Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Бизнис и работа (Business and work) - Македонски (Macedonian)

Рестрикции за бизниси и помош да планирате и реагирате на коронавирусот (COVID-19).

Повеќе информации на англиски јазик за вработените, лицата кои бараат работа, сопствениците на бизниси и менаџерите може да најдете на нашата страница Business and work.

Ако ви треба повеќе помош на вашиот јазик, може да се јавите на TIS National на 131 450 и да побарате преведувач, а потоа побарајте да ве поврзат со Business Victoria на 13 22 15.

Reviewed 16 March 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?