vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Puipui kehe Tino (Safety) - Vagahau Niue (Niuean)

Tau fakailoaaga lagomatai ke lata ia mo koe moe haau a magafaoa ke nonofo mautali moe tau puipui ke tumau e malolo he magahala ha ko e kovita (COVID-19).

Moua e koe falu a fakailoaga laulahi ke he vagahau palagi ki loto he Coronavirus (COVID-19) Victoria homepage

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, mo e ole ke matutaki atu foki ke he Coronavirus (COVID-19) hotline numela 1800 338 663.

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?