vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Fano Fenoga moe tau puhala fenoga (Travel and transport) - Vagahau Niue (Niuean)

Kumi atu e tau hikihikiaga ke he tau peleō-afi o fenoga auloa (public transport), nofo-tokotaha (quarantine), falu a maaga i Osetalia (interstate) moe fenoga ke he tau motu kehe (overseas travel).

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, mo e ole ke matutaki atu foki ke he ofisa fakafano fekau ke lata moe Transport Victoria  numela 1800 800 007.

Fakailoaaga foou mae o-fenoga

Kamata he aho Ua 20 ia Iulai 2021, matahola 11.59 he tuloto-po, kaeke kua fai amaamanakiaga a koe ke fenoga mai ki Vikitolia mai he tau maaga kua fakamailoga lanu Kula, mailoga e tau fakailoaga nei:

 • Kua taofi fakaku he Takitaki he Faahi Malolo Tino e foaki he tau pemita ke lata mo e tau tagata ne o mai he Maaga Lanu Kula.
 • Kaeke kua manako a koe ke fenoga mai ki Vikitolia ka kua mole e matahola 11.59 he aho Ua 20 ia Iulai 2021 mai he maaga kua fakamailoga aki e Lanu Kula 14 e aho to hu mai a koe, kua lata ia koe ke moua mua taha fakaataaga, taliaaga poke pemita ke moua e tonuhia to hu mai ki Vikitolia. Putoia foki e tau tagata nofo-mau i Vikitolia he tau hatakiaga nei.

  • Fakaataaga: Taute e tohi ole haau ke moua e fakaataaga. Foaki ni e fakaataaga ke lata mo e tau kakano pehē nei, tuga e foaki leveki lagomatai poke tau matematekelea fakamagafaoa.

  • Fakaataaga: Ko e moua ni e fakaataaga lalo hifo he tau fufuta pehē nei (fakatai, kau gahua vakalele, tagata tuku-fenoga ha ko e tau fekau mafiti, poke hola kehe ke kalokehe he tau mahani vale he falu a tagata).

  • Pemita kua tonuhia: Tau pemita kua tonuhia putoia e tau tagata o-fenoga ke he taha maaga kae hu mai ki Vikitolia ha ko e puhala ke fenoga atu ke he maaga ne fano ki ai, tau tagata ne fai pemita ke lata mo e tau gahua pauaki kua fakamau hifo he Specified Worker moua e fakamauaga katoa ke he Specified Worker List.

 • Ka lali a koe ke hu mai pulenoa ki Vikitolia kae nakai fai fakaataaga, taliaaga poke pemita tonuhia, to kavega aki e fakahala tupe AUD$5452 a koe ti nakai talia a koe ke hu mai ki Vikitolia, poke uta he faoa a koe tuku he hotela nofo-taha (hotel quarantine) ke he 14 aho kae totogi ni e koe e pila ke lata mo e hotela.

 • Kaeke ko e tagata fano-fenoga kū a ko e (transit), fakamolemole mailoga e kelea lahi he pikitia fano he gagao i New South Wales. Lali ke kalo-kehe hau a fanoaga-ku ke he tau matakavi i Greater Sydney ne kua fakamailoga he Faahi Malolo Tino ha New South Wales kua lahi mahaki e pikitia viko he gagao mai he taha tagata ke he taha i loto he maaga katoa. Kaeke kua nakai maeke haau a fenoga ke kalo-kehe mai he tau matakavi ē, fakatokatoka poke palana tuai haau a fenoga ke lali ke nakai tu he taha he tau matakavi nei ke utu haau a peleoafi, fakatau-kai poke aafe ke okioki fakaku.

Ke kitia e tau fakailoaaga he magaaho nei ke lata mo e lanu kula, lanu fuamoli mo e lanu laukou he tau maaga i Osetalia mo Niu Silani, kumi atu e tau fakailoaga foou mae o-fenoga.

