vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Talada caafimaadka iyo xanibaadyada (Health advice and restrictions) - Somali (Somali)

Macluumaad, wixii soo cusboonaaday iyo talo ku saabsan dillaaca cudurka 'coronavirus' (COVID-19).

Haddii aad wax saluugto , wac Khadka degdega ah ee coronavirus 1800 675 398 (24 saac).
Haddii aad u baahan tahay turjubaan, ka wac TIS National 131 450, ama ka wac Khadka Tooska ah ee 'Coronavirus Hotline' 1800 675 398 kadibna riix xulashada 0.
Fadlan u heyso Saddexda Eber (000) xaalada degdega ah oo kaliya.

Waxaa waajiba in aad xasuusato

Waxaa jira waxyaalla muhiima oo aan samayn karno si aan uga nabadgelino qoysaskeena iyo bulshadeena coronavirus (COVID-19):

 • Horay usii qaado maaski marwalba oo xiro maaskaro marka aad banaanka ka joogtid gurigaaga, marka laga reebo wixii sharci ah ee ka dhaafid ah mooyee.
 • U dhaq gacmahaaga si joogto ah. Isticmaal saabuun iyo biyo ama isticmaal fayadhowre (sanitiser). Tani waxay naga caawimaysa in aan ka nabadgalno caabuqa coronavirus (COVID-19), kaas oo ku noolaan kara walxaha dushooda maalmo badan.
 • Ka fogow ugu yaraan 1.5 mitir dadka kale.
 • Haddii aad dareentid xanuun, Isbaar (get tested) gurigana joog. Inaad horay isu baarto, xataa haddii astaamahaagu sahlan yihiin, waxay ka caawineysaa hoos u dhigida faafitaanka coronavirus (COVID-19).
 • Baaritaanka Coronavirus (COVID-19) waa u lacag la’aan qof walba. Kuwaas waxaa ka mid ah dadka aan medicare-ka haysan, sida dadka ka imaanaya dibada, shaqaalaha soo galootiga ah iyo dadka raadinaya magangelyada.
 • Iska tallaal COVID-19 haddii aad xaq u leedahay inaad sidaa samaysid.
 • Haddii aad gasho goob ganacsi ama goob shaqo, waa inaad is diiwaangalisaa adoo isticmaalaya app-ka adeega Fiktooriya.

Heerarka xanibaadaha hadda ee Victoria

Madaxa Caafimaadka Victoria ayaa bedeli kara xanibaadyada haddii xaalladu isbedesho.

Laga bilaabo 11:59 pm Talaadada 27 Luulyo 2021

 • Ma jiraan xanibaadyo la xiriira sababaha guriga aad kaga tegi karto.
 • Ma jiraan wax xadidan oo ah masaafada aad u safri karto.
 • Waad ku dhex safri kartaa Victoria oo dhan, hase yeeshee waxaa jira xannibaadyo ku saabsan safarka meelaha dalxiis ee alpine-ka.
 • Waxaad u safri kartaa oo kaliya Goobaha Dalxiiska Alpine ee Victoria haddii qaadatay baaritaanka COVID-19 wax aan ka badnayn 72 saacadood ka hor intaadan imaan goobta loo dalxiis tago ee Alpine, oo aad heshay natiijo (negative) xaqiijinaysa inaadan qabin cudurka ka hor intaadan imaan. Carruurta ka yar 12 sano uma baahna in la baaro. Waa inaad caddayn u heysatid natiijada (negative) baaritaanka ee xaqiijinaysa inaadan qabin cudurka taas oo shuruud lagaaga dhigayo si aad ugashid meelaha dalxiiska ee barafka lagu ciyaaro, tusaale ahaan farriin qoraal ah oo ka socota kuwa baaritaanka kaa qaaday.
 • Waa qasab inaad qaadato maaskiga wajiga marwalba, ilaa in sifo sharci ah lagaaga reebay mooyee.
 • Waa inaad xirataa maaskiga wajiga marka aad gudaha iyo dibedda joogtid, in sifo sharci ah lagaaga reebay mooyee. Uma baahnid inaad maaskiga wajiga ku xirato gurigaaga ama guriga qofka aad xiriirka hoose la leedahay.
 • Kulamada gaarka loo qabsanayo lama ogola. Tan macnaheedu waxay tahay laguuma ogola inaad saaxiibo ama qoys soo booqdaan gurigaaga laguumana oggola inaad booqato gurigooda.
 • Waxaad kula kulmi kartaa saaxiibadaa iyo qoyskaaga banaanka meel fagaare ah koox ka kooban ilaa 10 qof (marka laga reebo dhallaanka ka yar 12 bilood). Goobta fagaaraha ah waa goob ay isugu imaan karaan xubnaha bulshada sida barxadaha lagu nasto (park) ama xeebta. Kuma jirto gurigaaga deyrkiisa.
 • Haddii aad gasho goob ganacsi ama goob shaqo, waa inaad is diiwaangalisaa adoo isticmaalaya app-ka adeega Fiktooriya. Tan waxaa ku jira meelaha sida dukaamada waaweyn, kafateeriyada iyo xafiisyada goobta shaqada.

