vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Thuốc chủng ngừa COVID-19 (COVID-19 vaccine) - tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin về việc triển khai chương trình chủng ngừa COVID-19 và mức an toàn của thuốc chủng.

Nếu lo ngại, quý vị hãy gọi đến đường dây thường trực coronavirus số 1800 675 398 (24/24).
Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho TIS National qua số 131 450.
Vui lòng chỉ gọi Ba Số Không (000) trong trường hợp khẩn cấp.

Những điều cần biết

 • Tất cả những ai từ 40 tuổi trở lên nay có thể chích ngừa COVID-19
 • Một số người dưới 40 tuổi cũng đủ điều kiện chích ngừa, gồm:
  • Những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm COVID-19 vì công việc, chẳng hạn như nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc người khuyết tật và người cao niên, nhân viên dịch vụ khẩn cấp, nhân viên tại khách sạn kiểm dịch, nhân viên phi trường và bến cảng
  • Những người dễ lâm bệnh nếu nhiễm COVID-19, chẳng hạn như người có khuyết tật hay có một tình trạng đặc biệt về sức khỏe
  • Những người sống, làm việc hay chăm sóc cho người có nguy cơ cao bị lâm bệnh hoặc bị nhiễm COVID-19, chẳng hạn như chăm sóc cho người bị khuyết tật và người sống chung với nhân viên khách sạn kiểm dịch và nhân viên biên phòng
  • Để có đầy đủ danh sách hãy xem trang Ai có thể chích ngừa.
 • Người từ 60 tuổi trở lên có thể chích ngừa với vaccine AstraZenecca
 • Người dưới 60 tuổi sẽ được chích bằng vaccine Pfizer
 • Chích ngừa COVID-19 được miễn phí cho tất cả mọi người. Không cần phải có thẻ Medicare
 • Chích ngừa là chuyện tự nguyện. Quý vị có thể tự chọn để được chích ngừa.
 • Cần phải chích hai liều cùng một loại vaccine COVID-19 thì mới hiệu nghiệm.
 • Khi tiêm chủng liều thứ nhất, quý vị sẽ được báo khi nào thì cần tiêm chủng liều thứ nhì.
 • Tất cả các loại thuốc chủng đều được thử nghiệm cẩn thận để bảo đảm thật sự an toàn trước khi được chấp thuận đem dùng tại Úc.
 • Nếu lo lắng về sức khỏe hoặc về chuyện chủng ngừa COVID-19, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị.

Tại sao quý vị nên chủng ngừa

Chủng ngừa COVID-19 để:

 • giảm nguy cơ bị đau ốm vì COVID-19
 • bảo vệ mình không lâm trọng bệnh nếu bị nhiễm COVID-19
 • Giúp bảo vệ bạn bè, người thân và cộng đồng

Nếu hầu hết mọi người đều chích ngừa thì siêu vi COVID-19 không thể dễ dàng lây lan nữa. Điều này cũng bảo vệ cả những người không thể chích ngừa.

An toàn của thuốc chủng ngừa

 • Tất cả mọi loại thuốc chủng ngừa, kể cả thuốc chủng ngừa COVID-19, cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của cơ quan Australian Therapeutic Goods Administration, trước khi được đem sử dụng tại Úc.
 • Việc chích ngừa do nhân viên đủ trình độ chuyên môn đảm trách
 • Tương tự như mọi loại thuốc chủng ngừa, một vài người có thể trải qua những phản ứng phụ bình thường sau khi chích vaccine ngừa COVID-19. Những phản ứng đó có thể gồm:
  • đau nhức nơi chích
  • mệt mỏi
  • bắp thịt đau nhức
  • nhức đầu
  • sốt và ớn lạnh
  • xương khớp đau nhức.

Thông tin để đọc trước khi đi chích ngừa:

Để biết thêm thông tin về các phản ứng phụ sau khi chích vaccine COVID-19 hãy xem:

Nếu có bất cứ điều gì quan ngại về vaccine ngừa COVID-19, nên nói chuyện với Bác sĩ của mình.

Mức hiệu nghiệm

Với hàng triệu người trên thế giới đã chích ngừa, chúng ta nay hiểu biết hơn về mức độ bảo vệ của vaccine. Thông tin dưới đây căn cứ trên những nghiên cứu mới nhất, kể cả nghiên cứu nơi các cộng đồng đã có nhiều người chích vaccine ngừa COVID-19.

