vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Dawa ya chanjo ya COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kiswahili (Swahili)

Habari kuhusu mpango wa chanjo kutolewa na usalama.

Ikiwa una wasiwasi, piga simu laini ya simu ya coronavirus 1800 675 398 (masaa 24).
Ikiwa unahitaji mkalimani, pigia simu TIS National kwa nambari 131 450.
Tafadhali tumia Sufuri Tatu (000) kwa dharura pekee.

Yale ambayo unahitaji kuyajua

 • Kila mtu mwenye umri wa miaka 40 na zaidi anaweza kupata chanjo ya COVID-19 sasa
 • Baadhi ya watu ambao umri ni chini ya miaka 40 pia wanastahili, miongoni mwa:
  • Watu ambao wako hatarini zaidi ya kupata COVID-19 kwa sababu ya kazi zao, kama wafanyakazi ya kiafya, wanaotunza walemavu na wazee, wanaofanya kazi ya dharura, na karantini katika hoteli na wale wanaofanya kazi kwenye viwanja vya ndege na bandarini.
  • Watu ambao wako hatarini kuugua zaidi ikiwa wanapata COVID-19, kwa mfano wenye ulemavu au ugonjwa fulani
  • Wale wanaokaa, wanaofanya kazi au kutunza wale wenye hatari zaidi ya kuugua au kupata COVID-19, kwa mfano, watunzaji wa walemavu na wale wanaokaa na wafanyakazi wa hoteli za karantini na wafanyakazi mipakani
  • Kwa orodha kamili angalia Nani anaweza kuchanjwa (Who can get vaccinated)
 • Watu wa miaka 60 na umri zaidi ya miaka 60 wanaweza kupata chanjo ya AstraZeneca
 • Watu wa umri chini ya miaka 60 watapata chanjo ya Pfizer
 • Chanjo ya COVID-19 ni bure kwa kila mtu. Huna hitaji kuwa na kadi ya Medicare
 • Kuchanjwa ni kwa hiari yako. Unaweza kuamua kuchanjwa.
 • Utahitaji sindano mbili za chanjo ya aina ile ya kwanza ili chanjo ifanye kazi yake.
 • Utakapopata chanjo ya kwanza, utaambiwa ni lini utakapohitaji kupata chanjo ya pili.
 • Dawa za chanjo zote zinapimwa kikamilfu ili kuhakikisha kwamba ziko salama kabla ya kuthibitishwa kutumiwa hapa Australia.
 • Kama una wasi wasi kuhusu afya yako au kupewa chanjo ya COVID-19, zungumza na daktari wako.

Kwa nini inakupasa kuchanjwa

Kupata chanjo ya COVID-19:

 • inapunguza hatari yako ya kuugua COVID-19
 • inakulinda usiugue sana kama ukipata COVID-19
 • inasaidia kulinda rafiki zako, familia yako na jumuiya.

Ikiwa watu karibu na wote wanachanjwa, virusi ya COVID-19 haiwezi kuenea kwa urahisi. Tena watu ambao hawawezi kuchanjwa watalindwa.

Usalama wa dawa za chanjo

 • Dawa za chanjo zote, pamoja na chanjo ya COVID-19, zinapaswa kuchunguzwa kwa usalama wake, kufuatana na Australian Therapeutic Goods Administration, kabla hazijatumika katika Australia.
 • Utachanjwa na mfanyakazi stadi wa kiafya
 • Kama chanjo zote, baadhi ya watu wanaweza kupata matokeo ya kawaida baada ya kupata chanjo ya COVID-19. Matokeo yanaoyowezekana ni:
  • maumivu ulipodungwa sindano
  • uchovu
  • misuli kuumwa
  • kichwa kuumwa
  • homa na baridi
  • maumivu ya viungo

Soma maelezo kabla ya kuchanjwa:

Kwa habari zaidi kuhusu mabadiliko yanayowezekana baada ya chanjo yako ya COVID-19 angalia:

Ikiwa unao wasiwasi yoyote kuhusu chanjo ya COVID-19, unashauriwa kuongea na daktari wako.