Fakaholoaga Pemita Fenoga mai ki Vikitolia (Victorian Travel Permit Scheme)

Taute mua e tohi ole haau ke moua e pemita to maeke a koe ke hu mai ki Vikitolia mai he tau maaga kehekehe i Osetalia katoa mo Niu Silani.

Ko e pemita nei ke lata mo e tau tagata o fenoga oti putoia foki e tau tagata nonofo mau i Vikitolia kua liliu mai he ha mutolu a tau fenoga evaeva ke he falu a maaga.

Kua faka-vahega e Vikitolia e tau maaga i Osetalia mo Niu Silani aki e lanu-laukou, lanu-fuamoli mo e lanu-kula, fano ni ke he hagahaga kelea he gagao kovita he maaga ia.

Ka fakapuke e tohi ole ke moua e pemita, kua lata ia koe ke fakakite fakamahino e tau matakavi ne hau ai a koe poke fenoga atu a koe ki ai.

Ai fai pemita ke lata mo e tau tagata ne nonofo he tau maaga ne katofia mo Vikitolia kae fakakite e pepa fakamooli ne tohia ai haau a kaina nofomau ke fakamooli ko e nofo a koe he tau maaga nei ne katofia.

Puhala fakapuke pepa ole:

Fakapuke e tohi ole pemita ke he Service Vikitolia

Tau matakavi pemita

Nakai maeke ha tagata ne hau he maaga i loto he lanu-kula ke hu mai ki Vikitolia ato pehē ko koe ko e tagata nofo mau. Kaeke ko koe ko e tagata nofo mau i Vikitolia ne hu mai he maaga lanu-kula kua lata ia koe ke nofo-taha i kaina ke katoa e 14 e aho. Maeke a koe ke hu mai I lalo hifo he tau pemita nei, Specified Worker mo e Freight Workers, fakaataaga ke he agaaga he fakalofa ke he tau mena tutupu fakaofo. Kaeke kua hu mai a koe ki Vikitolia mai he matakavi kua fakamailoga aki e lanu kula kae nakai fai fakaataaga, poke pemita gahua, to moua ai a koe ke he tau fakahala mamafa mo e poakiaga kia koe ke liu ke he matakavi ne hau ai a koe.

Ko e kakano he matakavi lanu fuamoli, maeke a koe ke fakapuke e tohi ole ke moua e pemita ti fano ke moua e tivi kovita he 72 e tula to hu mai a koe ki Vikitolia. Kae lata ia koe ke nofo i kaina ka oti e tivi haau, ato moua mai e tali kua mafola e tivi haau.

Ko e kakano he matakavi lanu laukou, ko e maeke a koe ke fakapuke e tohi ole ke moua e pemita ti hu mai ki Vikitolia. Ka hoko mai ki Vikitolia, tumau ke mailoga kaeke kua fai fakamailoga gagao a koe fano ke tivi.

Ke mailoga e faka-vahega he tau maaga i Osetalia mo Niu Silani ne putoia i loto he  lanu-kula, lanu-fuamoli mo e lanu-laukou, fakakia e map ke lata mo e the Victorian Travel Permit System page.

Pemita ke moua e fakaataaga

Maeke a koe ke ole ke moua e pemita ke fakaata kaeke kua fai kakano mahuiga. Putoia ai:

 • fai tagata kua mokoina e koe kua gagao lahi kua teitei ke mole haana a moui poke finolo
 • liu mai ke he haau a kaina ha ko e tau malolo tino, poke logonaaga fakaalofa ke he falu he haau a magafaoa poke foaki lagomatai fakalofa ke he falu tata lahi atu kia koe.
 • kaeke ke fano kehe mafiti poke fakaofo he kaina ne nofo ai a koe
 • Lagomatai atu ke he moui he taha manu fao kua nofo he taha faahi he katofia.

Reviewed 23 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?