vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Kinh doanh và công việc (Business and work) - tiếng Việt (Vietnamese)

Các hạn chế trong kinh doanh và hỗ trợ để giúp quý vị lập kế hoạch và ứng phó với siêu vi corona (COVID-19).

Bạn đã kết nối với hệ thống truy tìm tiếp xúc của Victoria chưa?

Từ thứ 6 ngày 28 tháng Năm, các doanh nghiệp, địa điểm và cơ sở được yêu cầu lưu trữ danh tính điện tử phải sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service). Các lĩnh vực này bao gồm khách sạn, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và các dịch vụ làm tóc và làm đẹp. Xem danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được yêu cầu lưu trữ danh tính điện tử ở đây.

Nếu bạn đã đang sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service) miễn phí để lưu trữ danh tính, bạn không cần phải làm gì cả. Hệ thống mã QR code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR code system) đã tích hợp với hệ thống truy tìm tiếp xúc của Bộ Y Tế Victoria (DH).

Đăng ký để sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service)

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để đăng ký doanh nghiệp của bạn với Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service) để ghi lại thông tin của khách cho mục đích truy tìm tiếp xúc.

 1. Đăng ký một doanh nghiệp hoặc địa điểm mới

  Đăng ký với Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service).

  Các địa điểm có thể đăng ký tại đây.

  Xe chở khách thương mại có thể đăng ký tại đây.

  Bạn sẽ cần điền một số thông tin về doanh nghiệp hoặc địa điểm của mình bao gồm cả chi tiết liên lạc cho từng địa điểm. Đây là để phòng khi những người truy tìm tiếp xúc của Bộ Y tế Victoria (DH) cần liên lạc.

  Với tư cách là người đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ cần điền thông tin chi tiết của mình. Bạn có thể chỉ định một người liên lạc chính trong bước sau.

  Khi bạn đã chấp nhận các điều khoản và xác nhận thông tin là chính xác, hãy bấm vào ‘Register’.

  Bây giờ bạn sẽ nhận được một email.

 2. Mở tài khoản email của bạn và tìm email. Nếu bạn không nhận được email trong vòng 1 giờ đồng hồ, hãy gọi số 13 22 15. Nếu bạn cần thông dịch viên, hãy liên lạc TIS National tại số 13 14 50. Hãy nhớ kiểm tra các thư rác của bạn.

  Xác nhận địa chỉ email của bạn bằng cách bấm vào link trong email chúng tôi gửi cho bạn.

 3. Sau khi bấm vào link trong email, bạn cần thiết lập mật khẩu để đăng nhập vào trang mạng dịch vụ mã QR code.

  Trang mạng này là nơi bạn tạo và quản lý các mã QR code của mình.

  Vì lý do bảo mật, mật khẩu mới của bạn phải chứa ít nhất:

  • 10 ký tự
  • 1 chữ cái hoa (ví dụ: R)
  • 1 chữ cái thường (ví dụ: r)
  • 1 số

  Bạn sẽ không thể tiếp tục trừ khi bạn đáp ứng các yêu cầu về mật khẩu này.

  Điền mật khẩu của bạn hai lần và bấm vào ‘Change password’.

 4. Bây giờ bạn có thể bắt đầu điền thông tin chi tiết về tổ chức của mình. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này, hãy tham khảo phần Thiết lập địa điểm và khu vực mã QR code của bạn.

  Tên

  Điền tên doanh nghiệp của bạn mà khách hàng biết đến.

  Ví dụ:

  • Jack's Juice Bar
  • Aphrodite's Dance Hall
  • Sarah and Tina's wedding

  Ngành

  Chọn ngành mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc câu lạc bộ của bạn thuộc về . Đối với các sự kiện, hãy chọn ‘Other Services’.

  Bấm ‘Next’

 5. Để tìm hiểu thêm về các địa điểm, hãy tham khảo phần Thiết lập địa điểm và khu vực mã QR code của bạn.

  Một số doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ hoặc sự kiện có nhiều địa điểm hoặc cửa hàng (ví dụ: quán cà phê hoặc chuỗi cửa hàng bán lẻ). Trang web này cho phép bạn chỉ định từng cái và tạo mã QR code riêng cho mỗi địa điểm.

  Điền tên và địa chỉ của địa điểm đầu tiên bạn muốn đăng ký. Địa điểm này có thể dùng cùng tên mà bạn đã nhập trong phần ‘Tên’.

  Tên địa điểm

  Điền địa điểm kinh doanh hoặc tên sự kiện cụ thể của bạn (ví dụ: Jack’s Juice Bar - Footscray).

