vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

คำแนะนำด้านสุขภาพและมาตรการจำกัด (Health advice and restrictions) - ไทย (Thai)

ข้อมูล ข่าวสารล่าสุด และคำแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หากคุณเป็นกังวล โทรสายด่วน coronavirus ที่หมายเลข 1800 675 398 (24 ชั่วโมง)
หากคุณต้องการล่าม โทรหา TIS National ที่หมายเลข 131 450
โปรดโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

สิ่งที่ต้องพึงจำ

สิ่งสำคัญที่เราทำได้เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีดังต่อไปนี้คือ

 • พกหน้ากากติดตัวตลอดเวลา และสวมหน้ากากเมื่อคุณอยู่นอกบ้านของคุณเอง เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ล้างมือสม่ำเสมอ ใช้สบู่และน้ำหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ สิ่งนี้ช่วยให้เราปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวได้หลายวัน
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • หากคุณรู้สึกไม่สบายคุณต้อง  ไปรับการตรวจ และอยู่บ้าน การไปตรวจโดยเร็วแม้ว่าคุณมีอาการเพียงเล็กน้อยจะช่วยชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้
 • ทุกคนเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ได้ฟรี ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare เช่นผู้มาเยือนจากต่างประเทศ แรงงานอพยพ และผู้ขอลี้ภัย
 • ไปรับการฉีดวัคซีนหากคุณมีสิทธิ์
 • หากคุณเข้าไปในสถานประกอบธุรกิจหรือที่ทำงาน คุณต้องเช็คอินโดยใช้แอปพลิเคชัน Service Victoria app

ระดับมาตรการจำกัดในปัจจุบันของรัฐวิกตอเรีย

Victorian Chief Health Officer สามารถเปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดเหล่านี้หากสถานการณ์เปลี่ยนไป

ตั้งแต่เวลา 23:59 น.วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2021

 • ไม่มีข้อจำกัดด้านเหตุผลในการออกจากบ้าน
 • คุณสามารถเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทาง
 • คุณสามารถเดินทางได้ทั่วรัฐวิกตอเรีย อย่างไรก็ตาม มีมาตรการจำกัดบางอย่างสำหรับการเดินทางไปรีสอร์ทสำหรับการเล่นสกี
 • คุณสามารถเดินทางไปยังรีสอร์ทสำหรับการเล่นสกีที่อยู่ในเขตภูมิภาคของรัฐวิกตอเรียได้ หากคุณได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงรีสอร์ทสำหรับการเล่นสกี และคุณได้รับผลการตรวจเป็นลบก่อนเดินทางมาถึงเท่านั้น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ เงื่อนไขอย่างหนึ่งในการเข้ามายังพื้นที่เล่นสกีคือคุณต้องสามารถแสดงหลักฐานผลการตรวจเป็นลบ เช่น มีข้อความที่ส่งมาจากผู้ให้บริการตรวจหาเชื้อของคุณ
 • คุณต้องพกหน้ากากติดตัวตลอดเวลา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • คุณต้องสวมหน้ากากทั้งในร่มและกลางแจ้ง เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากที่บ้านของคุณ หรือที่บ้านของคู่ครองใกล้ชิดของคุณ
 • ห้ามมีการพบปะสังสรรค์ส่วนตัว ซึ่งหมายความว่า ไม่อนุญาตให้คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน และไม่อนุญาตให้คุณไปเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนหรือครอบครัวของคุณ
 • คุณสามารถพบปะเพื่อนฝูงและครอบครัวกลางแจ้งในสถานที่สาธารณะ เป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน (จำนวนนี้ไม่รวมทารกอายุต่ำกว่า 12 เดือน) สถานที่สาธารณะหมายถึงที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น สวนสาธารณะหรือชายหาด ไม่นับรวมสวนหลังบ้านของคุณ
 • หากคุณเข้าไปในสถานประกอบธุรกิจหรือที่ทำงาน คุณต้องเช็คอินโดยใช้แอปพลิเคชัน Service Victoria app ซึ่งรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟ และสถานที่ทำงาน

