vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

सुरक्षा (Safety) - नेपाली (Nepali)

आफू र आफ्नो परिवारलाई कोरोनाभाइरस (COVID-19) को समयमा सुरक्षित रहन मद्दत गर्नका लागि जानकारी।

अंग्रेजी भाषामा थप जानकारी तपाईंले कोरोनाभाइरस (COVID-19) भिक्टोरिया होमपेज (Victoria homepage) मा पाउन सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईंलाई आफ्नो भाषामा थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, तपाईंले 131 450 मा  राष्ट्रिय अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई फोन गर्नुहोस् र दोभाषे माग्नुहोस्, त्यसपछि कोरोनाभाइरस (COVID-19) हटलाइन नम्बर 1800 338 663 मा सम्पर्क गराइदिन अनुरोध गर्नुहोस्।

पारिवारिक हिंसाबाट उम्कन (Escaping family violence)

कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन लागू गरिएका प्रतिबन्धहरूका बावजुद, पारिवारिक हिंसाबाट बच्न र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो घरबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ l सहयोगको खोजीमा तपाईं आफ्नो घरदेखि ५ किलोमिटर भन्दा बढी दूरीमा आवतजावत पनि गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा तपाईंलाई जरिवाना लाग्नेछैन । यदि तपाईंलाई प्रहरीले रोकेमा उनीहरूलाई तपाईं आफूलाई घरमा असुरक्षित महसुस भएको कुरा बताउनुहोस् र उनीहरुले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछन् । तीन शुन्य (000) मा फोन गर्नुहोस् वा सेफ स्टेप्स (safe steps) २४/७ पारिवारिक हिंसा सेवालाई  1800 015 188 मा सम्पर्क गर्नुहोस्, वा safesteps@safesteps.org.au मा ईमेल गरेर वा www.safesteps.org.au/chat मा वेबच्याट गर्नुहोस्।

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?