  Hàng địa chỉ 1 và 2

  Điền địa điểm cụ thể của bạn hoặc của địa chỉ của sự kiện.

  Vùng/thành phố

  Điền địa điểm và vùng hoặc thành phố của bạn.

  Mã số bưu điện

  Điền mã số bưu điện.  

 6. Bạn nên chỉ định người liên lạc chính cho từng địa điểm (ví dụ: người quản lý cửa hàng). Người liên lạc này sẽ nhận được mã QR code và hướng dẫn cho địa điểm cụ thể đó. Những người truy tìm tiếp xúc của Bộ Y tế Victoria (DH) sẽ liên lạc trực tiếp với họ nếu họ cần. Hãy nhớ cho họ biết bạn đã đề cử họ và những gì họ cần làm.

  Phải bảo đảm người ta có thể liên lạc được với người đại diện liên lạc bất cứ lúc nào.

  Mặc dù bạn đang đăng ký doanh nghiệp của mình, nhưng có thể bạn không phải là người thích hợp để liên lạc. Nếu bạn đề cử người khác, tốt nhất người đó là quản lý hoặc giữ một chức vụ cấp cao tại địa điểm đó.

  Đề cử người liên lạc tốt nhất cho từng địa điểm

  Nếu bạn là người liên lạc tốt nhất, hãy bấm vào ‘Yes’ và sang mục ‘7. Add an area’ bên dưới.

  Nếu bạn đề cử người khác, hãy chọn ‘No, there is another contact person’.

  Điền tên người khác:

  • tên
  • họ
  • số điện thoại
  • địa chỉ email
 7. Để tìm hiểu thêm về các khu vực, hãy tham khảo phần Thiết lập địa điểm và khu vực mã QR code của bạn.

  Nếu một địa điểm có hai khu vực trở lên, bạn nên chỉ định từng khu vực (ví dụ: chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời).

  Nếu bạn không muốn thêm khu vực, hãy qua phần ‘8. Add more locations’ bên dưới.

  Để thêm khu vực, hãy bấm vào ‘Add area’. Điền tên và mô tả khu vực (ví dụ: khu vực ăn uống ngoài trời). Lặp lại bước này cho nhiều khu vực bạn cần:

  • ‘Area name’ là một cách nhanh chóng để xác định từng khu vực.
  • ‘Area description’ mô tả chi tiết hơn.
  • ‘Type’ là để chỉ khu vực trong nhà hoặc ngoài trời.
  • ‘Remove’ là để xóa đi một khu vực trong danh sách của bạn.
 8. Doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động tại nhiều địa điểm. Nếu vậy, hãy đăng ký tất cả các địa điểm cần đăng ký.

  Thêm địa điểm

  Bấm ‘Add another location’.

  Các địa điểm bạn đã đăng ký sẽ hiện ra ở phía trên.

  Lặp lại các bước sau đây cho từng địa điểm:

  • 5. Thêm một địa điểm
  • 6. Thêm một người liên lạc chính
  • 7. Thêm một khu vực

  Khi đã hoàn tất các bước này, bấm ‘Register’.

  Xin chúc mừng. Vậy là bạn đã đăng ký doanh nghiệp, địa điểm hoặc sự kiện của mình xong. Người liên lạc được chỉ định cho từng địa điểm sẽ nhận được email có bích chương (poster) mã QR code của bạn.

 9. Tài khoản của bạn đã được thiết lập. Bây giờ bạn sẽ thấy trang chủ đăng ký mã QR code.

  Từ đây, bạn có thể:

  • xem các địa điểm đã được đăng ký
  • thêm địa điểm  
  • nhận các mẹo để duy trì cho doanh nghiệp của bạn được COVIDSafe

  Vào tài khoản của bạn

  Nếu bạn chưa làm, hãy mở trang đăng nhập địa điểm mã QR code hoặc trang đăng nhập Xe chở khách thương mại bằng mã QR code.  

  • Điền địa chỉ email và mật khẩu bạn đã cung cấp.
  • Bấm ‘Log in’.

  Ra khỏi tài khoản của bạn

  Để ra:

  • bấm vào biểu tượng ở trên cùng bên phải màn hình
  • bấm ‘Log Out’

Quý vị có thể tìm thêm thông tin bằng tiếng Anh cho nhân viên và người tìm việc cũng như chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp trên trang mạng Kinh Doanh và công việc của chúng tôi. 