Shaqada iyo waxbarashada

 • Iskuulada iyo xanaanada caruurtu way furanyihiin.
 • Goobaha Jaamacadaha iyo waxbarashada sarre waa furan yihiin.
 • Haddii aad ku shaqeyn karto ama wax ku baran karto guriga, waa inaad sii wadaa sidaas.
 • Haddii aadan ku shaqeyn karin guriga, waad aadi kartaa shaqada.
 • Goobaha shaqada sida xafiisyadu waxay kordhin karaan 25% inta shaqaaluhu yihiin ama 10 qof, hadba tii badan. Intan loo cayimay waa la kordhin karaa haddii in ka badan 25% ama 10 qof (midii badan labadaas) aysan awoodin inay ku shaqeeyaan guriga.

Alaabada/badeecada iyo adeegyada

 • Dukaammadu way furan yihiin, iyagoo loo oggol yahay xaddad cufnaanta ah 1 qof halkii 4sqm. Inta aad wax iibsaneyso waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso xadka cidda dukaanka loo oggol yahay. Xadkaani wuxuu ka caawinayaa qof kasta oo dukaanka ku sugan inuu ka fogaado qofka kale 1.5 mitir.
 • Adeegyada isqurxinta iyo daryeelka shakhsiyadeed ayaa furan, waxaana loo oggol yahay xaddad cufnaan ah 1 qof halkii 4sqm. Maaskiga waa laiska bixin karaa marka loo baahdo in la guda galo howlaha adeeg bixinta, sida waji dhaqista ama jarista gadhka. Adeeg bixiyahaagu waxaa looga baahan yahay inuu xirto maaskiga wajiga, in si sharci ah fasax uu u heysto mooyee.

Ciyaaraha

 • Dhammaan cayaaraha bulshada waxaa loo oggol yahay gudaha iyo dibedda.
 • Tirada ugu yar ee kaqeybgalayaasha (ciyaartooyda, tababarayaasha, garsoorayaasha, saraakiisha iyo daryeelayaasha / waalidiinta) ee loo baahan yahay in la tababaro ama tartan ka qeyb galaan ayaa loo ogol yahay inay ka soo qeyb galaan, iyadoo lagu saleynayo xadka cufnaanta.
 • Xarumaha jimicsiga ee gudaha ah, oo ay ku jiraan jiimamka, way furan yihiin iyadoo la isticmaalayo xadcufan.
 • Fasallada jimicsiga kooxa kooxaha ah, gudaha iyo dibaddaba, waa la oggol yahay iyadoo xadka la oggol yahayna yahay 10 qofood.
 • Barkadaha dabaasha way furan yihiin, ugu badnaan 100 qof ayaa loo oggol yahay kuwa meel guda ah kuyaal, 300 qof kuwa meel bannaan kuyaal.

