vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Thuốc chủng ngừa COVID-19 (COVID-19 vaccine) - tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin về việc triển khai chương trình chủng ngừa COVID-19 và mức an toàn của thuốc chủng.

Nếu lo ngại, quý vị hãy gọi đến đường dây thường trực coronavirus số 1800 675 398 (24/24).
Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho TIS National qua số 131 450.
Vui lòng chỉ gọi Ba Số Không (000) trong trường hợp khẩn cấp.

Những điều cần biết

 • Chương trình chủng ngừa của Úc sẽ bắt đầu tại tiểu bang Victoria từ ngày 22 tháng Hai 2021
 • Trong giai đoạn thứ nhất của chương trình chủng ngừa ở Úc, những người có nguy cơ nhiễm dịch cao nhất trong cộng đồng được xếp hạng ưu tiên, gồm:
  • Nhân viên kiểm dịch và Biên phòng, kể cả nhân viên phục vụ trong chương trình cách ly kiểm dịch tại khách sạn
  • Nhân viên y tế tuyến đầu có nguy cơ nhiễm dịch, kể cả nhân viên bệnh viện làm việc trong các khu dành cho người đã bị nhiễm và tình nghi nhiễm COVID-19
  • Nhân viên chăm sóc người Cao niên và người khuyết tật
  • Cư trú viên các cơ sở dưỡng lão và chăm sóc người khuyết tật
 • Trong khuôn khổ triển khai chủng ngừa, chính phủ Victoria sẽ chủng ngừa COVID-19 cho nhân viên các khách sạn cách ly kiểm dịch, nhân viên phi trường và bến cảng, nhân viên y tế có nguy cơ bị lây nhiễm cao, nhân viên và cư trú viên tại các cơ sở chăm sóc Cao niên do chính phủ quản trị, bắt đầu từ ngày 22 tháng Hai (2021).
 • Chính phủ Liên bang Úc chịu trách nhiệm cung cấp thuốc chủng ngừa cho nhân viên và cư trú viên các cơ sở chăm sóc Cao niên và người khuyết tật do tư nhân quản trị.
 • Khi thuốc chủng ngừa được cung cấp thêm, sẽ có thêm nhiều người được chủng ngừa. Mục tiêu chính phủ Liên bang Úc nhắm tới là toàn thể dân Úc được chủng ngừa trong năm 2021.
 • Thuốc chủng ngừa COVID-19 hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.
 • Quý vị cần tiêm chủng 2 liều thuốc chủng ngừa COVID-19 cùng loại.
 • Khi tiêm chủng liều thứ nhất, quý vị sẽ được báo khi nào thì cần tiêm chủng liều thứ nhì.
 • Điều quan trọng là phải tiêm chủng thêm liều thứ nhì để thuốc chủng có hiệu quả hoàn toàn.
 • Tất cả các loại thuốc chủng đều được thử nghiệm cẩn thận để bảo đảm thật sự an toàn trước khi được chấp thuận đem dùng tại Úc.
 • Nếu lo lắng về sức khỏe hoặc về chuyện chủng ngừa COVID-19, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị.

Tại sao quý vị nên chủng ngừa

Chủng ngừa COVID-19 để:

 • giảm nguy cơ bị đau ốm vì COVID-19
 • bảo vệ mình không lâm trọng bệnh nếu bị nhiễm COVID-19
 • Giúp bảo vệ bạn bè, người thân và cộng đồng

Nếu hầu hết mọi người đều được chủng ngừa thì siêu vi không thể dễ dàng lây lan nữa. Đồng thời, điều đó cũng bảo vệ cả những người không thể tiêm chủng.

An toàn của thuốc chủng ngừa

 • Tất cả mọi loại thuốc chủng ngừa, kể cả thuốc chủng ngừa COVID-19, cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của cơ quan Australian Therapeutic Goods Administration, trước khi được đem sử dụng tại Úc.
 • Có nhân viên y tế được huấn luyện chu đáo tiêm chủng cho quý vị.
 • Như với tất cả mọi loại thuốc chủng, một vài người có thể có những phản ứng phụ không đáng kể khi được tiêm thuốc chủng ngừa COVID-19. Phản ứng gồm có:
  • đau nhức nơi được tiêm chủng
  • sốt
  • nhức bắp thịt
 • Nếu có bất cứ điều gì lo lắng về thuốc chủng ngừa, quý vị nên nói chuyện với bác sĩ của mình.

Thông tin thêm

Thông tin thêm về chương trình chủng ngừa của Úc, kể cả kế hoạch triển khai việc chủng ngừa, có thể xem trên trang mang của chính phủ Liên bang.

Reviewed 08 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?