การทำงานและการศึกษา

 • โรงเรียนและสถานที่ดูแลเด็กเล็กเปิดทำการเรียนการสอน
 • มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอน
 • หากคุณทำงานหรือเรียนจากที่บ้าน คุณต้องทำเช่นนั้นต่อไป
 • หากคุณทำงานจากที่บ้านไม่ได้ ให้คุณออกไปทำงานได้
 • สถานที่ทำงานอย่างสำนักงานสามารถเพิ่มจำนวนคนในสำนักงานได้สูงสุด 25% หรือ 10 คน แล้วแต่จำนวนไหนมากกว่า เพิ่มคนเกินจำนวนที่จำกัดไว้นี้ได้หากคนจำนวนมากกว่า 25% หรือ 10 คน (แล้วแต่จำนวนไหนมากกว่า) ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้

สินค้าและบริการ

 • ร้านต่าง ๆ เปิดบริการ โดยจำกัดความหนาแน่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร เมื่อไปซื้อสินค้าและบริการ คุณต้องเคารพมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุญาตในร้านค้า การจำกัดนี้ช่วยให้ทุกคนในร้านมีระยะห่างระหว่างกันคนละ 1.5 เมตร
 • บริการเสริมความงามและการดูแลส่วนบุคคลเปิดบริการ โดยจำกัดความหนาแน่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร สามารถถอดหน้ากากออกได้เมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการเสร็จสมบูรณ์ เช่น การนวดหน้าหรือการเล็มหนวดเครา ผู้ให้บริการของคุณต้องสวมหน้ากาก เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

กีฬา

 • อนุญาตให้เล่นกีฬาชุมชนทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง
 • อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยที่สุด (ผู้เล่น ผู้ฝึก กรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล/บิดามารดา) เท่าที่จำเป็นต่อการฝึกหรือการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของความหนาแน่น
 • ศูนย์นันทนาการสำหรับออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาในร่ม รวมถึงโรงยิม เปิดบริการ โดยจำกัดความหนาแน่น
 • ชั้นออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ทั้งในร่มและกลางแจ้ง อนุญาตให้เปิดทำการได้ โดยจำกัดไม่เกิน 10 คน
 • สระว่ายน้ำเปิดบริการ โดยให้มีคนในสถานที่ในร่มได้ไม่เกิน 100 คน และกลางแจ้งได้ไม่เกิน 300 คน

ศาสนาและพิธีกรรม

 • งานแต่งงานสามารถมีผู้เข้าร่วมพิธีได้สูงสุด 50 คน จำนวนนี้รวมคู่แต่งงานและพยานสองคน แต่ไม่นับรวมผู้ประกอบพิธี ช่างภาพ และผู้ทำหน้าที่ในงานแต่งงาน
 • อนุญาตให้มีผู้ร่วมงานศพได้ไม่เกิน 50 คน จำนวนนี้ไม่นับรวมผู้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในพิธีศพ
 • การชุมนุมทางศาสนาสามารถทำได้ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีในร่มไม่เกิน 100 คน และกลางแจ้งไม่เกิน 300 คน และจำกัดความหนาแน่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรด้วย

ธุรกิจภาคบริการ

 • ร้านอาหาร ผับ บาร์และคาเฟ่สามารถเปิดบริการได้ โดยมีบริการที่นั่งได้ทั้งหมดไม่เกิน 100 คน และจำกัดความหนาแน่นด้วย สถานที่ทุกแห่งจะมีผู้ตรวจการเช็คอินสำหรับ COVID-19 เพื่อคอยดูให้คนที่เข้ามาในสถานที่เช็คอินด้วยแอป Service Victoria
 • สถานที่ที่เล็กกว่า 100 ตารางเมตร มีคนได้ไม่เกิน 25 คน
 • ฟู้ดคอร์ทเปิดให้บริการพร้อมที่นั่ง โดยข้อจำกัดความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการสถานที่ละไม่เกิน 100 คน

ธุรกิจความบันเทิง

 • สถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ กาสิโน โพกกี้ส์ ศูนย์เกมส์ตู้ คาราโอเกะ และไนท์คลับ เปิดบริการโดยจำกัดความหนาแน่น จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและกลุ่ม และมีผู้ตรวจการเช็คอินสำหรับ COVID-19 อยู่ที่นั่นด้วย
 • สถานที่ในชุมชน รวมถึงห้องสมุดและบ้านกิจกรรมชุมชนเปิดทำการสำหรับในร่มไม่เกิน 100 คนและ 300 คนสำหรับกลางแจ้ง และจำกัดความหนาแน่นด้วย กลุ่มหนึ่งมีจำนวนคนได้สูงสุด 10 คน
 • สถานที่ทุกแห่งจะมีผู้ตรวจการเช็คอินสำหรับ COVID-19 เพื่อคอยดูให้คนที่เข้ามาในสถานที่เช็คอินด้วยแอป Service Victoria

