vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Tau hatakiaga malolo tino mo e tau peehiaga puipui (Health advice and restrictions) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau fakakatoatoaaga foo uke lata mo e tau hatakiaga malolo tino mo e tau peehiaga puipui, putoia ai foki e tau fakailoaaga he tau puhala puipui ke tumau e malolo, fano ke tivi neke moua he moko kovita, mo e tau puhala lagomatai ne kua lata ai mo koe.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ke manatu tumau e koe

Hanei falu a mena mahuiga kua lata ia tautolu ke taute ke tumau e malolo ke he ha tautolu a tau magafaoa pihia foki mo e maaga katoa mai he moko kovita (COVID-19):

 • Holoholo tumau haau a tau lima. Fakaaoga e moli mo e vala vai poke uta e vai holohololima (sanitizer) mo koe he tau magaaho oti. Ko e tau puhala nei ke puipui aki a tautolu oti mai he moko kovita (COVID-19), ne kua kitia moui e moko nei he tau fugaluga kehekehe ke fiha e aho.
 • Tumau ke fakavehā mamao 1.5 mita mai he falu a tagata.
 • Manatu ke uta tumau taha pā ihu ma haau ke he tau mena oti ka fano a koe ki ai.
 • Kia tui tumau haau a pā ihu ka fano ke ahiahi atu ke he fale gagao poke fale leveki fuakau mo e tau tagata matematekelea, i loto he tau public transport, tau tekesi poke tau motoka heke auloa (ride share), malē vakalele mo e i loto he vakalele (nakai tui ka fai kakano ke fakaata ki lalohifo he tau matafakatufono)
 • Fakamafana fakalahi atu ke tui tumau e pā ihu he tau magaaho kua kitia kua nakai maeke ke fakavehā mamao 1.5 mita mai he falu a tagata. Ko e taute mena nai ke fakaeneene hifo e pikitia viko he moko kovita (COVID-19).
 • Mitaki ke feleveia mo e tau magafaoa mo e tau kapitiga ke he tau fonua i fafo kae nakai ke he tau liu fale. Tokolalo lahi e pikitia viko he moko kovita (COVID-19) ka fehagai he tau fonua i fafo.
 • Ka logona kua gagao a koe, ti fano ke tivi (get tested) ti nofo i kaina. Mafiti ke fano ke tivi, pete ni nakai kelea lahi e gagao he logona e koe, kae mafiti e tivi ke lagomatai fakaeneene hifo e pikitia viko he moko kovita (COVID-19).
 • Ko e tivi mae moko kovita (COVID-19) taute noa mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu ne nakai fai Medicare card, lautolu tau tagata o mai ke evaeva, tau tagata o mai pauaki ke gahua mo lautolu fehola mai ke kumi lagomatai mo e moui milino.

Tau hatakiaga pupui i Victoria he magaaho nei

Totou e tau hatakiaga puipui nei ke lata mo Vikitolia he magaaho nei.

To hiki he Victorian Chief Health Officer e tau hatakiaga puipui kaeke kua fai hikiaga.

Tau hatakiaga puipui he magaaho nei

Kamata he magaaho nei:

 • Maeke ke fakagofua ke hoko atu ke he 200 tagata ke feleveia ke he tau fonua i fafo. Kae maeke nī e numela nei ke lata mo e tau fonua i fafo tuga paaka, mataafaga – nakai ko e faahi tua poko faahi mua he kaina nofo haau.
 • Maeke a koe ke hoko atu ke he 100 e tagata ke ahiahi atu haau a kaina he aho.
 • Maeke a koe mo e tau tagata oti he haau a kaina hoko atu ke he 100 e tagata ke fakamau ke nonoofo auloa he taha fale tali fenoga evaeva he ha matakavi i Victoria ne kua fia o a mutolu ke evaeva ki ai.Nakai totou e leoko ai la fakamau haau mo e tau fanau ikiiki lalo hifo he 12 e mahina he fatifati 100 tagata nei.
 • Lautolu tau tagata taute ulu, fakamitaki fofoga tino poko lautolu ne leveki atu ke he haau a malolo tino kua maeke ke oatu ke he haau a kaina.
 • Tau fale kai, fale inu kava mo e tau fale inu kofe kua liliu hafagi. Kae lali ke muitua ke he tau peehiaga puipui ua mita-pakafa he veha ke fakamahao e numela tagata i fale poke i fafo. Hoko atu ke he 25 tagata kua maeke ke oatu ke kai mo e inu he tau fale nei to fakagahua e puipui 2 mita pakafa he veha.
 • Hafagi tei e fale pele tupe, kae fakakaupā e numela tagata ne maeke ke oatu ki loto.
 • Maeke e live music.
 • Tau fonua sela kai i loto he tau falekoloa lalahi kua liu tuai hafagi.
 • Kua maeke e tau feua sipote oti i loto mo fafo ke liu kamata.
 • Kua liu hafagi tau fale mo e tau vahega faofao tino. Ka e tumau agaia e puipui ua mita-pakafa he veha (two square metre rule) ki loto he tau fale faofao tino mo e fonua sipote ke fuafua ki ai e puke tagata he magaaho ka fakaoga e tau fonua nei. Tau fale faofao tino ne nakai fai tagata gahua ke tumau e fakagahua e puipui fa mita-pakafa he vaha (four square metre rule).
 • Hafagi e tau fonua koukou (pools). Ka e fakagahua agaia e puipui ua mita-pakafa he veha (two square metre rule) ke fuafua ki ai e puke tagata i loto he tau fale nei he magaaho.
 • Kua liu hafagi e tau fale kifaga ka e hāhā ai e kaupaaga he numela tagata fakaoga kua maeke ke huhū atu ki loto.
 • Maeke e tau mauhoana. Ko e uta nī ke he lahi he fale ne taute ai e mauhoana ke fuafua ko e fiha e tagata kua maeke ke uina. Fakagahua e puipui ua mita-pakafa he veha (two square metre rule). Maeke ke hoko atu ke he 100 tagata kaeke kua taute e mauhoana ke he kaina nofo.
 • Kua fakagofua tuai tau toloaga mauku. Ko e uta nī ke he lahi he fale ne taute ai e mauku ke fuafua ko e fiha e tagata kua maeke ke fakalataha atu. Fakagahua e puipui ua mita-pakafa he veha (two square metre rule). Maeke ke hoko atu ke he 100 tagata kaeke kua taute e fakalilifu fakahiku ke he lotokaina.
 • Maeke ke liu hafagi e tau tapuakiaga. Ko e kaupaaga he numela tagata ne maeke ke oatu ke he tapuakiaga fuafua ke he fakaogaaga he puipui ua mita-pakafa he veha (two square metre rule). Nakai fai fakakaupāaga ke lata mo e tau tapuakiaga ka taute ki fale mo e i fafo he taha ni e mogo.
 • Tau fale tolo ke lata mo e tau tagata he maaga, pihia foki mo e tau fale lapeli kua maeke ke liliu e hafagi. Kae fakagahua e puipui ua-mita pakafa he veha (two square metre rule) ke fakamahao e numela tagata ne kua fakaaoga e fale he magaaho.
 • Tau kaina tolo oti kua lata ke fakaaoga e electronic record keeping ka hoko ke he aho 23 Apelila.


Pā ihu

Manatu ke uta tumau taha pā ihu ma haau he tau magaaho oti ka fano ke he a koe mai he kaina ti tui kaeke kua nakai maeke ke fakavehā po kua tata lahi atu ke he falu a tagata, ko e ai tui la e pā ihu kaeke kua fai fakaatāaga a koe lalo hifo he matafakatufono. Fakatai pehe:

 • kaeke kua fai gagao ke he kili tino haau poke fai gagao a koe kua uka ke fafagu
 • kaeke kua otioti e manava haau ha ko e tau gahua faofao tino.

Nakai tui pā ihu he tau fanau lalo hifo he 12 e tau moui.

Kaeke kua fai kakano I lalo hifo he matafakatufono ke nakai tui e pā ihu haau, kia tumau ke tui e pā ihu haau:

 • ka fano he tau peleoafi heke auloa (public transport)
 • ka fano ke ahiahi atu ke he falegagao poke tau fale leveki fuakau poko lautolu ne matematekelea (care facility)
 • ka fano he tekesi poke motoka heke auloa (rideshare)
 • he malē vakalele mo e i loto he vakalele.

