vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Dawa ya chanjo ya COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Kiswahili (Swahili)

Habari kuhusu mpango wa chanjo kutolewa na usalama

Ikiwa una wasiwasi, piga simu laini ya simu ya coronavirus 1800 675 398 (masaa 24).
Ikiwa unahitaji mkalimani, pigia simu TIS National kwa nambari 131 450.
Tafadhali tumia Sufuri Tatu (000) kwa dharura pekee.

Yale ambayo unahitaji kuyajua

 • Mpango wa dawa ya chanjo kutolewa utaanza katika Victoria kuanzia 22 Februari 2021.
 • Kwenye hatua ya kwanza ya mpango wa chanjo hapa Australia, wale wenye hatari zaidi katika jumuiya yetu wamechaguliwa kwanza, ikiwa ni pamoja na:
  • Wafanyakazi wa karantini na mpakani, pamoja na wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika mahoteli ya karantini.
  • Wafanyakazi wa idara za afya ambao wako hatarini ya kuambukizwa, hasa wale wako hospitalini katika wadi za COVID na wadi zinazotuhumiwa kuwa na COVID.
  • Wafanyakazi katika vituo vya kutunza wazee na walemavu.
  • Wakaazi wa vituo vya wazee na walemavu.
 • Sehemu moja ya kutolewa chanjo, Serikali ya Victoria itachanja wafanykazi wa mahoteli ya karantini, wa viwanja vya ndege na wa bandarini, wafanyakazi wa afya ambao wako hatarini kuambukizwa na wafanyakazi na wakaazi wa vituo vya kutunza wazee – vituo vinavyoongozwa na serikali ya Victoria.
 • Serikali ya Australia ina jukumu la kutoa chanjo kwa wakaazi na wafanyakazi katika vituo vya kutunza wazee na walemavu vinavyoongozwa na kampuni za kibinafsi.
 • Dawa za chanjo zikiendelea kutengenezwa, idadi zaidi ya watu wataweza kupata chanjo. Lengo la Serikali ya Australia ni kwamba watu wote ndani ya Australia watachanjwa mwaka huu wa 2021.
 • Chanjo ya COVID-19 ni bure kwa kila mtu.
 • Utahitaji kuchanjwa mara mbili na mara ya pili ni dawa ile ile iliyodungwa mara ya kwanza.
 • Utakapopata chanjo ya kwanza, utaambiwa ni lini utakapohitaji kupata chanjo ya pili.
 • Ni muhimu kupata chanjo ya pili ili dawa ifanye kazi kikamilifu.
 • Dawa za chanjo zote zinapimwa kikamilfu ili kuhakikisha kwamba ziko salama kabla ya kuthibitishwa kutumiwa hapa Australia.
 • Kama una wasi wasi kuhusu afya yako au kupewa chanjo ya COVID-19, zungumza na daktari wako.

Kwa nini inakupasa kuchanjwa

Kupata chanjo ya COVID-19:

 • inapunguza hatari yako ya kuugua COVID-19
 • inakulinda usiugue sana kama ukipata COVID-19
 • inasaidia kulinda rafiki zako, familia yako na jumuiya.

Kama karibu watu wote watachanjwa, virusi haiwezi kuenea kwa urahisi. Kwa njia hii, hata wale ambao hawawezi kuchanjwa watalindwa.

Usalama wa dawa za chanjo

 • Dawa za chanjo zote, pamoja na chanjo ya COVID-19, zinapaswa kuchunguzwa kwa usalama wake, kufuatana na Australian Therapeutic Goods Administration, kabla hazijatumika katika Australia.
 • Utachanjwa na mfanyakazi aliyefundishwa.
 • Kama tunavyoelewa kuhusu dawa zote za chanjo, baadhi ya watu waweza kusikia shida kidogo, baada ya kupata chanjo ya COVID-19. Hizi ni pamoja na:
  • maumivu mahali pa sindano
  • homa
  • maumivu wa misuli
 • Kama una wasi wasi kuhusu chanjo, unashauriwa kuongea na daktari wako.

Habari zaidi

Habari zaidi kuhusu mpango wa kuchanja wa serikali ya Australia, pamoja na mpango wake wa uenezi wa chanjo, inapatikana kwenye the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?