Chanjo mpya ya bivalent inayolenga lahaja za Omicron inapatikana kama kipimo cha nyongeza kwa kila mtu aliye na umri wa miaka 18 na zaidi.

Zungumza na daktari ili kujua ni dozi ngapi na chanjo gani zinapendekezwa kwako na kwa mtoto wako. Kwa habari zaidi, tembelea Pata chanjoExternal Link .

Baada ya chanjo yako

Unaweza kuwa na madhara kama vile maumivu ambapo ulikuwa na sindano, uchovu, maumivu ya misuli, homa au baridi na maumivu ya viungo. Madhara ni ya kawaida na dalili kwamba chanjo zinafanya kazi. Kwa kawaida ni ndogo na huondoka baada ya siku moja au mbili.

Madhara makubwa ni nadra sana. Wasiliana na daktari wako ikiwa una wasiwasi, au ikiwa madhara yoyote hayajaondoka baada ya siku chache.

Kuhusu chanjo za COVID-19

Chanjo zote lazima zifikie viwango madhubuti vya usalama vilivyowekwa na Utawala wa Bidhaa za Tiba wa AustraliaExternal Link kabla ya kutumika katika Australia. Zinasimamiwa na watendaji wa afya waliohitimu.

Nchini Australia, kuna chanjo 4 zinazopatikana na zilizoidhinishwa kutumika:

  • Pfizer
  • Moderna
  • Novavax
  • AstraZeneca

Watu wanaweza kupokea chanjo tofauti kulingana na umri wao na hali yao ya matibabu. Zungumza na daktari ili kujua ni chanjo gani zinakufaa.

Habari zaidi

Agiza dozi yako inayofuata kwa GP au duka la dawa la karibu ukitumia kitafuta kliniki ya chanjoExternal Link . Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa Simu ya Msaada ya Kitaifa ya Virusi vya Korona 1800 020 080.

Reviewed 08 December 2022

Coronavirus Victoria

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?