Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Porady zdrowotne i ograniczenia (Health advice and restrictions) - Polski (Polish)

Informacje, aktualizacje i porady dotyczące ogniska koronawirusa (COVID-19).

Jeśli masz dalsze obawy, zadzwoń na gorącą linię ds. koronawirusa 1800 675 398 (24 godziny na dobę).
Jeśli wymagasz usług tłumacza ustnego, zadzwoń do służby tłumaczy, TIS National, pod numer 131 450.
Prosimy o korzystanie z połączenia 000 tylko w przypadkach nagłych.

Twoja lista kontrolna COVID

Co robić jeśli uzyskałeś pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub jeśli powiedziano ci, że jesteś osobą kontaktową.

Jeśli uzyskałeś pozytywny wynik testu na obecność COVID-19:

 • Skoncentruj się na swoim zdrowiuExternal Link i uzyskaj pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Możemy pomóc tobie i twojej rodzinie jeśli potrzebujesz pieniędzy lub żywności.
 • Zgłoś swój wynikExternal Link i natychmiast odizoluj się na 7 dni.
 • Poinformuj osoby kontaktowe z twojego gospodarstwa domowego, że mają do nich zastosowanie dodatkowe wymagania (patrz poniżej).
 • Poinformuj swoich znajomych i kontakty z miejsca pracy, że muszą zrobić test, jeśli wystąpią u nich objawy choroby.
 • Poinformuj o tym swoje miejsce pracy i/lub placówkę edukacyjną.

Kontakt domowy:

 • Odnosi się to do osób, które spędziły więcej niż cztery godziny z osobą chorą na COVID-19 w ich domu, mieszkaniu lub placówce opiekuńczej.
 • Okres trwania kwarantanny wynosi 7 dni i rozpoczyna się od:
  • daty testu osoby chorej na COVID-19, jeśli mieszkacie w tym samym domu, lub
  • dnia ostatniego spotkania, jeśli nie mieszkacie w tym samym domu.
 • Nie musisz poddawać się kwarantannie w tym 7-dniowym okresie, jeśli:
  • miałeś negatywne wyniki szybkich testów antygenowych przez 5 dniu podczas siedmiodniowego okresu (przy czym testy powinny być wykonywane w odstępie co najmniej 24 godzin)
  • nosisz maseczkę w pomieszczeniach zamkniętych, gdy przebywasz poza domem lub w miejscu samokwarantanny
  • nie odwiedzasz szpitali ani placówek opiekuńczych
  • powiadomisz swojego pracodawcę lub placówkę oświatową.
 • Jeśli nie wykonasz tych czynności, musisz poddać się 7-dniowej kwarantannie, a test należy wykonać w pierwszym i szóstym dniu.
 • Należy zgłosić pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego. Po więcej informacji odwiedź stronę Reporting your resultExternal Link .

Pozostałe kontakty:

 • Oznacza to, że osoba, która ma COVID-19, poinformowała cię, że jesteś jej kontaktem towarzyskim lub zawodowym, albo placówka edukacyjna poinformowała cię, że jesteś jej kontaktem edukacyjnym.
 • Jeśli masz objawy infekcji, musisz wykonać szybki test antygenowy lub test PCR, jeśli nie masz dostępu do szybkiego testu antygenowego.
 • Należy zgłosić pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego. Po więcej informacji odwiedź stronę Reporting your resultExternal Link .

Najnowsze informacje w języku angielskim na temat list kontrolnych znajdziesz na stronach Checklist for COVID casesExternal Link lub Checklist for COVID contactsExternal Link gdzie dowiesz się co robić, jeśli masz COVID lub jesteś osobą kontaktową dla kogoś, kto ma COVID.

Testowanie

Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19, użyj szybkiego testu antygenowego lub testu PCR, jeśli nie możesz znaleźć szybkiego testu antygenowego.

Jeśli wynik szybkiego testu antygenowego jest pozytywny, jesteś zainfekowany.

Należy natychmiast odizolować się na 7 dni i powiadomić osoby kontaktowe - tak jak w przypadku pozytywnego wyniku testu PCR.

Należy zgłosić pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego tak szybko, jak to możliwe onlineExternal Link , lub dzwoniąc pod numer 1800 675 398. Aby zgłosić swój wynik w języku innym niż angielski, lub jeśli potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu wyniku, zadzwoń na infolinię dotyczącą koronawirusa pod numer 1800 675 398 i wciśnij zero (0) w celu połączenia się z tłumaczem.

