vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

An toàn (Safety) - tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin để giúp quý vị và gia đình an toàn trong thời kỳ siêu vi corona (COVID-19).

Quý vị có thể tìm thêm thông tin bằng tiếng Anh trên trang chủ của Coronavirus (COVID-19) Victoria.

Nếu cần thêm trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, quý vị có thể gọi cho TIS National theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên, sau đó yêu cầu được kết nối với đường dây thường trực về Coronavirus (COVID-19) theo số 1800 338 663.

Nguồn tài liệu (Resources)

Cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp cảnh bạo hành trong gia đình trong thời gian dịch bệnh coronavirus (COVID-19)

Nếu quý vị, hay người quen, đang trong tình thế nguy hiểm GỌI SỐ 000.

Nếu thấy an toàn để liên lạc, cần giúp đỡ và hỗ trợ, liên lạc với safe steps, Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình qua số 1800 015 188 (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần).

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National số 131 450 và nhờ họ nối giùm với safe steps hoặc bất cứ dịch vụ nào được liệt kê dưới đây.

Quý vị hay người quen của quý vị cảm thấy không an toàn tại nhà?  

Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình vẫn hoạt động và sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong suốt thời gian có đại dịch coronavirus (COVID-19).

Bạo hành trong gia đình là bạo hành về tình cảm, bạo hành về tài chánh, bạo hành thể xác hay bạo hành tình dục. Bạo hành có thể qua hình thức cưỡng bách, khống chế, kiểm soát chặt chẽ hoặc có thái độ hung bạo xúc phạm về mặt tình cảm hay tâm lý từ một người thân trong gia đình hay một người có quan hệ phối ngẫu.

Người này có thể hạn chế không cho quý vị đi lại hoặc cô lập quý vị khỏi bạn bè hay gia đình. Họ có thể dùng nguy cơ bị nhiễm coronavirus (COVID-19) để hăm dọa quý vị.

Hãy giữ liên lạc chặt chẽ và có sẵn một kế hoạch an toàn

Hãy giữ liên lạc với những người mình tin cậy, quyết định sẵn một “từ ngữ an toàn” [‘safe word’] hoặc một dấu hiệu nào đó để báo cho những bạn thân hoặc gia đình mình. Khi quý vị dùng từ ngữ này, họ sẽ biết ngay là quý vị cần được giúp đỡ và họ sẽ gọi cho Cảnh Sát hoặc các Dịch vụ Cấp cứu.

Quý vị được phép rời nhà mình để đi tìm sự giúp đỡ. Quý vị sẽ không bị phạt. Nếu bị Cảnh Sát chặn lại, hãy báo với Cảnh sát là cảm thấy không an toàn nơi nhà mình và Cảnh Sát sẽ giúp đỡ quý vị. 

Tuy nhiên, nếu quý vị cần giúp đỡ để thu xếp rời bỏ nhà mình, khi an toàn, hãy gọi safe steps ở số 1800 015 188 (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần) hoặc gửi email về: safesteps@safesteps.org.au

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Các dịch vụ trợ giúp nạn nhân nạn bạo hành trong gia đình, kể cả nơi tạm trú khi gặp khủng hoảng, Cảnh Sát và Tòa Án vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian có đại dịch coronavirus (COVID-19).

Hãy vào trang mạng The Orange Door để xem thông tin về những sự giúp đỡ có sẵn nếu quý vị cảm thấy không an toàn, cần thêm trợ giúp về chuyện chăm sóc con cái hoặc lo lắng về cách thức một người thân cận, gần gũi với mình xử sự với quý vị.

Hãy gọi InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence, ở số 1800 755 988 để có thông tin về nạn bạo hành trong gia đình và những sự giúp đỡ cần thiết. Những nơi này có thể thu xếp thông dịch viên nếu quý vị cần.  

Victoria Police luôn sẵn sàng để nhận biết nguy cơ và có hành động thích đáng để buộc kẻ thủ phạm phải chịu trách nhiệm và để bảo vệ cho nạn nhân được an toàn.

Biện pháp cách ly xã hội không thể là lý do bào chữa cho bạo lực và xâm hại người khác. Dịch vụ Men’s Referral Service vẫn tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ cho những ai tự thấy quan ngại về hạnh kiểm của mình qua số 1300 766 491.

Ngược đãi người cao niên

Ngược đãi người cao niên là bất cứ hành vi nào gây thương tổn cho một người già, chính kẻ nào đó mà người già biết và tin cậy, thường là người trong gia đình hay người chăm sóc cho họ. Hành vi ngược đãi có thể về thể xác, về mặt xã hội, tài chánh, tâm lý và/hoặc về tình dục, cũng có thể gồm cả việc ngược đãi hoặc bỏ bê. Để được giúp đỡ hãy gọi:

Seniors Rights Victoria - 1300 368 821

Elder Rights Advocacy - 1800 700 600

Office of the Public Advocate - 1300 309 337 ­­­­­

Giúp đỡ người trong cảnh ngộ bạo hành gia đình – chung cư nhà chính phủ

Hiện có các dịch vụ giúp đỡ nếu bạn hoặc con cái cảm thấy không an toàn hoặc sợ hãi trong nhà của mình. Bạn sẽ không gặp rắc rối với cảnh sát hoặc bị phạt nếu cần rời khỏi nhà vì cảm thấy không an toàn.