Lahi e tomatoma atu ke tui e pā ihu haau kaeke kua nakai maeke ia koe ke fakavehā mamao mai he falu a tagata.

Tivi moe nofotaha/nofo-tokotaha

Ka fai fakamailoga gagao kovita (COVID-19) a koe, ti lali ke moua vave taha tiviaga ma haau, ka oti ti liu ki kaina moe nofo ato moua mai e fakakatoatoaaga. Ua fano ke gahua poke finatu ke he fale koloa.

Tau fakamailoga mae gagao kovita putoia ai:

 • Fiva, muli poke kavakava velavela
 • Koho poke mamahi e pona kakia
 • Ku poke otioti e fafagu
 • Hihina e ihu
 • Galo e logonaaga he manogi mahofi poke manui he mena kai

Ko e tivi mae kovita (COVID-19) moua noa mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu ne nakai fai Medicare card, tuga e tau tagata omai evaeva he tau motu kehe, lautolu omai pauaki ke gahua (migrant workers) mo lautolu kumi lagomatai ke moua taha nonofo milino.

Kaeke kua fakamooli mai he haau a tiviaga kua moua he gagao kovita (COVID-19),kia nofotaha i loto he haau a kaina. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua liuaki mai haau a tivi moe iloa kua moua a koe he korona vaerusi (Word).

Kaeke kua tata lahi atu a koe ke he taha tagata ne kua moua he gagao kovita (COVID-19), kia nofo-kēhe ke katoa e 14 e aho. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua iloa e tagata ne moua he gagao korona vaerusi ne fakatata atu kia koe (Word).

Kaeke kua nofo a koe, poke fai magaaho ne lafi poke tata lahi mo e taha tagata ne moua he moko kovita, to moua ai e koe taha fakailoaga ole atu kia koe ke nofo i kaina.

Tau lagomatai fakatokatoka ke moua

Kaeke kua tupetupe a koe neke ai moua ha totogi he magaaho ka nofo i kaina ke leo e tali ke lata mo e haau a tivi ke lata mo e moko kovita, kumi ko e tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $450 coronavirus (COVID-19) Test Isolation support. Ko e tupe nei ke lagomatai aki a koe ke nofo i kaina.

higoa e fakaotiaga ke lata ia moe haau a tivi, kumikumi atu neke fai tonuhia a koe ke moua e tupe totogi $450 coronavirus (COVID-19) Tupe totogi he nofo kehe he oti e tivi (Testing Isolation Payment).

Kaeke kua moua mai e fakamooliaga kua moua mooli a koe he gagao koviti poke kua tata lahi atu ke he taha tagata ne moua he gagao nei, kumikumi atu ko e fai tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $1,500 (Word). Mae falu a fakamaamaaga laulahi hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu kehe haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0).

Kaeke kua fai tagata a koe ne kua iloa kua tautaunoa poke tupetupe fakahānoa haana a manamanatuaga, ti hea atu Lifeline he numela 13 11 14 poke Beyond Blue he numela 1800 512 348. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu ke he haau a vagahau, hea mua e numela 131 450.

Kaeke kua logona e koe e ogoogonoa he nofo tokotaha, hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398 mo e peehi e numela tolu (3). Kaeke kua manako a koe ke moua taha tagata ke liliu ke he haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0). To matutaki atu a koe ke he tagata lagomatai mai he Australian Red Cross ke kumi lagomatai ke he taha tagata lagomatai ne tata atu ke he haau a kaina.

Tau fakaveaga kua tohia ai

Fakamolemole fakaaoga e tau hatakiaga puipui nei kua tohia ai ke he ha tautolu a vagahau motu ti tufatufa atu ke he ha tautolu a tau tagata Niue oti ke he tau meli hila (email), lakau kupega hila (social media), poke heigoa ni falu a puhala ke folafola atu e tau hatakiaga moe tau puipuiaga.

Nofotaha ke puipui e malolo tino

Moua lagomatai

Uufi ihu moe gutu

Reviewed 31 March 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?