Zgłoszenie wyniku daje ci dostęp do opieki i wsparcia poprzez COVID Positive PathwaysExternal Link i pozwala ci ubiegać się o wsparcie finansoweExternal Link podczas izolacji i powrotu do zdrowia.

Nie musisz zgłaszać swojego wyniku, jeśli test PCR był pozytywny.

Jeśli masz COVID-19, możesz zakończyć izolację po 7 dniach - nie musisz ponownie wykonać testu.

Test na obecność COVID-19 jest bezpłatny dla wszystkich w ośrodkach testowych. Obejmuje to osoby nieposiadające karty Medicare, jak na przykład zagraniczni turyści, emigranci zarobkowi i osoby ubiegające się o azyl.

Obecny system

Praca, edukacja i opieka nad dziećmi

Miejsca pracy są otwarte, ale musisz być w pełni zaszczepiony, jeśli jesteś pracownikiem lub wolontariuszem objętym obowiązkiem szczepieńExternal Link i jeśli pracujesz poza domem.

Szkoły, ośrodki opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji są otwarte dla wszystkich grup wiekowych.

Wychodzenie z domu

Nie ma wymagań dotyczących szczepień ograniczających wstęp do jakichkolwiek obiektów takich jak hotele, lokale handlowe, lokale rozrywkowe lub siłownie.

Wymagania dotyczące szczepień nadal mają zastosowanie do niektórych pracownikówExternal Link .

W Wiktorii nie obowiązują wymagania dotyczące rejestracji z użyciem kodu QR.

Nie ma ograniczeń co do liczby osób, z którymi można się spotykać w domu lub w miejscach publicznych.

W niektórych miejscach nadal są wymagane lub zalecane maseczki na twarz. (Patrz poniżej).

Odwiedzanie szpitali i ośrodków opieki nad osobami starszymi

Szpitale

 • wszyscy pracownicy i wszyscy odwiedzający w wieku 8 lat i starsi muszą nosić maseczkę w pomieszczeniach, chyba że ma zastosowanie wyjątek
 • szpitale mogą stosować własne ustalenia COVIDSafe w zależności od lokalnych potrzeb. Sprawdź przed wizytą.

Placówki opieki nad osobami starszymi

 • mieszkańcy placówek opiekuńczych mogą przyjmować dowolną liczbę odwiedzających osób dziennie
 • odwiedzający muszą zrobić test (test RAT wykonany w dniu wizyty lub test PCR wykonany w ciągu 24 godzin od wizyty) i uzyskać wynik negatywny przed wizytą w placówce opieki.

Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy mieszkańcy i goście byli w pełni zaszczepieni.

Maseczki ochronne

Nie jest już wymagane noszenie maseczek ochronnych w większości pomieszczeń zamkniętych, ale nadal jest to zalecane.

Wychodząc z domu należy zawsze mieć przy sobie maseczkę.

Wszystkie osoby w wieku 8 lat i starsze muszą nosić maseczkę w następujących sytuacjach:

 • Pracownicy, do których zadań należy bezpośredni kontakt z rezydentami domów opieki w pomieszczeniach zamkniętych, także wtedy, gdy nie są z nimi w takim kontakcie.
 • Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach zamkniętych sądu, więzienia, aresztu policyjnego, aresztu śledczego, ośrodka dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub ośrodka postpenitencjarnego.
 • W środkach transportu publicznego, w taksówkach/usługach typu ride-share oraz w pojazdach turystycznych.
 • Podczas przebywania wewnątrz samolotu (osoby w wieku 12 lat i więcej).
 • Podczas wizyty w szpitalu, domu opieki lub innym pomieszczeniu zamkniętym, które jest ogólnodostępnym obszarem w placówce służby zdrowia.
 • Jeśli dana osoba ma COVID-19 lub jest bliskim kontaktem i opuszcza pomieszczenia zgodnie z wymogami kwarantanny, izolacji lub dla zrobienia wymaganego testu.
 • Po przebadaniu się na obecność COVID-19 i oczekiwaniu na wynik.

Radzenie sobie z COVID-19 w domu

Wraz ze wzrostem liczby szczepień przeciwko COVID-19 i ponownym otwarciem Wiktorii, więcej osób w naszej społeczności zachoruje na COVID-19 lub będzie musiało opiekować się kimś, kto go ma. Dla większości z nas będzie to łagodna choroba, z którą można sobie bezpiecznie poradzić w domu.