Diinta iyo xaflada

 • Aroosyada waxaa ka soo qeyb geli kara ugu badnaan 50 qof. Intaas la xaddiday waxaa ku jira lammaanaha iyo laba markhaati. Qofka wax mehrinaya, sawir qaadaha iyo dadka kale ee ka shaqeeya munaasabada kuma jiraan intaan la xadiday.
 • Aasku waxaa loo ogol yahay ilaa 50 qof. Dadka looga baahan yahay inay aaska qabtaan kuma jiraan intaan la xaddiday.
 • Kulamada diimaha waxay ku qabsoomi karaan ilaa 100 qof meel gudaha ah iyo 300 oo meel dibedda ah. Xadka cufnaanta ee 1 qof halkii 4 kiilo mitir ayaa sidoo kale lagu dhaqmayaa.

Martgelinta

 • Makhaayadaha, baararka qamriga, baararka caadiga ah iyo goobaha lagu qaxweeyo ayaa la furi karaa iyadoo la adeegsanaayo fadhiga wadarta guud ee goobta oo aan ka badneen ilaa 100 qof. Xadka cufnaanta ayaa sidoo kale lagu dhaqmayaa. Dhammaan goobaha waxay yeelan doonaan ilaalo albaabka taagan oo loogu talagalay COVID si loola socdo in dadka soo galaya goobta ay iska diiwaangaliyaan barnaamijka (app-ka) 'Victoria Service'.
 • Goobaha ka yar 100 sqm waxaa loo oggol yahay ilaa 25 qof.
 • Goobaha lagu cunteeyo (foodcourts) ayaa u furan adeega fadhiga. Xadka cufnaanta ayaa lagu dhaqmayaa ayadoo ugu badnaan 100 macmiil loo oggol yahay halkii meelba.

Madadaalo

 • Goobaha madadaalada sida shineemooyinka, kasiinooyinka, pokies, arcades, baararka laga heeso iyo caweysyada way furan yihiin iyadoo ay jirto xad cufan, tiro macaamiil kooban oo aan laga badin karin iyo xad koox kooxaha iyo ilaalo albaabka taagan oo loogu talagalay diiwaan galinta COVID ayaa joogta.
 • Goobaha bulshada, oo ay ku jiraan maktabadaha iyo guryaha xaafadaha, waxay u furan yihiin ilaa 100 qof meel kasta oo gudaha ah iyo 300 oo qof meel bannaan ah. Xadka cufnaanta ayaa sidoo kale lagu dhaqmayaa. Tirada ugu badan ee koox kooxaha waa 10 qof.
 • Dhammaan goobaha waxay yeelan doonaan ilaalo albaabka taagan oo loogu talagalay COVID si loola socdo in dadka soo galaya goobta ay iska diiwaangaliyaan barnaamijka (app-ka) 'Victoria Service'.

Maaskiga wejiga

 • Qof kasta oo da'diisa tahay 12 ama ka weyn waa inuu ku xirtaa maaskiga wajiga gudaha iyo dibedda haddii aysan jirin wax sharci ah oo ka reebi kara taas. Uma baahnid inaad wajiga maaski ku xirato guriga dhexdiisa.
 • Waa qasab inaad qaadato maaskiga wajiga marwalba, ilaa in sifo sharci ah lagaaga reebay mooyee.
 • Tusaalooyinka sababaha sharciga ah ee aan loo xiran karin maaskiga wejiga waxaa ka mid ah:
  • haddii aad qabto xaalad caafimaad sida xaalad daran oo maqaarka wejigaaga ah ama dhibaato neefsashada la xiriirto
  • haddii ay neefta kugu dhagto inta aad jimicsiga sameyneyso.

