vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

سفر و ایاب و ذهاب (Travel and transport) - فارسی - Persian (Farsi)

درباره تغییرات در ترابری عمومی، قرنطینه و سفرهای بین ایالتی و خارج از کشور کسب اطلاع کنید.

 در صورت نیاز به کمک بیشتر به زبان خود، از طریق شماره 131 450 با TIS National تماس گرفته و درخواست یک مترجم شفاهی نمایید، سپس درخواست اتصال به مرکز تماس ترابری عمومی ویکتوریا به شماره 1800 800 007 نمایید.

آخرین اخبار مربوط به مسافرت

از ساعت 11:59 روز سه شنبه 20 ژوئیه 2021، لطفا درصورتی که در نظر دارید که از یک ناحیه قرمز وارد ویکتوریا شوید، به موارد زیر توجه کنید:

 • مدیرکل بهداشت به طور موقت صدور مجوز برای نواحی قرمز را به حالت تعلیق درآورده است.
 • اگر می خواهید بعد از ساعت 11:59 روز سه شنبه 20 ژوئیه 2021 وارد ویکتوریا شوید و در 14 روز گذشته در یکی از نواحی قرمز بوده اید، برای ورود به ویکتور نیاز به دریافت معافیت، مجوز استثنا و یا مجوز افراد واجد شرایط خواهید داشت. این الزام شامل حال ساکنین ویکتوریا نیز می شود.

  • معافیت: شما باید برای دریافت معافیت درخواست بدهید. معافیت ها تنها در شرایط استثنایی از جمله به دلایلی مانند مراقبت و همدردی اعطا می گردد.

  • موارد استثنا تنها شامل گروههای خاص (مثلا خدمه پرواز یا افرادی که به دلایل اضطراری سفر می کنند و یا از آسیب می گریزند) می شود.

  • مجوز افراد واجد شرایط: مجوزهای افراد واجد شرایط شاملِ مجوزهای سفر است که برای افرادی که از مسیر ویکتوریا به یک ایالت دیگر سفر می کنند و مجوزهای کارکنان مشخص شده برای کارکنان ذکر شده در فهرست کارکنان مشخص شده می باشد.

 • اگر بخواهید بدون داشتن معافیت، مجوز استثنا و یا مجوز افراد واجد شرایط وارد ویکتوریا شوید، 5452 دلار استرالیا جریمه خواهید شد و ممکن است از ورود شما جلوگیری شده یا با هزینه شخصی خودتان برای مدت 14 روز در هتل قرنطینه شوید.

 • اگر شما مسافر گذری هستید، توجه داشته باشید که در حال حاضر نیو ساوث ولز (New South Wales) در وضعیت شیوع قرار دارد. شما باید از عبور از مناطقِ پرخطر از نظر انتقال درون اجتماعی در سیدنیِ بزرگ که توسط وزارت بهداشت نیو ساوت ولز (the New South Wales Department of Health) شناسایی گردیده است، خودداری نمایید. چنانچه عبور شما از این مناطق ضروری است، باید سفرتان را به شکلی برنامه ریزی نمایید که در صورت امکان، از توقف برای سوخت گیری، صرف غذا یا استراحت در این مکان ها اجتناب کنید.

برای مشاهده اطلاعات مربوطه درباره نواحی قرمز، نارنجی و سبز در استرالیا و نیوزیلند ازصفحه تازه های مسافرت دیدن کنید

برنامه مجوز سفر ویکتوریا (Victorian Travel Permit Scheme)

شما می باید که برای ورود به ویکتوریا ازهر جایی دراسترالیا و نیوزیلند یک مجوز درخواست کنید.

سیستم مجوز مخصوص مسافران و ساکنان ویکتوریاست که به خانه بر می گردند.

ویکتوریا بخشهای دیگر استرالیا و نیوزیلند رو بر مبنای ریسک ویروس کرونا درآن نواحی به سه بخش سبز، نارنجی و قرمز طبقه بندی می کند.

برای درخواست مجوز، لازم است که اطلاعات مربوط به جایی که از آن می آیید و مقصدی که به آن سفر خواهید کرد را تهیه کنید.

کسانی که در جوامع مرزی زندگی می کنند، نیاز به مجوز نخواهند داشت ولی ملزم به تهیه مدارک برای اثبات آدرس محل زندگی خود هستند.

چگونگی درخواست

از طریق (Service Victoria) سرویسهای ویکتوریا برای مجوزدرخواست بدهید.

نواحی مجوز

معنی ناحیه قرمز آن است که شما نمی توانید وارد ویکتوریا شوید. مگر آنکه مقیم ویکتوریا باشید. اگر شما مقیم ویکتوریا هستید و از یک ناحیه قرمز وارد می شود، می باید خود را به مدت 14 روز در خانه قرنطینه کنید.

منطقه قرمز بدین معناست که شما نمی توانید وارد ویکتوریا شوید. شما به بعضی از دلایل مانند Specified Worker یا مجوز Freight Workers و یا شرایط استثنا یا معافیت به دلایل انسانی می توانید وارد شوید. اگر شما از منطقه قرمز بدون معافیت یا داشتن شرایط استثنا و یا مجوز کاری وارد ویکتوریا شوید، جریمه و بازگردانده خواهید شد.

منطقه نارنجی به معنای این است که شما می توانید برای مجوز درخواست بدهید و در طول ۷۲ ساعت بعد از ورود به ویکتوریا آزمایش بدهید. شما باید قبل و بعد از انجام آزمایش تا دریافت نتیجه آزمایش در منزل بمانید.

منطقه سبز به معنای آن است که شما می توانید برای مجوز درخواست بدهید و وارد ویکتوریا شوید. بعد از ورود به ویکتوریا باید مراقب علائم باشید و در صورت پدیدار شدن علائم و احساس بیماری آزمایش بدهید.

برای دیدن نواحی قرمز، نارنجی و سبز در استرالیا و نیوزیلند، این نقشه را در صفحه the Victorian Travel Permit System  مشاهده کنید.

معافیتهای مجوز

در صورت داشتن دلیل قانع کننده می توانید برای معافیت درخواست کنید. این شامل گزینه های زیر می باشد:

 • مراسم عزاداری یکی از نزدیکان یا یک بیماری لاعلاج و محتاج به درمان
 • برگشت به خانه برای مشکل سلامتی، بهداشت و مراقبت های دلسوزانه
 • جابجایی اورژانسی
 • سلامت یک حیوان در آنسوی مرز

Reviewed 23 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?