vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

سفر و ایاب و ذهاب (Travel and transport) - فارسی - Persian (Farsi)

درباره تغییرات در ترابری عمومی، قرنطینه و سفرهای بین ایالتی و خارج از کشور کسب اطلاع کنید.

اطلاعات بیشتر را می توانید به زبان انگلیسی در صفحه سفر و ترابری ما پیدا کنید.

 در صورت نیاز به کمک بیشتر به زبان خود، از طریق شماره 131 450 با TIS National تماس گرفته و درخواست یک مترجم شفاهی نمایید، سپس درخواست اتصال به مرکز تماس ترابری عمومی ویکتوریا به شماره 1800 800 007 نمایید.

برنامه مجوز سفر ویکتوریا (Victorian Travel Permit Scheme)

از ساعت ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ در هر نقطه استرالیا که باشید، برای ورورد به ویکتوریا لازم است برای مجوز ورود درخواست بدهید.

سیستم مجوز مخصوص مسافران و ساکنان ویکتوریاست که به خانه بر می گردند.

ایالت ویکتوریا مناطق مختلف استرالیا را بر اساس خطر کروناویروس به رنگهای سبز، نارنجی، و قرمز طبقه بندی خواهد کرد.

برای درخواست مجوز، لازم است که اطلاعات مربوط به جایی که از آن می آیید و مقصدی که به آن سفر خواهید کرد را تهیه کنید.

کسانی که در جوامع مرزی زندگی می کنند، نیاز به مجوز نخواهند داشت ولی ملزم به تهیه مدارک برای اثبات آدرس محل زندگی خود هستند.

چگونگی درخواست

از طریق (Service Victoria) سرویسهای ویکتوریا برای مجوزدرخواست بدهید.

نواحی مجوز

منطقه قرمز بدین معناست که شما نمی توانید وارد ویکتوریا شوید. شما به بعضی از دلایل مانند Specified Worker یا مجوز Freight Workers و یا شرایط استثنا یا معافیت به دلایل انسانی می توانید وارد شوید. اگر شما از منطقه قرمز بدون معافیت یا داشتن شرایط استثنا و یا مجوز کاری وارد ویکتوریا شوید، جریمه و بازگردانده خواهید شد.

منطقه نارنجی به معنای این است که شما می توانید برای مجوز درخواست بدهید و در طول ۷۲ ساعت بعد از ورود به ویکتوریا آزمایش بدهید. شما باید قبل و بعد از انجام آزمایش تا دریافت نتیجه آزمایش در منزل بمانید.

منطقه سبز به معنای آن است که شما می توانید برای مجوز درخواست بدهید و وارد ویکتوریا شوید. بعد از ورود به ویکتوریا باید مراقب علائم باشید و در صورت پدیدار شدن علائم و احساس بیماری آزمایش بدهید.

معافیتهای مجوز

در صورت داشتن دلیل قانع کننده می توانید برای معافیت درخواست کنید. این شامل گزینه های زیر می باشد:

  • مراسم عزاداری یکی از نزدیکان یا یک بیماری لاعلاج و محتاج به درمان
  • برگشت به خانه برای مشکل سلامتی، بهداشت و مراقبت های دلسوزانه
  • جابجایی اورژانسی
  • سلامت یک حیوان در آنسوی مرز

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?