Nếu cần thêm trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, quý vị có thể gọi TIS National theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên, sau đó yêu cầu được kết nối với Business Victoria (Kinh doanh Victoria) qua số 13 22 15.

Thông tin về nơi làm việc theo COVIDSafe (COVIDSafe workplace information)

Tạo nơi làm việc COVIDSafe

Tất cả các doanh nghiệp mở cửa ở Victoria đều phải có COVIDSafe Plan (Kế hoạch An toàn COVID). Điều này sẽ giúp bảo vệ công nhân, khách hàng và khách đến thăm của quý vị.

COVIDSafe Plan trình bày chi tiết các hành động quý vị sẽ thực hiện nhằm giúp ngăn chặn coronavirus (COVID-19) xâm nhập vào nơi làm việc.

Các Viên chức Thẩm quyền của Chính Phủ Victoria đang theo dõi và kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp để đảm bảo việc tuân theo  COVIDSafe Plans . Áp dụng các hình phạt nặng, bao gồm phạt tiền và  các lệnh cấm, đối với các doanh nghiệp không làm theo các hướng dẫn này.

Đảm bảo giữ khoảng cách với người khác - Quý vị Phải

 • Đảm bảo công nhân và khách đến thăm cách nhau 1,5 mét càng nhiều càng tốt.
 • Đặt biển hiệu ghi rõ giới hạn số lượng khách hàng ở lối vào những nơi khép kín có áp dụng giới hạn
 • Đảm bảo cho nhân công làm việc ở nhà bất kỳ khi nào có thể
 • Áp dụng quy định bốn mét vuông để sắp đặt các khu vực làm việc chung và các nơi đi lại cho công chúng

Đeo khẩu trang - Quý vị Phải

 • Đảm bảo mọi công nhân và  khách đến thăm khu vực làm việc phải đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn y tế công cộng
 • Cung cấp đầy đủ các dụng cụ che mặt và Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) cho các công nhân  không có đồ của mình

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ  - Quý vị Phải

 • Thường xuyên và định kỳ lau chùi và khử trùng các nơi công cộng, bao gồm các món đồ dùng chung thường xuyên đụng chạm như tay nắm cửa và điện thoại
 • Đặt sẵn xà bông và chất rửa tay khô cho tất cả công nhân và khách hàng ở khắp nơi làm việc và khuyến khích họ thường xuyên rửa tay

Ghi lại hồ sơ và nhanh chóng hành động - Quý vị Phải

 • Hỗ trợ công nhân đi xét nghiệm và ở nhà ngay cả khi họ chỉ có triệu chứng nhẹ
 • Lập một kế hoạch đối phó cho doanh nghiệp để kiểm soát dịch bùng phát
 • Ghi lại tất cả những người vào nơi làm việc để giúp tìm lại người tiếp xúc

Tránh giao tiếp ở những nơi khép kín - Quý vị Nên

 • Chuyển càng nhiều hoạt động ra bên ngoài càng tốt, bao gồm các cuộc họp, nghỉ giải lao, nghỉ ăn trưa,  tủ giữ đồ công nhân, và tiếp khách hàng
 • Tăng sự thông thoáng bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào

Tạo bong bóng đồng nghiệp (workforce bubble) - Quý vị Nên

 • Duy trì các nhóm công nhân được phân công làm việc cùng ca tại một nơi làm việc duy nhất và đảm bảo không bị chồng chéo công nhân lúc thay ca

Doanh nghiệp của quý vị có cần giúp đỡ để lập COVIDSafe Plan không?

 • Gọi số 13 22 15 và yêu cầu thông dịch viên miễn phí.
 • Tất cả các doanh nghiệp ở Victoria đều phải
  có COVIDSafe Plan.

Cần làm gì nếu quý vị có biểu hiện triệu chứng coronavirus (COVID-19) tại nơi làm việc

 • Về nhà và không đi làm
 • Đi xét nghiệm
 • Có hỗ trợ về tài chính trong thời gian quý vị chờ đợi kết quả xét nghiệm
 • Chỉ quay lại làm việc sau khi quý vị đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính

Tôi nên làm gì nếu có công nhân xét nghiệm dương tính đối với coronavirus (COVID-19)?

 • Thông báo cho những người tiếp xúc gần gũi
 • Làm vệ sinh tổng thể
 • Thông báo cho Worksafe Victoria 13 23 60
 • Thông báo cho DHHS và nhờ hướng dẫn 1800 675 398

Tiếp xúc với coronavirus tại nơi làm việc (Exposure to coronavirus in workplaces)

Cảnh báo về nguy cơ có thể tiếp xúc với coronavirus (COVID-19) tại nơi làm việc.

