vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

วัคซีน COVID-19 (COVID-19 vaccine) - ไทย (Thai)

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 และความปลอดภัย

หากคุณเป็นกังวล โทรสายด่วน coronavirus ที่หมายเลข 1800 675 398 (24 ชั่วโมง).
หากคุณต้องการล่าม โทรหา TIS National ที่หมายเลข 131 450.
โปรดโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น.

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้แล้วตอนนี้
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปีบางคนมีสิทธิ์เช่นกัน รวมถึง
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 เนื่องจากการทำงาน เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉิน และพนักงานที่ทำงานในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัว พนักงานสนามบินและพนักงานขนถ่ายสินค้าท่าเรือ
  • ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงหากได้รับเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ที่มีความทุพพลภาพหรือมีโรคประจำตัว
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ ทำงาน หรือดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อความเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ดูแลผู้ทุพพลภาพ และผู้ที่อาศัยอยู่กับพนักงานที่ทำงานในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวและผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดน
  • สำหรับรายการทั้งหมดดูได้ที่ ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ได้
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีจะได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer
 • วัคซีน COVID-19 ฟรีสำหรับทุกคน คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตร Medicare
 • การฉีดวัคซีนเป็นไปโดยสมัครใจ คุณสามารถเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
 • คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ชนิดเดียวกันจำนวนสองครั้งจึงจะมีประสิทธิผล
 • เมื่อคุณได้รับวัคซีนเข็มแรก คุณจะได้รับการนัดหมายให้มารับเข็มที่สอง
 • วัคซีนทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศออสเตรเลีย
 • หากคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือการฉีดวัคซีน COVID-19 โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

ทำไมคุณควรได้รับการฉีดวัคซีน

รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อ

 • ลดความเสี่ยงจากการป่วยจากเชื้อ COVID-19
 • ป้องกันไม่ให้คุณป่วยหนักหากคุณได้รับเชื้อ COVID-19
 • ช่วยปกป้องเพื่อน ครอบครัว และชุมชนของคุณ

หากคนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน เชื้อไวรัส COVID-19 จะไม่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

ความปลอดภัยของวัคซีน

 • วัคซีนทั้งหมดรวมถึงวัคซีน COVID-19 จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งกำหนดโดย Therapeutic Goods Administrationของออสเตรเลียก่อนที่จะนำไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • บางคนอาจมีอาการข้างเคียงที่พบได้ปกติหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เช่นเดียวกับการรับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง
  • อาการปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีด
  • อ่อนเพลีย
  • อาการปวดกล้ามเนื้อ
  • ปวดศีรษะ
  • อาการไข้และหนาวสั่น
  • อาการปวดข้อ

อ่านข้อมูลก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ดูได้ที่

หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณ

ประสิทธิผล

การที่ผู้คนหลายล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนทั่วโลก ทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าวัคซีนปกป้องเราได้ดีเพียงใด ข้อมูลด้านล่างนี้อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด รวมถึงการวิจัยในชุมชนที่ผู้คนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19

วัคซีน AstraZeneca ปกป้องคุณจากการได้รับเชื้อ COVID-19

 • เมื่อฉีดวัคซีนจำนวนสองครั้ง โดยเว้นระยะห่าง 12 สัปดาห์ โอกาสที่คุณจะป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก COVID-19 จะลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์
 • หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรก โอกาสที่คุณจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคที่เกิดจาก COVID-19 จะลดลงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

วัคซีน Pfizer ปกป้องคุณจากการได้รับเชื้อ COVID-19

 • เมื่อฉีดวัคซีนจำนวนสองครั้ง โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 21 วัน โอกาสที่คุณจะป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก COVID-19 จะลดลงถึง 95เปอร์เซ็นต์
 • หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรก โอกาสที่คุณจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคที่เกิดจาก COVID-19 จะลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ส่วนประกอบของวัคซีน COVID-19

วัคซีน Pfizer และ AstraZeneca ไม่มีส่วนประกอบของ

 • นม
 • ไข่
 • ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (latex)
 • หมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมู (เช่น เจลาตินสกัดจากหมู)

คุณจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไร

บุคคลต่อไปนี้สามารถไปรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ได้แล้วตอนนี้

