vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Staying safe - Vietnamese

Có năm điều quan trọng mà chúng ta có thể làm để giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng đối với coronavirus.
Một: Rửa tay và sử dụng nước rửa tay thường xuyên.
Hai: Cách xa người khác ít nhất 1,5 mét.
Ba: Đeo khẩu trang che miệng và mũi khi chúng ta không thể giữ khoảng cách.
Bốn: Gặp gỡ gia đình và bạn bè ở ngoài trời bởi vì chúng ta ít có khả năng bị nhiễm vi rút khi ở ngoài trời.
Năm: Hãy nhanh chóng đi xét nghiệm và ở nhà nếu chúng ta cảm thấy bị ốm.
Đừng đi làm hoặc đi thăm người khác.
Truy cập coronavirus.vic.gov.au để biết thông tin về cách giữ an toàn hoặc gọi Đường dây nóng của Coronavirus theo số 1800 675 398
Nếu bạn cần một thông dịch viên, hãy nhấn số 0.

Reviewed 07 April 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.