vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

วัคซีน COVID-19 (COVID-19 vaccine) - ไทย (Thai)

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 และความปลอดภัย

หากคุณเป็นกังวล โทรสายด่วน coronavirus ที่หมายเลข 1800 675 398 (24 ชั่วโมง).
หากคุณต้องการล่าม โทรหา TIS National ที่หมายเลข 131 450.
โปรดโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น.

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

 • โครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียจะเริ่มในรัฐวิกตอเรียตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
 • ในระยะแรกของโครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลีย กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในชุมชนของเราจะได้รับวัคซีนก่อนกลุ่มอื่น ได้แก่
  • เจ้าหน้าที่หน่วยกักกันและปกป้องพรมแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานในโครงการกักตัวในโรงแรม
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานติดต่อโดยตรงกับประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ทำงานในหอผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
  • เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
  • ผู้อยู่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการฉีดวัคซีนนั้น รัฐบาลวิกตอเรียจะฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับพนักงานที่ทำงานในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัว พนักงานสนามบินและพนักงานขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทำงานติดต่อโดยตรงกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ (ค.ศ. 2021)
 • รัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนให้กับผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของภาคเอกชน
 • เนื่องจากมีการผลิตวัคซีนเพิ่มมากขึ้นประชาชนก็จะสามารถรับวัคซีนได้มากขึ้น รัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะให้ทุกคนในประเทศออสเตรเลียได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงปี ค.ศ. 2021
 • วัคซีน COVID-19 ฟรีสำหรับทุกคน
 • คุณต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิดเดียวกันสองเข็ม
 • เมื่อคุณได้รับวัคซีนเข็มแรก คุณจะได้รับการนัดหมายให้มารับเข็มที่สอง
 • การได้รับวัคซีนเข็มที่สองมีความสำคัญมากเพื่อให้การทำงานของวัคซีนมีประสิทธิภาพเต็มที่
 • วัคซีนทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศออสเตรเลีย
 • หากคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือการฉีดวัคซีน COVID-19 โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

ทำไมคุณควรได้รับการฉีดวัคซีน

รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อ

 • ลดความเสี่ยงจากการป่วยจากเชื้อ COVID-19
 • ป้องกันไม่ให้คุณป่วยหนักหากคุณได้รับเชื้อ COVID-19
 • ช่วยปกป้องเพื่อน ครอบครัว และชุมชนของคุณ

หากคนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน เชื้อไวรัสจะไม่สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย อีกทั้งยังปกป้องผู้ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

ความปลอดภัยของวัคซีน

 • วัคซีนทั้งหมดรวมถึงวัคซีน COVID-19 จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งกำหนดโดย Therapeutic Goods Administrationของออสเตรเลียก่อนที่จะนำไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม
 • วัคซีน COVID-19 ก็เหมือนกับวัคซีนทุกชนิดที่บางคนอาจได้รับผลข้างเคียงเล็กน้อยหลังการฉีด ซึ่งอาจรวมถึง
  • เจ็บบริเวณที่ฉีด
  • ไข้
  • ปวดกล้ามเนื้อ
 • หากคุณกังวลใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียรวมถึงแผนการฉีดวัคซีน ดูได้ที่ เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?