COVID-19 rozprzestrzenia się szybko i łatwo. Aby chronić innych, jeśli jesteś chory na COVID-19, musisz odizolować się w domu na 7 dni lub do czasu uzyskania zgody Departamentu Zdrowia Wiktorii.

Dla większości osób chorych na COVID-19, włącznie z wariantem Omikron, powrót do zdrowia w domu będzie najlepszą opcją opieki. Radzenie sobie z COVID-19 w domu przy łagodnych objawach zapewnia wolne łóżka szpitalne dla osób, które są poważnie chore i wymagają pilnej opieki medycznej.

Łagodniejsze objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, dolegliwości układu oddechowego, takie jak kaszel, katar i ból gardła, nudności i wymioty oraz biegunkę. Występowanie tych objawów i złe samopoczucie przez okres do trzech dni jest normalne, również w przypadku wariantu Omikron.

Gdy pacjent chory na COVID-19 przebywa w domu, mogą się z nim kontaktować pracownicy służby zdrowia z lokalnego szpitala publicznego w ramach programu COVID Positive Pathways. Będą oni chcieli potwierdzić, jakiego poziomu opieki może potrzebować pacjent, w oparciu o osobiste preferencje, okoliczności oraz to, jak dobrze lub źle się czuje.

Co należy zrobić?

Obserwować objawy

Jak w przypadku każdej choroby, nawet jeśli czujesz się dobrze lub objawy są łagodne, ważne jest, aby obserwować swoje objawy i zdawać sobie sprawę, kiedy może być potrzebna pomoc.

"Poczekajmy, zobaczymy" może być niebezpiecznym wyborem, bowiem niektóre objawy są poważne i nie powinny być ignorowane. Wiemy, że gdy u pacjentów z COVID-19 wystąpią ciężkie objawy, ich stan zdrowia może się gwałtownie pogorszyć.

Jeśli nie zwrócisz się o pilną pomoc medyczną w przypadku poważnych objawów, które szczegółowo opisano poniżej, ryzykujesz ciężką chorobą wymagającą przyjęcia do szpitala, intensywnej terapii, użycia maszyny do wspomagania oddychania, a nawet śmiercią.

Informacje na tej stronie pomogą ci stwierdzić, które objawy COVID-19 są normalne, które wymagają dalszej porady zdrowotnej, a kiedy potrzebna jest pilna pomoc medyczna.

Objawy COVID-19: Na co zwracać uwagę i kiedy szukać pomocy

Kiedy członek rodziny lub bliska ci osoba zachoruje na COVID-19, może potrzebować twojego wsparcia podczas choroby.

Najważniejsze co możesz zrobić jest obserwowanie objawów, zwłaszcza jeśli czujesz, że się pogarszają.

COVID-19 wpływa na każdego inaczej i choć nie u każdego wystąpią takie same objawy, istnieją pewne symptomy, które zawsze wymagają pomocy medycznej.

Łagodne objawy: Odpoczywaj i wracaj do zdrowia w domu

Możesz bez obawy pozostać w domu, jeśli ty lub osoba, którą się opiekujesz, macie którykolwiek z tych objawów:

 • katar lub zablokowany nos
 • ból gardła
 • bóle i obolałość
 • kaszel
  • suchy kaszel lub odkrztuszanie śluzu
  • Jeśli zwykle masz kaszel, może on być gorszy niż zazwyczaj
 • uczucie większego zmęczenia niż zazwyczaj
 • ból głowy
 • utrata lub zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu
 • utrata apetytu lub nudności
 • wymioty lub biegunka
 • temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza
 • wstrząsy lub dreszcze
 • uczucie smutku, zmartwienia lub strachu
 • zawroty głowy lub uczucie oszołomienia
  • ale nie uczucie, że możesz zemdleć lub omdlenie
 • umiarkowane uczucie duszności przy szybkim chodzeniu, wchodzeniu po schodach lub kaszlu
  • nadal jesteś w stanie mówić pełnymi zdaniami bez zadyszki
  • nie masz trudności z oddychaniem podczas pozostawania w bezruchu, ubierania się lub jedzenia i picia.

Osoba z łagodnymi objawami powinna być w stanie mówić pełnymi zdaniami i poruszać się po domu, aby wykonywać normalne czynności bez zadyszki.

Co należy zrobić?

