vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Perumahan (Housing) - Bahasa Melayu (Malay)

Sokongan dan maklumat mengenai perumahan untuk penyewa dan pemilik hartanah.

Anda boleh memperoleh maklumat lanjut dalam bahasa Inggeris di halaman Housing (Perumahan) kami. 

Jika memerlukan bantuan lanjut dalam bahasa anda, anda boleh menghubungi TIS National pada nombor 131 450 dan meminta seorang jurubahasa, dan kemudian minta dihubungkan ke talian penting Koronavirus (COVID-19) pada nombor 1800 338 663.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?