Vaccine AstraZenecca bảo vệ quý vị tránh nguy cơ nhiễm COVID-19.

 • Với 2 liều vaccine này, chích cách nhau 12 tuần, quý vị giảm được tới 90 % nguy cơ lâm bệnh vì COVID-19.
 • Sau khi chích liều vaccine thứ nhất, quý vị giảm tới hơn 90% nguy cơ phải nhập viện vì COVID-19.

Vaccine Pfizer bảo vệ quý vị tránh nguy cơ nhiễm COVID-19.

 • Với 2 liều vaccine này, chích cách nhau ít nhất 21 ngày, quý vị giảm tới 95% nguy cơ lâm bệnh vì COVID-19
 • Sau khi chích liều vaccine thứ nhất, quý vị giảm tới hơn 80% nguy cơ phải nhập viện vì COVID-19.

Thành phần trong các vaccine ngừa COVID-19

Các vaccine Pfizer và AstraZenecca không chứa:

 • Sữa
 • Trứng
 • Nhựa cây
 • Thịt heo hoặc sản phẩm từ thịt heo (như keo nấu từ da heo).

Khi nào có thể chích ngừa

Những người sau đây có thể chích ngừa COVID-19 ngay bây giờ:

 • Người từ 40 tuổi trở lên
 • Nhân viên khách sạn kiểm dịch và nhân viên biên phòng
 • Người cư ngụ chung nhà với nhân viên khách sạn kiểm dịch và nhân viên biên phòng
 • Nhân viên y tế
 • Nhân viên chăm sóc và cư trú viên các viện dưỡng lão
 • Nhân viên chăm sóc và cư trú viên các cơ sở chăm sóc người khuyết tật
 • Người từ 16 tuổi trở lên có những tình trạng đặc biệt về sức khỏe
 • Người lớn với tình trạng khuyết tật nghiêm trọng
 • Người khuyết tật là thành viên thụ hưởng chương trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia - National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Người chăm sóc (có lương và không lương) cho những cá nhân đủ điều kiện chích ngừa Phase 1a và 1b, hoặc chăm sóc trẻ em có tình trạng đặc biệt về sức khỏe - xem Chương trình chích ngừa COVID-19 Phase 1b để biết chi tiết
 • Một số thiện nguyện viên hỗ trợ việc chăm sóc người khuyết tật và người cao niên - xem Chương trình chích ngừa COVID-19 Phase 1b để biết chi tiết
 • Nhân viên đang làm việc trong các lãnh vực thiết yếu và có nguy cơ cao kể cả:
  • nhân viên lực lượng quốc phòng
  • nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, dịch vụ đáp ứng khẩn cấp
  • nhân viên các công ty thịt và hải sản.
 • Chính phủ Victoria đã mở rộng thêm chương trình chích ngừa cho nhân viên những nơi sau đây:
  • dịch vụ cải huấn và giam giữ, kể cả nhân viên cải huấn cộng đồng
  • nhân viên làm việc trong các môi trường cư trú có nguy cơ lây nhiễm cao chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ cư trú
  • tài xế các phương tiện chuyên chở công cộng và nhân viên thường xuyên tiếp xúc với công chúng
  • tài xế taxi và các dịch vụ đi xe chung (như Uber và Didi)
  • tất cả nhân viên tại các địa điểm nhập cảnh (cửa khẩu) quốc tế.
 • Những người dễ tổn thương và có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc lâm trọng bệnh vì COVID-19, chẳng hạn như:
  • những người lâm cảnh vô gia cư, ngủ ngoài trời, hoặc trong những dịch vụ cư trú khẩn cấp
  • những người đang tham dự các dịch vụ giúp đỡ người nghiện ma túy và nghiện rượu
  • cư trú viên các trung tâm cư trú và điều trị dành cho người bị bệnh tâm thần
  • những người sống trong các môi trường nhạy cảm như các chung cư chính phủ nhiều tầng/ít tầng, dịch vụ cư trú được giúp đỡ, gia cư cộng đồng, chia phòng, và các loại khác.
  • tù nhân và người bị giam giữ trong các trung tâm cải huấn.
 • Người có giấy phép được miễn ngăn cấm di chuyển của chính phủ Úc để xuất cảnh rời Úc.
 • Người đã được chích liều đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 (kể cả những người từ các tiểu bang khác hoặc từ ngoại quốc trở về) có thể được chích tiếp liều thứ hai khi đã đủ thời hạn bất kể họ thuộc thành phần nào.

