vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Sigurnost (Safety) - Hrvatski (Croatian)

Informacije koje mogu pomoći vama i vašoj obitelji kako bi ostali zdravi tijekom koronavirusa (COVID-19).

Više informacija na engleskom jeziku možete pronaći na početnoj stranici Coronavirus (COVID-19) Victoria

Ako vam je potrebna dodatna pomoć na hrvatskom jeziku, možete nazvati TIS National na broj 131 450 i zatražiti tumača, a zatim zatražiti da vas povežu s besplatnom telefonskom linijom za koronavirus (COVID-19) na broj 1800 338 663.

Kako izbjeći obiteljsko nasilje (Escaping family violence)

Smijete napustiti svoj dom kako biste izbjegli obiteljsko nasilje i potražili pomoć, bez obzira na postojeća ograničenja radi zaštite od širenja koronavirusa. Nećete dobiti kaznu. Ako vas zaustavi policija, recite da se ne osjećate sigurno kod kuće i oni će vam pomoći. Nazovite Tri Nule (000) ili kontaktirajte uslugu safe steps (sigurni koraci), uslugu za zaštitu od obiteljskog nasilja, 24 sata dnevno 7 dana u tjednu na broj 1800 015 188, pošaljite email na safesteps@safesteps.org.au ili putem webchata na  www.safesteps.org.au/chat

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?