Isbaarida iyo is-gooni yeelida

Haddii aad leeadahay astaamaha coronaviruska (COVID-19), waxaa waajib kugu ah inaad isbaarto gurigana joogto ilaa aad ka helayso natiijada. Ha aadin shaqada ama dukaamada.

Calaamadaha COVID-19 waxaa ka mid ah:

 • Qandho, dhaxan iyo dhidid
 • Qufac iyo cuna xanuun
 • Neefta oo kugu adag
 • Sanka oo biya kaa socdaan
 • Dhadhanka iyo urka oo kaa luma

Baaritaanka Coronavirus (COVID-19) waa u lacag la’aan qof walba. Kuwaas waxaa ku jira dadka aan haysan medicare, sida dadka dibada ka yimid, soogalootiga shaqaalaha ah iyo dadka magangelyo doonka ah.

Haddii lagaa hello coronavirus (COVID-19) waxaa waajib kugu ah inaad isku gooni yeesho gurigaaga.

Haddii aad xiriir dhow la yeelatay qof qaba COVID-19 waa inaad karantiil gashaa (gurigaaga joogtaa) muddo 14 maalmood ah illaa inta Sarkaal awood u leh oo ka socda Wasaaradda Caafimaadka uu kuugu sheegi doono inaad ka bixi kartid karantiilka.

Haddii aad la nooshahay, ama waqti la qaadatid, qof aad isu dhowdihiin, waxaa sidoo kale lagu weydiin doonaa inaad guriga joogto.

Goobaha dadweynaha ee caabuqu ku faafay

Waxa lagaaga baahan yahay inaad sameyso

Haddii aad tagtay mid ka mid ah goobaha cudurku ku faafay xilliyada la cayimay:

Halkan guji si aad u aragtid meelihii ugu dambeeyay ee cudurku ku faafay

Dhismayaashan waxaa soo booqday dad la xaqiijiyay inay cudurka qabaan xilliyadii ay cudurka faafin kareen. Tan macnaheedu maaha inay jirto khatar wali taagan oo lala xiriirinayo dhismaha. Waxaad si ammaan ah u booqan kartaa goobta iyadoo la raacayo xayiraadaha hadda jira.

Muddada faafida cudurka waxay ka tarjumaysaa taariikhda ama waqtiga qof qabay COVID-19 uu booqday goobtaas. Booqashadan waxay dhacday inta lagu gudajiray waqtigii uu qofku cudurka faafin karay. Tan waxaa ka mid ah 48 saacadood ka hor inta eysan iyaga isku arkin calaamadaha xanuunka.

Goobaha waxaa la aqoonsaday intii lagu guda jiray raadraaca xiriirka. Raadraaca xiriirku waxuu dhacaa marka qof laga helo cudurka 'COVID-19 kabacdi'.

Goobaha waxay ku keyd sanaadaan liistada 14 maalmood kadib markii ugu dambeysay ee qof qaba COVID-19 soo booqday inta lagu jiray mudadaas. 14 maalmood waa waqtiga ugu dheer (waqtiga u dhaxeeya markii qofku la kulmay qof caabuqa qaba iyo marka ugu horeysa ee calaamadaha xanuunka soo ifbaxayaan)ee qof booqday goob lana kulmay qof qaba COVID-19 uu ku dhici karo fayraska kahor inta aysan calaamaduhu soo ifbixin.

Goobaha halista ah waxay ku sii jiri doonaan liiska 14 maalmood oo ka bilaabaneysa markii ugu dambeysay ee qof qaba caabuqa booqday goobta.

Hel goobaha dadweynaha ee caabuqu ku faafay

Halkan guji si aad u aragtid meelihii ugu dambeeyay ee cudurku ku faafay ama ka eeg khariidada goobaha cudurku ku faafay ee Victoria.

Dadka ku safray Australia oo dhan, fadlan ka eeg hoos liiska la daabacay ee goobaha dadweynaha isla markaasna caabuqu ku faafay ee gobol kasta;

Haddii aad ku sugan tahay Victoria oo aad tagtay goobahan waqtiyada la cayimay, raac talooyinka qoran oo nagala soo xiriir 1300 651 160.

