vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

محدودیت ها و توصیه صحت عامه (Health advice and restrictions) - دری (Dari)

معلومات تازه در مورد محدودیت ها و توصیه صحت،‌ به شمول معلومات که در مورد صحت مند بودن، معاینه کردن و کمک های که موجود استند میباشد.

اگر تشویش دارید، با نمبر تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با نمبر 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزی راکه شما باید به یاد داشته باشید

چیز های مهم استند که برای محفوظ نگهداشتن خانواده ها و جامعه خویش از ویروس کرونا (COVID-19) آنرا انجام داده میتوانیم:

 • دست هایتان را مکرراً بشوئید. از آب و صابن استفاده نمائید و یا هم از مواد ضدعفونی کننده دستها استفاده نمائید. این در محافظت از ویروس کرونا (COVID-19) ما را کمک میکند، که بالای سطوح به مدت چندین روز باقی میماند.
 • از دیگران حد اقل ۱.۵ متر فاصله را نگهدارید.
 • اگر شما مریض باشید، خود را معاینه کنید و خانه بمانید. اینکه خود را پیش از پیش معاینه کنید، حتی اگر کمترین علایم را داشته باشید، در آهسته کردن انتشار ویروس کرونا (COVID-19) کمک میکند.
 • معاینه ویروس کرونا (COVID-19) برای هر شخص مجانی میباشد. که این شامل افراد نیز میشود که کارت میدیکییر (Medicare) را ندارند مانند سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و افراد که درخواست پناهندگی داده اند.
 • اگر مستحق باشید واکسین شوید

مرحله های محدودیت های فعلی ویکتوریا

رئیس عمومی صحت عامه ویکتوریا (Victorian Chief Health Officer) میتواند این محدودیت را تغیر دهد اگر شرایط تغیر نمایند.

از ساعت ۱۱:۵۹ شب پنجشنبه مؤرخ ۱۰ جون سال ۲۰۲۱، اگر شما در مناطق شهری ملبورن زندگی میکنید:

 • محدودیتی بر دلایل بیرون رفتن از خانه وجود ندارد.
 • شما میتوانید تا فاصله ۲۵ کیلومتر از خانه خویش سفر نمایید.
 • ماسک صورت باید در داخل و بیرون پوشیده شود (به استثناء خانه شما یا خانه همسر شما)، مگر اینکه استثناء قانونی وجود داشته باشد.
 • شما باید همه وقت ماسک صورت را با خود داشته باشید.
 • شما نمیتوانید به مناطق اطرافی ویکتوریا سفر کنید به استثناء چند دلیل محدود مانند کار، تحصیل، مراقبت و مواظبت کردن و واکسین کردن (اگر آن مرکز واکسن نزدیکترین مرکز به شما باشد). شما میتوانید برای خرید غذا و لوازم ضروری به مناطق اطرافی ویکتوریا سفر کنید، تنها درصورتیکه نزدیکترین محل خرید آنجا باشد.
 • شما نمیتوانید در خانه خویش مهمان داشته باشید مگر اینکه همسر تان باشد یا دوست حباب انفرادی تان باشد.
 • شما میتوانید دوستان و خانواده خویش را در مکانهای عامه بیرونی در گروه های حداکثر ۱۰ نفر ملاقات کنید. مکانهای عامه مکانهایی را میگویند که قابل دسترس مردم عام باشد مانند پارک یا ساحل. شامل حویلی شما در خانه نمیشود.

ثبت نام/ورود با استفاده از کد QR

اگر شما به محل تجارت یا محل کار داخل میشوید، شما باید با استفاده از اپ Service Victoria ثبت نام نمائید – بدون در نظرداشت مدت زمان حضور شما در آنجا. این شامل مکانهایی مانند سوپر مارکیت ها، قهوه خانه ها و دفاتر محل کار میشوند.

کار و تحصیل

 • مکاتب باز هستند.
 • دانشگاه‌‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی باز هستند.
 • اگر شما میتوانید از خانه کار یا تحصیل نمایید، پس شما باید همینگونه ادامه دهید.
 • اگر شما نمیتوانید از خانه کار کنید، میتوانید سر کار بروید.
 • محل های کار مانند دفاتر میتوانند ظرفیت خویش را به ۲۵٪ یا ۱۰ نفر ارتقاء دهند، هر کدامی که بیشتر است.
 • شما میتوانید برای کار به مناطق اطرافی ویکتوریا بروید در صورتی که نتوانید از خانه کار کنید.

