vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Keselamatan (Safety) - Bahasa Melayu (Malay)

Maklumat untuk membantu anda sekeluarga tetap selamat pada masa koronavirus (COVID-19).

Anda boleh memperoleh maklumat lanjut dalam bahasa Inggeris di laman utama Coronavirus (COVID-19) Victoria

Jika memerlukan bantuan lanjut dalam bahasa anda, anda boleh menghubungi TIS National pada nombor 131 450 dan meminta seorang jurubahasa, dan kemudian minta dihubungkan ke talian penting Koronavirus (COVID-19) pada nombor 1800 338 663.

Menyelamatkan diri daripada keganasan keluarga (Escaping family violence)

Anda boleh meninggalkan rumah anda untuk melepaskan diri daripada keganasan keluarga dan meminta bantuan pada bila-bila masa, tidak kira sekatan yang dikenakan demi menghalang penyebaran koronavirus. Anda tidak akan didenda. Jika anda ditahan oleh pihak polis, beritahu mereka bahawa anda berasa tidak selamat di rumah dan mereka akan membantu anda. Hubungi Triple Zero (000) atau khidmat keganasan keluarga Safe Steps 24 jam sehari 7 hari seminggu di nombor 1800 015 188, kirim e-mel ke safesteps@safesteps.org.au atau gunakan perbualan webchat di  www.safesteps.org.au/chat

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?