Goobahan waa la cusbooneysiiyaa markii macluumaad cusub la helo markaa fadlan si joogto ah dib ugala soco.

Si aad u aragtid goobaha laisku baaro, booqo Halka laisku baaro.

Safka 1, 2, iyo 3 oo la sharaxay

Safka 1 ee goobaha cudurku ku faafay

Qof kasta oo booqday meelaha cudurku ku faafay ee safka 1 intii lagu jiray xilliyada meesha ku qoran waa inuu isla markiiba isgo'doomiyaa,iskana baaraa 'COVID-19',oo uu is karantiilaa muddo 14 maalmood ah laga bilaabo taariikhda uu booqday goobta cudurka. Sidoo kale waa inaad kala xiriirtaa Waaxda Caafimaadka 1300 651 160.

Safka 2 ee goobaha cudurku ku faafay

Qof kasta oo booqday meelaha cudurku ku faafay ee safka 2 intii lagu jiray xilliyada meesha ku qoran waa inuu si degdeg ah iskaga baaro COVID-19 oo ay isgo'doomiyaan illaa inta ay ka helayaan natiijo xaqiijinaysa in cudurku ku dhicin. Sidoo kale waa inaad kala xiriirtaa Waaxda Caafimaadka 1300 651 160.

Sii wad u kuur galida astaamaha cudurka, mar kalena isbaar hadii astaamaha cudurka aad isku aragtid.

Safka 3 ee goobaha cudurku ku faafay

Qof kasta oo booqday meelaha cudurku ku faafay ee safka 3 intii lagu jiray xilliyada meesha ku qoran waa inuu la socdaa astaamaha cudurka. Haddii astaamuhu soo ifbaxaan, isla markiiba iska baar COVID-19 oo isgo'doomi ilaa aad ka helaysid natiijo xaqiijinaysa inaadan cudurka qabin.

Yaan wici karaa haddii aan caawimaad u baahdo?

Haddii aad caawimaad u baahan tahay ka wac Waaxda Caafimaadka ee Victoria Khadka gaarka ah ee COVID-19 1800 675 398.

Haddii aad u baahan tahay turjubaan taleefan, fadlan kala soo xiriir TIS National 131 450.

Taakuleyn ayaa la heli karaa

Haddii aad ka welwelsan tahay waxyaabaha la xiriira luminta dakhliga intaad sugayso natiijooyinka baaritaanka, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay $450 oo ah coronavirus (COVID-19) kaalmada Isgooniyeelida Baarista. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad guriga ku joogto.

Haddii lagaa helo cudurka ama aad u dhowaatay qof laga hellay cudurka, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay lacag dhan $1,500. Macluumaad intaas ka badan wac Khadka coronavirus-ka oo ah 1800 675 398. Haddii aad u baahan tahay turjubaan, fadlan riix eber (0).

Haddii adiga ama qof kale oo aad taqaan dareemayo cabsi iyo welwel , waxaad ka wici kartaa Lifeline 13 11 14 ama Beyond Blue oo ah 1800 512 348. Haddii aad u baahan tahay turjubaan wac 131 450.

Haddii aad dareemayso kelinimo, waxaad wici kartaa Khadka Coronavirus-ka oo ah 1800 675 398 ka dibna riix saddex (3). Haddii aad u baahan tahay turjubaan, fadlan riix eber (0). Waxaa lagugu xiri doonaa tabaruce ka socda Laanqayrta Cas ee Australia kaas oo kugu xiri kara adeegyada agtaada ah.

Macluumaad

Fadlan isticmaal qalabka hoose kulana wadaag bulshada email, warbaahinta bulshada, ama shabakadaha kale ee bulshada.

Baarista iyo isgooni-yeelida

Amaan ku joogida

Helitaanka caawimo

Waji daboolida

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?