vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Manooma (Housing) - Afaan Oromoo (Oromo)

Tumsaa fi odeeffannoo waa’ee manoomaa (housing) kireefattootaa fi kan mana kireessaniif

Odeeffannoo caalu afaan English argachuuf as ilaaluu Housing page dandeessa.

Gargaarsa caalu afaan keetiin yoo barbaadde, TIS Biyyaalessaa 131 450 irratti bilbilii afaan hiikaa gaafadhu, sana booda toora gargaarsa bilbilaa 1800 338 663 irratti  Coronavirus (COVID-19) waliin akka wal si qunnamsiisan gaafadhu.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?