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • พนักงานที่ทำงานในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวและผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดน
 • ผู้ที่อาศัยอยู่กับพนักงานที่ทำงานในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวและผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ทุพพลภาพและผู้ทุพพลภาพ
 • ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่มี โรคประจำตัว
 • ผู้ใหญ่ที่มีความทุพพลภาพที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ผู้ทุพพลภาพที่เข้าร่วมโครงการประกันความทุพพลภาพแห่งชาติ (National Disability Insurance Scheme หรือ NDIS)
 • ผู้ดูแล (ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง) ของผู้ที่มีสิทธิ์ในระยะ Phase 1a และ 1b หรือ ผู้ดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ระบุไว้ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการฉีดวัคซีน COVID-19 ระยะ Phase 1b
 • อาสาสมัครช่วยเหลือดูแลผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการฉีดวัคซีน COVID-19 ระยะ Phase 1b
 • ผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงและสำคัญที่ได้รับการจ้างงานอยู่ในขณะนี้ ได้แก่
  • เจ้าหน้าที่กอง​กำลังป้องกัน
  • ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉิน
  • พนักงานแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
 • รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได้ขยายการเข้าถึงวัคซีนโดยรวมบุคคลในสถานที่ทำงานต่อไปนี้
  • หน่วยงานบริการราชทัณฑ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
  • พนักงานที่ทำงานในที่พักที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (Supported residential services หรือ SRS)
  • พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและคนทำงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนเป็นประจำ
  • บริการรถร่วมเดินทางและคนขับรถแท็กซี่
  • พนักงานทุกคนที่ด่านพรมแดน เช่น ท่าเทียบเรือและสนามบินนานาชาติ
 • ผู้ที่เปราะบางและมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรงจาก COVID-19 เช่น
  • ผู้ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย เร่ร่อน หรืออยู่ในที่พักฉุกเฉิน
  • ผู้ที่ได้รับบริการบำบัดรักษาพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
  • ผู้ป่วยในสถานบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิต
  • ผู้ที่อยู่ในที่พักอาศัยที่มีความละเอียดอ่อน ได้แก่ เคหะชุมชนประเภทอาคารสูง/อาคารเตี้ย ที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (Supported residential services หรือ SRS) และอื่น ๆ
  • นักโทษที่ถูกคุมขังและผู้ถูกคุมขังภายในเรือนจำ
 • ผู้เดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นจากการจำกัดการเดินทางจากรัฐบาลออสเตรเลียให้เดินทางออกจากออสเตรเลียได้
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรกแล้ว (รวมถึงบุคคลที่กลับมาจากต่างรัฐหรือต่างประเทศ) สามารถรับเข็มที่สองได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างเข็ม โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในระยะเข้ารับการฉีดวัคซีนลำดับใด

ไปรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ที่ไหน

หากคุณมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ สามารถนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่

 • แพทย์ทั่วไป หรือ แพทย์จีพี (GP)
 • ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
 • ศูนย์บริการสุขภาพที่บริหารจัดการโดยชุมชนชาวอะบอริจิน
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจโดยแพทย์จีพี (GP)
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน

หากแพทย์ของคุณให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 คุณไปรับการฉีดวัคซีนจากแพทย์ของคุณได้หากต้องการ คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะพูดคุยด้วยคือแพทย์ของคุณหากคุณมี

 • โรคที่เป็นมาก่อน
 • คำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

วิธีการนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19

คุณมีทางเลือกสองสามทางในการนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • นัดหมายที่แพทย์จีพี (GP) หรือศูนย์บริการด้านสุขภาพใกล้บ้านคุณ
 • นัดหมายที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโดยโทร 1800 675 398 และกด 0 หากคุณต้องการล่าม
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนบางแห่งอนุญาตให้เดินเข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หากคุณไปโดยไม่ได้นัดหมาย คุณอาจต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนจะว่างฉีดให้ ตรวจสอบก่อนว่าศูนย์ใด ฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายและเวลาเปิดทำการ

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี

 • คุณควรนัดหมายโดยโทร 1800 675 398 และกด 0 หากคุณต้องการล่าม
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนบางแห่งอนุญาตให้เดินเข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หากคุณเข้าไปโดยไม่ได้นัดหมาย คุณอาจต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนจะว่างฉีดให้ ตรวจสอบก่อนว่าศูนย์ใด ฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายและเวลาเปิดทำการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนรัฐวิกตอเรีย รวมถึงเวลาเปิดทำการ ดูได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปในวันนัดหมายฉีดวัคซีน

 • คุณจะต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในศูนย์ฉีดวัคซีน
 • บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย หากมี
 • บัตร Medicare หากคุณมี (แต่ไม่บังคับว่าต้องมีบัตร Medicare จึงจะได้รับการฉีดวัคซีน)
 • หมายเลขประจำตัวด้านการดูแลสุขภาพ หากคุณไม่มีบัตร Medicare
 • บัตรประจำตัวพนักงานหรือจดหมายจากนายจ้างของคุณ หากคุณกำลังขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เนื่องจากอาชีพของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ เช่น การแพ้

ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่พบได้น้อยมาก

มีความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน AstraZeneca กับภาวะที่พบได้น้อยมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดและระดับเกล็ดเลือดต่ำ ภาวะนี้เรียกว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) (Thrombosis with thrombocytopenia syndromeหรือ TTS)

อ่าน ข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลออสเตรเลีย เกี่ยวกับภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่พบได้น้อยมาก

เอกสารข้อเท็จจริงที่ได้รับการแปลเ ป็นภาษาของคุณ

เตรียมตัวอย่างไรสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19

แหล่งข้อมูลสำหรับวัคซีน Pfizer

แหล่งข้อมูลสำหรับวัคซีน AstraZeneca

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียได้ที่ เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียรวมถึงแผนการฉีดวัคซีน ดูได้ที่ เว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นภาษาของคุณ

ชุดบทความและคำแนะนำวิธีใช้สำหรับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?