Đối với chúng tôi, sự an toàn của bạn và sự an toàn của trẻ em là ưu tiên hàng đầu.

Nếu gặp nguy hiểm trước mắt, bạn hãy gọi Ba Số Không (000).

Nếu cảm thấy không an toàn, bạn có thể rời khỏi căn hộ của mình, đi xuống tầng trệt và nhờ người giúp đỡ. Bạn có thể nói chuyện với nhân viên y tế, cảnh sát hoặc nhân viên hỗ trợ và họ có thể giúp bạn.

Bất kể visa (thị thực) của bạn là loại nào – các dịch vụ luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ bạn.

Việc bạn không có tên trong hợp đồng thuê nhà không thành vấn đề – bạn có thể được hỗ trợ. Các dịch vụ sẽ không chia sẻ thông tin về tình trạng thuê nhà của bạn.

Các dịch vụ có thể giúp đỡ

Tư vấn về tình trạng bạo hành gia đình và mối quan hệ.

Nếu có thể nói chuyện trên điện thoại hoặc sử dụng internet một cách an toàn, bạn cũng có thể được dịch vụ chuyên nghiệp về nạn bạo hành gia đình giúp đỡ. Muốn có thông dịch viên, hãy gọi cho TIS qua số 131 450 trước.

Gọi điện thoại cho safesteps qua số 1800 015 188 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần). Bạn cũng có thể gửi email về safesteps@safesteps.org.au hoặc trò chuyện trực tuyến (webchat) tại Trò chuyện Trực tuyến Nạn Bạo hành Gia đình < www.safesteps.org.au/chat>

Gọi điện thoại cho InTouch qua số 1800 755 988. Dịch vụ này chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến nạn bạo hành cho phụ nữ di dân và tị nạn, gia đình và các cộng đồng của họ tại Victoria.

Gọi điện thoại cho 1800RESPECT qua số 1800 737 732 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần). Dịch vụ này cung cấp thông tin, tư vấn và giúp đỡ bảo mật cho nạn nhân bị bạo hành trong nhà, gia đình và bạo hành tình dục

Gọi điện thoại cho w/respect (LGBTIQA communities) qua số 1800 542 847 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến thứ Sáu, và sau giờ làm việc cho đến 11 giờ tối mỗi thứ Tư. 10 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Bảy và Chủ Nhật). Họ cung cấp tài liệu, lời khuyên và tư vấn về việc có và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp cũng như giúp đỡ người bị bạo hành gia đình.

Xâm hại tình dục

Gọi điện thoại cho Sexual Assault Crisis Line qua số 1800 806 292 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) hoặc liên hệ qua mạng Internet (trực tuyến) Sexual Assault Crisis Line – liên lạc với chúng tôi

Giúp đỡ Thổ dân và dân đảo Torres Strait

Gọi điện thoại cho Djirra qua số 1800 105 303, email info@djirra.org.au hoặc truy cập facebook.com/DjirraVIC

Gọi điện thoại cho VACCA Preston – 9287 8880, Dandenong – 9108 3500, Werribee – 9742 8300 hoặc gửi email về vacca@vacca.org hay truy cập facebook.com/vaccaorg

Giúp đỡ thanh thiếu niên

Kids Helpline – gọi số 1800 55 1800 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần). Dịch vụ tư vấn bảo mật trực tuyến và qua điện thoại 24/7 dành cho thanh thiếu niên từ 5 đến 25 tuổi.

Những cách khác để giữ an toàn

  • Có thể khó nhờ giúp đỡ trong khi bạn cách ly trong nhà để giúp làm giảm đà coronavirus (COVID-19) lây lan.
  • Hãy nói cho thân nhân hoặc bạn bè đáng tin cậy biết những câu hoặc dấu hiệu bạn sẽ sử dụng khi bạn cần giúp đỡ hoặc cần gọi cảnh sát. Ví dụ, hỏi người bạn câu 'Bạn có cần sữa hay không?' có thể là tín hiệu bạn cần giúp đỡ.
  • Có sẵn cái cớ nếu bạn cần nhanh chóng thoát ra khỏi nhà hoặc cảm thấy sợ hãi. Ví dụ, 'Xuân cần tôi đem cho cô ấy một ít sữa'.
  • Nếu hành vi bạo hành trở nên tệ hơn hoặc xảy ra thường xuyên hơn, điều quan trọng là phải nhờ giúp đỡ.
  • Chuẩn bị sẵn một túi xách đựng quần áo dự phòng, tiền và các giấy tờ quan trọng và giấu ở đâu đó trong trường hợp bạn cần nhanh chóng rời khỏi nhà.

Các dịch vụ có thể giúp những ông cư xử bạo hành bao gồm:

Men’s Referral Service có thể liên lạc 24 giờ mỗi ngày qua số 1300 766 491.

Dardi Munwurro giúp đỡ Thổ dân phái nam và có đường dây điện thoại 24 giờ – 1800 435 799.

Cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp cảnh bạo hành trong gia đình trong thời gian dịch bệnh coronavirus (COVID-19) - Family violence fact sheet - (PDF)

Cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp cảnh bạo hành trong gia đình trong thời gian dịch bệnh coronavirus (COVID-19) - Family violence fact sheet - (Word)

Giúp đỡ người trong cảnh ngộ bạo hành gia đình – chung cư nhà chính phủ - Family violence support – public housing estates (Word)

Reviewed 24 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?