vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Faahi Fakaako Tama (Education) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau hikiaga ke lata moe tau Aoga Fakaako he magahala nei ha koe kovita (COVID-19) moe tau puhala lagomatai ke lata moe tau mamatua moe tau tagata leveki.

Moua e koe falu a fakailoaga laulahi ke he vagahau palagi i loto he Education – information for parents, students and educators page

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, mo e ole ke matutaki atu foki ke he Coronavirus (COVID-19) hotline numela 1800 338 663.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?