vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Tau hatakiaga malolo tino mo e tau peehiaga puipui (Health advice and restrictions) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau folafolaaga, fakailoaaga-foou mo e tau hatakiaga hagao ke he pikitia fano he gagao kovita (COVID-19)

Ka fai manatu tupetupe a koe, hea atu e laini telefoni kovita (coronavirus hotline) 1800 675 398 (24 tulā).
Ka manako tagata fakaliliu vagahau, hea e TIS National he numela 131 450.
Fakamolemole toka e Triple Zero (000) ke lata moe tau fekau mafiti lahi nī hokoia.

Ke manatu tumau e koe

Hanei falu a mena mahuiga ne maeke ia tautolu ke taute ke puipui e malolo tino he ha tautolu a tau magafaoa pihia mo e maaga katoa mai he gagao kovita (COVID-19):

 • Holoholo tumau e tau lima. Fakaaoga e valamoli mo e valavai poke vai holoholo lima (hand sanitizer). Tauteaga nei lagomatai ke puipui ha tautolu a malolo tino mai he gagao kovita (COVID-19), ha kua kitia ko e moui e moko nei ke he tau fugaluga kehekehe ke he fiha e aho.
 • Tumau ke fakavehā 1.5 mita he vahaloto mo e falu tagata.
 • Tui tumau e pa-ihu haau ka fano ke he mai he kaina. Koe hatakiaga nei putoia oti e tau fonua i loto he liufale mo e i fafo. Ko e tauteaga nei ke fakamatukutuku hifo e pikitia viko he COVID-19.
 • Nakai maeke a koe ke fai tagata ahiahi atu ke he haau a kaina poke fano a koe ke ahiahi atu falu a tagata. Maeke haau a leoko ke finatu ke he haau a kaina.
 • Ko e maeke ni a koe ke fano-viko i loto he 5 kilomita mai he haau a kaina-nofo, fano ke he falekoloa ke fakatau koloa ke lata mo e levekiaga he kaina poke faofao tino.
 • Ka logona kua gagao a koe, fano ke tivi ti liu ke nofo i kaina. Fano ke taute tuai e tivi mae gagao nei, pete ni nakai la kelea lahi ia, ke lagomatai ke fakatuai e pikitia viko he gagao kovita (COVID-19).
 • Moua noa e tivi kovita (COVID-19) mae tau tagata oti. Fakagofua e tau tagata oti ne nakai fai Medicare card, lautolu ne evaeva mai he tau motu kehe, tau tagata o mai pauaki ke gahua pihia foki mo lautolu ne fehola mai ke he motu nei ke kumi e moui milino.
 • Fano ke moua e huki puipui COVID-19 kaeke kua tu-tonuhia a koe ke taute pihia.

Tau hatakiaga pupui i Victoria he magaaho nei

To hiki he Victorian Chief Health Officer e tau hatakiaga puipui kaeke kua fai hikiaga.

Kamata he matahola 11.59 tuloto-po he aho Tuloto 15 ia Iulai 2021

Ko e lima ni e kakano ke fano ke he mai a koe he kaina:

 • fano ke fakatau koloa ke lata mo e levekiaga he kaina
 • leveki mo e foaki lagomatai, putoia ai foki e kumi lagomatai fakaekekafo, poke fano ke moua e tivi COVID-19
 • fano ke faofao tino
 • kaeke kua moua e fakaatāina ke tumau e fano ke gahua tuga fa mahani pihia foki mo e tau fakaakoaga
 • kaeke ko e fano ke moua e huki puipui COVID-19

Nakai maeke a koe ke fai tagata ahiahi atu ke he haau a kaina poke fano a koe ke ahiahi atu taha kaina, ko e maeke la kaeke ko e fano ke foaki lagomatai ha ko e fakalofa. Ka fai leoko a koe kae ai la nonofo mau, maeke ke ahiahi atu a koe. Ka fai fufua-fiafia-taha a koe mo e taha tagata, maeke e tagata ia ke ahiahi atu a koe.

Maeke a koe ke hola kehe mai he haau a kaina-kaeke kua hagahaga kelea haau a moui ha ko e mahani favale he falu a tagata ke he magafaoa.

Tui tumau e pa-ihu haau ka fano ke he mai he kaina. Koe hatakiaga nei putoia oti e tau fonua i loto he liufale mo e i fafo.

Ko e tau hikihikiaga nei kua fakatokatoka ai ke fakamatukutuku hifo e o fano he tau tagata i Victoria. Ka taute auloa e tautolu e tau mena nei, ko e ha tautolu a lagomatai haia ke puipui aki ha tautolu a tau magafaoa, tau kapitiga, pihia foki mo e tau tagata he maaga katoa.