Jest mało prawdopodobne, aby te objawy wymagały pomocy medycznej. Należy monitorować swoje objawy i:

 • odpoczywać
 • pić dużo wody (należy starać się pić 2 - 2,5 litra wody dziennie)
 • jeśli masz wymioty lub biegunkę, picie płynów nawadniających, takich jak Gastrolyte i Hydralyte
 • jeść zdrową żywność
 • zażywaj dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen, jeśli czujesz się niedobrze. Kobiety w ciąży nie powinny używać ibuprofenu.
 • kontynuuj przyjmowanie swoich stałych leków
Pogarszające się objawy: Porozmawiaj z lekarzem pierwszego kontaktu lub z National Coronavirus Helpline

Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, krajową infolinią National Coronavirus Hotline pod numerem 1800 020 080 (czynną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) lub z programem COVID Positive Pathways, jeśli jesteś zarejestrowany i kiedy u ciebie lub osoby, którą się opiekujesz wystąpi któryś z poniższych objawów:

 • umiarkowane uczucie duszności przy chodzeniu po domu
  • nadal jesteś w stanie mówić pełnymi zdaniami bez zadyszki
  • nie masz trudności z oddychaniem podczas pozostawania w bezruchu, ubierania się lub jedzenia i picia.
 • oddawanie małej ilości lub zatrzymanie moczu
 • niezdolność do jedzenia i picia czegokolwiek przez dłuższy okres czasu
  • ponad 24 godziny bez jakiegokolwiek posiłku
  • 12 godzin bez picia

Albo jeśli czujesz, że:

 • objawy się pogarszają
 • coś jest nie tak i obawiasz się, że twój stan lub stan chorego znacznie się pogarsza
 • nie jesteś w stanie zadbać o siebie i inni też nie mogą o ciebie zadbać (np. branie prysznica, zakładanie ubrań, chodzenie do toalety czy przygotowywanie jedzenia)
Co należy zrobić?

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu dla omówienia pogarszających się objawów. Można też zadzwonić do infolinii National Coronavirus Hotline pod 1800 020 080 (czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Wybierz opcję 8 po pomoc tłumacza.

Jeśli jesteś objęty programem COVID Positive Pathways, zgłoś nasilenie objawów, wypełniając ankiety dotyczące objawów przesłane na twój telefon komórkowy lub skorzystaj z numeru telefonu bądź z innych otrzymanych informacji kontaktowych.

Ciężkie objawy: należy natychmiast wezwać pomoc

Powinieneś zadzwonić pod trzy zera (000) jeśli ty lub osoba, którą się opiekujesz ma którykolwiek z następujących objawów:

 • Poważną duszność lub trudności w oddychaniu
  • Duszność podczas spoczynku i braku aktywności
  • Brak tchu podczas mówienia, trudności z dokończeniem zdania bez utraty tchu
 • Gwałtowne zaburzenie oddychania
 • Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej
  • poważne lub ciągłe
  • nie tylko przy kaszlu lub przy poruszaniu się
 • Sinienie ust lub twarzy
 • Skóra zimna, lepka, blada lub plamista
 • Silne bóle głowy
 • Omdlenie z powodu zawrotów głowy lub oszołomienia
 • Niezdolność do wstawania z łóżka lub samodzielnego dbania o siebie lub innych
 • Dezorientacja (np. nie można sobie przypomnieć dnia, godziny lub imion osób)
Co należy zrobić?

Jeśli u ciebie lub osoby, którą się opiekujesz, wystąpi którykolwiek z tych objawów, natychmiast zadzwoń pod numer trzy zera (000).

Nie należy czekać, aby zobaczyć czy objawy się zmienią. Jeśli masz którykolwiek z tych objawów i zwlekasz z wezwaniem pomocy, możesz umrzeć w domu.

Kiedy dzwonisz na pogotowie (wybierz numer 000), poinformuj operatora, że masz COVID-19, aby ratownik medyczny wiedział, jak bezpiecznie cię leczyć. Transport karetką pogotowia do najbliższej i najbardziej odpowiedniej placówki medycznej jest bezpłatny, jeśli posiadasz Health Care Card lub Victorian Pensioner Concession Card.

Koszty karetki pogotowia są pokryte przez większość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Więcej informacji o pokryciu kosztów karetki pogotowia można znaleźć na stronie Membership - Ambulance VictoriaExternal Link .