Bối cảnh

(Cập nhật vào ngày 21 tháng 5 năm 2020)

Một đợt dịch bệnh đường hô hấp bộc phát do coronavirus mới gây ra, đã xác định được lần đầu tiên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 World Health Organization (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh coronavirus (COVID-19) bộc phát là đại dịch. Đại dịch là đợt dịch bệnh lây lan toàn thế giới.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chính phủ Victoria đã tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp tại Victoria, để giúp giảm thiểu coronavirus (COVID-19) lây lan.

Coronavirus là gì?

Coronavirus là dòng vi-rút lớn có thể gây bệnh ở động vật hoặc con người. Coronavirus (COVID-19) là loại coronavirus mới nhất được phát hiện gần đây.

Người bị nhiễm coronavirus có thể bị bệnh đường hô hấp ở mức độ từ nhẹ đến nặng.

Các triệu chứng bệnh có thể từ nhẹ đến viêm phổi. Người bệnh có thể bị:

 • sốt
 • lạnh hoặc đổ mồ hôi
 • ho
 • đau họng
 • hụt hơi
 • sổ mũi
 • không ngửi được mùi

Trong một số trường hợp nhất định, người bệnh cũng có thể bị nhức đầu, đau nhức cơ, nghẹt mũi, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy.

World Health Organization xác nhận rằng nguyên nhân lây bệnh chính yếu là từ bệnh nhân bị các triệu chứng bệnh, mỗi khi họ ho hoặc hắt hơi. Người không có triệu chứng bệnh cũng có thể lây bệnh, nhưng hiếm khi.

Các người chủ có nghĩa vụ cung cấp và duy trì, đến mức tối đa trong điều kiện hợp lý, môi trường làm việc an toàn và không có nguy cơ đối với sức khỏe nhân viên. Điều này bao gồm xác định các nguy cơ đối với sức khỏe hoặc an toàn liên quan đến coronavirus (COVID-19) có thể xảy ra.

Xác định các nguy cơ đối với sức khỏe

Các người chủ phải xác định liệu có các nguy cơ đối với sức khỏe nhân viên vì tiếp xúc với coronavirus (COVID-19) tại nơi làm việc hay không.

Việc xác định các nguy cơ liên quan có thể bao gồm:

 • theo dõi lời khuyên của chuyên viên khi tình hình coronavirus (COVID-19) thay đổi (ví dụ, từ Department of Health and Human Services (DHHS) – dòng liên kết bên dưới)
 • xem xét các chủ trương, tiến trình và biện pháp kiểm soát nhiễm trùng, để bảo đảm là có hiệu quả và mọi người đều tuân thủ
 • giáo dục và cho nhân viên biết thông tin cập nhật
 • xem xét liệu khi làm công việc điều đó có khiến người khác (chẳng hạn như khách hàng hoặc dân chúng) có nguy cơ tiếp xúc với coronavirus (COVID-19) hay không
 • nói chuyện với nhân viên:
  • đã đi du lịch hoặc định đi du lịch
  • tiếp xúc với các trường hợp đã xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19)
  • bị các triệu chứng liên quan đến coronavirus (COVID-19)

Các biện pháp kiểm soát nguy cơ đối với sức khỏe

Khi xác định được nguy cơ đối với sức khỏe tại nơi làm việc, người chủ phải hóa giải nguy cơ đến mức tối đa có thể thực hiện được và khi không thể hóa giải nguy cơ, thì giảm thiểu nguy cơ đến mức tối đa có thể thực hiện được.

Người chủ cũng có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến nhân viên và đại diện sức khỏe và an toàn (HSR), đến mức tối đa có thể thực hiện được, về các vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc an toàn có ảnh hưởng trực tiếp hoặc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Điều này bao gồm tham khảo ý kiến liên quan đến các quyết định về cách thức kiểm soát nguy cơ liên quan đến coronavirus (COVID-19) tại nơi làm việc.