Nonofo i loto he 5 e kilomita mai he haau a kaina

 • Ka fano a koe ke faofao tino poke fale-koloa ke fakatau koloa ke lata mo e levekiaga he kaina, ko e fano ni ki loto he 5 kilomita mai he haau a kaina.
 • Kaeke kua nakai maeke ke moua e tau koloa ne manako a koe ki ai he tau falekoloa i loto he 5 kilomita, maeke a koe ke finatu ke he taha falekoloa i fafo kua tata lahi ke he kaina haau.
 • Maeke a koe ke fano ke faofao e tino ke he tau fonua i fafo mai he haau a kaina ke he 2 e tulā he aho, fano mo e taha tagata mai he haau a lotokaina poke taha tagata nakai nofo mo koe, kae mailoga ko e nakai fai tagata ne molea e 5 kilomita mai he kaina nofo.
 • Maeke a koe ke tukufenoga atu molea e 5 kilomita mai he haau a kaina kaeke ko e fano ke moua e huki puipui COVID-19, leveki mo e foaki lagomatai, poke gahua tupe mo e tau fakaakoaga kaeke kua moua e fakaataaga.

Fiafia auloa (Social interaction)

 • Kaeke kua nofo tokotaha a koe poke matua he tau fanau kae nakai fai tokoua, maeke a koe ke fifili e 'fufua-fakalataha' (single social bubble) ma haau mo e taha tagata.
 • Maeke e tagata ne kua fifili e koe ke putoia i loto he fufua-malu haau ke ahiahi atu a koe ke he haau a kaina.
 • Maeke a koe ke fifili mai taha tagata ne nofo he kaina auloa mo e falu a tagata, ti maeke a koe ke ahiahi atu e tagata ia he kaina ne nofo ai, kae fano na koe he magaaho ko e tagata ia ni tokotaha i kaina he magaaho ka fano ai a koe.
 • Ka fai leoko a koe kae ai la nonofo mau, maeke ke ahiahi atu a koe. Nakai maeke a koe ke finatu haau a leoko ai la nonofo mau ti fai fufua-fakalataha.

Gahua mo e faahi fakaako

 • Gahua mai i kaina, ko e fai kehe la kaeke ko e tagata gahua kua moua e atāina ke mau e gahua tuga fa mahani ha kua nakai maeke ke gahua mai i kaina. Kaeke kua maeke a koe ke gahua mai i kaina, ti taute pihia.
 • Taute e tau fakaakoaga i kaina ke lata mo e tau tagata fakaako he TAFE mo e aoga tokoluga he university.
 • Nakai hafagi e tau aoga kae maeke e tau fanau kua fai hagahaga kelea ke he tau momoui pihia foki mo e tau fanau he tau tagata gahua ne kua moua e atāina ke gahua ha kua nakai maeke ke gahua mai i kaina.
 • Mau e hafagi ke lata mo e aoga he tau fanau ikiiki fakamahani aoga, tau fanau ikiiki mo e tau fale leveki ke he tau tama.

Tau gahuahua (activities) mo e tau fonua kehekehe (venues)

 • Maeke e tau fale kai mo e inu kofe ke fakafua kai kae maeke ni ke uta-kehe poke fakafano ke he kaina he tagata fakatau.
 • Nakai hafagi e tau fale inu kava oti mo e tau kalapu, ko e maeke ni ke fakafua kai mo e kava ke uta-kehe, nakai kai poke inu hifo he tau liu fale nei.
 • Tau falekoloa ne fakafua e tau koloa mahuiga (tuga e supamakete mo e fale-segavai) ni ne hafagi, tau fale ne toe ko e maeke ni ke fakahū ki kaina poke fakaaoga e 'kiliki ti fano ke moua' '(click and collect)'.
 • Nakai hafagi e tau fale fakafuluola mo e falu a levekiaga ke he fofoga tino.
 • Nakai hafagi e kaina ke lata mo e tau tagata he maaga pihia foki mo e tau fonua fakafiafia, tau fale ke kakau ai mo e tau fonua pele sipote.
 • Hafagi e tau fale toka pepa totou (library) kae fakaaoga e 'kiliki ti fano ke moua' (click and collect).
 • Nakai fakaatā e fakamauhoana (fai ke he la kaeke ko e taute ha ko e tepetepe he fekau lalohifo he fakalofa).
 • Ko e 10 ni e tagata ke lata mo e fakalilifu fakahiku ke he tagata kua mate, lalafi atu a lautolu e tau tagata gahua ke lata ia mo e finolo.
 • Nakai maeke ke fakahoko e tau tapuakiaga mo e tau fakahekeaga auloa. Ko e maeke ni ke hūhu atu ke he faituga ke taute ai e tapuakiaga ke fakatoka ki luga he kupega hila (kaupa mai ni he lima e tagata).