Jinsi Chanjo Zinavyotulinda

Kama mamilioni ya watu ulimwenguni wanachanjwa, tunapata picha nzuri zaidi jinsi chanjo zile zinavyotulinda. Maelezo yanayofuata ni kwenye msingi wa utafiti wa sasa hivi, pamoja na utafiti wa jumuiya ambao watu wengi wamepokea chanjo ya COVID-19.

Chanjo ya AstraZeneca inakulinda usiambukizwe na COVID-19

 • Baada ya sindano mbili za chanjo, zinazodungwa na umbali wa wiki 12, utalindwa karibu asili mia 90 usiugue na COVID-19
 • Baada ya sindano ya kwanza ya chanjo, utalindwa zaidi ya asili mia 90 usilazwe hospitalini.

Chanjo ya Pfizer inakulinda usiambukizwe na COVID-19

 • Baada ya sindano mbili za chanjo, zinazodungwa na umbali wa si chini ya siku 21, utalindwa kwa asili mia 95 usiugue na COVID-19
 • Baada ya sindano ya kwanza ya chanjo, utalindwa zaidi ya asili mia 80 usilazwe hospitalini

Yaliyomo ndani ya chanjo za COVID-19

Chanjo za Pfizer na AstraZeneca hazina:

 • Maziwa
 • Mayai
 • Ulimbo wa mpira
 • Nyama ya nguruwe au vyakula vinavyo sehemu za nguruwe.

Wakati unapoweza kupata chanjo

Watu wafuatao wanaweza kupata chanjo ya COVID-19 sasa:

 • Watu wa umri wa miaka 40 na zaidi
 • Wafanyakazi wa karantini na mpakani
 • Wale wanaokaa nyumbani na wafanyakazi wa karantini na mpakani
 • Wafanyakazi wa kiafya
 • Wafanyakazi wanaotunza wazee na wazee wenyewe wa kituo kile
 • Wafanyakazi wanaotunza walemavu na walemavu wenyewe wa kituo kile
 • Watu wenye umri wa miaka 16 na zaidi ikiwa wanaugua ugonjwa fulani
 • Watu wazima wenye ulemavu wa maana
 • Walemavu waliounganishwa na National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Watunzaji (wa mshahara na wasio na mshahara) wa baadhi ya wale ambao wanastahili chini ya Phase 1a na 1b, au wanaotunza watoto wanaougua ugonjwa maalum – tazama programu ya chanjo ya COVID-19 Phase 1b kwa habari zaidi
 • Baadhi ya wale wanaofanya kazi kwa hiari yao kusaidia walemavu na wazee - programu ya chanjo ya COVID-19 Phase 1b kwa habari zaidi
 • Wale wanaofanya kazi ya maana sana na ya hatari miongoni mwao:
  • askari jeshi
  • polisi, wazima moto, wafanyakazi wa matokeo ya dharura
  • wafanyakazi wanaofanya kazi na nyama na samaki.
 • Serikali ya Victoria imeongeza idadi ya watu wa kustahili chanjo kufuatana na mahali pa kazi:
  • wale wanaofanya kazi katika magereza na vituo vingine vya kufunga watu
  • wafanyakazi ambao wanasaidia wadhaifu na wazee katika malazi yenye uwezekano zaidi ya kupata virusi kama vituo vya utunzaji
  • madereva wa mabasi, tramu na wengine wanaokabiliana na watu kwenye jumuiya
  • madereva wa Uber, Didi na teksi
  • wafanyakazi katika viwanja vya ndege ambapo wageni wanaingia kutoka ng’ambo.
 • Wale ambao wako hatarini ya hali ya juu ya kuambukizwa, au wakiambukizwa na COVID-19 wataugua vibaya, kama:
  • wale bila nyumba, wanaolala nje, au wako katika malazi ya dharura
  • wale wanaotawaliwa na pombe au dawa za kulevya na wanaopokea huduma za msaada
  • wanaokaa katika vituo vya kusaidia wenye shida za kiakili
  • wale wanaokaa katika nyumba na malazi nyeti (yenye matatizo kiasi) kama majengo marefu au siyo marefu za kijumuiya, na malazi ya kusaidia wazee na walemavu na kadhalika
  • wafungwa wanaofungwa magerezani au ndani ya vituo vingine vya kufunga watu
 • Wasafiri waliopokea kibali kutoka kwa Serikali ya Australia kuondoka Australia
 • Wale waliopokea tayari sindano ya kwanza ya COVID-19 (pamoja na wale waliokuwa wamerudi kutoka jimbo jingine la Australia au kutoka ng’ambo) wanaruhusiwa kupata sindano yao ya pili kufuatana na muda unaotakiwa, hata wakiwa katika awamu (phase) yoyote.