หน้ากาก

 • บุคคลใดที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องสวมหน้ากากทั้งในร่มและกลางแจ้ง เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณไม่ต้องสวมหน้ากากที่บ้าน
 • คุณต้องพกหน้ากากติดตัวตลอดเวลา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ตัวอย่างเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการไม่สวมหน้ากาก ได้แก่
  • หากคุณมีอาการป่วย เช่น ปัญหาผิวหนังที่รุนแรงบนใบหน้า หรือปัญหาการหายใจ
  • หากคุณหายใจไม่ทันขณะออกกำลังกาย

การตรวจและการแยกตัว

หากคุณมีอาการของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไม่ว่าอาการใด คุณต้อง ไปตรวจและพักอยู่บ้านจนกว่าจะได้รับผลตรวจ อย่าไปทำงานหรือไปที่ร้านค้า

อาการของ COVID-19 ได้แก่

 • ไข้ หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
 • ไอหรือเจ็บคอ
 • หายใจลำบาก
 • น้ำมูกไหล
 • จมูกไม่ได้กลิ่นหรือไม่สามารถรับรสอาหาร

ทุกคนเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ได้ฟรี รวมทั้งผู้ที่ไม่มีบัตร Medicare เช่นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แรงงานข้ามชาติ และผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

หากผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคุณเป็นบวก คุณต้องแยกตัวอยู่บ้าน

หากคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของบุคคลที่ติดเชื้อ COVID-19 คุณต้องกักตัว (อยู่บ้าน) เป็นเวลา 14 วัน และอยู่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้คุณเลิกกักตัวได้

หากคุณอยู่กับ เคยคลุกคลีหรือเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุณจะถูกขอให้อยู่บ้านด้วยเช่นกัน

สถานที่สาธารณะที่สัมผัสโรค

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ

หากคุณได้เคยไปยังสถานที่ที่สัมผัสโรคแห่งหนึ่งแห่งใดระหว่างเวลาที่ระบุไว้:

คลิกที่นี่เพื่อดูสถานที่ที่สัมผัสโรคล่าสุด

เป็นที่ยืนยันแล้วว่ามีผู้มาเยือนสถานที่เหล่านี้ระหว่างระยะเวลาการติดเชื้อของพวกเขา นี่มิได้หมายความว่ามีความเสี่ยงต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เหล่านั้น คุณสามารถไปยังสถานที่นั้นได้ตามข้อจำกัดปัจจุบัน

ระยะเวลาของการเสี่ยงสะท้อนให้เห็นวันและเวลาที่บุคคลที่เป็น COVID-19 ไปยังสถานที่แห่งนั้น การไปเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่บุคคลผู้นั้นติดเชื้อ นี่รวมถึงระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนที่เขาจะมีอาการ

มีการระบุสถานที่ระหว่างการติดตามรอยผู้สัมผัสโรค การติดตามรอยผู้สัมผัสโรคเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ใดผู้หนึ่งถูกตรวจพบเชื้อ COVID-19

สถานที่เหล่านี้จะอยู่ในรายการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่บุคคลที่ติดเชื้อ COVID-19 ไปที่่นั่นครั้งสุดท้ายในระหว่างระยะเวลานั้น ระยะเวลา14 วันเป็นระยะเวลาที่นานที่สุด (ระยะฟักเชื้อ) ที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ไปเยือนสถานที่แห่งหนึ่งและสัมผัสบุคคลที่มี COVID-19 อาจมีไวรัสก่อนที่เขาจะแสดงอาการ

สถานที่ที่มีความเสี่ยงจะอยู่ในรายการเป็นเวลา 14 วันจากการสัมผัสโรคล่าสุด

ค้นหาสถานที่สาธารณะที่สัมผัสโรค

คลิกที่นี่เพื่อดูสถานที่ที่สัมผัสโรคล่าสุด หรือดู แผนที่ของสถานที่สาธารณะที่สัมผัสโรคในรัฐวิกตอเรีย