Các loại biện pháp kiểm soát cần thiết phụ thuộc vào các nguy cơ liên quan cũng như việc có sẵn các biện pháp kiểm soát phù hợp tại mỗi nơi làm việc. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm:

 • đề nghị nhân viên làm việc tại nhà
 • thực hiện các sáng kiến duy trì khoảng cách đối với người khác theo khuyến nghị của Giám đốc Y tế Victoria
 • cung cấp đầy đủ tiện nghi hoặc sản phẩm (như thuốc sát trùng tay, nếu có) để nhân viên có thể giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
 • cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, bao gồm thông tin hoặc huấn luyện về lý do tại sao cần thiết bị và cách sử dụng một cách an toàn
 • tránh sử dụng chung điện thoại, bàn, văn phòng hoặc đồ nghề và dụng cụ khác để làm việc
 • đề ra chủ trương kiểm soát nhiễm trùng
 • hủy tất cả các chuyến đi công tác, trừ trường hợp thực sự cần thiết
 • tránh gặp mặt trực tiếp bằng cách sử dụng các cách liên lạc khác như điện thoại hoặc hội thoại qua màn hình video
 • bảo đảm nhân viên hiểu khi nào không nên đừng đến nơi làm việc, chẳng hạn như khi:
  • đi du lịch nước ngoài trở về
  • đã tiếp xúc với các trường hợp đã xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19)
  • họ đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19)
  • cảm thấy không khỏe – cho dù các triệu chứng bệnh nhẹ đến mức nào đi nữa

Nếu một nhân viên nghĩ rằng có lẽ họ đã tiếp xúc gần gũi với người đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19), hoặc bị các triệu chứng bệnh liên quan đến coronavirus (COVID-19), bất kể nhẹ đến mức nào đi nữa, họ không nên đi làm. Thay vào đó, họ nên:

 • tự cách ly ngay lập tức, hỏi ý kiến bác sĩ gia đình hoặc đường dây thường trực coronavirus 24/24 (COVID-19) của DHHS qua số 1800 675 398 và đi xét nghiệm
 • báo cho người chủ của họ biết càng sớm càng tốt, làm theo các tiến trình tại nơi làm việc của họ và cập nhật cho người chủ biết nếu tình hình của họ thay đổi (ví dụ nếu họ nhận được kết quả chẩn đoán dương tính coronavirus (COVID-19))

Nhiệm vụ của người chủ là hóa giải hoặc giảm thiểu nguy cơ liên quan đến tình trạng tiếp xúc với coronavirus (COVID-19) đến mức tối đa có thể thực hiện được một cách hợp lý, bao gồm bảo đảm rằng:

 • nhân viên biết phải làm gì hoặc thông báo cho ai nếu họ cảm thấy không khỏe hoặc nghi ngờ họ đã bị nhiễm bệnh, theo thông tin do DHHS do cung cấp (xem dòng liên kết bên dưới)
 • bất kỳ nhân viên nào cảm thấy không khỏe thì đừng đến nơi làm việc, bao gồm nhân viên đã làm xét nghiệm coronavirus (CO VID-19) hoặc những người đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19)

Nhân viên nên thông báo cho người chủ biết càng sớm càng tốt, nếu nhận được kết quả chẩn đoán dương tính coronavirus (COVID-19), đặc biệt nếu đã có mặt tại nơi làm việc.

Người chủ nên lập tức hỏi ý kiến DHHS nếu có người đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19) tại nơi làm việc của mình.

Mọi người tại nơi làm việc nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ bằng cách:

 • thường xuyên rửa tay bằng xà-bông và nước (tối thiểu 20 giây) hoặc thuốc chà tay có cồn (ít nhất 60% cồn)
 • nếu tay dơ rõ ràng, thì hãy rửa tay bằng xà-bông và nước
 • luôn rửa tay bằng xà-bông và nước:
  • trước khi ăn
  • sau khi đi tiêu tiểu
  • sau khi đến một nơi công cộng
  • sau khi ho, hắt hơi hoặc hỉ mũi
 • che mũi và miệng mỗi khi ho và hắt hơi, và thải bỏ giấy tissue dơ ngay lập tức
 • duy trì khoảng cách ít nhất 1,5 mét giữa họ và người khác
 • thường xuyên lau chùi sạch sẽ và khử trùng các bề mặt có nhiều người sờ chạm vào, chẳng hạn như điện thoại, bàn phím, nắm cửa, công tắc đèn và mặt bàn
 • gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu cảm thấy không khỏe, và đừng đến nơi làm việc và những nơi công cộng khác

Làm việc tại các địa điểm khác nơi làm việc thường lệ

Chỉ thị của Giám đốc Y tế Victoria là nếu có thể làm việc tại nhà, thì quý vị phải làm việc ở nhà.

Làm việc ở nhà có hợp lý hay không phụ thuộc vào yêu cầu riêng của nơi làm việc, phương tiện có sẵn cho nhân viên làm việc từ xa và nhân viên có thể làm việc an toàn tại nhà.

