vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

व्यवसाय र काम (Business and work) - नेपाली (Nepali)

तपाईंलाई योजना बनाउन मद्दत गर्नका लागि र कोरोनाभाइरस (COVID-19) को सामना गर्न व्यवसायिक प्रतिबन्ध तथा सहायता।

कर्मचारी र कामको खोजी गरिरहेकाहरू र व्यवसायका मालिक र प्रबन्धकहरूका लागि हाम्रो व्यवसाय र काम (Business and work) पृष्ठमा तपाईंले अंग्रेजी भाषामा थप जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईंलाई आफ्नो भाषामा थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, तपाईंले 131 450 मा  राष्ट्रिय अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई फोन गर्नुहोस् र दोभाषे माग्नुहोस्, त्यसपछि व्यवसाय भिक्टोरिया (Business Victoria) लाई 13 22 15 नम्बरमा सम्पर्क गराइदिन अनुरोध गर्नुहोस्।

COVIDSafe कार्यस्थल जानकारी (COVIDSafe workplace information)

COVIDSAFE कार्यस्थल सिर्जना गर्दै

खुला रहेको प्रत्येक भिक्टोरियन व्यवसायसँग COVIDSAFE Plan हुनुपर्दछ । यसले तपाईंका कामदारहरू, ग्राहकहरू र आगन्तुकहरूको सुरक्षागर्न मद्दत गर्नेछ ।

तपाईँको COVIDSafe योजनाले तपाईँको कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस (COVID-19) को प्रवेश रोक्न मद्दत गर्नका लागि तपाईँले गर्ने कार्यहरूको व्यहोरा दिनेछ । भिक्टोरियन सरकारद्वारा अधिकृत अधिकारीहरुले व्यवसायहरुले आफ्नो COVIDSafe Plans पालना गरिरहेका छन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि
व्यवसायहरुको नजिकबाट अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेका छन् । यी निर्देशनहरूको पालना गर्न नसक्ने व्यवसायहरूका लागि
जरिवाना र निषेध सूचनाहरू लगायतका महत्वपूर्ण सजायहरू छन्।

भौतिक दूरी सुनिश्चित गर्नुहोस् -  तपाईँले गर्नैपर्छ

 • श्रमिकहरू र आगन्तुकहरू सकेसम्म 1.5 मिटरको दूरीमा छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्
 • सीमा लागु हुने बन्द क्षेत्रहरूको प्रवेश द्वारमा ग्राहक सीमा देखाउने संकेतहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
 • कामदारहरूलाई सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुहोस्
 • साझा कार्य क्षेत्रहरू र सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ठाउँहरूलाई छुट्याउन चार-वर्ग-मिटर नियम लागु गर्नुहोस्

फेस मास्क लगाउनुहोस् - तपाईँले लगाउनैपर्छ

 • सबै कामदारहरू र कार्यस्थलमा प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सल्लाहअनुसार फेस मास्क लगाउँदछन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
 • आफूसँग नभएका कामदारहरूलाई पर्याप्त फेस कभरिङ्गहरू र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान गर्नुहोस्

राम्रो सरसफाइ अभ्यास गर्नुहोस् - तपाईँले गर्नैपर्छ

 • ढोकाको ह्यान्डल र टेलिफोन जस्ता उच्च स्पर्श हुने सार्वजनिक वस्तुहरू सहित, साझा ठाउँहरू बारम्बार र नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस्
 • कार्यस्थल भरिका सबै कामदारहरु र ग्राहकहरूका लागि साबुन र ह्यान्ड सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुहोस् र नियमित रूपमा हात धुने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्

रेकर्डहरु राख्नुहोस् र छिटो कार्य गर्नुहोस् - तपाईँले गर्नैपर्छ

 • श्रमिकहरूलाई हल्का लक्षणहरू मात्र भएता पनि परीक्षण गर्न र घरमै बस्नका लागि समर्थन गर्नुहोस्
 • कुनै पनि प्रकोपहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवसाय आकस्मिक योजनाको विकास गर्नुहोस्
 • सम्पर्क ट्रेसिङका लागि कार्यस्थलमा प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिहरुको रेकर्ड राख्नुहोस्

बन्द स्थानहरूमा अन्तरक्रियाहरु नगर्नुहोस् - तपाईँले गर्नुपर्छ

 • बैठकहरू, चियाकोठाहरु, खाजा विश्रामहरु, लकर कोठाहरु, र सेवा ग्राहकहरुसहित सकेसम्म धेरै गतिविधि बाहिर सार्नुहोस्
 • झ्याल-ढोकाहरु खोलेर हावाको प्रवाह बढाउनुहोस्

कार्यदल बबलहरू सिर्जना गर्नुहोस् - तपाईँले गर्नैपर्छ

 • एउटै कार्यस्थलमा एउटै सिफ्टमा राखिएका कामदारहरूको समूह राख्नुहोस् र सिफ्ट परिवर्तनको क्रममा त्यहाँ कामदारहरूको परस्पर जमघट छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्

के तपाईंको व्यवसायलाई COVIDSafe Plan सिर्जना गर्न सहयोग चाहिन्छ ?

 • फोन गर्नुहोस्13 22 15 मा  र निःशुल्क अनुवादकको लागि अनुरोध गर्नुहोस्।
 • प्रत्येक भिक्टोरियन व्यवसायसँग एक  COVIDSafe Plan हुनुपर्दछ।

यदि कुनै कामदारमा कोरोनाभाइरस(COVID-19)परिक्षण पोजिटिभ देखियो भने मैले के गर्नुपर्छ ?

 • नजिकका सम्पर्कहरूलाई सूचना दिनुहोस्
 • व्यापक रुपमा सरसफाइ गर्नुहोस्
 • वर्कसेफ भिक्टोरियालाई सूचना दिनुहोस् 13 23 60
 • DHHS लाई सूचना दिनुहोस् र सल्लाह माग्नुहोस् 1800 675 398

COVID Marshals

Reviewed 16 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?