اجناس و خدمات

 • دکان ها باز هستند، با الزام حد تراکم ۱ نفر در ۴ مترمربع. در هنگام خرید شما باید به حد تعداد مشتری در دکان احترام بگذارید. این حد در نگهداشتن فاصله ۱.۵ متری بین افراد در داخل دکان کمک مینماید.
 • خدمات زیبایی و مراقبتهای شخصی باز هستند، با الزام حد تراکم ۱نفر در ۴ مترمربع. این مکانها تنها در صورتی میتوانند خدمات را عرضه نمایند که مشتری هنگام استفاده از این خدمات بتواند ماسک صورت بپوشد.
 • شما میتوانید برای رفتن به دکان ها، سالون های زیبایی و دسترسی به خدمات دیگر مراقبتهای شخصی تا ۲۵ کیلومتر از خانه خویش سفر نمایید.
 • شما تنها در صورتی میتوانید برای لوازم و خدمات ضروری به مناطق اطرافی ویکتوریا سفر کنید که نزدیکترین محل دسترسی آنجا باشد.

ورزش

 • تسهیلات ورزشی و تفریحی در مکانهای بیرونی میتوانند دوباره باز شوند با حد تراکم ۱ نفر در ۴ مترمربع و حد اکثر ۱۰۰ نفر در یک محل. درصورتی که بین گروه ها میتوان فاصله ۱۰۰ متری را حفظ کرد در آنصورت محدودت ظرفیت اعمال نمیشود، مانند میدان های بازی گلف.
 • تمرین های خصوصی و گروه های bootcamp محدود به ۱۰ نفر میباشد، به اضافه مربی.
 • ورزش در ساحات داخلی مسدود میماند.
 • حوض‌های آب بازی، حوض‌های آب گرم و چشمه ها در مکانهای بیرونی باز میباشند با حد تراکم ۱ نفر در ۴ مترمربع، و حد اکثر ۱۰۰ نفر در یک محل، و حد تعداد در هر گروه ۱۰ نفر میباشد.
 • شما تنها میتوانید برای ورزش، تمرین و دیگر تفریح های گروهی/اجتماعی تا ۲۵ کیلومتر از خانه خویش سفر کنید. شما میتوانید تا ۲۵ کیلومتر از ساحه محل کار مجاز برای تمرین بروید. شما نمیتوانید برای این دلایل به مناطق اطرافی ویکتوریا سفر کنید.

مذهب و مراسم

 • شما میتوانید مراسم عروسی را با حد اکثر ۱۰ نفر برگزار کنید. در این حد عروس و داماد و دو نفر شاهد نیز شامل میباشند. بسته کننده عقد و یک نفر عکاس به اضافه این حد میباشد. مراسم عروسی در خانه های شخصی مجاز نیست مگر اینکه بر اساس دلایل ترحم باشد.
 • در مراسم فاتحه/جنازه در یک محل تا ۵۰ نفر میتوانند اشتراک کنند. این حد شامل آنعده اطفالی که سن شان کمتر از ۱۲ ماه می‌باشد نمیشود، یا افرادی که مراسم جنازه/فاتحه را برگذار میکنند. اگر مراسم فاتحه/جنازه در خانه شخصی برگزار میگردد، محدودیت های تجمعات شخصی تطبیق میگردد، به اظافه تعداد حد اقل افرادی که برای برگزاری مراسم جنازه ضروری می‌باشد.
 • مراسم و تجمعات مذهبی در مکانهای داخلی اجازه دارند با حد تراکم ۱ نفر در ۴ متر مربع و حد اکثر ۵۰ نفر در یک محل.
 • برای اشتراک در مراسم و تجمعات مذهبی شما تنها میتوانید تا ۲۵ کیلومتر از خانه خویش سفر کنید.
 • اشتراک کننده گان باید با استفاده از اپ Service Victoria هنگام ورود ثبت نام نمایند.

رستوارن ها

 • رستوران ها و قهوه خانه ها برای صرف طعام - درمحل (dine-in) باز هستند البته با حد تراکم ۱ نفر در ۴ مترمربع. حد اکثر تعداد افراد دریک گروه ۱۰ نفر برای ریزرف کردن و حد اکثر تعداد افراد مجاز در یک محل ۱۰۰ نفر میباشند، در داخل نباید بیشتر از ۵۰ نفر تجمع کنند. این حد برای افراد نشسته بخاطر این وضع گردیده است تا از نگهداشتن فاصله ۱.۵ متر بین افراد اطمینان حاصل شود.
 • مراکز غذا خوری (Food courts) نیز میتوانند دوباره باز شوند با وضع محدودیت بر تعداد مشتریان.
 • شما تنها میتوانید تا ۲۵ کیلومتر از خانه خویش برای صرف غذا یا گرفتن takeaway سفر کنید.
 • مشتریان باید با استفاده از اپ Service Victoria هنگام ورود ثبت نام نمایند.

