Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Ganacsi iyo shaqo (Business and work) - Soomaali (Somali)

Nidaamyada loogu talagalay in looga badbaado COVID (CovidSafe settings) iyo taageerada kaa caawinaysa sidii aad u qorsheyn lahayd isla markaasna aad uga jawaab celin lahayd COVID-19.

In si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee luqadaada ah, ka wac Khadka Taleefanka ee Coronavirus 1800 675 398 oo taabo 0 si aad u hesho turjumaan.

For information in English, please visit Business and work | Coronavirus Victoria

Reviewed 07 June 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?