Pa ihu

Ke he tau tagata oti kua 12 e tau moui ki luga ke tui tumau e pa-ihu ka fano ke he mai he kaina nofomau, fai kehe la kaeke kua fai fakaataaga pauaki kua moua. Ha ko e tau kakano nei:

 • kaeke kua fai gagao a koe, tuga e uka ke fafagu, fai gagao ke he mata (face), fai ukiuki ke he alaga tino poke nakai mitaki lahi e manamanatuaga.
 • kaeke ko koe ni tokotaha he motoka poko ko e ni mo e taha tagata nonofo he taha e kaina.
 • kaeke ko e taute a koe he faofao tino kua lahi e otioti he manava tuga e poi tufi poke poipoi fakaeneene, kae uta tumau taha pa-ihu mo koe ka fano.

Tivi moe nofotaha/nofo-tokotaha

Ka fai fakamailoga gagao kovita (COVID-19) a koe, ti lali ke moua vave taha tiviaga ma haau, ka oti ti liu ki kaina moe nofo ato moua mai e fakakatoatoaaga.  Ua fano ke gahua poke finatu ke he fale koloa.

Tau fakamailoga mae gagao kovita putoia ai:

 • Fiva, muli poke kavakava velavela
 • Koho poke mamahi e pona kakia
 • Ku poke otioti e fafagu
 • Hihina e ihu
 • Galo e logonaaga he manogi mahofi poke manui he mena kai

Moua noa e tivi kovita (COVID-19) mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu ne nakai fai Medicare card, tuga e tau tagata omai evaeva he tau motu kehe, lautolu omai pauaki ke gahua (migrant workers) mo lautolu kumi lagomatai ke moua taha nonofo milino.

Kaeke kua fakamooli mai he haau a tiviaga kua moua he gagao kovita (COVID-19),kia nofotaha i loto he haau a kaina.

Kaeke kua tata lahi atu a koe ke he taha tagata ne kua moua he gagao kovita (COVID-19), kia nofo-kēhe ke katoa e 14 e aho.

Kaeke kua nofo a koe, poke fai magaaho ne lafi poke tata lahi mo e taha tagata ne moua he moko kovita, to moua ai e koe taha fakailoaga ole atu kia koe ke nofo i kaina.

Tau matakavi-auloa (public) kua fai tagata ne moua he vaerusi (exposure sites)

Tau mena kua lata ia koe ke taute

Kaeke kua finatu a koe ke he tau matakavi ne kua fai tagata ne kua moua e vaerusi he tau taimi kua fakakite ai:

Peehi he nae ke kitia e tau matakavi kua fai tagata vaerusi kua hoko atu ki ai

Ko e tau matakavi nei kua fai tagata kua ahiahi atu ki ai ne kua fakamooli ko e moua he moko kovita ti finatu he mogo kua mukamuka lahi ke pikitia viko. Nakai kakano he naē to nofo tumau e moko ke pikitia viko e gagao he matakavi nei. Maeke a koe ke liu ke he matakavi ia kae mailoga e tau hatakiaga puipui ke muitua ki ai.

Ko e magahala kua fakakite ke iloa fakamahino e aho mo e tulā ne ahiahi atu e tagata kua moua he COVID-19 ke he matakavi ia. Kua ahiahi atu e tagata gagao ke he matakavi nei he magaaho kua tokelea lahi mo e mukamuka lahi he gagao ke pikitia viko. Putoia ai e 48 tulā to kamata e tagata gagao ke fai fakamailoga gagao.

Fakamailoga ai e tau matakavi he magaaho ka taute ai e contact tracing. Kamata e contact tracing he magaaho ka fakamooli kua moua mooli taha tagata he COVID-19.

To toka ai e matakavi nei ki loto he tau fakamaumauaga (list) ke he 14 e aho kamata mai he aho ne ahiahi atu e tagata kua iloa mooli kua moua e gagao COVID-19. Ko e 14 aho nei ko e loa haia he magaaho (incubation period) ne ahiahi atu taha tagata ke he matakavi nei ne kua fai matutakiaga mo e tagata ne kua moua he gagao COVID-19 mo e ligaliga ke moua e vaerusi to kitia ai ha fakamailoga gagao.

To toka e tau matakavi ne kua hagahaga kelea lahi ki loto he tau fakamaumauaga nei ke he 14 e aho mai he magaaho ne iloa ko e fai tagata foou ne moua e vaerusi kua fano ke he matakavi ia.

Kumikumi e tau matakavi-auloa kua fai tagata ne moua e vaerusi kua fano ke he matakavi ia

Peehi he nae ke kitia e tau matakavi kua fai tagata vaerusi kua hoko atu ki ai poke kitia e mepe mae tau matakavi oti i Vikitolia kua fai tagata ne moua he vaerusi.