سرگرمی

 • بعضی از محل‌های داخلی میتوانند باز شوند البته با حد تراکم ۱ نفر در ۴ مترمربع و حد اکثر ۵۰ نفر در یک محل.
 • شما تنها میتوانید تا ۲۵ کیلومتر از خانه خویش برای رفتن به مکانهای سرگرمی داخلی که سهولت نشستن دارند مسافرت کنید.

مناطق اطرافی ویکتوریا

از ساعت ۱۱:۵۹ شب پنجشنبه مؤرخ ۱۰ جون ۲۰۲۱ اگر شما در مناطق اطرافی ویکتوریا زندگی میکنید

محدودیت بیشتر تقلیل می یابند.

از این وقت به بعد:

 • تا ۲۰ نفر میتوانند در مکانهای عامه بیرونی ملاقات کنند. باید در مکانهای عامه بیرونی باشد، مانند پارک یا ساحل – نه در خانه شما.
 • شما میتوانید در روز تا ۲ نفر مهمان در خانه خویش داشته باشید. اطفال در این حد شامل نیستند.
 • شما اگر برای تفریح در مناطق اطرافی ویکتوریا میروید میتوانید با خانواده خویش تا حد اکثر ۲ نفر هوتل/مکان سکونت برای تفریح ریزرف نمایید.
 • سلمانی ها، خدمات زیبائی و شخصی میتوانند به خانه شما بیایند. برای شما نیاز نیست که هنگام دریافتن این خدمات ماسک روی را بپوشید در صورتیکه نوعیت این خدمات ایجاب میکند که ماسک روی دور گردد، مانند زیبايی روی و اصلاح ریش. فراهم کننده خدمات شما باید ماسک را بپوشد.
 • رستوران ها، میخانه‌ها و قهوه خانه ها میتوانند باز شوند با مکانهایی که محل نشستن در بیرون را دارند حد تعداد در محل تا ۱۵۰ نفر بوده، شامل حد اکثر افراد نشسته در داخل تا ۷۵ نفر. جاهایکه کوچکتر استند باید تعداد افراد نیز کمتر باشد.
 • محلات غذا خوردن باز میباشند، البته تعداد مجموعی مشتریان محدود میباشد.
 • اجازه انجام هر نوع ورزش گروهی در مکانهای داخلی و بیرونی. شما نمیتوانید برای ورزشهای گروهی به مناطق شهری ملبورن بروید مگر اینکه برای کار باشد.
 • تمرین در مکانهای داخلی برای بزرگسالان، به شمول باشگاه/جیم ها و کلاسها تا ۱۰ نفر اجازه دارند، نباید از ۵۰ نفر در داخل بیشتر باشد.
 • حوض های آب بازی باز میباشند، با حد اکثر ۵۰ نفر در داخل و ۱۵۰ نفر در مجموع در یک محل.
 • سینما ها باز هستند با ٪۵۰ ظرفیت افراد نشسته، حد تعداد افراد تا ۷۵ نفر در یک محل.
 • تا ۲۰ نفر میتوانند در مراسم عروسی شرکت کنند، چه در داخل یا بیرون. این حد شامل داماد و عروس و دو نفر شاهد نیز میشود. بسته کننده عقد، عکاس و افراد دیگر که در مراسم کار میکنند در این حد شامل نیستند.
 • مراسم جنازه/فاتحه میتواند تا ۷۵ نفر شرکت کننده داشته باشد. افراد که مراسم جنازه را برگزار میکنند شامل این حد نمیشوند.
 • تجمعات مذهبی با اشتراک حد اگثر ۱۵۰ نفر در یک محل میتواند برگزار شود،‌ در داخل نباید از ۷۵ نفر بیشتر باشد.
 • مکانهای اجتماعی به شمول کتابخانه ها و مراکز اجتماعی برای حد اکثر ۱۵۰ نفر در یک محل باز هستند، تعداد افراد در داخل نباید بیشتر از ۷۵ نفر باشد،‌ و حد تعداد افراد یک گروه در داخل ۱۰ نفر میباشد.

ثبت نام/ورود با استفاده از کد QR

اگر شما به محل تجارت و یا محل کار داخل میشوید، شما باید با استفاده از اپ Service Victoria ثبت نام نمائید – بدون در نظرداشت مدت زمان حضور شما در آنجا. این شامل مکانهایی مانند سوپر مارکیت ها، قهوه خانه ها و دفاتر محل کار میشوند.