Khi quyết định về việc nhân viên có nên làm việc tại nhà hay không, người chủ nên:

 • tham khảo ý kiến nhân viên và HSR
 • xem xét liệu làm việc ở một địa điểm khác sẽ tăng thêm nguy cơv
 • theo dõi sát thông tin về các nguy cơ liên quan đến coronavirus (COVID-19) và các biện pháp kiểm soát phù hợp
 • tìm kiếm lời khuyên cụ thể cho trường hợp của họ, bao gồm từ các tổ chức của nhân viên và người chủ và cơ sở cung cấp pháp lý

Đối với một số nơi làm việc, thì làm việc từ xa sẽ không thể thực hiện được một cách hợp lý (chẳng hạn như công việc liên quan đến phục vụ khách hàng hoặc công việc phụ thuộc vào máy móc hay thiết bị chuyên dụng). Khi trường hợp này xảy ra thì phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhiễm trùng và các hình thức duy trì khoảng cách, để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng.

Bổn phận pháp lý

Theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2004 (Đạo luật OHS), người chủ có các bổn phận như họ phải, cho đến mức tối đa có thể thực hiện được một cách hợp lý:

 • cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn và không có nguy cơ đối với sức khỏe nhân viên và các nhà thầu độc lập, bao gồm sức khỏe tâm lý
 • cung cấp thông tin, hướng dẫn, huấn luyện hoặc giám sát đối với nhân viên và nhà thầu độc lập khi cần thiết để những người này có thể thực hiện công việc của họ một cách an toàn và không nguy hiểm về sức khỏe
 • theo dõi sức khỏe nhân viên
 • theo dõi các điều kiện tại bất kỳ nơi làm việc nào dưới quyền quản lý và kiểm soát của người chủ
 • cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe và an toàn cho nhân viên, bao gồm (nếu thích hợp) bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh
 • bảo đảm rằng những người không phải là nhân viên của người chủ sẽ không tiếp xúc với nguy cơ về sức khỏe hoặc sự an toàn của họ do những việc người chủ thực hiện
 • tham khảo ý kiến nhân viên và HSR, nếu có, về các vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc an toàn ảnh hưởng trực tiếp hoặc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến họ

Theo Đạo luật OHS, nhân viên cũng có các bổn phận, bao gồm họ phải:

 • tự lo một cách hợp lý cho sức khỏe và sự an toàn của chính họ
 • tự lo một cách hợp lý cho sức khỏe và sự an toàn của những người có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi hoặc thiếu sót của nhân viên tại nơi làm việc
 • hợp tác với người chủ liên quan đến bất kỳ biện pháp nào do người chủ thực hiện để tuân thủ yêu cầu bắt buộc hoặc theo quy định trong Đạo luật OHS

Nộp đơn xin việc (Apply for work)

6 bước đơn giản

 1. Truy cập vic.gov.au/workingforvictoria.

  Chọn ‘Tôi đang tìm việc làm’.

  Nhấp vào ‘Nộp đơn xin việc’.

  Tùy chọn này sẽ đưa quý vị đến trang thị trường việc làm của Working for Victoria thông qua Sidekicker.

 2. Điền thông tin của quý vị, bao gồm số điện thoạiemail chính xác.

  Chọn ‘Bắt đầu đăng ký’.

 3. Để hội đủ điều kiện quý vị cần phải có quyền được đi làm tại Úc.

  Nếu đang trong diện thị thực (visa), quý vị hãy kiểm tra xem mình có bị giới hạn về số giờ được phép làm.

  Quý vị có thể cho chúng tôi biết mình được phép làm bao nhiêu giờ một tuần và quý vị đã tìm việc được bao lâu rồi.

 4. Đây là cơ hội để quý vị trình bày các kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho những người chủ tương lai.

  Hãy bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt để bảo đảm quý vị có thể kết nối với tất cả các công việc phù hợp với mình.

  Chọn trình độ học vấn của quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu cho biết thêm chi tiết về bằng cấp của mình.

  Liệt kê các công việc quý vị đã từng làm qua, bao gồm loại công việc và ngành nghề. Xem phần ‘Common roles (Các công việc thông thường)’ làm ví dụ.

  Nhấp vào ‘Thêm kinh nghiệm’ để thêm các công việc đã làm qua. Bao gồm càng nhiều công việc và ngành nghề càng tốt - điều này giúp người chủ thấy được tất cả kinh nghiệm của quý vị và gia tăng cơ hội tìm được nhiều việc làm phù hợp với quý vị.