Ke he tau tagata o-fenoga oti i Osetalia, fakamolemole hanā i lalo e tau fakamaumauaga ke lata mo e tau matakavi oti kua fai tagata ne moua e vaerusi;

Kaeke ko koe nofo i Vikitolia ka kua fita e fenoga ahiahi atu ke he tau matakavi nei he tau taimi kua fakakite ai, muitua ke he tau hatakiaga ke lata mo e tau fakamaumauaga nei ti hea e numela 1300 651 160.

To fakafoou tumau e tau fakailoaaga ke lata mo e tau matafonua (venue) nei ti fakamolemole ke liu ke tau fakakia tumau e tau fakailoaaga foou.

Ke kitia e tokaaga he tau matakavi ke moua ai taha siviaga, kumi atu Haia i fe e matakavi ke moua e tivi.

Fakamaamaaga ke lata mo e Papahi 1, 2 mo e 3

Papahi 1 matakavi kua fai tagata ne moua he vaerusi (exposure sites)

Ke he tau tagata oti ne ahiahi atu e tau matakavi i lalo hifo he Papahi 1 he tau taimi kua folafola ai i loto he tau fakamaumauaga ke nofo-tokotaha mafiti, fano ke moua e tivi COVID-19, ti nofo-taha ke katoa e 14 e aho kamata mai he aho ne matutaki a koe ke he matakavi nei. Kua lata foki ia koe ke fai matutaki atu ke he Faahi Malolo Tino he numela 1300 651 160.

Papahi 2 matakavi kua fai tagata ne moua he vaerusi (exposure sites)

Ke he tau tagata oti ne ahiahi atu e tau matakavi i lalo hifo he Papahi 2 he tau taimi kua folafola ai i loto he tau fakamaumauaga ke moua mafiti e tivi COVID-19 ti nofo-tokotaha to moua mai e tali ko e nekativi e tivi haau. Kua lata foki ia koe ke fai matutaki atu ke he Faahi Malolo Tino he numela 1300 651 160.

Matutaki ke mailoga e tau fakamailoga gagao, ka kamata ke fai fakamailoga ti liu ke moua foki taha tivi kovita.

Papahi 3 matakavi kua fai tagata ne moua he vaerusi (exposure sites)

Ke he tau tagata oti kua ahiahi atu e tau matakavi lalo hifo he Papahi 3 he tau taimi kua folafola he tau fakamaumauaga ke tumau e mailogaaga neke fai fakamailoga gagao. Ka fai fakakiteaga gagao, fano fakamafiti ke moua e tivi COVID-19 mo e liu ke nofo-tokotaha ato moua mai e tali kua nekativi.

Ko hai haaku ka hea kaeke kua manako lagomatai?

Ka manako lagomatai ti hea e Faahi Malolo Tino ha Vikitolia he COVID-19 Hotline numela 1800 675 398.

Ka manako tagata fakaliliu vagahau ke he telefoni, fakamolemole ti hea e TIS National he numela 131 450.

Fai tupe lagomatai

Kaeke kua tupetupe a koe neke ai moua ha totogi he magaaho ka nofo i kaina ke leo e tali ke lata mo e haau a tivi ke lata mo e moko kovita, kumi ko e tu-tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $450 coronavirus (COVID-19) Test Isolation support.  Ko e tupe nei ke lagomatai aki a koe ke nofo i kaina.

Kaeke kua moua mai e fakamooliaga kua moua mooli a koe he gagao koviti poke kua tata lahi atu ke he taha tagata ne moua he gagao nei, kumikumi atu ko e fai tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $1,500. Mae falu a fakamaamaaga laulahi hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu kehe haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0).

Kaeke kua fai tagata a koe ne kua iloa kua tautaunoa poke tupetupe fakahānoa haana a manamanatuaga, ti hea atu Lifeline he numela 13 11 14 poke Beyond Blue he numela 1800 512 348.  Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu ke he haau a vagahau, hea mua e numela 131 450.

Kaeke kua logona e koe e ogoogonoa he nofo tokotaha, hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398 mo e peehi e numela tolu (3). Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu kehe haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0). To matutaki atu a koe ke he tagata lagomatai mai he Australian Red Cross ke kumi lagomatai ke he taha tagata lagomatai ne tata atu ke he haau a kaina.

Tau fakaveaga kua tohia ai

Fakamolemole fakaaoga e tau hatakiaga puipui nei kua tohia ai ke he ha tautolu a vagahau motu ti tufatufa atu ke he ha tautolu a tau tagata Niue oti ke he tau meli hila (email), lakau kupega hila (social media), poke heigoa ni falu a puhala ke folafola atu e tau hatakiaga moe tau puipuiaga.

Nofotaha ke puipui e malolo tino

Moua lagomatai

Uufi ihu moe gutu

Reviewed 22 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?