vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Pisinisi moe tau faahi gahua (Business and work) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau hatakiaga puipui moe tau lagomatai he tau pisinisi ke maeke ia koe ke mautali moe muitua atu ke he kovita (COVID-19).

Kumi atu falu folafolaaga laulahi ke lata moe tau tagata gahua mo lautolu ne kumi gahua, tau pule he tau pisinini moe tau takitaki gahua kua tohia vagahau papalagi i loto he vasepepa Business and work page.

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, ke matutaki atu ke he ofisa ke lata moe tau pisinisi numela 13 22 15.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?