vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Safari na usafiri (Travel and transport) - Kiswahili (Swahili)

Jifunze zaidi juu ya mabadiliko kwa usafiri wa umma, karantini na safari za majimbo na ng'ambo.

Ikiwa unahitaji msaada zaidi katika lugha yako, unaweza kupiga simu TIS Taifa kwenye 131 450 na ombe kwa mkalimani, ndipo omba kuunganishwa na kituo cha simu ya Usafiri wa Umma wa Viktoria kwenye 1800 800 007.

Sasisho za sasa za kusafiri

Kuanzia saa 5.59 usiku (11.59pm) Jumanne 20 Julai 2021, ikiwa unapanga kuingia Victoria kutoka Eneo Jekundu, tafadhali kumbuka:

 • Afisa Mkuu wa Afya amesimamisha kwa muda kutoa vibali vya Ukanda wa Eneo Jekundu.
 • Ikiwa unataka kuingia Victoria baada ya saa 5.59 usiku (11:59pm) Jumanne 20 Julai 2021 na umekuwa katika eneo jekundu katika siku 14 kabla ya kuingia, utahitaji kiupata msamaha, ruhusa au kibali cha kustahiki ili kuingia Victoria. Hii pia inatumika hata kwa wakazi wa Victoria.

  • Misamaha: Lazima uombe ruhusa ya msamaha. Misamaha hutolewa tu chini ya hali ya kipekee, ikiwa ni pamoja na kwa sababu za utunzaji na huruma.

  • Ruhusa kipekee: Ruhusa kipekee zinatumika tu kwa makundi fulani (kwa mfano, kwa wafanyakazi wa angani, au ikiwa unasafiri katika dharura, au ikiwa unatoroka kufanyiwa madhara).

  • Vibali vya kustahiki: Vibali vya kustahiki ni pamoja na vibali vya usafiri kwa watu wanaosafiri kupitia Victoria kwenda mamlaka nyingine, na vibali vya Wafanyakazi Maalum ambavyo ni kwa ajili ya watumishi waliotajwa kwenye Orodha ya Wafanyakazi Maalum.

 • Ikiwa unajaribu kuingia Victoria bila msamaha, ruhusa au kibali cha kustahiki, utatozwa faini ya AUD $5452 na ungeweza kukataliwa kuingia, au kuwekwa katika karantini ya hoteli kwa siku 14 kwa gharama yako mwenyewe.

 • Ikiwa wewe ni msafiri anayesafiri kwa kupitiliza, tafadhali kumbuka kuwa kuna mlipuko wa ugonjwa wa sasa huko New South Wales. Unapaswa kuepuka kupita katika maeneo ya maambukizi makubwa ya jamii huko Greater Sydney ambayo yametambuliwa na Idara ya Afya ya New South Wales. Ikiwa ni lazima usafiri kupitia maeneo haya, unapaswa kupanga safari yako mapema ili popote inapowezekana, unaweza kuepuka kuhitaji kusimamisha kwa mafuta ya gari, chakula au mapumziko katika maeneo haya.

Ili kuona habari kuhusu maeneo ya sasa mekundu, machungwa na kijani nchini Australia na New Zealand, tembelea ukurasa wa sasisho za kusafiri.

Mpango wa Kupata Kibali cha Usafiri (Victorian Travel Permit Scheme)

Unapaswa kuomba kibali cha kuingia Victoria kutoka mahali popote nchini Australia na New Zealand.

Mpango wa kibali ni kwa ajili ya wasafiri na wakaaji wa Victoria na ambao wanarudi nyumbani.

Victoria hutofuatisha mahali pengine pa Australia na New Zealand kama rangi ya kijani, rangi ya machungwa au rangi ya nyekundu ikitegemeana na hatari ya virusi vya corona katika eneo hilo.

Ili kuomba kibali, itakubidi kutoa maelezo kuhusu mahali unapotoka na mahali unapokwenda.

Watu wanaoishi katika jumuiya za mpakani hawatahitaji kibali lakini watapaswa kutoa uthibitisho kuhusu anwani yao mpakani.

Jinsi ya kuomba:

Omba kibali kwa kutembelea Service Victoria

Maeneo yahusu kibali

Eneo la rangi ya nyekundu lina maana kwamba huwezi kuingia Victoria isipokuwa wewe ni mkaazi wa Victoria. Ikiwa wewe ni mkaazi wa Victoria ukiingia kutoka eneo la rangi ya nyekundu utapaswa kukaa kwa karantini nyumbani kwa muda wa siku 14. Lakini kuna sababu zingine zitakazokuruhusu kuingia, kwa mfano, kibali cha Specified Worker au Freight Workers, au cheti cha ruhusa kwa ajili ya huduma ya huruma. Ikiwa utaingia kutoka kwa eneo la rangi ya nyekundu bila vyeti hivi au cheti cha kazi, utapewa faini na kugeuzwa.

Eneo la rangi ya machungwa ina maana kwamba utaweza kuomba kibali na itakupasa kupata kipimo kabla ya masaa 72 kupita tangu ulipoingia Victoria. Lazima ukae nyumbani kabla na baada ya kipimo chako, mpaka umepokea matokeo ya hakuna virusi.

Eneo la rangi ya kijani ina maana kwamba utaweza kuomba kibali na kuingia Victoria. Baada ya kuingia Victoria unapaswa kuangalia kwa dalili na kupimwa ikiwa unajisikia mgonjwa.

Ili kuona maeneo nchini Australia na New Zealand ambayo ni maeneo ya rangi ya nyekundu, ya machungwa au ya kijana, ona ramani kwenye kurasa ya Mfumo wa Usafiri wa Victoria.

Vibali vya kuruhusiwa kwa sababu maalum

Unaweza kuomba kibali cha kuruhusiwa kwa sababu maalum ikiwa kuna sababu maalum. Kama hizi:

 • wakati wa maisha kukaribia kwisha au mazishi
 • unarudi kwa sababu ya ugonjwa, afya, kutunza mtu au kutoa huduma ya huruma
 • lazima uingie kwa sababu ya dharura
 • kutunza mnyama ambaye yuko upande wa pili ya mpaka.

Reviewed 22 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?