Những nơi chích ngừa COVID-19

Nếu hội đủ điều kiện hợp lệ, quý vị có thể lấy hẹn chích ngừa tại:

 • Bác sĩ tổng quát
 • Các Dịch vụ Y tế Cộng đồng
 • Dịch vụ Kiểm soát Y tế cộng đồng cho thổ dân bản địa Aborigine
 • Dưỡng đường Hô Hấp tổng quát
 • Các trung tâm chích ngừa.

Quý vị có thể đến chích ngừa với Bác sĩ riêng của mình, nếu muốn và nếu Bác sĩ của quý vị có chích ngừa COVID-19. Người tốt nhất để nói chuyện là Bác sĩ riêng của mình, nếu có:

 • tình trạng đặc biệt về sức khỏe
 • thắc mắc hoặc lo lắng về chuyện chích vaccine ngừa COVID-19.

Cách lấy hẹn để chích vaccine ngừa COVID-19

Có một số cách để lấy hẹn chích vaccine ngừa COVID-19

Cho người trên 60 tuổi

 • Lấy hẹn với Bác sĩ tổng quát hoặc dịch vụ y tế gần nhà
 • Lấy hẹn tại một trung tâm chích ngừa bằng cách gọi số 1800 675 398. Chọn số 0 nếu cần thông dịch viên.
 • Một vài trung tâm chích ngừa nhận người đến thẳng mà không cần hẹn trước. Nếu đến thẳng, có thể quý vị cần phải chờ tới phiên có nhân viên chích ngừa cho mình. Hãy tìm hiểu trước để biết trung tâm nào nhận người đến thẳng và giờ giấc làm việc.

Cho người dưới 60 tuổi

 • Quý vị cần phải lấy hẹn bằng cách gọi số 1800 675 398. Chọn số 0 nếu cần thông dịch viên
 • Một vài trung tâm chích ngừa nhận người đến thẳng mà không cần hẹn trước. Nếu đến thẳng, có thể quý vị cần phải chờ tới phiên có nhân viên chích ngừa cho mình. Hãy tìm hiểu trước để biết trung tâm nào nhận người đến thẳng và giờ giấc làm việc.

Để biết thêm thông tin về các trung tâm chích ngừa tại Victoria kể cả giờ giấc làm việc, hãy xem. Danh sách các trung tâm chích ngừa.

Những gì cần mang theo khi đi chích ngừa

 • Cần phải đeo khẩu trang che kín mũi miệng khi có mặt tại trung tâm chích ngừa
 • Giấy tờ cá nhân có hình, nếu có
 • Thẻ Medicare, nếu có (mặc dù không bắt buộc phải có thẻ Medicare)
 • Số Chăm sóc Sức Khỏe Cá nhân - Individual Healthcare Identifier - nếu không có thẻ Medicare
 • Thẻ nhân viên, hoặc thư giới thiệu của chủ nhân nơi làm việc, nếu đi chích ngừa COVID-19 vì lý do nghề nghiệp
 • Thông tin về sức khỏe của mình, chẳng hạn như các chứng phản ứng.

Phản ứng phụ rất hiếm về đông máu

Có sự liên hệ giữa vaccine AstraZenecca và một tình trạng rất hiếm hoi, gây ra tình trạng máu đông cục và mức tiểu cầu thấp. Tình trạng này gọi là Bị đông máu và lượng tiểu cầu giảm - Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS).

Hãy đọc thông tin mới nhất của Chính phủ Úc về phản ứng phụ đông máu rất hiếm này.

Tài liệu, dữ kiện đã được dịch sang ngôn ngữ của quý vị

Cách chuẩn bị cho việc chích vaccine ngừa COVID-19

Tài liệu về vaccine Pfizer

Tài liệu về vaccine AstraZenecca

Thông tin thêm

Thông tin thêm về chương trình chích ngừa tại Úc có thể tìm thấy trên trang mạng của chính phủ Úc.

Thông tin thêm

Thông tin thêm về chương trình chủng ngừa của Úc, kể cả kế hoạch triển khai việc chủng ngừa, có thể xem trên trang mang của chính phủ Liên bang.

Đường dẫn tới các nguồn tin đáng tin cậy bằng ngôn ngữ của quý vị

Tài liệu dành cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo.

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?