ماسک های روی – مناطق شهری ملبورن

ماسک صورت باید در داخل و بیرون پوشیده شود (به استثناء خانه شما یا خانه شریک زندگی شما یا دوست حباب انفرادی شما)، مگر اینکه استثناء قانونی وجود داشته باشد. این شامل زمانی که شما در کار، خرید یا در داخل وسیله نقلیه عمومی هستید می‌باشید.

شما هنوز باید همه وقت ماسک صورت را با خود داشته باشید و در هنگام ضرورت آن را بپوشید، مگر اینکه برای نپوشیدن ماسک استثناء قانونی داشته باشید. بطور مثال:

 • اگر شما تکلیف صحی مانند مریضی شدید جلدی بر روی خود یا مشکل تنفسی دارید
 • اگر هنگام تمرین کردن از نفس میمانید.

ماسک های روی – مناطق اطرافی ویکتوریا

ماسک صورت باید در داخل همه وقت پوشیده شود (نه در خانه شخصی). به شمول زمانی که در کار، خرید یا در وسیله نقلیه عمومی هستید. زمانی که شما نمیتوانید فاصله ۱.۵ متری را از کسانی که با آنها زندگی نمیکنید نگهدارید باید ماسک صورت در بیرون هم پوشیده شود.

شما هنوز باید همه وقت ماسک صورت را با خود داشته باشید و در هنگام ضرورت آن را بپوشید، مگر اینکه برای نپوشیدن ماسک استثناء قانونی داشته باشید. بطور مثال:

 • اگر شما تکلیف صحی مانند مریضی شدید جلدی بر روی خود یا مشکل تنفسی دارید
 • اگر هنگام تمرین کردن از نفس میمانید.

معاینه و قرنطین

اگر علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید، شما باید خود را معاینه کنید و خانه بمانید الی اینکه نتجه خویش را بیگیرید.

علائم ویروس کرونا عبارت اند از:

 • تب، لرزه یا عرق
 • سرفه یا گلو درد
 • تنگی نفس
 • ریزش بینی
 • از دست دادن حس بو یا مزه

معاینه ویروس کرونا (COVID-19) برای هر شخص مجانی میباشد. که شامل این افراد نیز میشوند که کارت میدیکییر (Medicare) را ندارند مانند سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و افراد که درخواست پناهندگی داده اند.

اگر نتجه معاینه ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد، شما باید خود را درخانه خویش قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

اگر شما از اقارب نزدیک شخص باشید که مبتلاء به ویروس کرونا (COVID-19) باشد شما باید خود را برای ۱۴ روز قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

اگر شما با کسی زندگی میکنید و یا هم وقت سپری نموده باشید که آنها با شخص مبتلاء از نزدیک در تماس شده باشد، در آنصورت از شما نیز خواسته میشود که خانه بمانید.

کمک موجود است

اگر شما بخاطر از دست دادن عاید خویش تشویش دارید هنگامیکه شما منتظر نتایج معاینه خویش استید، شما ممکن مستحق 450$ پول کمکی بخاطر قرنطین معاینه ویروس کرونا (COVID-19) باشید. این هنگام ماندن در خانه با شما کمک مینماید.

اگر نتجه معاینه شما مثبت باشد و یا شما یکی از اقارب نزدیک کسیکه به این ویروس مبتلاء باشد استید، شما ممکن مستحق ۱۵۰۰$ دالر پرداخت باشید. برای معلومات بیشتر به خط مستقیم ویروس کرونا به شماره 1800 675 398 زنگ بزنید. اگر شما نیاز به ترجمان دارید، به دکمه (0) فشار دهید.

اگر شما یا کسی را که شما میشناسید احساس اضطراب یا تشویش میکند، شما میتوانید به Lifeline به شماره 13 11 14 و یا به Beyond Blue به شماره 1800 512 348 زنگ بزنید. اگر شما نیاز به ترجمان دارید، نخست به شماره 131 450 زنگ بزنید.

اگر شما احساس تنهایی یا تجرید میکنید، شما میتوانید به خط مستقیم ویروس کرونا (Coronavirus Hotline) به شماره 1800 675 398 تماس بیگیرید و سپس دکمه (۳) را فشار دهید. اگر نیاز به مترجم داشته باشید، دکمه صفر (۰) را فشار دهید. تماس شما با داوطلب Australian Red Cross وصل میگردد که آنها میتوانند شما را با خدمات کمکی محلی تان وصل نمایند.

منابع

لطفاً مواد ذیل را استفاده نموده و با جامعه خویش از طریق ایمیل، مطبوعات اجتماعی و یا شبکه های دیگر اجتماعی شریک نمائید.

معاینه و قرنطین

محفوظ ماندن

به دست آوردن کمک

روی پوشانیدن

Reviewed 21 June 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?