vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Fale Nonofo (Housing) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau fakailoaga laulahi ke lata moe tau fale nonofo ke lata mo lautolu ko e tau renters moe tau landlords.

Moua e koe e falu fakailoaga laulahi ne tohia ke he vagahau palagi i loto he Housing page

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, mo e ole ke matutaki atu foki ke he Coronavirus (COVID-19) hotline numela 1800 338 663.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?