  Quý vị cũng có thể trình bày là mình muốn làm trong một ngành mà trước giờ chưa từng làm qua.

 5. Hãy cho chúng tôi biết thêm về bản thân và nguồn gốc văn hóa của quý vị.

  Điều này giúp chúng tôi hiểu thêm về người mà Working for Victoria đang hỗ trợ để bảo đảm chúng tôi cung cấp thông tin và dịch vụ cần thiết.

  Quý vị không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi này. Nếu quý vị trả lời, bất kỳ chi tiết nào quý vị cung cấp đều được bảo mật và không được chia sẻ với người chủ.

 6. Một khi quý vị đã hoàn tất mẫu đơn, chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận đã nhận được đơn của quý vị.

  Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một email khi tài khoản của quý vị đã sẵn sàng để sử dụng. Sau đó quý vị có thể bắt đầu xem và nộp đơn xin việc.

Nguồn tài liệu (Resources)

Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao dành cho Nơi làm việc tại Victoria

Tất cả những nơi làm việc có nguy cơ cao ở Victoria đều phải lập Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao để làm cho nơi làm việc của họ an toàn và bảo vệ nhân viên/công nhân đối với nguy cơ bị nhiễm coronavirus (COVID-19).

Tại vùng nội thành Melbourne, quý vị thuộc ngành công nghiệp có nguy cơ cao nếu quý vị làm ngành xây dựng hoặc kho hàng và phân phối cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bao gồm siêu thị hoặc cung cấp vật dụng y tế và dược phẩm.

Tại cả vùng nội thành Melbourne và vùng tỉnh thành Victoria, quý vị thuộc ngành công nghiệp có nguy cơ cao nếu quý vị là cơ sở giết mổ hoặc chế biến thịt, bao gồm hải sản và gia cầm.

Chủ hãng có trách nhiệm lập kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao và cho quý vị biết về kế hoạch này theo cách quý vị có thể hiểu được.

Mục đích của kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao là để bảo vệ quý vị, gia đình, cộng đồng chúng ta và những người làm chung với quý vị.

Theo kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao:

 • Quý vị chỉ nên đi làm tại một địa điểm làm việc, trừ trường hợp có quy định miễn trừ cụ thể. Có một số nhân viên/công nhân ngành xây dựng có thể đi đến tối đa ba địa điểm mỗi tuần.
 • Quý vị nên được huấn luyện để biết cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang và thiết bị che chắn mặt một cách an toàn.
 • Quý vị nên được huấn luyện để duy trì khoảng cách với người khác một cách đúng đắn tại nơi làm việc.
 • Nơi quý vị làm việc phải có kế hoạch đối phó tình huống khi có nhân viên/công nhân đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19).
 • Nên cho người hỏi liệu quý vị có bị bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến coronavirus hay không trước khi bắt đầu làm việc.
 • Chủ hãng phải thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ tất cả các nơi chung đụng

Nếu có thắc mắc về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, quý vị có thể liên lạc với dịch vụ cố vấn WorkSafe qua số 1800 136 089 hoặc https://worksafe.vic.gov.au/form/contact

Thông tin khác

Giấy phép Nhân viên/Công nhân Hợp lệ

Theo các lệnh hạn chế Cấp 4 tại vùng nội thành Melbourne, nếu vẫn cần đến cơ sở làm việc để thực hiện công việc của mình, quý vị cần có Giấy phép Nhân viên/Công nhân Hợp lệ. Chủ hãng có trách nhiệm thu xếp giấy phép nhân viên/công nhân cho quý vị. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.coronavirus.vic.gov.au/covidsafe-plan

Khoản tiền Cách ly Xét nghiệm Coronavirus (COVID-19) 450 đô-la

Nếu đã xét nghiệm coronavirus (COVID-19), quý vị phải tự cách ly tại nhà. Nếu là nhân viên/công nhân tự cách ly hoặc đang chăm sóc người cần tự cách ly tại nhà, quý vị có thể nhận được khoản tiền 450 đô-la một lần duy nhất. Quý vị không cần phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân mới được xin khoản tiền này. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.dhhs.vic.gov.au/employee-isolation-payment-covid-19