Posiadaj plan pozytywnego działania w przypadku COVID

Dobrym pomysłem jest posiadanie prostego planu określającego, czego będziesz potrzebować, jeśli ty lub ktoś z twoich domowników zachoruje na COVID-19.

Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę:

 • W jaki sposób będą wypełniane lub odnawiane recepty lekarskie, czy też opłacane i dostarczane lekarstwa, gdy będziesz izolowany? Zapytaj przyjaciela lub sąsiada, czy mogliby ci w tym pomóc, albo porozmawiaj na ten temat z lokalną apteką.
 • Jeśli objawy staną się poważne i trzeba będzie zgłosić się do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia, kto zajmie się dziećmi lub zwierzętami domowymi? Porozmawiaj z przyjacielem, sąsiadem lub członkiem rodziny i zaplanuj to z wyprzedzeniem.
 • Z kim będziesz mógł porozmawiać, jeśli będziesz potrzebował osobistej porady na temat swoich objawów? Ważne jest, aby mieć lekarza pierwszego kontaktu, którego znasz i któremu ufasz, który mówi twoim językiem, oferuje konsultacje telefoniczne lub wideo i który w razie potrzeby nie pobiera dodatkowej opłaty za wizytę. Jeśli nie masz lekarza pierwszego kontaktu, poproś przyjaciół i rodzinę o rekomendację lub poszukaj go w Internecie, korzystając z usług takich jak healthdirect.gov.auExternal Link , healthengine.com.auExternal Link lub hotdoc.com.auExternal Link .
 • Kto może dostarczyć do twojego domu żywność i inne zapasy na czas izolacji? Zadzwoń do lokalnego urzędu miasta, aby dowiedzieć się, jakie usługi są dostępne w twojej okolicy, lub posłuchaj tego wyjaśnienia dotyczącego wsparciaExternal Link . Jeśli cię na to stać, supermarkety dostarczają zakupy za opłatą. Przyjaciele, sąsiedzi i rodzina mogą być w stanie pomóc, jeśli powiesz im, że się izolujesz. Pamiętaj, że osoby dostarczające żywność lub inne przedmioty nie mogą wchodzić do twojego domu ani mieć z tobą kontaktu fizycznego.
 • Czy stracisz dochód, jeśli będziesz musiał się izolować z uwagi na COVID-19? Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do rządowego wsparcia finansowego, jeśli nie możesz pracować z powodu COVID-19, czytając poniższy dział „Dostępne wsparcie".
 • Jak zachowasz dobre samopoczucie psychiczne podczas izolacji? Powiedzenie rodzinie i przyjaciołom, że się izolujesz, jest ważne, aby mogli cię wesprzeć. Rozmawiaj z nimi przez telefon lub wideo, nie osobiście. Izolacja może być trudna, zwłaszcza jeśli martwisz się o swoje zdrowie lub zdrowie innych osób. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, odczuwa niepokój lub obawy, możesz zadzwonić do Lifeline pod numer 13 11 14, Kids Helpline pod numer 1800 55 1800 lub Beyond Blue pod numer 1800 512 348. Jeśli potrzebujesz tłumacza, najpierw zadzwoń pod 131 450.

Dostępne jest wsparcie

Płatność rządu federalnego Pandemic Leave Disaster PaymentExternal Link została przedłużona.

Płatność ta zapewnia wsparcie finansowe podczas samoizolacji w domu, niezdolności do pracy z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 lub w razie opiekowania się kimś, kto jest nosicielem wirusa COVID-19.

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz czuje niepokój lub obawę, możecie zadzwonić do Lifeline pod numer 13 11 14 lub do Beyond Blue pod numer 1800 512 348. Jeśli potrzebujesz tłumacza, najpierw zadzwoń pod 131 450.

Jeśli czujesz się odizolowany, możesz zadzwonić na infolinię ds. koronawirusa (Coronavirus Hotline) pod numer 1800 675 398 i nacisnąć trzy (3). Jeśli potrzebujesz tłumacza ustnego, naciśnij zero (0). Jeśli potrzebujesz tłumacza ustnego, naciśnij zero (0). Zostaniesz połączony z wolontariuszem z Australian Red Cross, który może cię połączyć z lokalnymi punktami wsparcia.

Materiały

Prosimy o korzystanie z poniższych materiałów i dzielenie się nimi ze swoją społecznością za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych sieci społecznościowych.

Testowanie i izolacja

Zachowanie bezpieczeństwa

Reviewed 28 July 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 6pm and 8am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?