Utapata wapi chanjo ya COVID-19?

Ikiwa unastahili, unaweza kupanga miadi kwenye:

 • Madaktari wa Familia
 • Huduma za Kiafya za Jumuiya
 • Huduma za Kiafya za Jumuiya za Aboriginal
 • Kliniki za Familia maalum kwa magonjwa ya kupumua
 • Vituo vya chanjo

Unaweza kupata chanjo kutoka kwa daktari yako ikiwa utapenda kufanya hivi na pia ikiwa daktari yako anayo huduma ya kutoa chanjo ya COVID-19. Daktari yako ni hodari zaidi kuliko wengine kuongelea nawe ikiwa unayo:

 • ugonjwa wa muda mrefu
 • maswali au wasiwasi kuhusu kupata chanjo ya COVI-19.

Jinsi ya kupanga miadi yako ya kupata chanjo ya COVID-19

Kuna njia mbalimbali kupanga miadi kwa kupata chanjo ya COVID-19

Kwa watu wa umri zaidi ya miaka 60

 • Panga kwa daktari ya familia au huduma ya kiafya karibu nawe
 • Panga kwa kituo cha chanjo kwa kupiga simu 1800 675 398. Chagua 0 ikiwa utahitaji mkalimani.
 • Baadhi ya vituo vya chanjo vinaruhusu watu kuingia bila miadi. Ikiwa unaingia hivyo, inawezekana kwamba utasubiri mpaka mpiga sindano anayo nafasi kukuchanja. Hakikisha ni vituo vipi vinavyokubali watu kufika bila appointment na muda wa kufunguliwa.

Kwa watu chini ya miaka 60

Kwa maelezo zaidi kuhusu vituo vya chanjo vya Victoria pamoja na saa za kufunguliwa tembelea Vituo vya Chanjo.

Utaleta nini unapokuja kwenye miadi?

 • Itakubidi kuvaa maski ya usoni unapokaa katika kituo cha chanjo
 • Kitambulisho chenye picha, ikiwa unacho
 • Kadi ya Medicare, ikiwa unayo (ingawaje kadi ya Medicare siyo lazima)
 • Namba yako ya Healthcare Identifier, ikiwa huna kadi ya Medicare
 • Kitambulisho ya mfanyakazi au barua kutoka yule aliyekuajiri, ikiwa unapata chanjo ya COVID-19 kwa sababu ya kazi yako
 • Maelezo kuhusu historia yako ya kiafya, kwa mfano kuhusu mizio (allergies).

Kutokea kwa bahati ndogo sana ya damu kuganda kwa sababu ya chanjo

Kuna uhusiano kati ya chanjo ya AstraZeneca na hali isiyo ya kawaida, inayoleta tatizo la damu kuganda. Ugonjwa huo unaitwa Mgando wa Damu (Thrombosis) pamoja na upungufu wa chembechembe fulani ndani ya damu (thrombocytopenia syndrome TTS).

Soma habari ya kisasa kutoka kwa Serikali ya Australiakuhusu ugonjwa huo isiyo ya kawaida ya damu kuganda.

Maelezo yaliyotafsiriwa katika lugha yako

Jinsi ya kujitayarisha kwa kupata chanjo ya COVID-19

Ushauri kwa chanjo ya Pfizer

Ushauri kwa chanjo ya AstraZeneca

Habari zaidi

Habari zaidi kuhusu programu ya chanjo inapatikana kwenye tovuti ya Serikali ya Australia

Habari zaidi

Habari zaidi kuhusu mpango wa kuchanja wa serikali ya Australia, pamoja na mpango wake wa uenezi wa chanjo, inapatikana kwenye the Australian Government’s website.

Maunganisho ya maelezo ya kuaminika katika lugha

Maelezo kamili kwa viongozi wa jumuiya na dini.

Reviewed 23 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?