vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Fano Fenoga moe tau puhala fenoga (Travel and transport) - Vagahau Niue (Niuean)

Kumi atu e tau hikihikiaga ke he tau peleō-afi o fenoga auloa (public transport), nofo-tokotaha (quarantine), falu a maaga i Osetalia (interstate) moe fenoga ke he tau motu kehe (overseas travel).

Moua e koe falu a fakailoaga laulahi ke he vagahau palagi i loto he Travel and transport page.

Ka manako lagomatai agaia a koe fakaniue, hea atu ke he TIS National he numela 131 450 ti ole ke tuku a koe ke tutala ke he taha tagata fakaliliu vagahau Niue, mo e ole ke matutaki atu foki ke he ofisa fakafano fekau ke lata moe Transport Victoria  numela 1800 800 007.

Fakaholoaga Pemita Fenoga mai ki Vikitolia (Victorian Travel Permit Scheme)

Kamata mai he aho Gofua he matahola 6 he magaaho afiafi ia Ianuali 11, 2021, kua lata ke taute haau a tohi ole ke moua e pemita to hu mai ki Vikitolia mai he tau maaga oti i Osetalia katoa.

Ko e pemita nei ke lata mo e tau tagata o fenoga oti putoia foki e tau tagata nonofo mau i Vikitolia kua liliu mai he ha mutolu a tau fenoga evaeva ke he falu a maaga.

To fakavahega ai e Vikitolia e tau matakavi kehekehe i Osetalia aki e tau lanu nei, lanu laukou, lanu fuamoli, lanu kula poke fano ni ke he hagahaga kelea he moko kovita he matakavi ne hau ai a koe.

Ka fakapuke e tohi ole ke moua e pemita, kua lata ia koe ke fakakite fakamahino e tau matakavi ne hau ai a koe poke fenoga atu a koe ki ai.

Ai fai pemita ke lata mo e tau tagata ne nonofo he tau maaga ne katofia mo Vikitolia kae fakakite e pepa fakamooli ne tohia ai haau a kaina nofomau ke fakamooli ko e nofo a koe he tau maaga nei ne katofia.

Puhala fakapuke pepa ole:

Fakapuke e tohi ole pemita ke he Service Vikitolia

Tau matakavi pemita

Ko e kakano he matakavi lanu kula, nakai maeke a koe ke fenoga poke hu mai ki Vikitolia. Maeke a koe ke hu mai I lalo hifo he tau pemita nei, Specified Worker mo e Freight Workers, fakaataaga ke he agaaga he fakalofa ke he tau mena tutupu fakaofo. Kaeke kua hu mai a koe ki Vikitolia mai he matakavi kua fakamailoga aki e lanu kula kae nakai fai fakaataaga, poke pemita gahua, to moua ai a koe ke he tau fakahala mamafa mo e poakiaga kia koe ke liu ke he matakavi ne hau ai a koe.

Ko e kakano he matakavi lanu fuamoli, maeke a koe ke fakapuke e tohi ole ke moua e pemita ti fano ke moua e tivi kovita he 72 e tula to hu mai a koe ki Vikitolia. Kae lata ia koe ke nofo i kaina ka oti e tivi haau, ato moua mai e tali kua mafola e tivi haau.

Ko e kakano he matakavi lanu laukou, ko e maeke a koe ke fakapuke e tohi ole ke moua e pemita ti hu mai ki Vikitolia. Ka hoko mai ki Vikitolia, tumau ke mailoga kaeke kua fai fakamailoga gagao a koe fano ke tivi.

Pemita ke moua e fakaataaga

Maeke a koe ke ole ke moua e pemita ke fakaata kaeke kua fai kakano mahuiga. Putoia ai:

  • fai tagata kua mokoina e koe kua gagao lahi kua teitei ke mole haana a moui poke finolo
  • liu mai ke he haau a kaina ha ko e tau malolo tino, poke logonaaga fakaalofa ke he falu he haau a magafaoa poke foaki lagomatai fakalofa ke he falu tata lahi atu kia koe.
  • kaeke ke fano kehe mafiti poke fakaofo he kaina ne nofo ai a koe
  • Lagomatai atu ke he moui he taha manu fao kua nofo he taha faahi he katofia.

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?