สำหรับผู้ที่ได้เดินทางไปทั่วออสเตรเลีย โปรดดูรายชื่อสถานที่ที่สัมผัสโรคที่เผยแพร่สำหรับแต่ละรัฐข้างล่าง

หากคุณอยู่ในรัฐวิกตอเรียและได้ไปเยือนสถานที่เหล่านี้ในเวลาที่ระบุไว้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและติดต่อเราได้ที่ 1300 651 160

สถานที่เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ในทันทีที่เราได้รับข้อมูลใหม่ ดังนั้น โปรดคอยตรวจอย่างสม่่ำเสมอ

เพื่อดูสถานที่ตรวจ โปรดไปที่ เว็บไซต์ จะไปรับการตรวจได้ที่ไหน

อธิบายคำว่าระดับ1, 2, และ 3

สถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 1

บุคคลใดที่เคยไปสถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 1 มาแล้วในระหว่างระยะเวลาต่างๆที่แสดง ไว้ในรายการ ต้องแยกตัวเองทันที รับการตรวจ COVID-19และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่สัมผัสโรค นอกจากนี้ คุณยังควรติดต่อกระทรวงสาธารณสุขที่หมายเลข 1300 651 160

สถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 2

บุคคลใดที่เคยไปสถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 2 มาแล้วในระหว่างระยะเวลาต่างๆที่แสดง ไว้ในรายการ ควรไปรับการตรวจ COVID-19 ด่วนและแยกตัวเองจนกว่าผลตรวจออกมาเป็นลบ นอกจากนี้ คุณยังควรติดต่อกระทรวงสาธารณสุขที่หมายเลข 1300 651 160

โปรดคอยเฝ้าติดตามดูอาการต่อไป ไปรับการตรวจอีกครั้งหากปรากฏอาการ

สถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 3

บุคคลใดที่เคยไปสถานที่ที่สัมผัสโรคระดับ 3 มาแล้วในระหว่างระยะเวลาต่างๆที่แสดงไว้ในรายการ ควรคอยเฝ้าติดตามดูอาการ หากปรากฎอาการ โปรด รีบรับการตรวจ COVID-19 ทันทีและแยกตัวเองจนกว่าคุณจะได้รับผลตรวจาเป็นลบ

ฉันสามารถโทรหาใครได้ หากฉันต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โทรสายด่วน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐวิกตอเรีย ที่หมายเลข 1800 675 398

หากคุณต้องการล่ามทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อ TIS National ที่หมายเลข131 450

ขอรับความช่วยเหลือได้

หากคุณกังวลว่าจะสูญเสียรายได้ในขณะที่รอผลการตรวจ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ $450 เมื่อต้องแยกกักตัวหลังการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (Test Isolation support) เงินช่วยเหลือนี้จะช่วยให้คุณอยู่บ้าน

หากผลการตรวจของคุณเป็นบวก หรือคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ $1,500 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสายด่วนไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่ 1800 675 398 หากคุณต้องการล่าม ให้กดหมายเลข (0)

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักรู้สึกวิตกกังวล ขอรับความช่วยเหลือได้โดยติดต่อ Lifeline ที่ 13 11 14 หรือ Beyond Blue ที่ 1800 512 348 หากคุณต้องการล่าม ก่อนอื่นโทร 131 450

หากคุณรู้สึกโดดเดี่ยว คุณสามารถโทรไปที่สายด่วนไวรัสโคโรนา (Coronavirus Hotline) ที่หมายเลข 1800 675 398 และกดสาม (3) หากคุณต้องการล่าม ให้กดหมายเลข (0) คุณจะได้พูดคุยกับอาสาสมัครจากกาชาดออสเตรเลีย (Australian Red Cross) ที่สามารถเชื่อมโยงคุณกับบริการช่วยเหลือในพื้นที่

เอกสารข้อมูล

โปรดใช้เอกสารด้านล่างและแบ่งปันกับชุมชนของคุณทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายชุมชนอื่น ๆ

การตรวจเชื้อ และ การแยกตัว

อยู่อย่างปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือ

หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?