Khoản tiền Nghỉ phép do Thảm họa Đại dịch coronavirus (COVID-19) 1500 đô-la

Nếu là người đã được xác nhận bị nhiễm coronavirus (COVID-19), quý vị phải tự cách ly tại nhà. Nếu là nhân viên/công nhân không có bất kỳ ngày nghỉ phép có lương nào trong thời gian tự cách ly tại nhà, quý vị có thể nhận được khoản tiền 1500 đô-la một lần duy nhất. Quý vị không cần phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân mới được xin khoản tiền này. Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment

Thanh tra COVID – những điều cần biết

Một số doanh nghiệp cần bổ nhiệm và hỗ trợ các thanh tra COVID

 • Các chủ doanh nghiệp phải ghi lại lịch làm việc của các Thanh tra COVID.
 • Thanh tra COVID hỗ trợ việc tuân thủ tại nơi làm việc và hướng dẫn giữ khoảng cách, vệ sinh và cách ghi lại hồ sơ theo đúng các yêu cầu của COVIDSafe Plan và COVIDSafe Plan Nguy cơ Cao.
 • Tốt nhất là Thanh tra COVID nên thể hiện được sự đa dạng của nơi làm việc.

Thanh tra COVID có những trách nhiệm gì?

Thanh tra COVID theo dõi việc tuân thủ COVIDSafe Plan và COVIDSafe Plan Nguy cơ cao. Thanh tra COVID hướng dẫn:

 • các biện pháp duy trì khoảng cách
 • các biện pháp vệ sinh
 • đảm bảo luôn có sự thoáng khí
 • luôn ghi lại hồ sơ chính xác và đầy đủ (có thể có kiểm tra)
 • cập nhật COVIDSafe Plan khi cần thiết

Còn thông tin quan trọng nào khác không?

Thanh tra COVID phải thực hiện huấn luyện nhận thức cơ bản về kiểm soát lây nhiễm . Quý vị có thể tìm khoá huấn luyện này tại trang Huấn luyện Kiểm soát Lây nhiễm của Bộ Y tế hoặc Trang mạng Skills Victoria (Tay nghề Victoria). Khuyến nghị Thanh tra COVID được đào tạo về sơ cứu (Cấp 2).

Phải có một Thanh tra COVID tại nơi làm việc bất cứ khi nào có công nhân làm việc tại đó (trừ các cơ sở bán lẻ của siêu thị). Đề nghị mỗi Thanh tra COVID dành ít nhất 50 phần trăm số giờ làm việc của mình để làm công việc thanh tra. Các chủ doanh nghiệp có thể bổ nhiệm nhiều Thanh tra COVID nếu cần. Việc bổ nhiệm cần phải được thực hiện thông qua ý kiến tham khảo của các Đại diện Y tế và An toàn và nhân viên.

Thanh tra COVID không nên bị kỳ thị hoặc bị bất kỳ hành động chống đối nào vì công việc của mình.

Hãy nhớ rằng chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm cuối cùng đảm bảo việc đáp ứng các nghĩa vụ về COVIDSafe.

Nếu nghi ngờ bản thân quý vị, nhân viên hay khách hàng của quý vị có thể đã bị nhiễm coronavirus (COVID-19), hãy gọi cho Đường dây Thường trực về Coronavirus theo số 1800 675 398.

Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao dành cho Nơi làm việc tại Victoria - High risk COVIDSafe plan for Victorian workplaces (Word)

Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao dành cho Nơi làm việc tại Victoria - High risk COVIDSafe plan for Victorian workplaces (PDF)

An toàn cho Công nhân

Thông tin dành cho công nhân để giúp họ hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm của mình tại nơi làm việc trong thời gian đại dịch COVID-19.

Bạn đã kết nối với hệ thống truy tìm tiếp xúc của Victoria chưa?

Từ thứ 6 ngày 28 tháng Năm, các doanh nghiệp, địa điểm và cơ sở được yêu cầu lưu trữ danh tính điện tử phải sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service). Các lĩnh vực này bao gồm khách sạn, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và các dịch vụ làm tóc và làm đẹp. Xem danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được yêu cầu lưu trữ danh tính điện tử ở đây.

Nếu bạn đã đang sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service) miễn phí để lưu trữ danh tính, bạn không cần phải làm gì cả. Hệ thống mã QR code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR code system) đã tích hợp với hệ thống truy tìm tiếp xúc của Bộ Y Tế Victoria (DH).

Đăng ký để sử dụng Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service)

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước này để đăng ký doanh nghiệp của bạn với Dịch vụ mã QR Code của Chính phủ Victoria (Victorian Government QR Code Service) để ghi lại thông tin của khách cho mục đích truy tìm tiếp xúc.

Reviewed 24 May 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?